sobota, 25 lutego 2012

2010


Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon
im. gen. Józefa Hallera w 2010 roku
Styczeń. Prezes Andrzej Bogucki, rodowity bydgoszczanin, wychowany jeszcze przez przedwojennych bydgoszczan zaangażował się jako działacz sokoli wraz z Andrzejem Adamskim i Stefanem Pastuszewskim, widząc zagrożenie ze strony władz miasta na czele z prezydentem, zabudowy Starego Rynku w Bydgoszczy obiektami ze stali i szkła, zaprotestowali i założyli Memoriał „Bydgoski Krzyk Sumienia”, stanęli przeciw temu złemu pomysłowi rekonstrukcji zachodniej ściany bydgoskiego rynku poparło już prawie 350 znanych mieszkańców miasta, (Gazeta Pomorska, 19.01.2010). Oczywiście jest wielu mieszkańców miasta, którzy przybyli z zewnątrz, np. prezydent i biskup bydgoski, jest im obcy klimat dawnej Bydgoszczy. Ponadto jest wielu przeciwników odbudowy pierzei zachodniej pośród osób wywodzących się ze środowisk postkomunistycznych, lewicowych i liberalnych.
      20 stycznia w 90. rocznicę powrotu Bydgoszczy do Macierzy (1920 – 2010), sokoli fordońscy zorganizowali wspólnie z Towarzystwem Pamięci Generała Hallera i Hallerczyków obchody w Zespole Szkół 35 – Gimnazjum 3 im. gen. Józefa Hallera. Podczas wykładu w salce Tradycji Sokolej prezes wygłosił wykład z zaznaczeniem wielkiego wkładu Sokolstwa Polskiego w powrót Bydgoszczy do Macierzy. Po wykładzie złożono kwiaty i zapalono znicz pod tablicą pamięci gen. Józefa Hallera przy ul. Toruńskiej 30.
     Luty. W Papieskiej Bazylice Mniejszej, parafii św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy, sokoli uczestniczyli w Mszy św. w 2. Rocznicę śmierci sokoła ŚP Druha Sebastiana Malinowskiego.
Spotkanie z rękopisem „Roty”. Jedyny unikatowy rękopis „Roty” Marii Konopnickiej zachowany i odręcznie napisany tekst jest opatrzony datą 17 lutego 1910 roku, „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród” znajduje się w zbiorach specjalnych bydgoskiej biblioteki od 1935 roku. Zakupił go ówczesny dyrektor, a obecny patron biblioteki dr Witold Bełza. „Rota” została napisana przez Marię Konopnicką odręcznie – atramentem na kartce z zeszytu w kratkę. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy właśnie w 100 lecie napisania „Roty” 17 lutego 2010 r. dokument wystawiała w czytelni głównej. Drugi cenny rękopis - zapis melodii do "Roty” autorstwa Feliksa Nowowiejskiego, ofiarował bibliotece w 1936 roku sam  kompozytor. Po raz pierwszy usłyszał tekst "Roty” podczas studiów w Berlinie, kiedy recytowała go córka Marii Konopnickiej. Nowowiejski później natrafił na tekst w krakowskim piśmie "Przodownica” i zwyczajnie go wyrwał. Muzykę do "Roty” napisał w drodze do domu 13 stycznia 1910 roku. Pieśń została wykonana publicznie siedem miesięcy później, czyli 15 lipca „Na rok Grunwaldzki”. 17 lutego 2010 r. przedstawiciele Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon, Związku Szlachty Polskiej Oddział w Bydgoszczy, Towarzystwa Pamięci Generała Hallera i Hallerczyków w Bydgoszczy oglądali na Wystawie i uczcili w ten sposób 100 lecie V. Zlotu Sokolstwa Polskiego, który odbył się w 1910 r. w Krakowie, podczas odsłonięcia „Pomnika Grunwaldzkiego”. Na tym V.Zlocie sokoli 15 lipca 1910 r. w Krakowie jako pierwsi publicznie odśpiewali Rotę Marii Konopnickiej. Dzieła wystawione zostały w sumie tylko na cztery godziny, ze względu na szkodliwy wpływ światła. Na co dzień przechowywane są w zbiorach specjalnych WiMBP, w ściśle określonym, klimatyzowanym pomieszczeniu.
     Generał Józef Haller Patronem Zespoły Szkół 35 w Bydgoszczy. Zespół Szkół 35 im. Gen. Józefa Hallera w Bydgoszczy w dniu 19 lutego 2010 r. zorganizował uroczystość nadania imienia gen. Józefa Hallera Zespołowi Szkół nr 35 w ramach projektu „Rok Błękitnej Armii”. Projekt został przedstawiony 29.12.2009 r. Miejskiemu Komitetowi Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Bydgoszczy. Szkoła otrzymała też nowy sztandar. Rada Miasta Uchwałą z dnia 16.12.2009 r. nadała Zespołowi Szkół 35 imię patrona gen. Józefa Hallera. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele parafialnym św. Mateusza, którą celebrował ks. dr Mariusz Kuciński – proboszcz i 3 koncelebrantów. W mszy św. uczestniczyli nauczyciele, rodzice, uczniowie oraz zaproszeni goście. Główne uroczystości odbyły się w hali sportowej budynku szkoły przy ul. Gawędy 5 na osiedlu Bajka w Bydgoszczy Fordonie. Hala udekorowana w chorągwie biało czerwone, godło państwowe i portret olejny gen. Józefa Hallera namalowany przez artystę malarza Kazimierza Łątkę w 2005 r. Dekorację m.in. stanowiła tablica z napisem: „Młodzieży Polsko patrz na ten Krzyż, Legiony Polskie dźwignęły go wzwyż, Przechodząc góry, doliny i zwały. Dla Ciebie Polsko i dla Twojej Chwały”. Małgorzata Kryś dyrektor Zespołu Szkół 35 serdecznie powitała przybyłych na uroczystość i wygłosiła okolicznościowe przemówienie. Fundatorzy sztandaru dokonali wbicia w drzewiec sztandaru pamiątkowych gwoździ i złożyli podpisy na akcie fundacyjnym sztandaru. Następnie sztandar przekazał zastępca prezydenta Bydgoszczy Bolesław Grygorewicz dyrektorowi Małgorzacie Kryś, który jednocześnie odczytał dokument Akt Nadania Imienia gen. Józefa Hallera Zespołowi Szkół nr 35 w Bydgoszczy. Na uroczystość przybyli liczni goście, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Marian Sajna, a także dr hab. Janusz Kutta, który przedstawił sylwetkę gen. Józefa Hallera. Przybyli też m.in. delegacje, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej, Policji, Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem w Bydgoszczy, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera, które przybyło ze swoim sztandarem, Towarzystwa Tenisowego „Sokół” Bydgoszcz – Bajka, Towarzystwa Pamięci Generała Hallera Oddział Bydgoszcz, Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, PTZ Oddział Kujawsko Pomorski, ZSzP Oddział Bydgoszcz, Liga Morska i Rzeczna. Pośród wystąpień, głos w imieniu organizacji patriotycznych zajął Andrzej Bogucki, który w swym wystąpieniu przypomniał I Kongres Polaków w Niemczech, który rozpoczął się 6 marca 1938 w Theater des Volkes w Berlinie. Uchwalono na nim Pięć prawd Polaka, które stanowiły ideową podstawę działalności Związku. Organizatorem spotkania był Związek Polaków w Niemczech. Celem kongresu było zwrócenie uwagi świata na półtoramilionową społeczność polską w Niemczech. 6 marca 1938 w kilku berlińskich kościołach odprawiono msze św. w intencji Polaków w Niemczech. O godzinie 12 nastąpiło otwarcie kongresu przez prezesa ZPwN ks. dr. Bolesława Domańskiego w Theater des Volkes. Na scenie odsłonięto Kaplicę Matki Boskiej Radosnej, znak Rodła i znak młodzieży polskiej w Niemczech: jasno-zielony liść lipowy. W Opolu u zbiegu ulic Książąt Opolskich i Sądowej znajduje się obelisk poświęcony ZPwN z wyrytymi Pięcioma Prawdami Polaka. W Zakrzewie na Krajnie, gdzie ks. dr Bolesław Domański był proboszczem znajduje się Izba Pamięci oraz pomnik kamienny ze Znakiem Rodła i sanktuarium przez licznie odwiedzających pielgrzymów i krajoznawców. Wielu działaczy ZPwN zostało zamordowanych na czele z pierwszym prezesem ZPwN 1922-1931: hrabią Stanisławem Sierakowskim. Było to ważne, dziś często zapomniane wydarzenie w historii Polski, dlatego następnie Andrzej Bogucki przypomniał 5 prawd Polaków, które wywarły duże wzruszenie na zebranych. Oto Pięć Prawd Polaków: 1. Jesteśmy Polakami, 2. Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci, 3. Polak Polakowi Bratem! 4. Co dzień Polak Narodowi służy, 5. Polska Matką naszą – nie wolno mówić o Matce źle! Dalej Andrzej Bogucki przypomniał wartości jakie wyznawał Patron gen. Józef Haller, a szczególnie hasło Hallerczyków: „Dla Ciebie Polsko i Dla Twojej Chwały”. Adam Grzymała Siedlecki, wybitny teatrolog mieszkaniec Bydgoszczy, którego imieniem jest ul. na Wyżynach oraz jest Izba Pamięci przy ul. Libelta, pisał 17 lutego 1924 r. w „Gazecie Bydgoskiej”, gdzie wspominał czyny bohaterskiego Generała zakończył słowami:  „I w tym wszystkim On. Jego świetlana dusza. Jego ewangeliczna czystość, Jego sztandarowy patriotyzm – oto szereg faktów i czynów, które pokolenia potomne zapiszą na karcie dziejów pod tytułem : Józef Haller”. Po uroczystościach w hali sportowej dyr. Małgorzata Kryś przedstawiła gościom realizację projektu „Rok 2010 - Rokiem Błękitnej Armii” i przeprowadzone wcześniej z tej okazji konkursy:  „ Bydgoszcz moja mała wyspa”  (konkurs recytatorski), „ Błękitna Armia w wyobraźni dziecka ” (konkurs plastyczny), oraz wyniki konkursu wiedzy o Patronie. Trzeba też zaznaczyć, że obchodzono jubileusze szkół wchodzące w skład Zespołu Szkół im. gen. Józefa Hallera w Bydgoszczy: 10-lecie Gimnazjum 3 im. gen. Józefa Hallera, które od 2000 ma tego Patrona i 15-lecie XIII Liceum Ogólnokształcącego im. adm. Kazimierza Porębskiego. Zasłużonym nauczycielom Prezydent Bydgoszczy nadał okolicznościowe dyplomy, które zostały wręczone. Podczas uroczystości wystąpiły zespoły: Zespół Pieśni Dawnej "Fresca Voce" z MDK nr 5, Bartodziejki z Zespołu Szkół nr 21, oraz uczniów z Zespołu Szkół nr 35. W budynku szkoły umieszczono i odsłonięto miejsce pamięci  patrona gen. Józefa Hallera w centrum którego znajduje się wielki portret gen. Józefa Hallera namalowany kredką przez Różę Pietrzak, hasło „Dla Ciebie Polsko i Dla Twojej Chwały”, godło państwowe i chorągiew biało – czerwona. Rozalia Bera. Bydgoszcz, dnia 20.02.2010 r.
     Na XXI Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, które  odbyły się w kanadyjskim mieście Vancouver w dniach 12-28 lutego 2010 roku, zawody, oprócz Vancouver, przeprowadzono również w Whistler oraz w Richmond, dwa srebrne medale olimpijskie zdobył Druh Adam Małysz. Gratulujemy. Trzeba dodać, że dh Adam Małysz jest honorowym Sokołem. Zobacz bliżej [w:] Sokół Pomorski, 2(31) 2001, s.-2. Też w Internecie:
http://www.glowy.bydgoszcz.pl/cinsp/pismo/SokolPomorski2(31)2001.pdf
Dh Adam Małysz jest Członkiem Honorowym Sokolstwa Polskiego. Dzielnica Kujawsko-Pomorska Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce uchwałą z dnia 23 kwietnia 2001 r. nadała Adamowi Małyszowi, godność Członka Honorowego Dzielnicy Kujawsko Pomorskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Polsce „Za godnej Sokoła reprezentację narodu i państwa polskiego podczas odbywania w światowej rywalizacji skoków narciarskich w 2001 r. ku chwale Polski”. Uroczystość wręczenia Dyplomu odbyła się 18 maja 2001 r. w Sokolni w Bydgoszczy, w sokolim kinie "Adria", ul. Toruńska 30, gdzie przybył dh Adam Małysz i na uroczystości odebrał Dyplom.
Druh Edmund Szumiński (rocznik1919), przedwojenny piłkarz bydgoskiej „Polonii” rozpoczął swoje treningi w Oddziale Piłki Nożnej w TG „Sokół” I w Bydgoszczy. Opowiedział swoją działalność Sławomirowi Wojciechowskiemu, który przygotowuje książkę o historii Klubu „Polonia” Bydgoszcz.
     Marzec. Członek gniazda fordońskiego dh Paweł Bogdan Gąsiorowski jest twórcą słów hejnału miasta Sierpca. Rada Miasta w Sierpcu 18.03.2010 r. swą uchwałą wpisała hejnał do statutu miasta. Sokoli w Zgierzu konsultują z CISP informacje o genezie Sokolstwa do opracowania monografii o zgierskim „Sokole”. W liście z 27.03.2010 piszą też m.in. „Przy okazji dodam, że nasze gniazdo pracuje bez zakłóceń jak należy. Od kilku miesięcy prezesuje Eugeniusz Szpakowski. Natomiast Prezes Związku Sokoła w Polsce Antoni – Belina Brzozowski, jak dotąd, nie wykazuje żadnej działalności, co jest niepokojące”.
