piątek, 12 stycznia 2018

2018

Rok 2018 Rokiem 100-lecia Niepodległości Polski oraz 100-lecia Powstania Wielkopolskiego. Udziału Sokolstwa Polskiego w walkach o Niepodległość Polski. Rok 2018 jest Rokiem 100-lecia Niepodległości Polski. Sokolstwo Polskie zapisało się złotymi zgłoskami w walkach o Niepodległość Polski.


O. Eustachy Rakoczy 75-lecie urodzin 2018

Paulin o. prof. Eustachy Rakoczy, jasnogórski kapelan Żołnierzy Niepodległości, patriota, wychowawca pokoleń, obchodził jubileusz 75. rocznicy urodzin. Dzielnica Kujawsko Pomorska Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce Uchwałą z dnia 9 marca 2002 roku „nadała zaszczytny tytuł Członka Honorowego Szanownemu Druhowi O. Eustachemu Rakoczemu ZP za wybitne zasługi w walce o niepodległość Polski podczas patriotycznych i wolnościowych działań ruchu „Solidarność” 1980-1989 oraz wspieranie Sokolstwa Polskiego, a także za szczególnie wzorową służbę publiczną, obronę tradycji narodowej i państwowej oraz pełnienie zaszczytnej funkcji Kapelana Żołnierzy Niepodległości”. Czołem Drogi Druhu !!! Druh Andrzej Bogucki, 26.02.2018 r.


Sokoli na uroczystościach Bydgoskiego Marca 1981-2018

Delegacja Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera, na zaproszenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza, uczestniczyła 19 marca 2018 r. w uroczystych Obchodach 37. Rocznicy Bydgoskiego 19 Marca 1981 r. Obchody zostały doskonale zorganizowane. Przybyło dużo gości spoza Bydgoszczy, w tym Piotr Duda przewodniczący NSZZ „Solidarność”. Obchody Bydgoskiego Marca rozpoczęto przed kamienicą przy ul. Dworcowej 87, gdzie 37 lat temu miał miejsce strajk chłopski. Pod tablicą upamiętniającą wydarzenia z 1981 r. zostały złożone kwiaty. Następnie uczestnicy przemaszerowali do kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła  przy pl. Wolności, gdzie uroczystą Mszę św. odprawił ks. biskup Jan Tyrawa, ordynariusz bydgoski. Pod pomnikiem Bydgoskiego Marca 1981 r., przed urzędem wojewódzkim, złożono kwiaty uczczono pamięć działaczy solidarnościowej opozycji antykomunistycznej.  Sali konferencyjnej nadano imię Bydgoskiego Marca 1981 r. , którą m. in. odsłonił druh Stefan Pastuszewski, jeden z czołowych działaczy podziemia antykomunistycznego w Bydgoszczy, członek honorowy Dzielnicy Kujawsko – Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce. Podczas uroczystości druh Stefan Pastuszewski został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. List Andrzeja Dudy Prezydenta RP do uczestników obchodów 37. rocznicy Bydgoskiego Marca odczytała przybyła na uroczystości minister Halina Szymańska. Prezydent RP m. in. napisał:  „(…) Wspominamy dziś te wydarzenia, myśląc z wdzięcznością o ich bohaterach, którzy odważnie stanęli w obronie praw obywatelskich. Ale myślimy też o przyszłości. O tym, że ideały i wartości, które legły u podstaw Bydgoskiego Marca, winny nam przyświecać również dzisiaj, gdy kładziemy fundamenty pod budowę nowoczesnego państwa, Polski dwudziestego pierwszego wieku. Że solidarność, zdolność do podejmowania wyzwań, świadomość wspólnoty, choć w innych, zmienionych warunkach, wciąż zachowuje swoją doniosłość. W roku narodowych obchodów stulecia odzyskania niepodległości myślimy o tym, że wolna i niepodległa Polska to nasze wspólne dzieło, dzieło pokoleń Polaków, którzy z zaangażowaniem i w poczuciu odpowiedzialności budowali jej pomyślność. O to walczyli również bohaterowie Bydgoskiego Marca. Niech ich postawa będzie dla nas przykładem i inspiracją do wspólnej pracy dla dobra naszej Ojczyzny (…)”. Gościem honorowym uroczystości był Piotr Duda, który pięknie przypomniał o znaczeniu Bydgoskiego Marca i o tym, że NSZZ Solidarność jest spadkobiercą wolnościowych dążeń Polaków. Powiedział: „To był ten krok milowy, ta kropka nad „i” że władza się ugięła i w maju 81 zarejestrowała Związek Zawodowy „Solidarność” Rolników Indywidualnych”.  Podczas uroczystości delegacja bydgoskich sokołów miała możliwość porozmawiania z przewodniczącym Piotrem Dudą. To człowiek z odważnym charakterem, ogromną wiedzą i wielką charyzmą. Sokoli podyskutowali m. in. o wojsku, ponieważ Piotr Duda miał jak zawsze wpiętą w klapę marynarki odznakę skoczka desantu powietrznego czerwonych beretów. Nosi tą odznakę z dumą, jak podkreślił mieliśmy jedną armię wtedy ludowe Wojsko Polskie. Innej armii Polska nie miała. Prezes Andrzej Bogucki, w rozmowie z Piotrem Dudą, także wspomniał o swoim osobistym doświadczeniu i znaczeniu wyszkolenia, które zdobył podczas służby w desancie morskim w popularnych niebieskich beretach. Czyli spotkali się dwaj uczestnicy polskich elitarnych wojsk desantowych. Prezes poinformował przewodniczącego Piotra Dudę o działających Polowych Drużynach Sokolich. W Kujawsko – Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim po uroczystościach została wyłożona Księga Pamiątkowa 100-lecia Niepodległości Polski. W imieniu własnym i sokołów polskich wpisu dokonał prezes Andrzej Bogucki, ku chwale Rzeczpospolitej i pamięci sokołów jaki mieli wielki wkład w uzyskanie przez Polskę Niepodległości. Uroczystości zakończył koncert "Kolęda Nocka" Ernesta Brylla i Wojciecha Trzcińskiego w Filharmonii Pomorskiej.