piątek, 12 stycznia 2018

2018

Rok 2018 Rokiem 100-lecia Niepodległości Polski oraz 100-lecia Powstania Wielkopolskiego. Udziału Sokolstwa Polskiego w walkach o Niepodległość Polski. Rok 2018 jest Rokiem 100-lecia Niepodległości Polski. Sokolstwo Polskie zapisało się złotymi zgłoskami w walkach o Niepodległość Polski.

O. Eustachy Rakoczy 75-lecie urodzin 2018
Paulin o. prof. Eustachy Rakoczy, jasnogórski kapelan Żołnierzy Niepodległości, patriota, wychowawca pokoleń, obchodził jubileusz 75. rocznicy urodzin. Dzielnica Kujawsko Pomorska Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce Uchwałą z dnia 9 marca 2002 roku „nadała zaszczytny tytuł Członka Honorowego Szanownemu Druhowi O. Eustachemu Rakoczemu ZP za wybitne zasługi w walce o niepodległość Polski podczas patriotycznych i wolnościowych działań ruchu „Solidarność” 1980-1989 oraz wspieranie Sokolstwa Polskiego, a także za szczególnie wzorową służbę publiczną, obronę tradycji narodowej i państwowej oraz pełnienie zaszczytnej funkcji Kapelana Żołnierzy Niepodległości”. Czołem Drogi Druhu !!! Druh Andrzej Bogucki, 26.02.2018 r.

Sokoli na uroczystościach Bydgoskiego Marca 1981-2018
Delegacja Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera, na zaproszenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza, uczestniczyła 19 marca 2018 r. w uroczystych Obchodach 37. Rocznicy Bydgoskiego 19 Marca 1981 r. Obchody zostały doskonale zorganizowane. Przybyło dużo gości spoza Bydgoszczy, w tym Piotr Duda przewodniczący NSZZ „Solidarność”. Obchody Bydgoskiego Marca rozpoczęto przed kamienicą przy ul. Dworcowej 87, gdzie 37 lat temu miał miejsce strajk chłopski. Pod tablicą upamiętniającą wydarzenia z 1981 r. zostały złożone kwiaty. Następnie uczestnicy przemaszerowali do kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła  przy pl. Wolności, gdzie uroczystą Mszę św. odprawił ks. biskup Jan Tyrawa, ordynariusz bydgoski. Pod pomnikiem Bydgoskiego Marca 1981 r., przed urzędem wojewódzkim, złożono kwiaty uczczono pamięć działaczy solidarnościowej opozycji antykomunistycznej.  Sali konferencyjnej nadano imię Bydgoskiego Marca 1981 r. , którą m. in. odsłonił druh Stefan Pastuszewski, jeden z czołowych działaczy podziemia antykomunistycznego w Bydgoszczy, członek honorowy Dzielnicy Kujawsko – Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce. Podczas uroczystości druh Stefan Pastuszewski został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. List Andrzeja Dudy Prezydenta RP do uczestników obchodów 37. rocznicy Bydgoskiego Marca odczytała przybyła na uroczystości minister Halina Szymańska. Prezydent RP m. in. napisał:  „(…) Wspominamy dziś te wydarzenia, myśląc z wdzięcznością o ich bohaterach, którzy odważnie stanęli w obronie praw obywatelskich. Ale myślimy też o przyszłości. O tym, że ideały i wartości, które legły u podstaw Bydgoskiego Marca, winny nam przyświecać również dzisiaj, gdy kładziemy fundamenty pod budowę nowoczesnego państwa, Polski dwudziestego pierwszego wieku. Że solidarność, zdolność do podejmowania wyzwań, świadomość wspólnoty, choć w innych, zmienionych warunkach, wciąż zachowuje swoją doniosłość. W roku narodowych obchodów stulecia odzyskania niepodległości myślimy o tym, że wolna i niepodległa Polska to nasze wspólne dzieło, dzieło pokoleń Polaków, którzy z zaangażowaniem i w poczuciu odpowiedzialności budowali jej pomyślność. O to walczyli również bohaterowie Bydgoskiego Marca. Niech ich postawa będzie dla nas przykładem i inspiracją do wspólnej pracy dla dobra naszej Ojczyzny (…)”. Gościem honorowym uroczystości był Piotr Duda, który pięknie przypomniał o znaczeniu Bydgoskiego Marca i o tym, że NSZZ Solidarność jest spadkobiercą wolnościowych dążeń Polaków. Powiedział: „To był ten krok milowy, ta kropka nad „i” że władza się ugięła i w maju 81 zarejestrowała Związek Zawodowy „Solidarność” Rolników Indywidualnych”.  Podczas uroczystości delegacja bydgoskich sokołów miała możliwość porozmawiania z przewodniczącym Piotrem Dudą. To człowiek z odważnym charakterem, ogromną wiedzą i wielką charyzmą. Sokoli podyskutowali m. in. o wojsku, ponieważ Piotr Duda miał jak zawsze wpiętą w klapę marynarki odznakę skoczka desantu powietrznego czerwonych beretów. Nosi tą odznakę z dumą, jak podkreślił mieliśmy jedną armię wtedy ludowe Wojsko Polskie. Innej armii Polska nie miała. Prezes Andrzej Bogucki, w rozmowie z Piotrem Dudą, także wspomniał o swoim osobistym doświadczeniu i znaczeniu wyszkolenia, które zdobył podczas służby w desancie morskim w popularnych niebieskich beretach. Czyli spotkali się dwaj uczestnicy polskich elitarnych wojsk desantowych. Prezes poinformował przewodniczącego Piotra Dudę o działających Polowych Drużynach Sokolich. W Kujawsko – Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim po uroczystościach została wyłożona Księga Pamiątkowa 100-lecia Niepodległości Polski. W imieniu własnym i sokołów polskich wpisu dokonał prezes Andrzej Bogucki, ku chwale Rzeczpospolitej i pamięci sokołów jaki mieli wielki wkład w uzyskanie przez Polskę Niepodległości. Uroczystości zakończył koncert "Kolęda Nocka" Ernesta Brylla i Wojciecha Trzcińskiego w Filharmonii Pomorskiej.