     Kwiecień. Żałoba Narodowa 2010. Jesteśmy wstrząśnięci katastrofą samolotową, w Smoleńsku dn. 10.04.2010 r.,  w której zginęła cała delegacja polska udająca się na obchody 70. rocznicy zbrodni w Katyniu.  Zginęli : Pierwszy Obywatel Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Mąż Stanu Prezydent Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski  oraz wybitni przedstawiciele państwa polskiego, dowódcy Wojska Polskiego, Posłowie i Senatorowie, urzędnicy, przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń. Delegacje naszych stowarzyszeń patriotycznych wraz z Rodzinami : Związek Szlachty Polskiej Oddział w Bydgoszczy, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział Kujawsko – Pomorski, Bractwo Inflanckie, Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Hallera Oddział w Bydgoszczy. 10.04.2010 r. uczestniczyliśmy w Mszy Św. w Katedrze bydgoskiej, którą odprawił Biskup Jan Tyrawa. Po Mszy Św. zapaliliśmy znicze i modliliśmy się przed pomnikiem na Starym Rynku pośród posłów RP, władz państwowych i  samorządowych na czele z prezydentem Konstantym Dombrowiczem, przedstawicielami  stowarzyszeń patriotycznych.  Wywiesiliśmy na naszych Domach flagi narodowe biało – czerwone z żałobnym czarnym kirem.  Przeżywamy żal i smutek w sercach mamy ból pustkę. W imieniu naszych Rodziny i stowarzyszeń dokonano wpisu  do Ksiąg Kondolencyjnych w Ratuszu i w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Obejrzeliśmy Wystawę IPN o Katyniu.  Propagowano w redakcjach i w Internecie o śmierci  Aleksandra Federowicza z Rodu naszych Przyjaciół Kotzbachów, szczególnie Teresy Kotzbach-Wróbel, członka TG ”Sokół” II Bydgoszcz-Fordon, której zmarły był siostrzeńcem. W sercach naszych  jest pustka, smutek i żal. Mistyka Katynia trwa. Znowu zginęli najlepsi Synowie i Córy naszego Narodu. Módlmy się za Nich wszyscy. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie a światłość wiekuista niech Im świeci na wieki wieków Amen. RIP. Andrzej Bogucki. Bydgoszcz, dnia 12 kwietnia 2010 r. Kondolencje dla ZTG „Sokół” w Polsce po katastrofie w Smoleńsku, w której zginęło 96 osób na czele z Prezydentem RP Jarosławem Kaczyńskim przysłała Sokolska Żupa Moravskoslezka z Ostravy. ŚP Ryszard Kaczorowski ostatni prezydent RP na uchodźstwie, po wizycie u sokołów w Bydgoszczy w Fordonie 23.03.1995 r. (Sokół Pomorski 3(8)1995) oraz w Bydgoszczy w 1996 r. na 650 leciu Bydgoszczy, pisał w liście do prezesa Andrzeja Boguckiego: „W czasie mego pobytu w Bydgoszczy przekazał Pan materiały sokole. Serdecznie za nie dziękuję, będę nie tylko miał pamiątkę, ale po przeczytaniu przekażę je Bibliotece Polskiej w Londynie, która posiada największy księgozbiór poza granicami Kraju. Było mi bardzo przyjemnie ponownie Pana spotkać i przypomnieć nasze wcześniejsze spotkanie, które zorganizował Pan w czasie mego pierwszego pobytu w Bydgoszczy z zasłużonymi działaczami tego ruchu. Łączę wyrazy szacunku i najlepsze pozdrowienia /-/ Ryszard Kaczorowski”.
Maj. Święto Konstytucji 3 Maja 1791 r. sokoli fordońscy uczcili podczas organizowanych uroczystości przez Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki. Na zaproszenie prezydenta Bydgoszczy sokoli fordońscy uczestniczyli w miejskich obchodach 65. Rocznicy zakończenia II wojny światowej 8 maja 2010 r. Zawiązała się w Bydgoszczy grupa poparcia Jarosława Kaczyńskiego. 25.05.2010 w Filharmonii Pomorskiej zebrały się osoby tworzące społeczny komitet poparcia kandydatury Jarosława Kaczyńskiego na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Deklarację poparcia podpisali bydgoscy lekarze, artyści, osoby publiczne, związkowcy i powołali społeczny komitet poparcia Jarosława Kaczyńskiego w walce o fotel prezydenta Polski. „Polska jest najważniejsza”. Deklarację poparcia podpisał i przystąpił do Komitetu Andrzej Bogucki.
     Od lat w III Rzeczpospolitej zauważamy niszczenie aktywności małych organizacji. Główną przyczyną jest wielka biurokracja, która panuje w Polsce. Biurokracja niszczy aktywność społeczną. Dotyczy to wielu organizacji kulturotwórczych, także i gniazd sokolich. Prasa od czasu do czasu pisze na ten temat. 19 maja 2010 r. ukazał się na ten temat artykuł dotyczący TKKF: Sławomir Bobe, Kultura fizyczna traci formę. Ciężkie czasy dla organizatorów masowej rekreacji. Na wolnym rynku działacze społeczni przegrywają, Express Bydgoski, 19.05.2010.
     Czerwiec. Boże Ciało 2010. W czwartek 3 czerwca 2010 r. uroczystość Najświętszego  Ciała i Krwi Pańskiej – zwana popularnie Bożym Ciałem uczestniczyliśmy w Bydgoszczy w Mszy Św. , a następnie po Mszy św. o godz. 8:30 wyruszyła z naszego kościoła Salezjanów pw. Św. Marka procesja do kościoła św. Mateusza. W orszaku procesyjnym podczas wspólnego pielgrzymowania i modlitwy uczestniczyło tysiące osób, co było wyrazem naszej wiary w żywą i autentyczną obecność Chrystusa w Eucharystii. W naszych oknach i na balkonach nie zabrakło  świętych obrazów i okolicznościowych dekoracji, m.in. flag narodowych, kościelnych i papieskich. Dla przedstawicieli naszych środowisk patriotycznych wraz z naszymi Rodzinami była to wieloletnia święta powinność, coroczna procesja okazująca naszą wiarę. W procesji uczestniczyli przedstawiciele licznych różnych wspólnot obu parafii, służba liturgiczna, chóry, bractwa oraz nasi działacze z m.in. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz Fordon im. gen. Józefa Hallera, Towarzystwa Pamięci Generała Hallera i Hallerczyków, Związku Szlachty Polskiej Oddział w Bydgoszczy, Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego z oddziału w Toruniu, Bractwa Inflanckiego.
     24.06.2010 r. w Gazecie Pomorskiej ukazał się artykuł: „Nowy lumpex w starej bożnicy”, (powinno być Bóżnicy). Gmina Koronowo obarcza już wymarłe pokolenie starych sokołów, że nie zagospodarowali Bóżnicy czyli Sokolni w Koronowie. Sokół Koronowo był właścicielem od 1939 r. budynku Bóżnicy którą przekształcono na Sokolnię i poświęcono 3 Maja 1939 r. Dokumenty na temat własności tego budynku, jako właściciel jest TG „Sokół” w Koronowie, zał. w 1895 r., znajdują się w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy, oprócz akt własności znajdują się też tam protokólarne. Sokolnia została zagarnięta przez hitlerowców, a po 1945 r. przez komunistów, gdzie znajdowało się kino. Po 1989 r. sokoli koronowscy prowadzili aktywną akcję w celu odzyskania budynku. Władze państwowe i samorządowe utrudniały odzyskanie własności sokołom, tak długo aż wszyscy przedwojenni sokoli w Koronowie pomarli! Gmina Koronowo nie zwróciła sokołom własności, jedynie oddała im w użyczenie wyczekując aż budynek upadnie, przedtem został wpisany do rejestru zabytków. Po śmierci prezesa Łucjana Krzyżelewskiego sokoli już nie otrzymali własności. Zaznaczam, że ten artykuł pisany jest po 21 latach od przemian w Polsce. Wbrew temu co pisze autor tego tekstu sokoli mieli pomysł na działalność Sokolni, która miała służyć mieszkańcom Koronowa. Robiono wszystko aby sokoli tam nie prowadzili pracy programowej. Sokoli prawnie budynku nie odzyskali, toteż jeśli nie byli właścicielami po 1989 r. to nie mogli inwestować. Nikt sokołów koronowskich nie wspierał. A teraz przewrotnie władze zrzucają winę na sokołów. Na temat sytuacji w odzyskiwania swego mienia osobiście pisałem wielokrotnie w swoich publikacjach np. „Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce 1993 – 1997”, s.56 – 58. Ukazywały się też liczne publikacje w kwartalniku „Sokół Pomorski” 1993 – 2003. Powyższy tekst piszemy w naszym sprawozdaniu, ponieważ sokoli koronowscy już nie mogą się bronić. Andrzej Bogucki.
     Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon w dniu 15 czerwca 2010 r. w Zespole Szkół 35, przy ul. Gawędy 5 w Bydgoszczy – Fordonie obchodziło uroczystość: „20 rocznica wznowienia legalnej działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon”. Na uroczystość przybyli członkowie gniazda oraz delegacje współpracujących stowarzyszeń :Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków Oddział w Bydgoszczy, Związku Szlachty Polskiej Oddział w Bydgoszczy, Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Oddział Kujawsko – Pomorski w Toruniu, Bractwa Inflanckiego. Chorąży Roman Krężel zasalutował sztandarem, a sokoli odśpiewali „Marsz Sokołów” : „Ospały i gnuśny zgrzybiały ten świat…”. Prezes gniazda dr Andrzej Leonard Bogucki serdecznie powitał przybyłych sokołów i gości i przedstawił referat historyczny pt. „Fordoński „Sokół” 1923 – 2010”. Szczególnie zaznaczono, że w 1990 roku po przemianach demokratycznych w Polsce mógł wyjść z konspiracji „Sokół” i wznowić swoją działalność. Wtedy to gniazdo zostało zarejestrowane prawnie i przyjęło nazwę Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon oraz rozpoczęło bardzo bogatą działalność patriotyczno wychowawczą, rekreacyjną i sportową, kulturową i krajoznawczą. Wszystko jest udokumentowane w licznych oprawionych Kronikach gniazda, które to z zaciekawieniem oglądali uczestnicy uroczystości. Publikacje dotyczące działalności stowarzyszenia to m.in. książki na 70 lecie gniazda pt. : „Księga Pamiątkowa ku uczczeniu siedemdziesiątej rocznicy założenia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Fordonie 1923-1993”. Tam są wykazy członków, historia, biogramy działaczy. Na 80 lecie gniazda wydano publikację pt.: „Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 1923-2003”, red. Hanny Rogowskiej. Zostało też opublikowanych przeszło 130 zdjęć. Gniazdo sokole obecnie jest gniazdem senioralnym i liczy 30 członków. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera jest zarejestrowane w Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, którego początki sięgają 1867 r. Prezesem od 20 lat jest dr Andrzej Bogucki. W 2010 roku zarząd stanowią : Andrzej Leonard Bogucki – prezes, Roman Krężel – wiceprezes, Barbara Jastrzębska-Rutkowska – sekretarz, Urszula Krężel – skarbnik, członkowie:  Elżbieta Olejnik, Urszula Bogucka, kapelan ks. prałat Edmund Sikorski. Sokół Fordoński powstał w 1923 roku. Pierwszy etap działalności to lata 1923-1939 II Rzeczypospolitej. W latach 1939-1988 sokoli fordońscy uczestniczyli w walce z nazizmem i komunizmem o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej. Przetrwali wiele lat w konspiracji i w 1990 roku wznowili legalną działalność zakładając Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon. Gniazdo fordońskie jest częścią światowej braci sokolej zrzeszającej na wszystkich kontynentach 300 tysięcy członków. Jako członek Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce jest członkiem Światowego Związku Sokolstwa z siedzibą w Pradze. Gniazdo „Sokoła” fordońskiego jest znane ze swej publicznej służby, patriotyczno-wychowawczej, sportowo – turystyczno - rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej. Dzieje Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon czekają na opracowanie przez historyka, który przybliży szerszą monografię tego zasłużonego gniazda sokolego. Może znajdzie się młody człowiek, który chciałby napisać o sokołach fordońskich pracę magisterską lub doktorską ? List od Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919: Szanowni Państwo - Drodzy Sokoli! Serdecznie gratuluję Państwu pięknego Jubileuszu, a nade wszystko wspaniałych dokonań. Miałem wielokrotnie okazję doświadczać patriotycznej postawy Członków fordońskiego Sokoła w mojej pracy muzealnej oraz podczas uroczystości zwłaszcza związanych z rocznicami Powstania Wielkopolskiego. Czynicie Państwo kawał porządnej roboty! Proszę łaskawie przyjąć najlepsze życzenia dalszego wszechstronnego rozwoju,  wspaniałych sukcesów sportowych i wychowawczych. Tradycyjnie życzę także Państwu - Wszystkiego Najlepszego! Ppłk rez. Wojciech Zawadzki b. dyrektor Pomorskiego Muzeum Wojskowego. Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego TPP Wlkp. 1919-1920. Wiceprezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego TPP Wlkp. 1919-1920.
     Lipiec. W lipcu i sierpniu odbyło się kilka spotkań historycznych na plebani w Osielsku, gdzie proboszczem jest ks. prał. Edmund Sikorski – kapelan TG „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon. Tematyka spotkań obejmowała dzieje Polski, działalność solidarnościową oraz postać błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, przyjaciela ks. Edmunda Sikorskiego, z którym dwa lata służył w wojsku. Pokłosiem spotkań był opublikowany wywiad z ks. Edmundem Sikorskim pt. „Byłem w jednym plutonie z ks. Jerzym Popiełuszko”. Został też opracowany rozszerzony i oprawiony biogram kapelana.
     Sierpień. Dnia 6 sierpnia 2010 r. 50 osobowa grupa pielgrzymów z parafii Salezjanów św. Marka w Bydgoszczy, wśród której byli przedstawiciele Związku Szlachty Polskiej Oddział w Bydgoszczy i Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz Fordon im. gen. Józefa Hallera, udała się na pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Wyjazd pielgrzymów, z modlitwą, różańcem i śpiewami maryjnymi w autokarze, nastąpił z Bydgoszczy o 12.00. Po drodze bydgoscy pielgrzymi pomodlili się przed łaskami słynącą figurą Matki Boskiej w Sanktuarium Królowej Miłości i Pokoju, Pani Kujaw w Markowicach. Po przybyciu do Lichenia zwiedzono całe Sanktuarium, szczególnie poznano  różne zabytki sztuki bazyliki, muzeum, wieżę i dzwonnicę, z największym w Polsce i trzecim pod względem wielkości w Europie dzwonem Bogurodzicą Maryją. Na uwagę zasługują tablice fundatorów bazyliki rozmieszczone estetycznie w Sanktuarium. Z pietyzmem zapoznano się z pomnikami pamięci najważniejszych wydarzeń z dziejów Polski, np. pomnikiem żołnierzy Armii Krajowej. Trudno tu wymienić wszystkie znaki pamięci. Warto o nich poczytać w przewodnikach i albumach czy różnych publikacjach, lub na stronie internetowej : http://www.lichen.pl/  Od wielu lat na światowej mapie sanktuariów maryjnych miejscem szczególnym jest Sanktuarium Maryjne w Licheniu. Pierwsze objawienie się Maryi dokonało się na pobojowisku pod Lipskiem w 1813 r. jednemu z legionistów Tomaszowi Kłossowskiemu. Pielgrzymi bydgoscy przybyli do Lichenia aby podzielić się swymi troskami i radościami modląc się przed Cudownym Obrazem Matki Boskiej Licheńskiej. Większość pielgrzymów zamawiała Msze św. w intencjach tylko Im znanych. Pielgrzymka została zarejestrowana w Sanktuarium. O godz. 18.00 pielgrzymi w modlitwie i skupieniu uczestniczyli w nabożeństwie różańcowym, a o 19.00 w Mszy św. w wypełnionej po brzegi bazylice pielgrzymami przybyłymi z różnych stron Polski. O godz. 21.00 nasi pielgrzymi uczestniczyli w pięknie celebrowanym Apelu Maryjnym, po którym tłum pielgrzymów z kolorowymi lampionami, ze śpiewem i modlitwą Ave Maryja, udali się w procesji po ogrodach bazyliki licheńskiej. Ok. 23.00 nastąpił wyjazd autokaru z Lichenia do Bydgoszczy, gdzie pielgrzymi przybyli na Osiedle tatrzańskie ok. 01.30. Była to cudowna pielgrzymka.
