piątek, 24 stycznia 2020

2020

2020 Rok jest Rokiem: 100-rocznicą urodzin Świętego Wielkiego Jana Pawła II, Honorowego Członka Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, 100-leciem założenia po zmianach strukturalnych Dzielnicy Pomorskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, 110-rocznicą powstania harcerstwa polskiego przez sokołów druha Andrzeja Małkowskiego i druhnę Olgę Drahonowską-Małkowską, 60-leciem śmierci sokoła druha Generała Józefa Hallera, 50-leciem śmierci druha Generała Władysława Andersa, członka Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, 95-rocznicą śmierci malarza Jana Styki, 100-rocznicą Bitwy Warszawskiej, 160-rocznicą urodzin sokoła druha Jana Kasprowicza, poety i dramatopisarza młodopolskiego, krytyka literackiego i teatralnego, prekursora katastrofizmu, autor m. in. Księgi ubogich, cyklu sonetów Z chałupy, Krzak dzikiej róży, hymnów Ginącemu światu, Salve Regina, 400-rocznicą śmierci Hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Uchwałą Sejmu ustanowiono także rok 2020 Rokiem Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, jednego z najwybitniejszych wodzów w dziejach oręża polskiego.