Druh Jerzy Prusiński (1937-2018)
Druh Jerzy Prusiński urodził się w Bydgoszczy 23 kwietnia 1937 r. Dorastał w bardzo trudnych latach II wojny światowej i stalinizmu. W 1954 roku ukończył Technikum Mechaniczne w Bydgoszczy, skąd został nakazem pracy skierowany do Zielonej Góry. Studiował na Politechnice Szczecińskiej. Posiadał wykształcenie wyższe, z zawodu był inżynierem – mechanikiem. Pracował jako projektant w różnych zakładach przemysłowych, m. in. w Bydgoszczy w „Instal-Eko-Projekt”, gdzie pełnił funkcję dyrektora, przed emeryturą pracował w Biurze Projektów „Biprokabel” jako główny projektant. Od 1976 roku był wieloletnim działaczem, wiceprezesem oraz czynnym zawodnikiem sekcji tenisa ziemnego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Śródmieście”, wielokrotnym mistrzem Bydgoszczy i województwa bydgoskiego potem województwa kujawsko - pomorskiego w tenisie ziemnym, 4-krotnym wicemistrzem Polski. Kochał sport i rekreację, przyrodę i zwierzęta. Do końca życia był sprawnym ziemnym tenisistą. Uprawiał też tenis stołowy. Był mistrzem, trenerem i instruktorem dla młodzieży sokolej. W dniu 20.10.1994 r. wstąpił do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera. Po 2007 r. był równolegle członkiem Towarzystwa Tenisowego „Sokół – Bajka” w bydgoskiej dzielnicy Fordon. Był członkiem Komendy sławnego IX. Zlotu Sokolstwa Polskiego – Bydgoszcz 2000. Przez 25 lat współorganizował, razem z druhami Andrzejem Boguckim i  Jerzym Bonieckim, liczne turnieje tenisa ziemnego, które odbywały się na sokolich kortach na Osiedlu Bajka. Szkolił liczną młodzież sokolą i z różnych szkół fordońskich. Sędziował liczne zawody tenisowe. Mianowany na stopień oficerski p. por. rez. Wojska Polskiego. W Bydgoszczy i w krajowym środowisku tenisistów był osobą znaną, lubianą i szanowaną. Druh Jerzy Prusiński był również członkiem, aktywnym działaczem i prezesem (w 2013 r.) Bydgoskiego Klubu Przyjaciół Zwierząt „Animals”, któremu w ostatnich latach poświęcił wiele swego czasu i oddania - szczególnie na rzecz porzuconych zwierząt. Dla rodziny i przyjaciół był przede wszystkim człowiekiem o wielkim sercu, był ojcem, dziadkiem, teściem, przyjacielem i druhem sokolim, na którego zawsze można było liczyć, był powiernikiem dla osób, którzy potrzebowały wsparcia. Za swoją działalność społeczną był wielokrotnie wyróżniany i odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi RP, Medalem za Zasługi dla Rozwoju Sportu i Rekreacji, Złotą Odznaką Zasłużony Dla Sportu - nadaną przez Ministra Sportu, Medalem Prezydenta Miasta Bydgoszczy za zasługi dla Miasta Bydgoszczy, Złotą oznaką TKKF. Druh Jerzy Prusiński zmarł 22 marca 2018 r. w Bydgoszczy. Ceremonia pogrzebowa odbyła się dnia 24 marca 2018 r. Został pochowany  na cmentarzu komunalnym przy ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. Żegnaj Drogi Druhu !!! Czołem !!! Andrzej Bogucki.