     Jak podał Express Bydgoski, 6.08.2010 wychowanka TG „Sokół” II B-F dh Izabela Krzemkowska zdobyła tytuł „Dziewczyny Lata 2010”.
     Sokoli Rok Grunwaldzki 1410 – 1910 -2010. 600 lecie bitwy pod Koronowem. W 2010 r. w Polsce są organizowane uroczystości w 600 lecie bitwy pod Grunwaldem 15 lipca 1410 r. Odbyła się piękna rekonstrukcja bitwy pod Grunwaldem. W 1910 roku w Krakowie w 500 lecie bitwy zorganizowano  obchody Grunwaldzkie połączone z odsłonięciem Pomnika Grunwaldzkiego. Mało kto dziś w mediach przypomniał, że jednocześnie w Krakowie odbył się V. Zlot Sokolstwa Polskiego, na którym ćwiczyło 8000 sokołów. Wtedy już wieloletnim wzorem dla sokołów polskich stał się Rycerz Zawisza Czarny i właśnie od 1910 r. rozwinęła się pośród sokołów idea rycerska, która jest nadal  pielęgnowana. Trzeba też przypomną, że pierwsze publiczne wykonanie „Roty” nastąpiło 23 stycznia 1910 r., w rocznicę Powstania Styczniowego, którą odśpiewał wówczas w Krakowie Stanisław Bursa, dyrygent chóru krakowskiego „Sokoła”. Rota stała się „Hymnem Grunwaldzkim” 15 lipca 1910 r. Bitwa pod Koronowem, rozegrana 10 października 1410, w czasie Wielkiej Wojny, między siłami zakonu krzyżackiego dowodzonymi przez Michała Küchmeistera, a wojskami polskimi dowodzonym przez Sędziwoja z Ostroroga i Piotra Niedźwiedzkiego pod wsią Wilcze, zakończona zwycięstwem Polaków. Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, jako spadkobierca idei rycerskiej zaprezentowanej na V. Zlocie Sokolstwa Polskiego w 1910 r. w Krakowie podczas odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego, zorganizował obchody rocznicowe w gniazdach sokolich. Z upoważnienia Antoniego Beliny Brzozowskiego, Przemysław Sytek jako komendant został zobowiązany do organizacji związkowych obchodów 600 lecia bitwy pod Koronowem oraz 100 lecia Roku Grunwaldzkiego, podczas, którego odbył się V.Zlot Sokolstwa Polskiego w 1910 r. ZTG ”Sokół” w Polsce włączył się w ogólnopolskie obchody bitwy pod Koronowem wraz z 8. Festiwalem Cysterskim, które zorganizowało Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki „Szczęśliwa Dolina” na czele z głównym organizatorem Jackiem Suszyńskim, które odbyły się w Koronowie w sobotę i niedzielę w dniach 7-8.08.2010 r. ZTG” Sokół” zorganizował Zjazd Sokołów do Koronowa z udziałem czterech przybyłych następujących gniazd sokolich: Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Poznań Rataje, na czele z prezesem Czesławem Bernatem, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Czerwonak – Koziegłowy, na czele z prezesem Przemysławem Sytkiem, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Kruszyn na czele z prezesem Henrykiem Pieczką i Towarzystwa Gimnastycznego ”Sokół” II Bydgoszcz – Fordon, na czele z prezesem Andrzejem Boguckim. Razem z sokołami przybyły bratnie organizacje Związek Szlachty Polskiej Oddział w Bydgoszczy, Bractwo Inflanckie i Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków. Hufiec sokoli ZTG „Sokół” w Polsce przybył pod sztandarem gniazda Bradford – Kruszyn. Sokoli rozbili swój tabor wspólnym obozie razem z harcerzami Związku Harcerstwa Polskiego z Koronowa. Sokoli uczestniczyli w bogatym programie tej wspaniale zorganizowanej patriotycznej imprezy. Program  obejmował różne atrakcje  od pokazu wyrobów średniowiecznych rzemieślników, smakowitego jadła i napitku, pięknych dam oraz dzielnych rycerzy, którzy stanęli do walki w turnieju rycerskim . Sokoli hufiec pod Koronowem był bardzo rozśpiewany, a to dzięki sokolicy Urszuli Walas z gniazda poznańskiego, pod której kierunkiem sokoli śpiewali swoje pieśni sokole m.in. Bogurodzicę, Rotę, Marsz Sokołów „Ospały i gnuśny ten świat…”, Marsze Sokołów Wielkopolskich i Pomorskich, Marsz, marsz Polonia. Odbyły się zmagania kusznicze o złoty bełt Michała Küchmeistra oraz spektakl z cyklu światło i dźwięk „Z dziejów Koronowa”. Odbył się bojowy indywidualny Turniej Rycerski, drużynowy Bojowy Turniej Rycerski Pocztów. W nocy o 22.00 rozpoczęła się Inscenizacja teatralno-historyczna – „Wydarzenia z Roku Pańskiego 1309." Zdradziecki napad komtura gniewskiego Krwawego Zygfryda na uśpioną wieś ziemi Koronowskiej leżącą na pograniczu Kujaw i Pomorza, dla wzbudzenia postrachu wśród dzielnej załogi obrońców zamku Świeckiego – książętach Przemysła i Kazimierza. W niedzielę odbył się jarmark ludowo historyczny, na którym można było zakupić różnoraką broń, zbroje, tarcze, łuki, odzienia historyczne. Było stoisko, że można było zakupić repliki polskich herbów rycerskich. Główną atrakcją uroczystości była Inscenizacja teatralno – historyczna „Bitwa pod Koronowem”. Do walki stanęli rycerze m.in. z Ogrodzieńca, Piaseczna czy Torunia. Rycerze króla Władysława Jagiełły rozgromili siły krzyżackie, zdobywając chorągiew nieprzyjaciela. Na zakończenie odbył się też piękny konny pokaz sprawności rycerskiej. Śląska Biblioteka Cyfrowa na swojej stronie zamieściła Pamiętnik V. Zlotu Sokolstwa Polskiego w Krakowie w dniach 14-16 lipca 1910.
[http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=17536&from=publication&]
Warto zasygnalizować, że ZTG ”Sokół” w Polsce, na czele z prezesem Antonim Beliną Brzozowskim, uczestniczył 17.07.2010 r. w Inscenizacji „Bitwy pod Grunwaldem” z następującymi gniazdami sokolimi : TG ”Sokół” Poznań – Rataje, TG „Sokół” Czerwonak – Koziegłowy, TG „Sokół” Lublin i TG ”Sokół” Gdańsk. W Apelu Grunwaldzkim z ceremoniałem wojskowym sokolstwo reprezentowały dwa sztandary. W dniach 22-25.07.2010 r. sokoli też uczestniczyli w Inscenizacji Oblężenia Malborka. ZTG „Sokół” reprezentowały 3 gniazda sokole: Poznań – Rataje, Czerwonak – Koziegłowy, Międzychód.  Pomnik Grunwaldzki. Pomnik Grunwaldzki na placu Matejki ufundował ku uczczenia 500-lecia zwycięstwa pod Grunwaldem Ignacy Jan Paderewski. Jego odsłonięcie nastąpiło 15 lipca 1910 roku i stało się najwznioślejszym momentem uroczystości rocznicowych. Wydarzenie to przerodziło się w wielką manifestację patriotyczną z udziałem Polaków ze wszystkich zaborów. Po raz pierwszy odśpiewano wtedy „Rotę” do słów Marii Konopnickiej i muzyki Feliksa Nowowiejskiego. 15 lipca 2010 r. przypadła 600. rocznica bitwy pod Grunwaldem – jednej z największych bitew w historii średniowiecznej Europy. Pamięć o zwycięskiej bitwie, a także pola grunwaldzkie, na których się toczyła, stanowią jeden z najważniejszych elementów polskiego dziedzictwa narodowego. „Grunwald” jest także jednym z najważniejszych symboli polskiego patriotyzmu. Fundator pomnika Ignacy Jan Paderewski – członek honorowy Sokolstwa Polskiego, który w swoim przemówieniu powiedział m.in.: „Dzieło, na które patrzymy, nie powstało z nienawiści. Zrodziła je miłość głęboka Ojczyzny, nie tylko w jej minionej wielkości i dzisiejszej niemocy, lecz i w jej jasnej, silnej przyszłości. Zrodziła je miłość i wdzięczność dla tych przodków naszych, co nie po łup, nie po zdobycz szli na pole walki, ale w obronie dobrej, słusznej sprawy zwycięskiego dobyli oręża [...] Pragniemy gorąco, by każdy Polak i Litwin każdy, z dawnych dzielnic Ojczyzny, czy zza Oceanu, spoglądali na ten pomnik jako na znak wspólnej przeszłości, świadectwo wspólnej chwały, zapowiedź lepszych czasów, jako na cząstkę własnej, wiarą silnej duszy [...] Prastarej, ukochanej stolicy naszej oddajemy to dzieło we władanie wieczyste”. Podczas II wojny światowej pomnik był systematycznie burzony od listopada 1939 r. do kwietnia 1940 r. Cokół pomnika wysadzono dynamitem, zdemontowane, zniszczone figury wywieziono w głąb Niemiec. Pomnik został w 1976 r. zrekonstruowany. Pomnik Grunwaldzki w Krakowie. Tu pod tym pomnikiem zawsze odbywały się Zjazdy i Zloty Sokołów, tak też jest do dziś.
     Z Historii Sokolstwa Polskiego w latach 1989 – 1990. 9 sierpnia 2010 r. prezes TG „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon przedstawił pisemnie prezesowi ZTG „Sokół” w Polsce fakty z działalności Związkowej po 1989 r. Na obecnym (w 2010 r.) listowniku Związku nie powinien być napis : „Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce zał. 1867 we Lwowie – Reaktywowany w 1989 w Warszawie”. Napis jest mylący. Najlepiej podawać zawsze rok i miejsce założenia : Lwów 1867, można też podać zał. gniazda w Warszawie 1905. Jest moda w gniazdach na obchodzenie rocznic ostatnich rejestracji, lub tzw. „reaktywacji”. Szkoda, że tak się dzieje ze stratą dla znaczenia tradycji gniazd. Najlepiej świętować historyczny Jubileusz założenia i pierwszej rejestracji. Można świętować rocznicę wznowienia działalności o 1989 r., a nie „reaktywacji”. Po 1939 i po 1944 r. gniazda sokole same się nie rozwiązywały by je reaktywować. Gniazdom sokolim zakazali działalności komuniści. Chyba, że powstało po 1989 r. nowe gniazdo bez dawnej tradycji w danej miejscowości.  Mamy czym się poszczycić jako sokolstwo. To nie sokoli rozwiązywali po 1945 swoje gniazda i Związek. Było to bezprawie komunistów. A zresztą często nie ma dokumentów rozwiązujących czy likwidujących, bardzo często zakazywano działalności. Ten temat jeszcze nie jest dokładnie opracowany. Po 1989 roku gniazda i Związek nie były reaktywowane. Temu słowu przeciwstawiali się sokoli przedwojenni. Oni i starzy sokoli prawnicy, mawiali, że WZNAWIAMY działalność. Dlaczego? A no dlatego aby była ciągłość organizacyjna. Uznali, że np. lata 1945 – 1989 to byłaby luka w dziejach naszej organizacji. Ja wiem, że wielu nawet naszych członków i liderów stosuje nieprawidłowe słowo reaktywacja. Też błędem jest, że „reaktywowano” w 1989 w Warszawie nasz Związek. Przypomnę fakty. Po 1939/1945 do 1989 w wielu ośrodkach sokolich sokolstwo było w konspiracji. Są na ten temat publikacje. Po odwilży pod koniec 1988 r. zaczęto w wielu miejscowościach tworzyć prace organizacyjne nad wznowieniem działalności gniazd w celu ich zarejestrowania.  W 1989 r. zostały zarejestrowane kolejno Gniazda sokole : 10.01.1989 Warszawa – Macierz, 28.02.1989 Inowrocław, 14.03.1989 Gniewkowo, 22.06.1989 Bydgoszcz – Macierz, 6.11.1989 Poznań. Są to wszystkie gniazda związkowe, powstałe w 1989 jako prawnie zrejestrowane w Urzędach Wojewódzkich bo takie było wtedy prawo. To były samorzutne inicjatywy gniazd. Wtedy byłem wiceprezesem Bydgoszcz – Macierz. PTG Kraków zarejestrowało się lipcu 1989 jako Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, ze statutem działalności obejmującą całą Polskę. Było to niezgodne z przedwojenną działalnością Związku. Tak jak i przedwojni tak i teraz zawsze Związek był federacją gniazd sokolich. Na tym tle powstał wieloletni konflikt sokoli. To były samorzutne inicjatywy gniazd.  Tworzenie Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. 3.09.1989 Bydgoszcz – Macierz, z inicjatywy dh Wacława Kocona, przedwojennego członka zarządu w Bydgoszczy, zorganizowała w Bydgoszczy z udziałem 108 sokołów z Polski Zjazd Sokolstwa, na którym jednogłośnie postanowiono powołać Związek Sokołów Polskich. 8 – 10.09.1989 z udziałem 39 osób w tym części sokołów, powołano 21 osobową Tymczasową Radę Odrodzenia Sokoła (TROS) na czele z dh Konradem Firlejem, w skład której weszli m. in. sokoli z Bydgoszczy, Warszawy, Krakowa. Do TROS wszedł z Warszawy dh Robert Ziembiński, z Bydgoszczy  dh Marian Doliński i dh Andrzej Bogucki. 10.09.1989 odbył się w Częstochowie Akt Hołdowniczy z udziałem przedwojennych sokołów z Tarnopola, którzy na Jasnej Górze złożyli swoje sztandary. 18.11.1989 w Inowrocławiu, z inicjatywy i na zaproszenie dh Henryka Łady, z udziałem 19 sokołów odbyło się zebranie założycielskie Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Wybrano tymczasowy komitet i zarząd założycielski na czele z prezesem dh Zbigniewem Okorskim. Ustalono, że siedzibą będzie Warszawa. Jak widać w 1989 r. nie było ani jednego zebrania ZWIĄZKOWEGO w Warszawie. Dalej wznawiają 1989/1990 działalność gniazda sokole, które zostają zarejestrowane m.in. Gdańsk 23.01.1990, Toruń 5.06.1990, Kostrzyn Wlkp. 12.04.1990, Zbąszyń 15.05.1990, Chrośnica 9.07.1990, Zgierz 7.02.1990, Bydgoszcz – Fordon 30.07.1990,  Łódź 22.10.1990, Zakopane 15.11.1990. Dopiero 21.02.1990 r. w Warszawie odbył się z udziałem przedstawicieli 5 gniazd (Gniewkowo, Inowrocław, Gdańsk, Warszawa, Bydgoszcz) Zjazd Założycielski Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. 1.03.1990 Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce decyzją Komitetu ds. Młodzieży Kultury Fizycznej w Warszawie został pod pozycją 91 wpisany do rejestru. Tak przewidywało ówczesne prawo o kulturze fizycznej. Od tego momentu Związek prawnie istnieje. 10.03.1990 r. Andrzej Bogucki napisał „List otwarty Do Członków Tymczasowej Rady Odrodzenia Sokoła, Działaczy i Sympatyków Sokoła”, który został opublikowany i otrzymali wszyscy działacze sokoli w Polsce i poza Polską. List wskazywał, że wszystkie gniazda w tym związane z TROS, mogą wstąpić do ZTG ”Sokół” w Polsce. Warunek był jeden. Musiały być to zarejestrowane Towarzystwa Gimnastyczne „Sokół” i nawiązywać do tradycji i idei przedwojennego „Sokoła”. Nie godziliśmy się aby do Związku wstępowały różne TKKF , Kluby Olimpijczyka, czy inne towarzystwa turystyczno sokole. Bo takie w TROS były. Proszę zauważyć, że nie ma jeszcze Związek wybranych legalnie władz. Też nie ma żadnej inicjatywy z Warszawy o zwołanie Rady. Na ten temat szerzej pisaliśmy m.in. w kwartalniku „Sokół Pomorski”, który był oficjalnym organem ZTG „Sokół” w Polsce. Dopiero z inicjatywy dh Andrzeja Boguckiego w uzgodnieniu z dh Zbigniewem Okorskim, dh Henrykiem Ładą zorganizowano Wyborczy Zjazd w Bydgoszczy – Fordonie. 10.11.1990 r. w Bydgoszczy Fordonie z udziałem 58 delegatów gniazd odbył się Pierwszy w Polsce Wyborczy Zjazd Rady Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Wybrano władze Związku na czele z dh Zbigniewem Okorskim jako prezesem. Na wniosek dh Andrzeja Boguckiego nadano członkostwo honorowe Prymasowi  Polski Józefowi Kardynałowi Glempowi. Od 10.11.1990 r. siedziba Związku jest w Warszawie, de facto prezesa ponieważ nieprzerwanie od 10.11.1990 r. do 10.02.2007 r. BIURO ZTG „Sokół” w Polsce mieściło się w Bydgoszczy – Fordonie przy ul. Bachledy 2/20. Także siedziba Związku w latach 1999 – 2007 mieściła się w Bydgoszczy. Całość dokumentacji i jej rejestracja przechodziła w latach 1990 – 2007 przez Biuro Związku w Bydgoszczy. Wszelkie powyższe dane znajdują się w dokumentacji Związku oraz w publikacjach. Podaję link od Bibliografii Głównej Sokolstwa Polskiego: http://sokol.cinsp.prv.pl/ Andrzej Bogucki.
