wtorek, 8 stycznia 2019

20192019 Rok jest Rokiem 100-lecia powstania Związku Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Polsce i 30-lecia wznowienia działalności w latach 1989-1990 oraz Rokiem 100-lecia Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 i Powstań Śląskich.  Polskie Towarzystwo Gimnastyczne ”Sokół” zostało założone w zaborze austriackim w 1867 r. Powstały dobrze zorganizowane polskie gniazda sokole i związki sokolstwa pod zaborami w Austro - Węgrzech, Niemczech, USA, Francji, Rosji oraz w różnych skupiskach polskich na świecie.  Z połączenia trzech związków w 1919 r. powstał Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. W 1989 r. wznowił swoją oficjalna działalność Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce.


Kalendarium  100-lecia powstania Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce i 30-lecia wznowienia działalności
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” zostało założone 7 lutego 1867 r. przez polskich patriotów we Lwowie. Powstało na wzór „Sokoła” czeskiego, założonego przez Mirosława Tyrsza w 1862 r. „Sokół” lwowski rozpoczął swą pracę pielęgnując tradycję narodową, rozwijać ćwiczenia gimnastyczne i szermiercze. Pierwszymi działaczami „Sokoła” byli m.in. Klemens Żukotyński, Ludwik Goltental, Jan Żaplachta-Zapałowicz, Józef Milleret, Jan Dobrzański, Antoni Durski, Żegota Krówczyński i wielu innych. Sokolstwo polskie prężnie się rozwinęło zgodnie z hasłem „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Powstały następnie nowe gniazda i związki sokole na ziemiach polskich pod zaborami. Powstały dobrze zorganizowane związki sokolstwa polskiego w Niemczech, USA, Francji oraz w różnych skupiskach polskich na świecie. Rozwijano wszędzie ideę sokolą. Także zasługą sokolstwa jest niepodważalny fakt, że „Sokół” zapoczątkował zorganizowany polski ruch sportowy i harcerski. Sokolstwo aktywnie i czynnie włączyło się do walki o niepodległość Polski w latach 1914-1922.
     W 1919 r. powstał Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, którego prezesami do 1939 r. byli: mec. Bernard Chrzanowski 1919-1923, hrabia Adam Zamoyski 1923-1936, płk. dypl. Franciszek Arciszewski 1936-1939. W latach międzywojennych Sokolstwo rozwinęło silnie swoje struktury, prowadząc pracę patriotyczno-wychowawczą oraz sportową, szczególnie rozwijając gimnastykę. W latach okupacji niemieckiej i sowieckiej sokolstwo stanęło do obrony Ojczyzny. Sokoli jako żołnierze walczyli w kampanii wrześniowej 1939 r., w szeregach żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, wśród żołnierzy polskiego państwa podziemnego, szczególnie w ZWZ-AK. Niezliczona liczba sokołów zginęła w obronie Ojczyzny, inni zostali zamordowani w kacetach i łagrach.
W latach 1939-1988 sokolstwo polskie w kraju miało zakaz legalnej działalności. Po wojnie komuniści i socjaliści rządzący Polską nie pozwalają na legalizację „Sokoła”. Toteż przez prawie 50 lat sokoli w Polsce działają w konspiracji. Na emigracji znaleźli się niektórzy działacze i przywódcy „Sokoła”. W Wielkiej Brytanii organizuje się sokolstwo na czele z prezesem Franciszkiem Arciszewskim. Powstają na emigracji związki i gniazda-sokole. Legalna i nieprzerwana praca i działalność sokola rozwija się w Polish Falcons w USA i Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” we Francji. Istnieją bliskie kontakty sokołów w kraju i na emigracji. W Anglii powstały nowe gniazda sokole, gdzie założono Związek Sokołów Polskich w Wielkiej Brytanii.
Nadszedł listopad 1988 r. Komunistyczne rządy miały się ku końcowi. W dziejach Polski rozpoczął się nowy okres. Sokoli przystąpili w następstwie przemian demokratycznych w Polsce, do rejestracji gniazd sokolich w kraju, oraz swojego związku. Sokolstwo przetrwało w kraju, w latach 1939-1988, chociaż nie posiadało zarejestrowanego swojego Towarzystwa.
W 1989 r. sokoli w Polsce rozpoczęli tworzenie wznowienia działalności Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce.