Druh Stanisław Wojtasiewicz (1937-2018)
ŚP Druh Stanisław Wojtasiewicz urodził sie w 1937 w Gorlicach. Tam też mieszkał i uczęszczał do szkoły podstawowej i średniej. Również tam pracował jakiś okres czasu w Gorlickiej Fabryce Maszyn Górniczych. Później przyjechał do Poznania i podjął studia na Politechnice Poznańskiej na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu, gdzie prowadził wykłady do roku 1977, w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn  jako pracownik naukowo - dydaktyczny. Następnie zatrudnił się w POLCargo - Warszawa i jako jej inspektor techniczno - księgowy kontrolował jej oddziały w całym kraju. Kontrolował też na zlecenie inne istotne przedsiębiorstwa gdyż oprócz tytułu mgr inż. mechanika posiadał uprawnienia rewidenta księgowego. Zawsze był bardzo prokościelny, związany z Radiem Maryja później z Rodziną Polska a potem z Ligą Polskich Rodzin. Uczestniczył bardzo aktywnie w co miesięcznych marszach Krucjaty Różańcowej, miesięcznicach smoleńskich, wszelkich obchodach patriotycznych związanych z rocznicami powstań narodowowyzwoleńczych, bitew, kultem dla AK, NSZ, NZW, WiN oraz ostatnio Żołnierzy Niezłomnych. Brał aktywny udział w tych obchodach bardzo często jako pocztowy sztandaru Sokoła i to prawie do samego końca życia. Do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Poznaniu wstąpił w 2000 r. i tu również wyróżniał swoim ponad przeciętnym zaangażowaniem. Dlatego też ostatecznie szybko trafił do Zarządu Gniazda Rataje w którym do końca życia pełnił funkcje skarbnika. Aktywnie uczestniczył we wszelkich wyjazdach na zaproszenie innych Gniazd Sokolich. Uczestniczył w  2012 r. w XV. Wszechsokolskim Zlocie w Pradze. Był też naszym łącznikiem m. in. z Gniazdami z Bydgoszczy - Fordonu, Gniewkowa, Gorlic, Sanoka, Zgierza, Kruszyna i innymi. Współdziałał naukowo z Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego w Bydgoszczy. Ponadto przez rok od 8.12.2012 był członkiem Zarządu Związku Towarzystw Gimnastycznych w Polsce, wówczas reprezentował Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce na uroczystościach pogrzebowych Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa – członka honorowego Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Mieszkał sam i dlatego też umarł prawdopodobnie w trakcie snu w samotności, co ustalono w dniu 1.06.2018 r. ŚP Druh Stanisław Wojtasiewicz był niskiego wzrostu, ale za to posiadał bardzo wielkiego Sokolego Ducha. Ceremonia  pogrzebowa odbędzie się w dniu13.06.2018r.  (środa),  na cmentarzu parafii p. w. św. Barbary w Luboniu k/Poznania (Żabikowo) ul. Cmentarna (Kostnica od ul. Traugutta), która  poprzedzona będzie Mszą św. o godz. 13.00, w Kościele pw. św. Jana Pawła II, 62-030 Luboń ul. Źródlana 4/21. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci, niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

Zarząd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Poznań – Rataje.