     Hallerczycy w 15 sierpnia 2010. Dnia 15 sierpnia 2010 r. zaprzyjaźnione ideowo organizacje w Bydgoszczy zorganizowały  wspólnie obchody Święta Wojska Polskiego :Towarzystwo Pamięci Generała Hallera i Hallerczyków, Związek Szlachty Polskiej Oddział Bydgoszcz, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział Pomorsko – Kujawski oraz Bractwo Inflanckie. Bitwa stoczona w dniach 12-25 sierpnia 1920 r. podczas wojny polsko-bolszewickiej została uznana przez historyków za 18. na liście przełomowych bitew w dziejach świata. Dla upamiętnienia tego cudu rocznicę zwycięstwa obchodziliśmy w święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Przed rozpoczęciem się uroczystości udano się na Mszą św. w parafii Salezjanów Św. Marka w Bydgoszczy, którą celebrował proboszcz ks. Janusz Sikora dyrektor Domu Zakonnego Św. Marka. Po Mszy św. delegacja udała się na ul. Toruńską 30, gdzie na ścianie Sokolni w 2000 r. została ufundowana i zamocowana przez sokołów tablica z brązu poświęcona gen. Józefowi Hallerowi. Przed tablicą pomodlono się za Duszę ŚP gen. Józefa Hallera i Hallerczyków oraz wszystkich dowódców i żołnierzy polskich walczących o Niepodległość Ojczyzny w latach 1914 – 1921. Złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicz. Następnie na zaproszenie pana Arkadiusza Kalińskiego dyrektora Pomorskiego Muzeum Wojskowego w Bydgoszczy członkowie organizacji z rodzinami zostali zaproszeni na uroczyste otwarcie wystawy pt. „Hej! Kto Polak na bagnety!” , połączoną z obchodami Święta Wojska Polskiego, która została poświęcona 90 rocznicy wojny polsko – bolszewickiej.
http://www.muzeumpmw.pl/
     W Pomorskim Muzeum Wojskowym zwiedzono prezentację pamiątek i mundurów po „Błękitnej Armii” generała Józefa Hallera. Prezentowane eksponaty pochodzą ze zbiorów Muzeum Ziemi Czarnkowskiej, Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile i Pomorskiego Muzeum Wojskowego. Armia Polska powstała najpierw wśród ochotników, w tym sokołów, najpierw wśród Polonii w USA, gdzie byli szkoleni oficerowie i żołnierze. Do Armii Hallera wstąpiło też bardzo dużo żołnierzy dezerterów Polaków z wojska pruskiego i jeńców Polaków. Z tych żołnierzy została utworzona w 1917 r. we Francji formacja, potocznie zwana „Błękitną Armią” lub Armią Hallera. Po zakończeniu I Wojny Światowej została przetransportowana do Polski. W ramach Frontu Pomorskiego zajmowała miejscowości na Pomorzu, a także brała udział w zaślubinach Polski z morzem. Po przegrupowaniu Wojska Polskiego hallerczycy walczyli wspólnie z innymi formacjami w wojnie polsko – bolszewickiej 1919 – 1921 r.
http://www.muzeumpmw.pl/index.php/wystawy/wystawy-czasowe/aktualne-wystawy-czasowe/134-prezentacja-pamitek-i-mundurow-po-armii-hallera

Na zakończenie uczestnicy uroczystości stwierdzili, że pomimo wykonania wielkiego dzieła w ostatnim dwudziestoleciu, powstania wielu bardzo dobrych publikacji, powstania wielu wystaw muzealnych, budowy pomników i tablic, przypominania i pielęgnowania pamięci o hallerczykach i Ich dowódcy „Błękitnym Generale Józefie Hallerze”, cały czas pośród Polaków jest nikła wiedza o Hallerczykach i Ich dowódcy. W polityce historycznej państwa, a więc w promowaniu powszechnej wiedzy pośród Polaków przemilcza się zasługi gen. Józefa Hallera i Hallerczyków dla niepodległości Polski. Rzadko w przemówieniach oficjeli można usłyszeć o dokonaniach hallerczyków. Andrzej Bogucki.
      Centrum Informacji Sokolstwa Polskiego - Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon sokol.cinsp@onet.eu. Sokoli Jubileusz 100 Lecia Harcerstwa Polskiego „Gawęda Historyczna”. Dnia 28 sierpnia 2010 r. w Bydgoszczy – Fordonie dla uczczenia Jubileuszu 100 Lecia  Harcerstwa Polskiego, Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego , Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera wspólnie z Towarzystwem Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków, zorganizowało „Gawędę Historyczną” na temat powstania harcerstwa na ziemiach polskich. Na Jubileusz przybyli przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego, Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, Związku Szlachty Polskiej Oddział w Bydgoszczy. Gawędę prowadził prezes Andrzej Leonard Bogucki i jak na wstępie zaznaczył sokoli wspierali od samego początku powstania polski ruch skautowy i harcerski. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” powstało w 1867 r. we Lwowie. W 1910 r. „Sokół” zorganizował wielki patriotyczny Zlot Grunwaldzki w Krakowie, na którym ćwiczyło 8 tys. sokołów. Hasłem tego V. Zlotu Sokolstwa Polskiego w 1910 r. było hasło CZUWAJ, które później zostało przyjęte przez harcerstwo. Do dzisiejszego dnia Odznaczenie Krzyż Legii Honorowej Sokolstwa Polskiego w USA posiada napis „Czuwaj”. 26 lutego 1911 r. Grono Nauczycielskie „Sokoła” lwowskiego podjęło uchwałę domagającą się od władz Towarzystwa zgody na wprowadzenie ruchu skautowego do „Sokoła”. Uchwałę tę zatwierdziło Przewodnictwo Związku Sokolego 28 lutego 1911 r. W związku z tym rozpoczął się pierwszy kurs skautowy. 21 maja powołano Sokolą Komendę Skautową, a dzień później pierwsze 4 drużyny. Skauting galicyjski stał się częścią „Sokoła”. Ważną sprawą dla harcerstwa jest to, że wielu wspaniałych ludzi „Sokoła” zaczęło działać w skautingu. Członkami „Sokoła” byli też wybitni skauci : twórcy polskiego skautingu Andrzej Małkowski, Olga Drahanowska, Tadeusz Strumiłło, Ignacy Kozielewski, Ignacy Naganowski, Jerzy Grodyński. Trzeba przyponieć, że gen. Józef Haller był osobą łączącą idee sokolstwa i harcerstwa, był członkiem obu organizacji. Różnie się współpraca ta układała, ale jedno jest pewne sokolstwo – skauting – harcerstwo to braterskie organizacje wychowawczo patriotyczne i niepodległościowe. Do dzisiejszego dnia wielu członków „Sokoła” działało w sokolstwie i harcerstwie. Należą do nich działacze Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce Andrzej Bogucki, Przemysław Sytek i wielu innych.  Właśnie podczas Sokolego Jubileuszu 100 Lecia Harcerstwa Polskiego dla upamiętnienia harcerstwa zostały wygłoszone referaty : Andrzej Bogucki: „Sokolstwo-Skauting. U źródeł genezy harcerstwa w Polsce”, Hanna Rogowska: „Andrzej Juliusz Małkowski (1888-1919) pierwszy polski skaut i Jego środowisko rodzinne”, Urszula Krężel: „Olga Drahanowska (1888 – 1979) pierwsza polska skautka i Jej środowisko rodzinne”. Referenci prezentujący sylwetki założycieli polskiego harcerstwa zaznaczyli, że wielki wpływ na Ich rozwój miała rodzina. Andrzej Małkowski mówił: „Pamiętajcie, że nie w tem jest wart człowiek, co przemyślał i przeżył, ale co zrobił dobrego na świecie”. Autor tych słów pozostawił po sobie, trwającą do dzisiaj, ideę polskiego skautingu. Kim był człowiek, który miał w sobie tak wielką wolę i chęć, by przekazywać ją kolejnym pokoleniom?  Małkowski czerpał z ogromnej polskiej szlacheckiej tradycji, dlatego też do dziś jednostki organizacyjne nazywają się zastępy, drużyny i hufce. Również ideał Zawiszy Czarnego był często przywoływany. Swoje idee Andrzej drukował w nowym poczytnym wydawnictwie „Skaut”. W 1913 roku drużyny skautowe ze wszystkich zaborów spotkały się na światowym zlocie skautów, jaki odbył się w Birmingham. Nad polskim obozem powiewała biało czerwona flaga a polscy skauci twierdzili ze pochodzą z Polski, kraju, który ówcześnie nie istniał na mapach Europy. Andrzej Juliusz Małkowski urodził 31 października 1888 w Trębki pow. Gostynin gmina Szczawin Kościelny w rodzinie ziemiańskiej o silnych tradycjach patriotycznych i żołnierskich. Pradziadkami Andrzeja byli Józef i Józefa z Rudnickich, oboje zmarli w 1864 roku. Ich syn Ludwik kupił Trębki w 1862 – był ich pierwszym właścicielem. Ojciec Andrzeja – Konstanty, który jako senior przejął majątek w Trębkach, za udział w powstaniu styczniowym utracił pół tysiąca hektarów ziemi. W czasie udziału w walkach powstańczych Konstanty miał 15 lat, co po klęsce powstania ocaliło go od zsyłki na Sybir.   Ojciec Andrzeja był gościem we własnym domu. Trudno określić czym ta częsta nieobecność była spowodowana, być może interesami zawodowymi. „Brak ojca” wypełnił Andrzejowi stryjeczny dziadek – Konstanty, brat Ludwika. Około 1898 roku Małkowscy przeprowadzili się do Warszawy. W tym też roku zmarł Andrzejowi ojciec, zaś opiekę nad nim przejął stryjeczny dziadek. W Warszawie Andrzej uczył się w prywatnej szkole Rontalera.  Nie przepadał za nauką w tej szkole, tym bardziej, że matka chciała zamieszkać w Galicji. Na przełomie 1901 i 1902 roku rodzina Małkowskich przeprowadziła się do Krakowa. Olga Drahonowska urodziła się 1 września 1888 roku w Krzeszowicach w rodzinie czesko –ormiańskiej w majątku Potockich. Szkołę podstawową i gimnazjum ukończyła eksternistycznie z najlepszymi wynikami. Po maturze rozpoczęła naukę w lwowskim konserwatorium muzycznym. W czasie studiów oprócz nauką zajmowała się pisaniem wierszy, rzeźbą. Oprócz tego była niezwykle żywą i wysportowaną kobietą: jeździła konno, uprawiała gimnastykę, łyżwiarstwo, narciarstwo oraz pływanie. Działała w organizacji wychowania narodowego Eleusis a następnie pod wpływem swojego przyszłego męża w Zarzewiu wojskowej organizacji niepodległościowej, gdzie szybko uzyskała stopień porucznika Polskich Drużyn Strzeleckich. Była również instruktorką wychowania fizycznego w "Sokole", działała w Eleusis. Z Eleusis pozyskał ją Małkowski do niepodległościowego "Zarzewia", gdzie szybko poznała tajniki służby wojskowej, zdobywając stopień porucznika Polskich Drużyn Strzeleckich. Wybór publikacji Andrzeja Boguckiego o harcerstwie: Sokolstwo – Skauting – Harcerstwo. Geneza powstania w latach 1909 – 1911 Harcerstwa Polskiego, /w:/ Sokolstwo Skauting Harcerstwo opracowanie historyczne na sesję popularno – naukową, ZHP Komisja Historyczna Chorągwi Kujawsko – Pomorskiej przygotował hm Mieczysław Hojan, Bydgoszcz 1992, ss. 36. Sokolstwo-Skauting-Harcerstwo. Geneza powstania w latach 1909-1911 Harcerstwa Polskiego [w:] Sokół Pomorski, 1(18)1998. Sokolstwo-Skauting. U źródeł genezy harcerstwa w Polsce, [w:] Z dziejów prasy harcerskiej w kraju i na obczyźnie, tom studiów dedykowany pamięci Zygmunta Lechosława Szadkowskiego (1912-1995), pod redakcją Wiesława Kukli i Marka Szczerbińskiego, Gorzów Wlkp., 2003. Dh Feliks Władyszewski (1919-2001) odznaczony Virtuti Militari, /w:/ Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce 2002 – 2004, Bydgoszcz 2004, s. 124. Prezydent RP Ryszard Kaczorowski wśród bydgoskich sokołów,  [w:] Z dziejów Polski i Emigracji (1939-1989). Księga dedykowana byłemu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Ryszardowi Kaczorowskiemu, pod red. Marka Szczerbińskiego i Tadeusza Wolszy, Gorzów Wlkp. 2003, s. 543-544. Zarys dziejów 20 Bydgoskiej Drużyny Harcerskiej w latach 1927 – 1988, praca zbiorowa pod redakcją Henryka Kaji, 4 zeszyty,  Prace Komisji Historycznej Nr 1 Komendy Hufca ZHP Bydgoszcz. – Miasto, Kolegium Redakcyjne: Andrzej Bogucki, Henryk Kaja, Edward Oślicki, Józef Szalla, Zofia Szczodrowska, Tadeusz Tarkowski, Czesław Woźny, Feliks Władyszewski, Bydgoszcz 1988. 20 Bydgoska (1927-1988), /w:/ Kalendarz Bydgoski 1991, s. 219-224, tam też jest wykaz źródeł. Przyczynek do dziejów 20 Bydgoskiej Drużyny Harcerskiej w latach 1948 – 1988, /w:/ Zarys dziejów 20 Bydgoskiej Drużyny Harcerskiej w latach 1927 – 1988, praca zbiorowa pod redakcją Henryka Kaji, zeszyt 4,  Prace Komisji Historycznej Komendy Hufca ZHP Bydgoszcz – Miasto, Bydgoszcz 1988. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na Pomorzu 1893 – 1939, Bydgoszcz 1997, ss. 432.