Zaczęły wznawiać swoją działalność legalną gniazda sokole. Jako pierwsze w 1989 r. rejestrują się gniazda sokole: 10 stycznia 1989 r. TG „Sokół” Warszawa-Macierz. 28 lutego 1989 r. TG „Sokół” Inowrocław. 14 marca 1989 r. TG „Sokół” Gniewkowo. 22 czerwca 1989 r. TG „Sokół” Bydgoszcz-Macierz. 6 listopada 1989 r. TG „Sokół” Poznań. Są to wszystkie gniazda związkowe powstałe 1989 r. Sokoli zadecydowali ujawnienie i zarejestrowanie działalności Związku.
3.09.1989 Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Bydgoszcz – Macierz, z inicjatywy dr. Wacława Kocona, przedwojennego członka zarządu w Bydgoszczy, zorganizowało w Bydgoszczy z udziałem 108 sokołów z Polski Zjazd Sokolstwa, na którym jednogłośnie postanowiono powołać Związek Sokołów Polskich.
8-10.09.1989 r. w Drzonkowie odbył się „Światowy Zlot Sokoła”, na który przybyło 39 uczestników z Polski i 6 z Francji. Bez porozumienia z istniejącymi i zarejestrowanymi już gniazdami Towarzystwami Gimnastycznymi „Sokół” i bez upoważnienia zlot ten zorganizowało, Stowarzyszenie Turystyczno Sportowe „Sokół” w Drzonkowie k/ Zielonej Góry, które powstało w czasach komunistycznych w 1984 r. Widząc niebezpieczne poczynania nomenklatury postkomunistycznej niektórzy sokoli z zarejestrowanych gniazd udali się na ten zlot. Jednak na zlot nie przybyli jedynie sami sokoli, którzy stanowili jedynie grupę kilkunastu osób. Natomiast na zlot przybyli działacze klubów sportowych, turystycznych „Sokół”. Kluby olimpijczyka „Sokół”, LZS-y i inni.
8-10.09.1989 z udziałem 39 osób w tym części sokołów, powołano 21 osobową Tymczasową Radę Odrodzenia Sokoła (TROS) na czele z Konradem Firlejem, w skład której weszli m. in. sokoli z Bydgoszczy, Warszawy, Krakowa. Do TROS wszedł z Warszawy Robert Ziembiński, z Bydgoszczy Marian Doliński i Andrzej Bogucki.
10.09.1989 odbył się w Częstochowie Akt Hołdowniczy z udziałem przedwojennych sokołów z Tarnopola, którzy na Jasnej Górze złożyli swoje sztandary.
18.11.1989 w Inowrocławiu, z inicjatywy i na zaproszenie Henryka Łady, z udziałem 19 sokołów odbyło się zebranie założycielskie Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Wybrano tymczasowy komitet i zarząd założycielski na czele z prezesem Zbigniewem Okorskim.
21.02.1990 r. w Warszawie odbył się z udziałem przedstawicieli 5 gniazd (Gniewkowo, Inowrocław, Gdańsk, Warszawa, Bydgoszcz) Zjazd Założycielski Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. 21 lutego 1990 r. w Warszawie odbył się Zjazd Założycielski Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. W zjeździe wzięli udział delegaci 5 gniazd sokolich: Kunegunda Drzewucka, Stefania Klimczak (TG „Sokół” Gniewkowo), Stanisław Janiak, Krzysztof Lewandowski (TG „Sokół” Inowrocław), Bolesława Rogatka, Izabella Stern (TG „Sokół” Gdańsk), Zbigniew Okorski, Robert Ziembiński (TG „Sokół” Warszawa, Marian Doliński, Andrzej Leonard Bogucki (TG „Sokół” Bydgoszcz).
1.03.1990 Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce decyzją Komitetu ds. Młodzieży Kultury Fizycznej w Warszawie został pod pozycją 91 wpisany do rejestru. Było to zgodne z obowiązującym prawem. Od tego momentu Związek prawnie istnieje.
10.11.1990 r. w Bydgoszczy Fordonie z udziałem 58 delegatów gniazd odbył się Pierwszy w Polsce Wyborczy Zjazd Rady Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Wybrano władze Związku na czele z Zbigniewem Okorskim jako prezesem, sekretarzem generalnym wybrano Andrzeja Leonarda Boguckiego.