Zmarł Druh Antoni Marcinek (1934-2018)
Zmarł jeden z najwybitniejszych Sokołów Polskich. Członek konspiracji Sokolstwa Polskiego 1939-1988, oddany, zasłużony działacz Sokolstwa Polskiego 1989-2018, działacz władz Związku Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Polsce, prezes TG "Sokół" w Bukówcu Górnym. Pełnił funkcję jako delegat na Zjazdy Rady Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Druh Antoni Marcinek w  2007 r. został wybrany w skład - Sądu Honorowego ZTG „Sokół” w Polsce. Spoczywaj w Pokoju. Rodzinie, Przyjaciołom i Znajomym składamy Kondolencje. Odszedł nasz niezwykle zaangażowany Druh Przyjaciel Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" II Bydgoszcz - Fordon im. gen. Józefa Hallera. Życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy. I gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci.. Niech odpoczywa w pokoju. Amen. Druh Andrzej Bogucki, Bydgoszcz 25.06.2018 r.
Zmarł Druh Antoni Marcinek (1934-2018). W wieku 83 lat zmarł Antoni Marcinek, wieloletni działacz Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Bukówcu Górnym. Należał do grono najbardziej oddanych działaczy w kraju. Urodził się 25 grudnia 1934 r. w rodzinie Ludwika Marcinka i Gertrudy z domu Urbańczak. Ojciec, który przed II wojną światową pełnił funkcję naczelnika Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Bukówcu Górnym, jako pierwszy opowiedział mu o „Sokole”. Jego mottem życiowym było wyniesione z domu hasło Bóg-Honor-Ojczyzna, które starał się wcielać w życie każdego dnia. W 1953 r. zdobył średnie wykształcenie kończąc Szkołę Handlową w Lesznie. Od najmłodszych lat udzielał się społecznie. Przez wiele lat pracował jako księgowy, w tym czasie prowadził społecznie świetlicę i bibliotekę zakładową przy Państwowym Ośrodku Maszynowym w Krzycku Wielkim. Przez kilka lat prowadził Kino Szarotka i kawiarnię. W 1959 r. poślubił Annę, z którą miał trzech synów (Wojciecha, Pawła i Szymona). Przez wiele lat współpracował z dyrekcją Szkoły Podstawowej w Bukówcu Górnym (obecnie Szkoła Podstawowa im. ks. Teodora Kurpisza w Bukówcu Górnym) oraz z miejscowym proboszczem ks. Janem Górnym przy organizacji dziesiątek wydarzeń i uroczystości. W latach 1994-2002 był radnym gminy Włoszakowice. Mimo to nigdy nie należał do żadnej partii politycznej. W 1990 r. był jednym ze współzałożycieli reaktywowanego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Bukówcu Górnym. W latach 1991-1997 pełnił funkcję prezesa gniazda, w następnych latach był zastępcą, a przez ostatnie lata skarbnikiem i głównym księgowym TG „Sokół” w Bukówcu. Swoim autorytetem i osobistym zaangażowaniem przyciągnął wielu nowych członków gniazda. Pomimo wieku pozostawał bardzo aktywny, m.in. osobiście uczestnicząc w dziesiątkach imprez i zawodów sokolich organizowanych na terenie całego kraju oraz poza jego granicami. Nigdy nie żałował własnego czasu i pieniędzy na organizowane przez TG „Sokół” imprezy (m.in. Bieg Sokoła, Dzień Sokoła, Bieg 24-godzinny, udział w delegacjach ze sztandarem). Antoni Marcinek (ówczesny prezes gniazda) w towarzystwie przedwojennych druhów. Obchody 70-lecia TG „Sokół”, Bukówiec Górny 1991 r. Przez kilkanaście lat pełnił funkcję nadzwyczajnego szafarza w miejscowej parafii pw. św. Marcina w Bukówcu Górnym. Od wielu lat był organizatorem bukówieckich pielgrzymek pieszych do Charbielina i Górki Duchownej, a także wyjazdów do sanktuariów w całej Polsce. Prowadził niejeden różaniec za zmarłych. W uznaniu jego szczególnych zasług dla Kościoła 2 czerwca 2018 r. arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, odznaczył  Antoniego Marcinka medalem Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis. Był osobą bardzo kontaktową, ale jednocześnie skromną. Powszechnie lubiany i szanowany. Uważał, że podstawą życia jest praca nad sobą. Będzie go nam brakować. Damian Małecki/Szymon Marcinek (Źródło Portal wSokole 25.06.2018).