     Wrzesień. 6.09.2010 delegacja gniazda uczestniczyła w bydgoskim Ratuszu na promocji książki zorganizowanej przez IPN, Krzysztofa Osińskiego, Zarys dziejów NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego (1980 – 1990), która m.in. dot. sokolstwa bydgoskiego współpracującego z NSZZ ”Solidarność” w stanie wojennym.
      Delegacja gniazda uczestniczyła 10.09.2010 r. w uroczystościach pamięci pomordowanych Bydgoszczan 10 - 11.09.1939 r. Gazeta Wyborcza w Bydgoszczy, 9.09.201 pisała: „Protestują na wszelki wypadek. Organizatorzy dzisiejszych obchodów rocznicy rozstrzeliwań na Starym Rynku będą publicznie apelować o nieprzenoszenie pomnika Walki i Męczeństwa, mimo że ratusz nie zamierza wcale tego robić. ("[...] Ale "obrońców" pomnika te zapewnienia nie uspokajają. Zostawienia go na Starym Rynku domagają się też autorzy i sygnatariusze memoriału, zwanego przez twórców "bydgoskim krzykiem sumienia". To odezwa adresowana do władz miasta, w której członkowie Społecznego Komitetu Rekonstrukcji Zachodniej Pierzei Starego Rynku domagają się, by jezuicka świątynia, zburzona przez Niemców, wróciła na swoje miejsce, mimo że kościoła w tym miejscu nie chce ani ratusz, ani kuria, o czym już wielokrotnie zapewniali. Memoriał powstał przed rokiem, teraz został odnowiony. Autorzy - Andrzej Adamski, Stefan Pastuszewski i Andrzej Bogucki piszą m.in.: " W dniach 9-10 września 2010 r. mija 71. rocznica rozstrzeliwań cywilnej ludności Bydgoszczy przez niemieckich okupantów. Wydarzenia tamtych dni przyczyniły się do unicestwienia serca naszego miasta - zachodniej pierzei Starego Rynku". I apelują o zachowanie pomnika Walki i Męczeństwa na rynku, bo "wraz ze świątynią pobudzać będzie tak ważną w życiu narodu pamięć (...)". Pod apelem od roku zbierają podpisy. Mają 384 nazwiska[...]").
Delegacja TG ”Sokół” II Bydgoszcz – Fordon uczestniczyła w obchodach 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Spotkanie elit mazowieckich odbyło się 12.09.2010 r. w dworku Rościszewskich, obecnie w pięknie wyremontowanym pałacu mieści się Urząd Gminy w Rościszewie. Jednym z punktów uroczystości była promocja książki „Fryderyk Chopin w Rościszewie”, którą napisał znany regionalista dh Paweł Bogdan Gąsiorowski sokół, zasłużony działacz gniazda fordońskiego.
      Andrzej Bogucki przekazał w dniu 17.09.2010 r.  w Darze dla Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy następujące pamiątki ze swej pracy opozycyjnej w konspiracji solidarnościowej : Oryginał – ulotkę miniaturową 1 szt.  12 stron, która została wysłana, w czasie stanu wojennego w PRL, w marcu 1982 r. z duńskiej wyspy Bornholm na terytorium Polski, podczas akcji balonowej „Solidarności”. Zob. art. Gazeta Pomorska 20.08.2010. Do protokółu załącza się art. wspomnienia i opisy darującego. Oryginał – metalowa klisza 1 szt., o średnicy 5,5 cm., pieczęci : I Rajdu Szlakiem Walk Narodowo  Wyzwoleńczych 1981, Łabiszyn 23 maja 1981, organizator MKZ NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy. Była wykonana tylko w jednym egzemplarzu. Z tej kliszy został wykonany odlew gumowy umieszczony na drewnianym kołku. Tą pieczęcią pieczętowano dokumentację rajdu oraz książeczki OTP PTTK uczestników, kroniki i inne pamiątki. Pieczęć gumowa z kołkiem została zniszczona po rajdzie. W zał. opis rajdu – wspomnienie. Oryginał – okrągła plakietka 1 szt., średnica 8 cm., w kolorach biało czerwonych uczestnika  I Rajdu Szlakiem Walk Narodowo  Wyzwoleńczych 1981, Łabiszyn 23 maja 1981 organizator MKZ NSZZ „Solidarność. Wykonano 500 plakietek. 300 otrzymali uczestnicy rajdu. 200 rozdano dla celów propagandowych i kolekcjonerskich. Oryginał – okrągła klisza celuloidowa czarno biała 1 szt. (tylko był 1 egz.) do plakietek jak p.3. Oryginał – kartka pocztowa kolorowa szt. 1 Wesołych Świąt, Wielkanoc 1981, z Orłem wzbijającym się do lotu w Koronie i Krzyżem wykluwającym się z jajka. W tym miejscu należy dodać, że też 19.05.2001 r. do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy Andrzej Bogucki przekazał w darze dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy zbiorów swoich dokumentów pod nazwą: „Archiwalia Ruchu „Solidarność – Zbiór Andrzeja Boguckiego”, liczący 40 teczek, z ilością razem dokumentów 754 i 3 pliki artykułów. Zbiory były gromadzone w latach 1980-2001. Podział dotyczy lat 1980-1981, 1981-1989, 1989-2001.
      21.09.2010 r. Sokoli uczestniczyli w 25 leciu parafii Św. Mateusza, której pierwszym proboszczem i budowniczym kościoła był ks. prał. Edmund Sikorski – kapelan ZTG „Sokół” w Polsce w latach 1999 – 2007, kapelan TG „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon od 1990 r. Posługę tą pełni nadal z poświęceniem sokolstwu. Udział delegacji na uroczystości poświęconej pamięci poległych i pomordowanych w okresie II wojny światowej, która odbyła się 24.09.2010 r. w Dolinie Śmierci w Bydgoszczy – Fordonie.
      Wspominamy nasze sokole pisma po 1989 r. Oficjalne Pisma ZTG ”Sokół” w Polsce. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” założono w Lwowie 1867, Bydgoszczy 1886, Fordonie 1923. Kwartalniki „Sokół”, „Przewodnik Gimnastyczny „Sokół” i  „Sokół Pomorski” są jednymi z wielu pism wydawanych od 1867 r. przez Towarzystwa Gimnastyczne „Sokół” i Związki Sokole tej najstarszej polskiej organizacji ideowej i sportowej, niepodległościowej i patriotycznej w Polsce. Na świecie sokolstwo istnieje w wielu krajach świata. Najbardziej aktywne struktury sokole są zjednoczone w Światowym Związku Sokolstwa z siedzibą w Pradze. Po wznowieniu działalności Sokolstwa Polskiego w 1989 r. Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce wydawał w latach 1990 – 2003 trzy oficjalne pisma sokole. W latach 1990 – 1995 w Inowrocławiu wydawano kwartalnik SOKÓŁ, a w latach 1996 – 1999 PRZEWODNIK GIMNASTYCZNY SOKÓŁ, wydrukowano tylko kilka numerów tego pisma. W latach 1993 – 2003 w Bydgoszczy wydawano kwartalnik SOKÓŁ POMORSKI. Powyższe kwartalniki, oficjalne pisma Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” zawierają materiały z działalności sokolstwa polskiego po 1989 r. w Polsce i na świecie, pomieszczone są też materiały historyczne i biograficzne. Wszystkie trzy pisma, posiadają w winietach elementy grafik dawnych pism sokolich, oraz były tworzone wyłącznie społecznie i honorowo. Redaktorzy, autorzy tekstów, twórcy grafik i fotografii oraz dystrybutorzy pracowali non profit. Nakład każdego z kwartalników wynosił od 300 – 500 egzemplarzy. Pismo „Sokół Pomorski” założono w 1932 r. W latach 1932-1934 ukazywało się jako miesięcznik w Grudziądzu, a od 1934 r. w Toruniu. W latach 1935-1939 ukazywało się pod tytułem „Sokół na Pomorzu”. Był to organ Dzielnicy Pomorskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. W latach 1993 – 2003 wydawano pismo jako kwartalnik „Sokół Pomorski”. Wznowiony ukazywał się regularnie. Ten kwartalnik, posiadający najwięcej objętościowo treści i najdłużej się ukazujący, latach 1993-1999 był organem Dzielnicy Pomorskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, a w latach 1999-2003 organem oficjalnym całego Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Wydawcą „Sokoła Pomorskiego” z upoważnienia Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce było Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego przy Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon.  Publikowano artykuły dotyczące sokolstwa w kraju i na świecie. „Sokół Pomorski” wznowiony w 1993 r. ukazywał się przez 10 lat. Pismo było łącznikiem i kroniką Związku, dzielnic i gniazd sokolich. W kwartalnikach publikowano działalność gniazd sokolich w Polsce i ich historię oraz opisywano gniazda w świecie w tym zrzeszone w Światowym Związku Sokolstwa, którego ZTG „Sokół” w Polsce jest członkiem. Kwartalniki „Sokół”, „Przewodnik Gimnastyczny „Sokół” i  „Sokół Pomorski” otrzymywały wszystkie znaczące biblioteki w Polsce, także wszystkie gniazda sokole w Polsce. Systematycznie wysyłane były za granicę do środowisk sokolich w USA, Francji, Czechach, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Kanady, Słowacji, na Ukrainę, Litwę i Białoruś. Ostatni numer „Sokoła Pomorskiego” ukazał się w grudniu 2003 r. Kwartalnik został zawieszony. Razem od 1993 r. ukazało się 37 numerów kwartalnika. W formie cyfrowej jedynie pomieszczono 16 kwartalników od nr 21 – 36 za lata 1998 – 2002.  Wszystkie natomiast kwartalniki znajdują się w najważniejszych bibliotekach. Zarząd TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon postanowił zawiesić druk kwartalnika z myślą o wznowieniu jak tylko, będzie miał wsparcie organizacji sokolich i pojawi się nowa grupa redakcyjna. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Postanowieniem z 16 października 2003 r., sygn. Akt. I Ns Rej Dr 95/03, wyrejestrował z rejestru czasopismo „Sokół Pomorski”. Postanowiono kontynuować w formie książkowej zapis kronikarski do dziejów Sokolstwa Polskiego. Wydano książki pt. : Andrzej Bogucki, Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce 1997 – 2002, Bydgoszcz 2005. Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce w latach 2002-2004, pod red. Andrzeja Boguckiego, Bydgoszcz 2004. Na 140. Lecie Sokolstwa Polskiego wydano broszurę pt.:”140. Lecie Sokolstwa Polskiego”, oprac. Andrzej Bogucki, zawierającą m.in. Raport Sprawozdawczy ZTG ”Sokół” w Polsce za lata 2003 – 2007, tabele i strukturę organizacyjną Związku, Dzielnic i  Gniazd, z podaniem liczby członków i gniazd, dyscyplin sportowych wraz z informacjami z Centralnych Obchodów 140. Lecia Sokolstwa Polskiego, które odbyły się w Bydgoszczy i Poznaniu w 2007 r. Powyższe publikacje są oficjalnymi źródłami wydanymi przez Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Także wiele innych wydawnictw książkowych, artykułów opublikowanych jest zamieszczonych w Bibliografii Głównej Sokolstwa Polskiego na stronie internetowej CINSP(alb).