W Poznaniu 9 października 1991 r. odbył się „Światowy Zjazd Związków Sokołów Polskich” z udziałem Związków Sokolich: Związek Sokołów Polskich w Ameryce (Polish Falcons og America, Związku Sokołów Polskich w Wielkiej Brytanii, Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na Litwie, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Niemczech. Na tym historycznym Zjeździe został uznany Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce jako główna oficjalna organizacja sokola spadkobierca Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce sprzed 1939 r. Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce został odznaczony „The Official Falcon Seal” (Oficjalną pieczęcią Sokoła USA), a działacze sokoli w Polsce zostali odznaczeni Krzyżami Legii Honorowej Sokolstwa Polskiego USA i Wielkiej Brytanii oraz Gwiazdami Zasługi.

Uroczystość poświęcenia sztandaru Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lesznie

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lesznie, Szanowny Druh Prezes Damian Małecki. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lesznie  posiada zapisaną Złotą Kartę swoich dziejów.  Mam wielki zaszczyt w imieniu Sokolstwa Bydgoskiego, uczestniczyć w Uroczystości poświęcenia sztandaru Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lesznie w dniu 27 stycznia 2019 r. Z okazji uroczystości składam wszystkim członkom Gniazda najserdeczniejsze gratulacje. Aktywna działalność „Sokoła” w Lesznie na niwie narodowej, sportowej i patriotycznej zasługuje na wielkie uznanie i szacunek. Szanowni Druhowie i Druhny, proszę Was, zawsze pamiętajcie o latach konspiracji Sokolstwa Polskiego w latach 1939-1989, kiedy to nie pozwolono nam na legalną działalność. Sokoli w konspiracji przetrwali 50. lat! W okresie tym zmordowano i zakatowano na śmierć wielu naszych wspaniałych Druhów i Druhen, zbierajcie ich nazwiska, piszcie ich biogramy utrwalajcie Ich Bohaterstwo. Oni zginęli za Rzeczypospolitą naszą Ojczyznę. Nigdy nie zapomnijcie zabijania „Sokoła”, wyklęcia, poniżania i zakłamywania dziejów w latach 1939-1989, które trwają też do dziś. Nie zapomnijcie o okradzeniu sokolstwa z jego własności, budynków sokolni, gruntów i boisk, które w większości nie zostały zwrócone. Nadeszły teraz czasy kiedy to można przywrócić godność naszym zakatowanym Braciom Sokołom. Trwa walka o Pamięć Narodową, walczmy o Pamięć Sokolą, aby dzieje naszej organizacji przenikały do podręczników szkolnych, a wiedza o sokolstwie była powszechnie znana. „Sokół” wygrał walkę o Niepodległość Polski, dzięki przemianom w Polsce dokonanym przez Ruch Solidarności wspólnie z Św. Janem Pawłem II Wielkim - sokołem z Wadowic i członkiem honorowym ZTG „Sokół” w Polsce, w 1989 r. Sokół podniósł wysoko swój sztandar. Wasze Gniazdo pielęgnuje przeszłość, pracuje dzisiaj z młodzieżą dla przyszłości Sokolstwa Polskiego, edukacji i sportu, samorządu mieszkańców oraz Kościoła katolickiego i Rzeczpospolitej. Służcie dalej Sokolstwu i Ojczyźnie w imię haseł: „Bóg – Honor – Ojczyzna” oraz  „W Zdrowym Ciele Zdrowy Duch”. Czołem !  Prezes Dr Andrzej Bogucki. Bydgoszcz - Leszno, dn. 27.01.2019 r.  


