sobota, 25 lutego 2012

Członkowie Honorowi Sokolstwa

Dh Ignacy Jan Paderewski (1860–1941) Członek Honorowy Sokolstwa Polskiego i USA

Druh Ignacy Jan Paderewski (1860–1941) polski pianista, kompozytor i polityk urodził się 6 listopada 1860 r. w Kuryłówce na Podolu w rodzinie szlacheckiej o tradycjach niepodległościowych. Ojciec Ignacego Paderewskiego, pochodził ze zubożałej szlachty. Był administratorem majątku Iwanowskie. Przedstawienie olbrzymich zasług Ignacego Paderewskiego  dla kultury polskiej i państwa polskiego zostało zapisane w niezliczonych publikacjach i książkach. Przede wszystkim Jego muzyka z „Manru” na czele stanowi istotę, która jest dziedzictwem narodowym i światowym. W Bydgoszczy są niezwykle pielęgnowana Jego pamięć, która jest żywa i znana w całym świecie. To w Bydgoszczy znajduje się Filharmonia Pomorska im. Ignacego Paderewskiego z Jego pomnikiem i wieloma pamiątkami, łącznie z towarzystwem jego imienia. Mało są znane i pomijane więzi Ignacego Paderewskiego z Towarzystwami Gimnastycznymi „Sokół” w Polsce i USA. W 1910 r. podczas V. Zlotu Sokolstwa Polskiego odbyła się uroczystość i manifestacja narodowa podczas odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie. 40 tysięcy sokołów było głównymi bohaterami manifestowania polskości. 3 kwietnia 1917 r. w Pittsburgu w USA Sokolstwo Polskie nadało Ignacemu Paderewskiemu zaszczytny tytuł Honorowego Członka Sokolstwa Polskiego w Ameryce. Wspomagał w organizacji utworzenia ochotniczej Armii Polskiej w USA, blisko współpracował z prezesem Sokolstwa Polskiego w USA dr Teofilem Starzyński. To sokoli po przybyciu Ignacego Paderewskiego do Poznania 26.12.1918 r. stanowili jego przednią straż. W tym dniu rozpoczęło się zwycięskie Powstanie Wielkopolskie. W 1934 r. Ignacy Paderewski przyjął honorowy patronat nad Zlotem Sokołów Wielkopolskich, w 50 rocznicę istnienia tej organizacji na ziemiach zachodnich. Jedną z siedzib sokolich w Bydgoszczy była restauracja „Złoty Róg” przy ul. Śniadeckich i Sienkiewicza, której właścicielem był Antoni Żółkiewicz, sokół wraz z całą swoją rodziną wspierał sokolstwo. W tym lokalu w okresie międzywojennym były zawieszone portrety zasłużonych dla Polski sokołów z Janem Ignacym Paderewskim na czele. 2 lipca 1992 r. bydgoscy sokoli stali na warcie honorowej przy trumnie z prochami Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Podczas uroczystości złożenia trumny w katedrze św. Jana w Warszawie wartę honorową stanowili sokoli warszawscy. W Gdańsku 16 grudnia 2000 Zjazd Rady Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce podjął uchwałę i ogłosił 2001 r. – Rokiem Druha Ignacego Paderewskiego. W Bydgoszcz odbyła się ogólnopolska inauguracja Roku Ignacego Paderewskiego.
Andrzej Bogucki

Zob. bliżej: Andrzej Bogucki, Dh Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) Członek Honorowy Sokolstwa Polskiego, [w:] Sokół Pomorski, 1(30)2001. Tu fotki z wartą honorową sokołów przy trumnie I.J. Paderewskiego w Poznaniu w 1992 r. Bydgoscy sokoli na warcie honorowej przy trumnie z prochami Ignacego Jana Paderewskiego, [w:] Księga Pamiątkowa ku uczczeniu siedemdziesiątej rocznicy założenia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Fordonie 1923-1993, pod red. Andrzeja Boguckiego, Bydgoszcz  1993, s. 42-43. Hanna Rogowska, W Bydgoszczy odbyła się ogólnopolska inauguracja Roku Ignacego Paderewskiego, [w:] Sokół Pomorski, 1(30)2001. Rok z Paderewskim. Podsumowanie ogólnopolskich obchodów, [w:] Sokół Pomorski, 4(33)2001.