http://sokol.cinsp.prv.pl/ 
      Październik. „Rota Marii Konopnickiej – Jubileusz 100 – Lecia. W dniu 4 października 2010 roku, w siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy odbyły się uroczystości poświęcone 100. rocznicy Roty: powstania bydgoskiego rękopisu Roty Marii Konopnickiej, skomponowania przez Feliksa Nowowiejskiego muzyki do słów Roty i jej prawykonanie oraz śmierci poetki. Uroczystość poświęconą tym doniosłym wydarzeniom rozpoczęto otwarciem wystawy pt. „Bydgoskie rękopisy Roty”, na której wyeksponowano przechowywane z pietyzmem w Dziale Zbiorów Specjalnych WiMBP cenne dokumenty historyczne: Rękopis tekstu Roty Marii Konopnickiej – napisany przez poetkę 17 lutego 1910 roku. Nabył go ówczesny dyrektor, a obecny patron biblioteki, znany bibliofil, dr Witold Bełza w 1935 roku. Rękopis kompozycji do słów Roty, napisany przez znakomitego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego, ofiarowany Bibliotece przez artystę w 1936 roku. Wystawa prezentuje ponadto dorobek twórczy Marii Konopnickiej i Feliksa Nowowiejskiego. Ważnym wydarzeniem wieczoru była prezentacja najnowszej publikacji Biblioteki - reprintu „Bydgoskie rękopisy Roty”, przygotowanego do druku przez Wydawnictwo „Koronis” dzięki dofinansowaniu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ekspozycji towarzyszył pokaz multimedialny przygotowany przez pracowników Biblioteki, dotyczący dziejów bydgoskich rękopisów Roty. Następnie w Sali Wykładowej Biblioteki odbyła się część artystyczna. Po powitaniu zaproszonych gości oraz patronów honorowych, młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Bydgoszczy (pod opieką L. Gozdek) zaprezentowała patriotyczną inscenizację. Młodzież z Gimnazjum nr 16 (pod opieką A. Jastrzębskiej i M. Wąsikowskiej) oraz dzieci z Przedszkola nr 9 w Bydgoszczy (pod opieką M. Włodarczyk i G. Bagan) przedstawiły montaż słowno-muzyczny. Janusz Pruski, autor okolicznościowej publikacji „Pieśń ujdzie cało……”, wręczanej zaproszonym gościom, w wygłoszonym wykładzie podkreślił, że obchodzone rocznice są znakomitą okazją, by przypomnieć tak cenny utwór i jego słowa. Mówimy, że jesteśmy mieszkańcami Europy. Należy jednak pamiętać, że korzenie każdego narodu stanowi patriotyzm. Konopnicka w tekście Roty przypomina także dzisiaj, skąd nasz ród – powiedział prelegent. Obecny na obchodach bp Jan Tyrawa podkreślił, że należy przypomnieć sobie o historycznej roli, jaką odegrała Rota. Była hymnem śpiewanym przy różnego rodzaju uroczystościach. Kształtowała ducha patriotycznego. Na patriotyzm składa się nie tylko miłość ojczyzny, ale także miłość do tego wszystkiego, co ją stanowi: historia, literatura i symbole. Nie ma patriotyzmu bez symboli, a Rota do takiego symbolu urastała – powiedział. Finałem obchodów było wspólne odśpiewanie Roty.”. Powyższy tekst zamieszczono na stronie internetowej Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy. Należy jeszcze dodać, że w tej patriotyczno – kulturalnej uroczystości uczestniczyli sokoli z TG „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera.
      Delegacja gniazda uczestniczyła w IV Kongresie Kociewskim w Świeciu nad Wisłą - 9 października 2010. Temat: Edukacja regionalna na Kociewiu. Andrzej Bogucki wygłosił wykład na temat: "Rola kulturotwórcza i niepodległościowa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na Ziemi Świeckiej w latach 1896 - 1939".
      27.10.2010 r. przekazano w Darze do Galerii Sportu Bydgoskiego Proporzec Sokoląt Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon wraz z drzewcem oraz kilka publikacji. Proporzec ma bogatą historię. Proporzec został wykonany honorowo przez sokolice gniazda Elżbietę Krzymień i Elżbietę Kromplewską. Został uroczyście przekazany sokolętom przez prezesa Andrzeja Boguckiego i poświęcony 3 Maja 1991 r. w 200 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r. przez ks. Edmunda Sikorskiego. Proporzec był pierwszym w Polsce po 1939 r. znakiem sokolstwa. Proporzec jest haftowany i malowany farbami, toteż nie wystawiano Go gdy było chłodno i wilgotno. Był jako pierwszy znak dla sokolej młodzieży i członków pełnoletnich gniazda. Opis Proporca. Posiada wymiary 55 x 82 cm. Płat prawej strony jest tkaniną koloru amarantowego. W centrum jest aplikacja znak „Sokoła”. Sokół w locie z dwoma skrzyżowanymi hantlami. Jest to tradycyjny znak sokolstwa polskiego pod zaborem pruskim od 1886 r. U góry napis : Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, u dołu Bydgoszcz – Fordon i daty 1923, 1990. Są to daty założenia TG ”Sokół” w 1923 r. w Fordonie i 1990 data wznowienia działalności TG ”Sokół” II Bydgoszcz – Fordon. Lewy płat, tkanina w kolorze dwóch  odcieni beżu. W centrum aplikacja, namalowany w owalu z złotą lamówką Naczelnik Tadeusz Kościuszko. Trzeba dodać, że od 15.10.1898 r. oraz dzisiaj, Tadeusz Kościuszko jest Patronem Sokolstwa Polskiego. U góry napis: Bóg i Ojczyzna i w narożniku na zewnątrz mini bandera 25 cm. biało – czerwona w lamówce złotej. U dołu napis: Czołem! I w narożniku pompon.  Przez wiele lat z tym Proporcem młodzież sokola uczestniczyła w uroczystościach patriotycznych i okolicznościowych, w zawodach sportowych i rekreacyjnych, zlotach, rajdach i wycieczkach. Uczestniczono z tym Proporcem z zlotach i zjazdach nie tylko w Polsce ale w Czechach, Francji, Wielkiej Brytanii. Witano znamienitych Gości m.in. ŚP Ryszarda Kaczorowskiego ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie. Informacje o Proporcu zdjęcia znajdują się w kwartalnikach : Sokół nr 2(5)1991, wielu kwartalnikach Sokół Pomorski oraz niżej wykazanych i przekazanych w Darze książkach. W 1992 r. TG „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon ufundowało swój nowy sztandar gniazda, który służy dalej Towarzystwu. (alb). Też 27.10.2010 r. przekazano w Darze dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Bełzy w Bydgoszcz 12 Tomów oprawionych Kronik Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon za lata 1990 – 2007. Należy podkreślić, że jest to jedyny egzemplarz 12.T. Kronik. W tych 12 Tomach jest zapis działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon, zał. w 1923 r. oraz sokolstwa w Kraju i na świecie. W Bydgoszczy - Fordonie w latach 1989 – 2007 mieściło się Centrum Sokolstwa Polskiego. W Kronikach są też ważne zapisy, informacje i zdjęcia dotyczące w tym okresie dziejów Bydgoszczy i Regionu. Wykaz Tomów za lata: T. 1, 1990 – 1992, T.2, 1992 – 1995, T.3, 1995 – 1997, T.4, 1997 – 1998, T.5, 1999, T.6, 2000, T.7, 2001, T.8, 2002/2003, T.9, 2004, T.10, 2005, T.11, 2006, T.12, 2007. Po 2007 roku Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon zmieniło zakres i obszar działalności i dalej nie dokumentuje swych dziejów w Kronikach, lecz prowadząc zespół swoich akt.
      Listopad. 11.11.2010 r. w Święto Niepodległości Polski sokoli fordońscy złożyli kwiaty i zapalili znicz przed tablicą Generała Józefa Hallera. Następnie pieśnią uczciliśmy Święto Niepodległości 2010. Dh Krystyna Berndt, fordońska sokolica z Miejskim Ośrodkiem Kultury zorganizowała TRZECI  ŚPIEWNIK  DOMOWY ŚP Sebastiana Malinowskiego członka TG "Sokół" II Bydgoszcz - Fordon, który przy tłumnym udziale Bydgoszczan, w tym licznych sokołów. Uroczystość patriotyczna odbyła się 11 listopada 2010 w Dzień  Niepodległości. Było to spotkanie z polską pieśnią  w pałacu w Ostromecku. Wykonawcy: Anna Grzybek-Korzeniewska, Ewa Modrzejewska, Mariusz  Rosół Ziółkowski, Dzieci z Zespołu Szkół w Ostromecku. Przygotowanie i prowadzenie Krystyna Berndt, która napisała: "Pieśni odzwierciedlają nie tylko pamięć dziejów narodu i czyny słynnych bohaterów ale   również   są  istotą temperamentu i duszy narodu. Polskie  pieśni pokazują nasze  dramatyczne dzieje, barwne tradycje oraz bogactwo  wielokulturowości  a także... urodę naszego rodzimego  krajobrazu. Tak jak my  na przemian  bywają nostalgiczne albo  pełne temperamentu. Mazurki, krakowiaki, kujawiaki , dumki ... to są właśnie  polskie pieśni i piosenki ze...śpiewników domowych. Pieśni  żyją  i mają   aktualny historycznie    koloryt jeżeli są  odtwarzane. Warto je odkurzać nie tylko w momentach wzniosłych jak to się działo w latach walczącej Solidarności ale i przy okazji niektórych spotkań domowych. Słuchanie muzyki na żywo, wspólne koncertowanie oraz śpiewanie daję  siłę tożsamości. "Gdzie słyszysz  śpiew, tam wstąp tam dobre serca ludzie mają Źli ludzie, wierzaj mi,Ci nigdy nie śpiewają" W. Goethe.
      21.11.2010 odbyły się Wybory Samorządowe w których startowali sokoli z Bydgoszczy. Do Sejmiku Kujawsko Pomorskiego dh Grzegorz Schreiber (PiS) TG „Sokół” II B-F,  został wybrany. Do Rady Miasta Bydgoszczy: dh Stefan Pastuszewski (PiS) Członek Honorowy Dzielnicy Kujawsko Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce, został wybrany. Dh Lech Zagłoba Zygler (PO) TG „Sokół” II B-F, został wybrany. Dh Jerzy Boniecki (PO) Towarzystwo Tenisowe „Sokół” Bajka, nie został wybrany. Dh Szymon Migała (PiS), wychowanek TG „Sokół” II B-F, nie został wybrany. Po wyborach sokoli fordońscy wystosowali list gratulacyjny do nowo wybranych władz Bydgoszczy: Prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego i Przewodniczącego Rady Miasta Romana Jasiakiewicza oraz Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotra Całbeckiego, za które otrzymali podziękowania. Dotychczasowy Prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz przesłał sokołom fordońskim podziękowania za wspólną pracę za ostatnie 8 lat.
Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego w Bydgoszczy - Fordonie poparło Polskie Towarzystwo "Sokół" w Austrii na czele z prezesem Lechem Krawczykiem walkę o uznanie praw mniejszości polskiej w Austrii. W dniu 21.10.2010 w „Domu Polskim“ , 1030 Wien., Boerhaaveg.5/5 doszło z inicjatywy pani red. Jadwigi Hafner (miesięcznik polonijny w Austrii: „Jupiter“) do nieformalnego spotkania przedstawicieli niektórych organizacji polonijnych skupionych w Polonijnej Platformie Dialogu w Austrii z prof. nadzw. dr.  hab. Grzegorzem Januszem z Wydziału Politologii Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej , który przygotowuje ekspertyzę naukową dla władz austriackich w sprawie przyznania Polonii Wiedeńskiej praw mniejszości narodowej w Austrii.  Polonijną Platformę Dialogu w Austrii wspierają zarówno porozumienia/federacje  organizacji polonijnych jak np. Porozumienie Patriotyczno - Chrześcijańskie w Austrii, Kongres Polonii w Austrii, jak również wiele innych federacyjnych i pojedynczych organizacji z poszczególnych prowincji (tzw. landów) Austrii i z Wiednia. W sumie jest to kilkadziesiąt znaczących organizacji polonijnych aktywnych na terenie Austrii dla pielęgnowania i rozwijania polskiej kultury i języka w tym kraju i zbliżenia społeczności austriackiej i polskiej.
       22.11.2010 na zaproszenie Prezydenta Bydgoszczy sokoli fordońscy wysłuchali bardzo ciekawych referatów podczas konferencji historycznej w ratuszu pt.: „Marszałek Piłsudski i Wilno”. 25.11.2010 uczestniczyli i zabrali głoś w dyskusji przedstawiciele gniazda fordońskiego podczas zorganizowanej „Debaty czwartkowej na WSG” pt. „Co to znaczy być bydgoszczaninem”.
Sokoli na Jubileuszu XX Lecia Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Dnia 26 listopada 2010 roku, w piątek, w Warszawie, około 350 członków Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego z całego Kraju i zagranicy oraz zaproszeni goście spotkali się na Jubileuszu XX Lecia Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Uroczystości rozpoczęto o godz. 10.30 Mszą św. w Katedrze św. Jana Chrzciciela, którą koncelebrował Biskup Marian Duś - biskup pomocniczy warszawski i wikariusz generalny. Po Mszy św. o godz. 11.45 złożono wieniec pod tablicą poświęconą ks. Piotrowi Skardze,  ufundowaną przed wojną przez Związek Ziemian. Następnie na Zamku Królewskim, w Sali Wielkiej Balowej rozpoczęła się uroczystość oficjalna Jubileuszu XX-lecia PTZ. Powitano członków PTZ i zaproszonych gości, odczytano listy gratulacyjne, zostały wygłoszone referaty Macieja Rydla, wiceprezesa i Jerzego Mańkowskiego, prezesa ZG PTZ, wręczono odznaczenia państwowe i medale honorowe dla zasłużonych członków PTZ. Po uroczystościach na Zamku Królewskim o godz. 13.30 w Centralnej Bibliotece Rolniczej odbył się bankiet oraz spotkanie towarzyskie pokoleń, członków i sympatyków PTZ, wręczono następnym członkom medale honorowe i pamiątkowe dla zasłużonych członków PTZ. Były to wspaniałe spotkania ziemian i przedstawicieli, władz państwowych i samorządowych, naukowych i różnych środowisk kulturotwórczych. Podczas Jubileuszu można było podyskutować z władzami PTZ z prezesem Jerzym Mańkowskim, Marcinem Schirmerem, Tomaszem Brzozowskim, Anną Branicką Wolską oraz wieloma zasłużonymi działaczami PTZ i przedstawicielami instytucji publicznych i różnych stowarzyszeń, z Arturem Górskim Posłem RP, Piotrem Łukaszem J. Andrzejewskim Senatorem RP, Maciejem Kraińskim kierownikiem Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie, Janem Żarynem z IPN, przedstawicielami Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego, Klubu Zachowawczo Monarchistycznego, Stowarzyszenia Domus Polonarum,  Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon, Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków, weteranami Armii Krajowej, Małgorzatą Niezabitowską o jej nowej książce pt.: „Składana wanna”, w której opisuje sagę pięć rodów jej przodków oraz z wieloma innymi wspaniałymi osobami, które tu nie sposób wymienić. W Związek Szlachty Polskiej reprezentowali Henryk Grocholski – prezes, oraz przedstawiciele Oddziałów, którzy są też członkami PTZ, Jan Szrzedziński (Białystok), Andrzej Leonard Bogucki (Bydgoszcz), Izabela Michalska (Chełm), Bogdan Ciundziewicki (Gdańsk), Halszka Żuk Skarszewska (Kraków), Teresa Kobylińska – Poniewierska (Warszawa), Michał Kwilecki (Wrocław) i inni. Warto zapisać, że z inicjatywy PTZ w „Rzeczpospolitej” z dnia 26.11.2010 r. ukazała się niezwykle cenna Wkładka 4 stronnicowa pt.: „Ziemianie XXI wieku” promująca historię i teraźniejszość ziemian. Wydano też Specjalne Wydanie "Wiadomości Ziemiańskich" oraz cenną książkę, edytorsko pięknie wydaną, pt.: „Historia Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego 1990 – 2010, ss. 168, której autorem jest Stanisław Załuski. Nasi członkowie otrzymali też Pamiątkowe Medale XX lecia PTZ. Należy dodać, że medal został też przyznany ŚP Janowi Łangowskiemu założycielowi i pierwszemu prezesowi PTZ Oddziału Kujawsko – Pomorskiego w latach 1991 – 2007. W Jubileuszu XX lecia PTZ z Oddziału Kujawsko – Pomorskiego uczestniczyły następujące osoby: Andrzej Musiał – prezes, Andrzej Bogucki, Lech Graduszewski, Jadwiga Koczorowska, Aleksander Maciejewski, Helena Maciejewska, Stanisław Meyer, Adam Rudnicki, Maria Rudnicka, Krzysztof Rudnicki oraz radca prawny PTZ Jacek Moniuk z Bydgoszczy. W "Rzeczpospolitej" ukazała się specjalna wkładka na XX lecie Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego w formie papierowej i internetowej. Ziemianie XXI wieku. Poniżej link do Wkładki /w:/ Rzeczpospolita z 26.11.2010.