Żołnierze Rezerwy Niebieskich Beretów Desantu Morskiego na Jasnej Górze

Żołnierze Rezerwy, byli żołnierze desantu morskiego - Niebieskich Beretów, jedynego w dziejach Sił Zbrojnych Polski związku taktycznego Polskiej Piechoty Morskiej – Polish Marines, stacjonujących w latach 1963-1995 w Gdańsku,  Lęborku, Słupsku, wierni żołnierze Rzeczpospolitej Polskiej, złożyli 9 marca 2019 r. Elitarny Pierścień Niebieskich Beretów jako wotum do polskiego narodowego skarbca na Jasnej Górze. Przekazali również oprawiony zestaw informacyjnych materiałów historycznych na temat formacji Niebieskich Beretów opracowanych przez najbardziej kompetentnych oficerów historyków. O założonym w 1382 r. w Częstochowie klasztorze oo. Paulinów, który stanowi serce narodu polskiego - tak o Jasnej Górze mówił św. Jan Paweł II.  Żołnierze Niebieskich Beretów – Desantu Morskiego – Polskiej Piechoty Morskiej - Polish Marines, przyjechali podziękować przed Cudownym Obrazem Matki Bożej za wieloletnią opiekę oraz przeżycie. Pomimo twardej służby i doskonałego przygotowania, gotowości bojowej, stojący w pierwszym rzucie i szeregu do obrony Ojczyzny, nie musieli uczestniczyć w konflikcie zbrojnym przygotowywanym pomiędzy przeciwstawnymi blokami militarnymi. Początek uroczystości o godz. 11.00 rozpoczęto Mszą św. w Kaplicy Cudownego Obrazu, w której uczestniczyli rezerwiści Niebieskich Beretów oraz Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Homilię wygłosił ks. prof. Jerzy Szymik. W zakrystii kaplicy dziesięciu przybyłych żołnierzy rezerwy, podpisało się pod okolicznościowym wpisem pod datą 9.03.2019 r., do wyłożonej specjalnej Księgi Wotów.  Po Mszy św. dalsza uroczystość odbyła się w Sali Rycerskiej. Żołnierzy Niebieskich Beretów powitał o. Jan Poteralski – podprzeor Klasztoru Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika na Jasnej Górze. Zgodnie z ceremoniałem, żołnierze Desantu Morskiego ustawili się w szyku w Sali Rycerskiej pośród zaprezentowanych sztandarów narodowych. Gościem uroczystości był ks. Mirosław Pstrągowski z Bydgoszczy. Kpt. rez. Andrzej Bogucki w imieniu przybyłych żołnierzy,  przedstawił treść dokumentów związanych ze złożeniem wotum. Następnie delegacja żołnierzy, kpt. rez. Andrzej Bogucki, st. szer. rez. Maciej Grzybek i st. kpr. rez. Wojciech Szczypiorski, przekazała Elitarny Pierścień Niebieskich Beretów wraz z Aktem Przekazania Wotum oraz specjalnie oprawiony przygotowany jedyny egzemplarz, zestaw materiałów historycznych pt.: „Historia Niebieskich Beretów (1963 – 1995) Żołnierzy Desantu Morskiego Polskiej Piechoty Morskiej – Polish Marines”. Na zakończenie o. Eustachy Rakoczy – Kapelan Żołnierzy Niepodległości, Członek Honorowy Dzielnicy Kujawsko – Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce wygłosił patriotyczne przemówienie na temat żołnierskiego honoru, wierności narodowi i miłości służby Rzeczpospolitej. Wszyscy żołnierze darujący Wotum i przyjmujący oo. Paulini złożyli swoje podpisy na Akcie Przekazania Wotum. Pierścień wykonał Mariusz Kaźmierczak z Bydgoszczy. Na pamiątkę uroczystości wszyscy otrzymali piękne tableau wykonane przez st. szer. rez. Macieja Chodorowskiego z Włocławka. Oficjalny film i fotografie żołnierzy na uroczystości wykonał Maciej Brzeski. Kronikarskie zdjęcia z aparatów uczestników wykonał Patryk Brzeski z Kościerzyny oraz Czesław Wittbrodt z Pucka, który wykonał film krótkometrażowy. Żołnierze rezerwiści pochodzą się z miejscowości, Bydgoszczy, Gliwic, Jaworzna, Kościerzyny, Lęborka, Łebcza / Pucka, Piły, Poznania, Radomska, Szubina, Włocławka.  Organizatorami ufundowania i przekazania Elitarnego Pierścienia Niebieskich Beretów było dwunastu żołnierzy z facebooka z klubu: „7 Niebieskie Berety-Klub Wszystkich Żołnierzy Obrony Wybrzeża”. Kpt. rez. Andrzej Bogucki, kpr. rez. Zenon Brzeski, st. szer. rez. Maciej Chodorowski, st. szer. rez. Eugeniusz Goszka, st. szer. rez. Maciej Grzybek, bomb. rez. Zbigniew Dehling, st. szer. rez. Franciszek Mygelski, st. szer. rez. Roman Pęcherzewski, st. kpr. rez. Andrzej Siatka, st. szer. rez. Andrzej Skibicki, st. kpr. rez. Wojciech Szczypiorski, st. szer. rez. Witold Wróblewski.  Andrzej Bogucki. Bydgoszcz, dnia 14.03.2019 r.