Zmarła prof. Maria Dzielska

Zmarła w dniu 30 lipca 2018 r. wybitna prof. Maria Dzielska (1942-2018) - z rodu Hallerów. Profesor dr hab. Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk i filolog klasyczny, tłumacz tekstów źródłowych, wyspecjalizowana w historii późno-antycznego Rzymu i wczesnego Bizancjum. Profesor Dzielska była spokrewniona w linii prostej z błogosławioną Celiną Chludzińską Borzęcką, poprzez swoją prababkę Celinę Haller de Hallenburg (żonę Józefa Antoniego Juliusza Hallera de Hallenburg – brata stryjecznego generała Józefa Hallera). Współpracowała z Towarzystwem Pamięci Generała Hallera i Hallerczyków Oddział Kujawsko – Pomorski z siedzibą w Bydgoszczy. Rodzinie, najbliższym i przyjacielem składamy wyrazy głębokiego współczucia. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Andrzej Bogucki prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera. Bydgoszcz, 30.07.2018 r.


Pomnik Rycerza Rzeczypospolitej. W 100-lecie Niepodległości Polski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odsłonił  w Jurczycach pomnik Sokolego Generała Józefa Hallera

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wziął w niedzielę udział w uroczystości odsłonięcia popiersia generała broni Józefa Hallera w Jurczycach. Prezydent podziękował  wszystkim osobom zaangażowanym w inicjatywę upamiętnienia gen. Hallera w miejscowości jego narodzin i dzieciństwa. Prezydent Andrzej Duda wspólnie z przedstawicielami Rodziny Hallerów de Hallenburg na czele z Wielce Szanowną Panią Marią Barbarą Haller de Hallenburg dokonał w dniu 5 sierpnia 2018 r. w Jurczycach odsłonięcia Pomnika Rycerza Rzeczypospolitej -  Sokolego Generała Józefa Hallera. W swoim przemówieniu powiedział m. in.: „To także wielka postać działalności społecznej, budowania Rzeczypospolitej. Pracy organicznej, pracy w kółkach rolniczych, z młodzieżą, Sokołem, budowania i kształtowania polskiego harcerstwa. Wszędzie tam, gdzie można było uczyć młodych dyscypliny, przygotowywać ich do walki o niepodległość, walki z bronią w ręku ‒ angażował się pan gen. Józef Haller, przekazując swoje doświadczenie, swoją oficerską wiedzę młodym, ucząc ich, by mogli w 1914 roku chwycić za broń. (…) Wtedy stanął z nimi w Legionach Polskich, w Błękitnej Armii, z którą później razem walczył na froncie zachodnim, szedł do Polski kształtować jej granice na Pomorzu, gdzie 10 lutego 1920 roku dokonał symbolicznego aktu zaślubin z morzem, odbierając na mocy traktatu wersalskiego Pomorze Niemcom ‒ uzyskaliśmy dostęp do morza i możliwa była budowa Gdyni, dzięki czemu Polska stała się państwem morskim.  - W 100-lecie odzyskania niepodległości dokonaliście państwo aktu budowy tego pomnika, aktu wspomnienia o wielkim Polaku, wspaniałym żołnierzu, bohaterze polskiej niepodległości - o panu generale Józefie Hallerze. Pokazaliście w ten sposób i wzmocniliście waszą lokalną tradycję, wskazując waszego bohatera niepodległej Rzeczpospolitej - powiedział Prezydent. - Gen. Haller był postacią wspaniałą, dzisiaj można powiedzieć to bardzo głośno, choć to nie pierwszy pomnik pana generała Hallera, postacią pomnikową w dziele odzyskania przez Polskę niepodległości - żołnierz z powołania, zawołania, przekonania - dodał Andrzej Duda. alb (Źródło Strona oficjalna Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 5.08.2018). 