http://www.rp.pl/temat/569369-Ziemianie-XXI-wieku.html
Grudzień. Na zaproszenie Pani Małgorzaty Kryś Dyrektor Zespołu Szkół 35 im. gen. Józefa Hallera w Bydgoszczy delegacje TG „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon oraz Towarzystwa pamięci Generała Józefa Hallera wzięły udział w „Jasełkach” i „Opłatku”. Było to bardzo miłe spotkanie z nauczycielami i uczniami szkoły. Ewangelię odczytał i złożył życzenia ks. dr Mariusz Kuciński. Dzielono się opłatkiem i dyskutowano przy smacznym poczęstunku. Gniazda z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2011 Roku wysłało droga internetową do swoich członków i przyjaciół oraz gniazd w kraju tradycyjne życzenia. Także gniazdo otrzymało liczne życzenia tradycyjną i internetową pocztą.
     Współpraca. TG „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera prowadziło w 2010 r. współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami. Bardzo dobrze układa się współpraca z bliskimi ideowo organizacjami: Towarzystwem Pamięci Generała Hallera i Hallerczyków, Związkiem Szlachty Polskiej Oddział Bydgoszcz, Polskim Towarzystwem Ziemiańskim Oddział Kujawsko - Pomorski, Bractwem Inflanckim, Bydgoskim Towarzystwem Heraldyczno Genealogicznym, Konfraternią Sierpecką. Od wielu lat TG ”Sokół” II Bydgoszcz – Fordon współpracuje z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego  1918/1919 Oddział Kujawsko – Pomorski,  zarząd Główny w Poznaniu  tej organizacji na czele z prezesem Stefanem Barłogiem przesyła sokołom liczne publikacje. Sokoli fordońscy współpracują z Instytutem Pamięci Narodowej. Bliska jest współpraca Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz – Fordon  z Archiwami w Bydgoszczy i Toruniu oraz z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Bydgoszczy. Ponadto współpracujemy z Zakonem Paulinów z Jasnej Góry, O. Eustachym Rakoczym Kapelanem Żołnierzy Niepodległości. Departamentem Wychowania i Promocji Ministerstwa Obrony Narodowej, Pomorskim Muzeum Wojskowym, Polskim Związkiem b. Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Oddział Kujawsko – Pomorski, Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Bydgoszcz i Okręg Nowogródzko Wileński, Stronnictwem Pracy Chrześcijańska Demokracja w Bydgoszczy., środowiskiem Żołnierzy Wyklętych i ich potomkami z NZW. Z Polish Falcons of America (Polski Sokół w USA) współpraca układa się już słabo, sokoli polscy słabo znają język polski, publikacje są już tylko w języku amerykańskim, już nie otrzymujemy miesięcznika „Polish Falcon”  1, z American Sokol z USA (Czeski Sokół) (Brookfield, Illions z USA) otrzymujemy pismo, z Stowarzyszeniem Weteranów Armii Polskiej w USA (SWAP) otrzymujemy miesięcznik pisma „Weteran”, z Instytut Pamięci Narodowej otrzymujemy publikacje i systematyczne Biuletyn, z ZTG ”Sokół” w Polsce , Polski „Sokół” na Litwie – Michał Sienkiewicz i Polski „Sokół” w Austrii – prezes Lech Krawczyk. Po śmierci bliskiego przyjaciela Sokolstwa Polskiego z Sokolskiej Żupy w Kanadzie Brata Jana Waldaufa, który wydawał i nam przysyłał do CINSP B-F „Canadian Sokol” ważne pismo sokolskie, nowe władze prawdopodobnie nie wydają już tego pisma. Oprócz gestów grzecznościowych i przyjacielskich nastąpiła mało aktywna współpraca.
      Członkowie i Zarząd w 2010 roku. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera liczyło w 2010 roku 44 członków pełnoletnich. Zarząd stanowią: Andrzej Bogucki – prezes, Roman Krężel – wiceprezes, Barbara Jastrzębska-Rutkowska – sekretarz, Urszula Krężel – skarbnik, Urszula Bogucka – członek. Kapelan ks. prał. Edmund Sikorski. Komisja Rewizyjna: Kazimierz Bogdan Filipski – przewodniczący, członkowie: Paweł Bogdan Gąsiorowski, Anna Stelmach. Stronę internetową prowadzi Bartłomiej Bogucki.
      Zmarli Sokoli. 1 lipca 2010 r. zmarła Dh Halina Schreiber lat 87,  wywodząca się z Rodu Schreiberów z Fordonu, który zasłużył się dla wolności i niepodległości Rzeczypospolitej, córka Franciszka Schreibera (1883 – 1973) radnego i wiceburmistrza Fordonu, kupca i działacza społecznego prezesa Towarzystwa Gimnastycznego ”Sokół” w Fordonie, w latach 1938-1939, a od 1939 r. do 1973 r. przywódca sokołów fordońskich w konspiracji. Sokoli nekrolog ukazał się w 5 lipca 2010 r. w Expressie Bydgoskim. (Not. Rodzina Schreiberów pisała się po drugiej wojnie jako Szrajber). W pogrzebie uczestniczyła delegacja Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon w składzie : dr Andrzej Bogucki – prezes, Roman Krężel – chorąży ze sztandarem Gniazda, Urszula Krężel. Mszę św. pogrzebową w kościele św. Mikołaja odprawił ks. prał. Edmund Sikorski – kapelan TG ”Sokół” II Bydgoszcz – Fordon, ks. kan. dr Roman Buliński – prob. Parafii św. Mikołaja i ks. kan. Franciszek Kamecki, zasł. Proboszcz fordoński w 1977 – 1982, działacz opozycji, obecnie prob. Parafii w Grucznie. W pogrzebie uczestniczyła delegacja Urzędu Miasta Bydgoszczy w imieniu Prezydenta Bydgoszczy Konstantego Dombrowicza. Wychowankami Haliny Schreiber są ks. prał. Edmund Sikorski i Jego przybyły z USA brat Bolesław Sikorski, wraz z córką Małgorzatą. Na pogrzeb przybyli licznie mieszkańcy dzielnicy Fordon, rodzina i znajomi. Nad grobem mowę żałobną wygłosił dr Andrzej Bogucki, podkreślając zasługi Rodu Schreiberów dla Sokoła i zmarłej, jej cnoty wszelakie, która żyła zgodnie z hasłem „Bóg Honor Ojczyzna”. Po pogrzebie odbyła się stypa z udziałem rodziny i znajomych. Informacja biograficzna. Pani Halina Schreiber, ur. 7.12.1923 r. zm. 1.07.2010 r. w Bydgoszczy, zam. ul. Bydgoska 38/4 w Bydgoszczy, była osobą pochodzącą z zasłużonego Rodu Schreiberów ze Starego Fordonu, który zasłużył się dla wolności i niepodległości Rzeczypospolitej. Jej Ojciec Franciszek Schreiber (1883 – 1973) był radnym i wiceburmistrzem Fordonu. W okresie międzywojennym aktywny działacz Stronnictw Narodowego i Związku Zachodniego. Wybitny polityk endecji. Kupiec i działacz społeczny. Członek TG ”Sokół” w Fordonie, w latach 1938-1939 pełnił funkcję prezesa tego gniazda, a od 1939 r. do 1973 r. był przywódcą sokołów fordońskich w konspiracji. Więziony przez Niemców jako wiceburmistrz. Warto tu  zaznaczyć, że w 1939 r. zniszczył jedyną listę przygotowaną przez Niemców, która wpadła w jego ręce, na której wyznaczeni byli Polacy do rozstrzelania. Dzięki temu uratował od śmierci wielu znajdujących się na tej liście. W 1945 r. oskarżony przez UB za sprzyjanie rządowi polskiemu w Londynie, został uwięziony na 8 miesięcy. Pomagał wielu ludziom w Fordonie. Pisał podania i wnioski do władz w imieniu prostych ludzi. Jego syn Alojzy Schreiber, był członkiem TG ”Sokół” w Fordonie. Do dzisiaj zachował się jego dyplom Okręgu V Dzielnicy Pomorskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce z 15.09.1929 r. za zajęcie 1 miejsca w zawodach kościuszkowskich na 100 m., który został w 2009 r. w darze przekazany do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Był działaczem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Fordonie. Działał w konspiracji sokolej. W 1946 r. podczas referendum 3 x Tak został uwięziony za działalność opozycyjną antykomunistyczną. Był zwolennikiem premiera Mikołąjczyka. Prześladowany przez UB zmienił zamieszkanie. Osiedlił się w Ełku i tam zmarł. Na wniosek TG ”Sokół” II Bydgoszcz – Fordon pani Halina Schreiber została wyróżniona 17 grudnia 2009 r. specjalnym podziękowaniem dla Rodu Schreiberów, która walczyła za Polskę, przez Prezydenta Bydgoszczy Konstantego Dombrowicza. W tym samym dniu delegacja TG ”Sokół” II Bydgoszcz – Fordon w składzie ks. prał. Edmund Sikorski – kapelan gniazda i Andrzej Bogucki – prezes gniazda, w obecności red. Marka Chełminiaka, odwiedziła panią Schreiber w Jej Domu i wręczyła powyższy dokument od Prezydenta Konstantego Dombrowicza. Red. Marek Chełminiak opublikował z tego spotkania artykuł pt. : „Salon miasta u wylotu mostu”, /w:/ Express Fordoński, dodatek. Do Expressu Bydgoskiego z dnia 2.01.2010 r. Zob. bliżej, materiały biograficzne dot. Rodu Schreiberów : Księga Pamiątkowa ku uczczeniu siedemdziesiątej rocznicy założenia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Fordonie 1923 – 1993, CINSP, Bydgoszcz – Fordon 1993.
      W Bydgoszczy 26.08.2010 r. zmarł przedwojenny sokół, działacz TG „Sokół” I w Bydgoszczy Dh Benon Lenckowski Członek Honorowy Dzielnicy Kujawsko Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce, został pochowany na cmentarzu parafialnym przy ul. Chojnickiej w Bydgoszczy. W pogrzebie uczestniczyły delegacje TG „Sokół” I i TG „Sokół II.
      W Toruniu w dniu 3 września 2010 r. zmarł Druh Ryszard Skowroński zasłużony działacz Sokolstwa Polskiego. W latach 1980 – 1989 członek konspiracji sokołów w Gniewkowie. W 1989 r. założyciel i wieloletni prezes  Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Gniewkowie, działacz Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce i Dzielnicy Kujawsko Pomorskiej ZTG ”Sokół” w Polsce. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Za Zasługi Dla Sokolstwa Polskiego i wieloma innymi dyplomami i wyróżnieniami. Zmarł prawy i lubiany działacz Sokolstwa Polskiego. Pogrzeb odbył się 8 września 2010 r. po Mszy św. w kościele św. Mikołaja w Gniewkowie. Pochowany został w grobowcu rodzinnym po Mszy św. na cmentarzu w Gniewkowie.
      W dniu 27 listopada 2010 r. zmarł Druh Ks. prał. Romuald Biniak, budowniczy kościoła, organizator i proboszcz parafii p.w. Świętych Polskich Braci Męczenników , wybitny Polak, patriota Bydgoszczanin, zasłużony Działacz Sokolstwa Polskiego, Członek Honorowy Dzielnicy Kujawsko – Pomorskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Po 1989 roku z inicjatywy ks. prał. Romualda Biniaka  zaczęto organizować Biegi Pamięci Błogosławionego  ks. Jerzego Popiełuszki,  w których uczestniczyli sokoli. Zaczął wtedy bardzo blisko z nami współpracować i popierać Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół". Dzielnica Kujawsko Pomorska Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce Uchwałą z dnia 9 marca 2002 roku Nadała Mu zaszczytny tytuł CZŁONKA HONOROWEGO: "Za wierność idei sokolej, zasługi i oddanie sprawie sokolej, sprawie dobra narodowego, wspierania i opieki duszpasterskiej oraz za wspieranie działalności sokolstwa na Kujawach i Pomorzu". Źródło: Protokół, /w:/ Akta Dzielnicy Kujawsko Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce /w:/ Archiwum Państwowym w Bydgoszczy. Zob. „Sokół Pomorski”, 2(35)2002,s. 14. Bydgoskie gazety pisały: Pamiętał nawet najmniej ważnych. Wspomnienie. Dziś Bydgoszcz żegna ks. prałata Romualda Biniaka, kustosza Sanktuarium i założyciela hospicjum im. ks. Popiełuszki, (HAS, MC), /w:/ Gazeta Pomorska, 3.12.2010. (…)”Prawie czterdzieści lat temu ks. Romualda Biniaka poznał Andrzej Bogucki, dzisiaj dr historii, honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. – Ksiądz Romuald Biniak był szczególnie odważny w latach 80. To wokół Niego skupiała się cała patriotyczna część mieszkańców naszego miasta – wspomina Bogucki…”.). Tam też zdjęcie ks. R. Biniaka i A. Boguckiego, opłatek na plebanii. Lewińska Aleksandra, Drugiego takiego nie będzie, Dziś pogrzeb ks. Romualda Biniaka, /w:/ Gazeta Wyborcza Bydgoszcz, 3.12.2010. (…)” Andrzej Bogucki, przyjaciel księdza. Miał gust i smak. Lubił czystość i porządek. Jak postawił kawę czy herbatę, to mogła być najzwyklejsza, ale otoczka musiała być piękna. Porcelana serwetki. Taki był we wszystkim. Jak coś robił to porządnie (…) Bogucki – Jak ojczyzna była w potrzebie, w latach 80. Ks. Biniak organizował spotkania Solidarności. W małej kaplicy spotykały się setki ludzi pracy. A on całe ryzyko brał na siebie. Odważny człowiek”.). Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon wystąpiło 21.12.2010 r. z wnioskiem do władz miasta o upamiętnienie ks. prał. Edmunda Biniaka ulicą. Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego wykonało „Tekę Pośmiertną Ks. Prał. Romuald Biniak Członek Honorowy Dzielnicy Kujawsko – Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce (ur. 17.01.1941 – zm. 27.11.2010”. Tekę przesłano do kilku archiwów i bibliotek.