Pomnik "Kamień Memorialny Pamięci Wydarzeń Marca 1981 w Bydgoszczy"
„W TYM GMACHU W DNIU 19 MARCA 1981 R. ZOSTAŁA WYRAŻONA WOLA OGÓŁU, BY PAŃSTWO STAŁO PRAWEM, A SPOŁECZEŃSTWO SPRAWIEDLIWIŚCIĄ, LUD ZAŚ UJĄŁ W SWE RĘCE CAŁOŚĆ DZIEDZICTWA NARODOWEGO”. Przypominam w tym miejscu słowa wybitnego bydgoszczanina Andrzeja Szwalbego, umieszczone jako inskrypcja na pomniku „Kamieniu Memorialnym Pamięci Wydarzeń Marca 1981 w Bydgoszczy”, odsłoniętym w 21.03.1998 r. Dlaczego przypominam te słowa ? Dlatego, że wielu publicystów od lat z przekąsem i kłamliwie pisze i twierdzi w różnych mediach, że ten pomnik to „Ząb Rulewskiego”. Ten pomnik to, „głaz kamień polny jest szorstki jak dłonie robotnika i rolnika” jak mawiał Jerzy Puciata autor projektu tego pomnika, którego wykonawcą jest firma Krzysztofa Gotowskiego. Kamień Memorialny Pamięci Wydarzeń Marca 1981 w Bydgoszczy nie jest poświęcony Janowi Rulewskiemu, ale wszystkim mieszkańcom Bydgoszczy wyrażonych w słowach Andrzeja Szwalbego. Dzień 19 marca 1981 r. w Bydgoszczy, to bardzo ważna data w dziejach naszego miasta. O tym dniu wszystkie główne światowe agencje prasowe i innych mediów przekazały światu informację o walce z reżymem komunistycznym robotników, rolników i inteligencji” w Bydgoszczy. Przypomnę też, że ówczesne władze bydgoskie torpedowały budowę pomnika, nie okazały wsparcia, nie tylko budowy pomnika ale i pomocy w publikacji materiałów konferencji naukowej. Konferencja naukowa, budowa pomnika, publikacje, są inicjatywą Stowarzyszenia Klub Bydgoski. Pomnik powstał dzięki szczodrobliwości mieszkańców Bydgoszczy. Na odsłonięcie tego pomnika przybyły tłumy bydgoszczan, pośród nich Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera ze swoim sztandarem. Z braku wsparcia przez władze miasta, książka została opublikowana dopiero trzy lata później i jest doskonałym źródłem dla tych, którzy pogubili się w nazewnictwie tego pomnika. W książce opublikowano referaty naukowców i głosy w dyskusji oraz Deklarację grupy założycielskiej Stowarzyszenia „Klub Bydgoski” wraz z listą sygnatariuszy. Zob. bliżej, Marzec 1981. Perspektywa „społeczeństwa obywatelskiego”. Materiały z sesji naukowej i uroczystości odsłonięcia kamienia memorialnego. Publikację do druku przygotował i wstępem opatrzył prof. dr hab. Adam Bezwiński, Zdjęcie na okładce Maciej Sas, Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz 2001, ss. 116. Komitet Organizacyjny Stowarzyszenia „Klub Bydgoski” (budowy pomnika „Kamienienia Memorialnego Pamięci Wydarzeń Marca 1981 w Bydgoszczy” : Jerzy Puciata – przewodniczący, Adam Bezwiński, Andrzej Bogucki, Marek Chamot, Ewa Grzybowska Łukaszek, Krzysztof Gotowski, Maciej Obremski, Wiesław Warzocha, Jarosław Wenderlich. [w:] Okładka – str. III książki: Marzec 1981. Perspektywa „społeczeństwa obywatelskiego”. Materiały z sesji naukowej i uroczystości odsłonięcia kamienia memorialnego. Publikację do druku przygotował i wstępem opatrzył prof. dr hab. Adam Bezwiński, Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz 2001, ss. 116. Foto: Odsłonięcie pomnika „Kamienienia Memorialnego Pamięci Wydarzeń Marca 1981 w Bydgoszczy”, 21 marca 1998 r. Zob. Sokół Pomorski Nr 1(18)1998, s. 1-2. Tam opublikowane zdjęcie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera ze swoim sztandarem. Wśród sokoląt m.in. Metropolita Gnieźnieński Arcb. Henryk Muszyński, Michał Joachimowski – wicewojewoda woj. bydgoskiego, Teresa Piotrowska – wojewoda woj. Bydgoskiego – członek TG „Sokół” II B-F, Ryszard Ciskowski PFA-USA, Andrzej Bogucki - prezes, Hanna Rogowska. Poczet sztandarowy Bartłomiej Bogucki, Roman Krężel, Jerzy Boniecki. Każda nowa publikacja cieszy zainteresowanych. Krzysztof Osiński niestrudzony historyk badań, m. in. Bydgoskiego Marca 1981, opublikował nową książkę, która wnosi wiele nowych faktów. Zob. bliżej, Krzysztof Osiński, Strajk Rolników w siedzibie WK ZSL w Bydgoszczy (16 marca – 17 kwietnia 1981 r.), Bydgoszcz 2019, ss. 92.  W 38. Rocznicy Obchodów Bydgoskiego Marca 19.03.2019 r. brała również, jak co roku, delegacja TG „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera. (alb).