Zmarł Jan Ambroży (1956 – 2018) zacny i zasłużony druh i przyjaciel - wieloletni prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Bukownicy

Dnia 8 sierpnia 2018 r. w wieku 62 lat, zmarł w Ostrzeszowie zacny i zasłużony druh i przyjaciel - wieloletni prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Bukownicy. Z sercem pełnym bólu i ogromnego żalu z powodu śmierci drogiego nam druha Jana Ambrożego, składam kondolencje i wyrazy szczerego współczucia, rodzinie, bliskim, przyjaciołom, znajomym i członkom gniazda „Sokoła” w Bukownicy. Odszedł zasłużony aktywny, społeczny i oddany działacz Sokolstwa Polskiego, jak również regionalny działacz samorządowy. Ze śmiercią druha Jana wielkie straty poniosło Sokolstwo Polskie, a także społeczność Bukownicy i powiatu Ostrzeszowskiego. Druh Jan Ambroży był wieloletnim zasłużonym ogólnopolskim działaczem Sokolstwa Polskiego. Pogrzeb poprzedzony Mszą św. odbędzie się o godz. 12.00 w sobotę w dniu 11 sierpnia 2018 r. Urodzony w 1956 r. w Ostrzeszowie, prezes TG „Sokół” w Bukownicy im. Jana Pawła II. Posiadał wykształcenie średnie techniczne. W 1995 r. wstąpił do TG „Sokół” w Bukownicy, został na wiele lat aktywnym działaczem i do śmierci prezesem tego bardzo prężnie działającego Gniazda. Z jego inicjatywy zarząd „Sokoła” w Bukownicy organizował liczne zawody sokole i sportowe, najważniejsze to Ogólnopolskie Biegi Sokoła i Wyścigi Rowerowe Górali. Ponadto sokoli gniazda w Bukownicy uprawiali następujące dyscypliny sportowe kolarstwo, tenis stołowy, aerobik, gimnastykę i strzelectwo. Szczególnie pielęgnował pamięć o sokołach i powstańcach wielkopolskich, prowadził działalność wychowawczo patriotyczną.  Przeszło dwadzieścia lat, wspólnie z sokołami w Bukownicy, zorganizowano Ogólnopolskie Biegi „Sokoła” w Bukownicy (od 2005 r. bieg przyjął imię Jana Pawła II) oraz kilkanaście Wyścigów Rowerowych „Górali” w Bukownicy.  Kierował i organizował, wspólnie z członkami gniazda, rajdy rowerowe, pokazy gimnastyczne, strzelanie do Złotej Tarczy „Sokoła”, prowadził działalność kulturalną (np. w 2004 r wydano płytę pt. Polskie Kolędowanie”).  Walne zebranie TG „Sokół” Bukownica w dniu 25.03.2006 r. podjęło uchwałę i przyjęło imię Jana Pawła II. Dh Jan Ambroży był wieloletnim członkiem zarządu Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce i Dzielnicy Wielkopolskiej ZTG „Sokół”. Był też działaczem Ochotniczej Straży Pożarnej, Kółka Rolniczego i Ludowego Zespołu Sportowego w Bukownicy. Dh Jan Ambroży aktywnie uczestniczył w życiu ZTG „Sokół” w Polsce, m. in. brał udział z Gniazdem w IX. Zlocie Sokolstwa Polskiego – Bydgoszcz 2000 i X. Zlocie Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz 2006. Sokoli z Bukownicy co roku pielgrzymowali na Jasną Górę razem z Pielgrzymką Biegową na trasie Ostrzeszów-Częstochowa. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Bukownicy 20 października 2012 r. obchodziło 90. rocznicę założenia. Na zakończenie Mszy Św. prezes Jan Ambroży złożył akt powierzenia tamtejszych „Sokołów” Maryi. Druh Jan Ambroży był zawsze wierny sokolim hasłom „Bóg – Honor – Ojczyzna” oraz „W Zdrowym Ciele Zdrowy Duch”. Świadczył o tym sztandarowy wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus w koronie otoczony hasłem „Królowo Korony Polskiej – módl się za nami”. Pięknie wykazane świadectwo obrony Wiary, wierności Kościołowi Katolickiemu, niepodległości Rzeczpospolitej, honorowi Sokolstwa Polskiego. Druh Jan Ambroży był wielokrotnie wyróżniany. Należał do ścisłej czołówki przywódców Sokolstwa Polskiego. Dlatego został odznaczony Ryngrafem Rycerza Zakonu Rycerskiego ZTG ”Sokół”, „Zaszczytną Odznaką Sokoła” – został wpisany do Złotej Karty Sokolstwa Polskiego, posiada liczne dyplomy i wyróżnienia. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci, niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Andrzej Bogucki, prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz Fordon im. gen. Józefa Hallera. Bydgoszcz 9 sierpnia 2018 r.