     Sokoli w mediach: Chełminiak Marek, „Salon miasta u wylotu mostu”, /w:/ Express Fordoński, dodatek. Do Expressu Bydgoskiego z dnia 2.01.2010 r. MC (Marek Czerniak), Pierzei chcą tylko z kościołem. Stary Rynek. Pomysł rekonstrukcji zachodniej ściany bydgoskiego rynku poparło już prawie 350 mieszkańców, [w:] Gazeta Pomorska, 19.01.2010. W 70. rocznicę zburzenia Zachodniej Pierzei Starego Rynku
http://www.infobydgoszcz.pl/artykul,w_70_rocznice_zburzenia_zachodniej_pierzei_starego_rynku,512
(„70 lat od rozpoczęcia burzenia przez hitlerowców Zachodniej Pierzei Starego Rynku w Bydgoszczy minęło 18 stycznia. Niszczenie duszy miasta trwało do października 1940 roku (sam Kościół wyburzano do końca marca). Z tej okazji inicjator Memoriału (jego treść prezentujemy poniżej) dr Andrzej Bogucki i Andrzej Adamski zorganizowali konferencję prasową. Po raz pierwszy ze swoją inicjatywą odbudowania Pierzei w historycznym kształcie wyszli w 10 rocznicę przyjazdu Jana Pawła II do Bydgoszczy. Teraz przyszedł czas na przypomnienie się”.). Duda Daniel, Skonka Czesła, Gdy wybrzeże Bałtyku powróciło do Polski…, Gdańsk – Puck 2010. Dotyczy „Sokoła”, s. 174 – 176. HAS (Hanka Sowińska), Rok Błękitnej Armii. Gen. Haller będzie patronem, [w:] Album Bydgoski, dodatek do Gazety Pomorskiej, 18.02.2010. (Dotyczy Zespołu Szkół 35 w Bydgoszczy). Chełminiak Marek, „Błękitny generał: patronem szkoły, Oświata. Ważna chwila dla niezwykle zasłużonej w kultywowaniu patriotyzmu fordońskiej placówki, [w:] Express Fordon, dodatek do Expressu Bydgoskiego, 27.02.2010.  Nadolski Tadeusz, Ostatni z tego pokolenia…, Bydgoszczanin Edmund Szumiński (rocznik 1919) opowiada nam o swojej przygodzie z futbolem, [w:] Express Bydgoski, 26.02.2010. Not. Edmund Szumiński zaczynał treningi piłki nożnej przed 1939 r. w TG „Sokół” I w Bydgoszczy.  Księga Pamiątkowa ku uczczeniu siedemdziesiątej rocznicy założenia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Fordonie 1923 – 1993, CINSP, Bydgoszcz – Fordon 1993. Dotyczy historii gniazda oraz opublikowano kilkadziesiąt biogramów sokołów. Staniszewska Magdalena, Rozmowa z twórcą słów hejnału – sierpeckiego Pawłem Bogdanem Gąsiorowskim, /w:/ Sierpeckie Rozmaitości nr 2(80) 2010, s. 7-8. Bogucka Katarzyna, Walenczykowska Hanna, Łzy same ciekną po twarzy. Stracili przyjaciół, bardzo dobrych znajomych, kogoś z kim pracowali i kogo bardzo cenili. Oto jak ich zapamiętali, Express Bydgoski 13.04.2010 (wersja gazetowa). (Fotografia „Połowa lat 90. Ostatni prezydent na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski oraz Andrzej Bogucki z TG Sokół II Bydgoszcz – Fordon […] Andrzej Bogucki z TG Sokół II Bydgoszcz – Fordon też gościł ostatniego prezydenta na uchodźstwie w tamtym okresie i wspomina, że Ryszard Kaczorowski odwiedził targi Inter – Piek. – Wpisał wtedy do księgi takie słowa: „Z niejednego pieca chleb jadłem, ale nigdzie mi on tak nie smakował jak tu” – wspomina Andrzej Bogucki”.). Łzy same ciekną po twarzy Katarzyna Bogucka, Hanna Walenczykowska, 13 Kwietnia 2010; aktualizowano: 13.04.2010 11:16.Osoby, które zginęły w katastrofie pod Smoleńskiem, na zawsze pozostaną w pamięci tych, którzy je znali.  Połowa lat 90. Ostatni prezydent na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski oraz Andrzej Bogucki z TG Sokół II Bydgoszcz-Fordon Fot., opublikowane Bogucki Andrzej   z Prezydentem Kaczorowskim 2003 zdjęcie w „Stowarzyszeniu Wspólnota Polska”. (Portal internetowy).
http://www.express.bydgoski.pl/look/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=2&NrIssue=1488&NrSection=1&NrArticle=168023&IdTag=18
http://bydgoszcz.naszemiasto.pl/artykul/377924,lzy-same-ciekna-po-twarzy,id,t.html
Walenczykowska Hanna, Był dumą rodziny. Bydgoszczanin jest jedną z ofiar katastrofy lotniczej, w której zginął prezydent, Express Bydgoski 12.04.2010. (Dot. Aleksandra Fedorowicza, tłumacza Prezydenta RP, siostrzeńca druhny Teresy Kotzbach Wróbel z TG „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon). Wyprawa szlakiem Batorego. Członkowie Bractwa Inflanckiego uczcili pamięć jeńców z Ostaszkowa, Album Bydgoski dodatek do Gazety Pomorskiej 27.05.2010, (Oprac. HAS). (Hanka Sowińska). („Przebyli ponad 4 tysiące kilometrów. Byli w miejscach, które dla Polaków tak wiele znaczą. I zobaczyli Rosję, jakiej nie pokazuje się w turystycznych folderach […] Jednym z uczestników wyprawy był dr Andrzej Bogucki, członek Bractwa Inflanckiego[…] Foto: Andrzej Bogucki i Jarosław Janczewski w Ostaszkowie […]”). Zawiązała się grupa poparcia Jarosława Kaczyńskiego (wideo) wtorek, 25 maja 2010. L.R. Dzisiaj w Filharmonii Pomorskiej zebrały się osoby tworzące społeczny komitet poparcia kandydatury Jarosława Kaczyńskiego na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (m.in. Andrzej Bogucki).
http://www.portalbydgoski.pl/zawiazala-sie-grupa-poparcia-jaroslawa-kaczynskiego
Kto popiera Jarosława Kaczyńskiego. Sprawdź listę, Gazeta Wyborcza w Bydgoszczy 26.05.2010, sf . Bydgoscy lekarze, artyści, związkowcy powołali we wtorek społeczny komitet poparcia Jarosława Kaczyńskiego w walce o fotel prezydenta Polski (m.in. Andrzej Bogucki).
http://bydgoszcz.gazeta.pl/bydgoszcz/1,35590,7935993,Kto_popiera_Jaroslawa_Kaczynskiego__Sprawdz_liste.html
Popierają Jarosława Kaczyńskiego ,,Polska jest najważniejsza" Deklaracja Bydgoskiego Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego Kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Szanowni Państwo, Mieszkańcy Królewskiego Miasta Bydgoszczy! 2010 r. (m.in. podpisał dr Andrzej Bogucki).
http://www.infobydgoszcz.pl/artykul,wydarzenia,1145
ŚP Halina Schreiber, (alb) Andrzej Leonard Bogucki, /w:/ Głos Świętego Mikołaja, nr 7-8(144) lipiec-sierpień  2010, s.10. Lewińska Aleksandra, Protestują na wszelki wypadek. Organizatorzy dzisiejszych obchodów rocznicy rozstrzeliwań na Starym Rynku będą publicznie apelować o nieprzenoszenie pomnika Walki i Męczeństwa, mimo że ratusz nie zamierza wcale tego robić, Gazeta Wyborcza w Bydgoszczy, 9.09.2010. Jastrzębska Rutkowska Barbara, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon. 20 rocznica wznowienia działalności, [w:] Wiadomości Ziemiańskie, nr 43, jesień 2010, s. 69 – 71. Krężel Roman, Sokoli Jubileusz 100 Lecia Harcerstwa Polskiego, [w:] Wiadomości Ziemiańskie nr 44/2010, s.68 – 70. Nadolski Tadeusz, Symbol historii i tradycji w GEB. Przez blisko 20 lat towarzyszył bydgoskim sokołom w zawodach i uroczystościach, /w:/ Express Bydgoski, 19.11.2010. („Galeria Sportu Bydgoskiego wzbogaciła się o kolejny cenny eksponat – proporzec Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon. W tekście zdjęcie: „Prezes Andrzej Bogucki przekazał proporzec Galerii Sportu Bydgoskiego”, wykonane w furażerce sokolej z proporcem w domu prezesa na tle rodzinnej biblioteki.). Sowińska Hanka, Balony pełne wolności. Dr Andrzej Bogucki: - Ulotka, która „przyleciała” z Bornholmu jest dla mnie jak relikwia, /w:/ Gazeta Pomorska (Magazyn), piątek 20.08.2010, Wydanie A0, nakład 123 384, rok LXIII, nr 194 (18.850), s.21. HAS (Sowińska Hanka), Rarytas dla badaczy dziejów „S”, ulotka z „balonowego desantu” trafiła do bydgoskiej Delegatury IPN, [w:] Gazeta Pomorska, 18.09.2010. („Znaleziona w 1982 r. w trzcinach jeziora w Borównie była dla dr. Andrzeja Boguckiego niczym relikwia”. Zdjęcie z przekazania ulotki – unikatu, 12 stron mikro instrukcji, według której bydgoska opozycja demokratyczno - solidarnościowa drukowała bibułę.). Byłem w jednym plutonie z ks. Jerzym Popiełuszko, Wywiad dr. Andrzeja Boguckiego z ks. prał. Edmundem Sikorskim, /w:/ „Weteran” miesięcznik Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, New York, Nr 1073, sierpień August 2010, s.18 – 24 (tam też zdjęcia). Na swojej drodze spotkałem ks. Jerzego Popiełuszkę…, Wywiad dr. Andrzeja Boguckiego z ks. prał. Edmundem Sikorskim, /w:/ Głos Świętego Mikołaja, nr 11(147), Bydgoszcz – Fordon, listopad 2010, s. 4-5. (Druk).Wydanie internetowe:
http://www.mikolaj-bydgoszcz.home.pl/gsm/2010/gsm147.pdf
Osiński Krzysztof, Zarys dziejów NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego (1980 – 1990), Gdańsk 2010. (Dot. Sokolstwa bydgoskiego w stanie wojennym s. 97 – 98, 176 – 177). IV Kongres Kociewski. Konferencja - Świecie nad Wisłą - 9 października 2010. Edukacja regionalna na Kociewiu. Dr Andrzej Bogucki, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Instytut Kulturoznawstwa, temat: "Rola kulturotwórcza i niepodległościowa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na Ziemi Świeckiej w latach 1896 - 1939" (w druku). Bogucki Andrzej, Uczczenie Hallerczyków 15 sierpnia 2010, [w:] Wiadomości Ziemiańskie, nr 44, 2010, s. 67 – 68. Pamiętał nawet najmniej ważnych. Wspomnienie. Dziś Bydgoszcz żegna ks. prałata Romualda Biniaka, kustosza Sanktuarium i założyciela hospicjum im. ks. Popiełuszki, (HAS, MC), /w:/ Gazeta Pomorska, 3.12.2010. (…)”Prawie czterdzieści lat temu ks. Romualda Biniaka poznał Andrzej Bogucki, dzisiaj dr historii, honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. – Ksiądz Romuald Biniak był szczególnie odważny w latach 80. To wokół Niego skupiała się cała patriotyczna część mieszkańców naszego miasta – wspomina Bogucki…”.). Zdjęcie ks. R. Biniaka i A. Boguckiego, opłatek na plebanii. Lewińska Aleksandra, Drugiego takiego nie będzie, Dziś pogrzeb ks. Romualda Biniaka, /w:/ Gazeta Wyborcza Bydgoszcz, 3.12.2010. (…)” Andrzej Bogucki, przyjaciel księdza. Miał gust i smak. Lubił czystość i porządek. Jak postawił kawę czy herbatę, to mogła być najzwyklejsza, ale otoczka musiała być piękna. Porcelana serwetki. Taki był we wszystkim. Jak coś robił to porządnie (…) Bogucki – Jak ojczyzna była w potrzebie, w latach 80. Ks. Biniak organizował spotkania Solidarności. W małej kaplicy spotykały się setki ludzi pracy. A on całe ryzyko brał na siebie. Odważny człowiek”.). Sowińska Hanka (HAS), Czytamy, poznajemy, wiemy. „Kalendarz Bydgoski 2011” trafił do księgarń, Album Bydgoski dodatek do Gazety Pomorskiej, 30.12.2010. („[…]Stanowisko tych, którzy opowiadają się za odbudową kościoła i kamieniczek w historycznym kształcie przedstawia w „Kalendarzu Bydgoskim” dr Andrzej Bogucki. W artykule pt.”Dlaczego należy odbudować pierzeję? Autor przypomina dramatyczne wydarzenia z pierwszych dni niemieckiej okupacji, do których doszło na rynku”.[…]”.). Bydgoskie lektury obowiązkowe. Na półkach księgarskich pojawiły się dwie, ciekawe pozycje dotyczące miasta nad Brdą. Obie długo wyczekiwane, (jar, sit), Express Bydgoski 7.01.2011. („[…] Zwolenników jak i przeciwników odbudowy zachodniej pierzei Starego Rynku powinny zainteresować artykuły na ten temat. Redakcja „Kalendarza Bydgoskiego” nie zajmuje własnego stanowiska, jednak tekst Andrzeja Boguckiego zamykający dyskusję nosi wymowny tytuł „Dlaczego należy odbudować pierzeję w historycznym kształcie”. […]”.). 20 lecie wznowienia działalności TG Sokół II Bydgoszcz – Fordon  http://www.infobydgoszcz.pl/artykul,kultura,1226
Sokoli 100 lecia Harcerstwa Polskiego w Myśl Polska. Sokoli Jubileusz 100-lecia Harcerstwa Polskiego
http://mercurius.myslpolska.pl/2010/09/sokoli-jubileusz-100-lecia-harcerstwa-polskiego/
(A.B.)