Jubileusz 130-lecia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku

Szanowny Druh Prezes Bronisław Kielar. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku  posiada zapisaną Złotą Kartę swoich dziejów.  Z okazji uroczystości 130. lecia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku składam wszystkim członkom Gniazda najserdeczniejsze gratulacje. Aktywna działalność SOKOŁA w SANOKU na niwie narodowej, sportowej i patriotycznej zasługuje na wielkie uznanie i szacunek. Szanowni Druhowie i Druhny, PROSZĘ WAS, zawsze pamiętajcie o latach konspiracji Sokolstwa Polskiego w latach 1939-1989, kiedy to nie pozwolono nam na legalną działalność. Sokoli w konspiracji przetrwali 50. lat! W okresie tym zmordowano i zakatowano na śmierć wielu naszych wspaniałych Druhów i Druhen, zbierajcie ich nazwiska, piszcie ich biogramy utrwalajcie Ich Bohaterstwo. Oni zginęli za Rzeczypospolitą naszą Ojczyznę. Nigdy nie zapomnijcie zabijania SOKOŁA, wyklęcia, poniżania i zakłamywania dziejów w latach 1939-1989, które trwają do dziś. Nie zapomnijcie o okradzeniu sokolstwa z jego własności, budynków sokolni, gruntów i boisk, które w większości nie zostały zwrócone. Nadeszły teraz czasy kiedy to można przywrócić godność naszym zakatowanym Braciom Sokołom. Trwa walka o Pamięć Narodową, walczmy o Pamięć Narodową i Sokolą, aby dzieje naszej organizacji przenikały do podręczników szkolnych, a wiedza o sokolstwie była powszechnie znana. SOKÓŁ wygrał walkę o Niepodległość Polski, dzięki przemianom w Polsce dokonanym przez Ruch „Solidarności” wspólnie z Św. Janem Pawłem II Wielkim - sokołem z Wadowic i członkiem honorowym ZTG „Sokół” w Polsce, w 1989 r. Sokół podniósł wysoko swój sztandar. Służcie dalej Bogu, Rzeczpospolitej Polskiej, Kościołowi i Sokolstwu w imię haseł: „Bóg – Honor – Ojczyzna” oraz  „W Zdrowym Ciele Zdrowy Duch”. C z o ł e m !   Lwów 1867, Kraków 1885, Poznań 1886, Bydgoszcz 1886, Sanok 1889. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera. Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego w Bydgoszczy. Prezes Dr Andrzej Bogucki. Bydgoszcz - Sanok, dn. 29.06.2019 r.

Żołnierze Rezerwy Niebieskich Beretów Desantu Morskiego w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku
Dnia 8 czerwca 2019 r. w Narodowym Muzeum Morskim, dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków Niebieskich Beretów, podczas walnego zebrania odbyło się uroczyste wręczenie Elitarnego Pierścienia Niebieskich Beretów wraz z Aktem Przekazania. Żołnierze Rezerwy, byli żołnierze desantu morskiego - Niebieskich Beretów, jedynego w dziejach Sił Zbrojnych Polski związku taktycznego Polskiej Piechoty Morskiej – Polish Marines, stacjonujących formacji w Gdańsku,  Lęborku, Słupsku, wierni żołnierze, zgodnie z wielowiekową tradycją rycerską oficerów i żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, mieli zaszczyt uhonorować i złożyć w darze na ręce Szanownego Pana dr. Roberta Domżała Dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, Elitarny Pierścień Żołnierzy Niebieskich Beretów Nr 1963. Numer jest zgodny z rokiem powstania 7ŁDD. Delegacja grupy żołnierzy z facebooka z klubu: „7 Niebieskie Berety-Klub Wszystkich Żołnierzy Obrony Wybrzeża”, która przekazała Elitarny Pierścień w składzie: kpt. rez. dr Andrzej Bogucki, st. szer. rez. Maciej Grzybek, st. szer. rez. Andrzej Skibicki, st. kpr. rez. Wojciech Szczypiorski, w obecności płk.dypl.  w st.. spocz. Andrzeja Morawca prezesa SŻiSNB Żołnierze Niebieskich Beretów podziękowali Narodowemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku za wieloletnią współpracę i krzewienie pamięci narodowej o Żołnierzach Niebieskich Beretów oraz szerzenie kultury morskiej Rzeczpospolitej na przestrzeni wieków. Przekazany Elitarny Pierścień Żołnierzy Niebieskich Beretów stanowi symbol przekazania pamięci o twórcach 7 Łużyckiej Dywizji Desantowej, gen. bryg. Ottonie Rocznioku i gen. bryg. Henryku Rzepkowskim oraz wspólnej służby wszystkich następnych pokoleń oficerów i żołnierzy jako etos  wartości „Niebieskich Beretów”. Na uwagę zasługują fakty, że założyciele w 1963 r. 7ŁDD wywodzili się z Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej. Gen. bryg. Otton Roczniok w 1933 roku wstąpił do służby w Wojsku Polskim. W 1936 ukończył Szkołę Podchorążych Piechoty w Ostrowi-Komorowie. Dowódca plutonu w I batalionie 75 pułku piechoty w Rybniku, gdzie był adiutantem I batalionu 75 pułku piechoty w kampanii wrześniowej 1939 roku. Potem przebywał w Oflagu II C Woldenberg. Natomiast gen. bryg. Henryk Rzepkowski brał udział w kampanii wrześniowej jako elew korpusu kadetów i żołnierz 51 pułku piechoty Strzelców Kresowych. Poprzez twórców 7ŁDD jest wyraźnie zaznaczona ciągłość Wojska Polskiego do dzisiejszych czasów. Elitarny Pierścień wykonał Mariusz Kaźmierczak z Bydgoszczy. Na pamiątkę uroczystości została wykonana okolicznościowa pamiątka przez st. szer. rez. Macieja Chodorowskiego, który też uczestniczył razem z szer. rez. Bogusławem Siluchem, w gdańskim spotkaniu. Po zakończeniu walnego zebrania odbyła się sesja naukowa oraz spotkanie towarzyskie. Program sesji naukowej. Andrzej Morawiec powitał gości przybyłych na sesję, Wojciech Mazurek – wprowadzenie do sesji, Mieczysław Koziński – wykład nt. „Polska w przededniu II wojny światowej. Potencjał gospodarczo wojskowy”, prof. Semków – wykład nt. „Obrona wybrzeża w systemie bezpieczeństwa II Rzeczypospolitej”, Franciszek Szczęsny – wykład nt. ”Przebieg walki BON Kartuzy w wojnie obronnej 1939 roku”, Wojciech Mazurek – wykład nt. „Boje jednostek lądowych w Wybrzeżu w 1939 r.”. Fundatorzy Elitarnego Pierścienia Żołnierz Niebieskich Beretów, grupa żołnierzy z facebooka z klubu: „7 Niebieskie Berety-Klub Wszystkich Żołnierzy Obrony Wybrzeża”. Kpt. rez. dr Andrzej Bogucki, kpr. rez. Zenon Brzeski, st. szer. rez. Maciej Chodorowski, st. szer. rez. Eugeniusz Goszka, st. szer. rez. Maciej Grzybek, bomb. rez. Zbigniew Dehling, st. szer. rez. Franciszek Mygelski, st. szer. rez. Roman Pęcherzewski, st. kpr. rez. Andrzej Siatka, st. szer. rez. Andrzej Skibicki, st. kpr. rez. Wojciech Szczypiorski, st. szer. rez. Witold Wróblewski. Oprac. Andrzej Bogucki.