sobota, 25 lutego 2012

2006

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon
im. gen. Józefa Hallera w 2006 roku


Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon im. gen. Józefa Hallera, założone w 1923 roku, prowadziło pracę patriotyczno-wychowawczą, sportową, rekreacyjną, krajoznawczo-turystyczną oraz kulturalno-oświatową. Gniazdo sokole realizowało cele założone przez Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”  w Polsce. TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon jest w strukturze Dzielnicy Kujawsko-Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce. Członkowie TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon uczestniczyli z pocztem sztandarowym w uroczystościach państwowych i samorządowych, włączyli się aktywnie w życie społeczne Bydgoszczy. Główna praca wychowawczo-patriotyczna była prowadzona wokół sylwetki zasłużonego gen. Józefa Hallera, który jest patronem TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon, Gimnazjum nr 3 oraz 28 BDH – ZHP „Hallerczycy” działających w tej szkole. Współpracowano także z Towarzystwem Pamięci gen. Józefa Hallera i Hallerczyków. Sokoli fordońscy realizowali swoją pracę zgodnie z hasłem „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Sokolstwo Polskie nie jest związane z żadnym stronnictwem, ani partią polityczną. Jest organizacją demokratyczną, wychowawczą, patriotyczną i propaństwową. Sokolstwo współpracuje z Ministerstwem Obrony Narodowej. Sokoli fordońscy założyli i prowadzą stronę internetową ZTG „Sokół”w Polsce. Przedstawiciele gniazda brali udział w pracach Podkomisji ds. Młodzieży Sejmu Rzeczypospolitej. TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon jest członkiem ZTG „Sokół” w Polsce, Polskiego Związku Tenisa, Regionalnego Związku Tenisa, Polskiej Federacji Unihokeja-Floorball w Gdyni. Współpracowano z Światowym Związkiem Sokoła, szczególnie z ČOS i PFA-USA, ZHP, Fundacją Archiwum Pomorskie AK w Toruniu, Fundacją AK w Bydgoszczy, ŚZŻAK i innymi patriotycznymi stowarzyszeniami Współpracowano też z Muzeum Sportu i Turystyki, bibliotekami w kraju i poza,z Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Bydgoszczy, dowództwem POW, SWAP – N.Y. – USA, TMMB, Salezjańską Organizacją Sportową w Fordonie. Szkołami: SP-4, SP-65, Gimnazjum Nr 3 i 5. Sokoli fordońscy uczestniczyli w spotkaniach opłatkowych. Także gniazdo zorganizowało dwa spotkania opłatkowe, dla sokoląt, sokołów i hallerczyków. Działalność obejmowała działalność przygotowawczą i organizatorską oraz szkoleniową do uczestnictwa w udziale w imprezach, pokazach i festynach sportowo-rekreacyjnych. Prace i pokazy obejmowały uczestnictwo masowe dzieci i młodzieży w gimnastyce sokolej, turniejach gier sportowych i mistrzostw osiągnięć sportowych pośród sokolstwa wraz z zapisem kronikarskim działalności sokolej w publicystyce, zorganizowanego rywalizację sportową pośród sokołów dzieci i młodzieży. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon było organizatorem cyklicznych imprez, pokazów i festynów sportowo rekreacyjnych. Prowadzono prace przygotowawcze i organizacyjne imprez sportowo-rekreacyjnych i krajoznawczo turystycznych, przeprowadzono masowe ćwiczenia gimnastyczne grup sokolich. Zorganizowano Biegi Sokoła i festyny dla mieszkańców osiedla, dzieci i młodzieży. 20 stycznia 2006r. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II w Gimnazjum 3 wspólnie z Towarzystwem Pamięci Gen. Hallera i Hallerczyków zorganizowało uroczystości patriotyczne ze sztandarami z okazji 86. rocznicy powrotu Bydgoszczy do Polski. Sokoli i hallerczycy złożyli kwiaty przed tablicą pamięci gen. J. Hallera na Sokolni w Bydgoszczy. Sokoli zorganizowali pokazy gimnastyczne i turniej tenisa stołowego. Przygotowano i odsłonięto galerię portretów generałów i przywódców bohaterskich Polski. Prezes Andrzej Bogucki wygłosił referat „Bydgoszcz 1918-1920” dot. warunków i dróg Bydgoszczy do wolności w 1920r. Otwarto w Gimnazjum 3, Stałą Galerię Fotograficzną „Bydgoszcz Wczoraj i Dziś”, autorstwa Marcina Matczaka i Jakuba Wołowskiego. Przybyli goście. Rodzice ćwiczących, przedstawiciele Policji z KP-Fordon p. Jacek Smolarz, Straży Miejskiej p. Jarosław Walenciak, p. Wojciech Zawadzki z Pomorskiego Muzeum Wojskowego, przedstawiciele szkoły, sokolstwa i hallerczyków. Delegacje złożyły kwiaty pod tablicą pamięci umieszczoną w holu Gimnazjum 3 zamordowanego w 1939r. przez Niemców burmistrza Fordonu Wacława Wawrzyniaka, sokoła i powstańca wielkopolskiego. Warto też nadmienić, że delegacja ZTG „Sokół” w Polsce na czele z Jerzym Bonieckim, uczestniczyło w mszy św. i obchodach miejskich organizowanych przez Prezydenta Bydgoszczy Konstantego Dombrowicza. Obchody rozpoczęły się od mszy świętej w bydgoskiej katedrze celebrowanej przez Biskupa Jana Tyrawę. Z Fary uczestnicy przeszli pod Pomnik Wolności, gdzie delegacje władz Bydgoszczy i organizacji, w tym „Sokoła” złożyły kwiaty. W Toruniu 18 stycznia minęła 86-ta rocznica powrotu Torunia do wolnej Polski. Uczestniczył w nich Marszałek Województwa. Obchody rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod pomnikiem Stefana Łaszewskiego – pierwszego pomorskiego wojewody, Ottona Steinborna, który w okresie od 18.01.1920r. do 9.02.1920r. pełnił funkcję komisarycznego prezydenta Torunia i pod płytą pamiątkową gen. Józefa Hallera. Obchody zakończyły się uroczystą mszą św. w Katedrze Św. Janów. Tradycyjnie prezentowali się toruńscy ułani. Szwadron współpracujący z ZTG „Sokół” i Towarzystwem Pamięci gen. Hallera i Hallerczyków. Uczestniczyła delegacja pomorskich sokołów i hallerczyków. Sokolstwo w dn. 3-4.02.2006r. zorganizowało uroczystości w 260. rocznicę urodzin Tadeusza Kościuszki – patrona sokolstwa polskiego od 1898r. Sokoli dh Jerzy Boniecki i. in. rozpalili ogień na górze Pilsko podczas biegu narciarskiego. W Parafii Św. Mateusza odbyła się Msza Św. oraz zorganizowano dwudniowy turniej piłki ręcznej chłopców. Wygłoszono referat Andrzeja Boguckiego „Naczelnik Tadeusz Kościuszko – Patron Sokolstwa Polskiego”. 14.03.2006r. przedstawiciele gniazda uczestniczyli w otwarciu wystawy, pt. „Zwyczajny resort. Ludzie i metody „Bezpieki” 1944-1956”, zorganizowanej przez IPN w Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego UKW w Bydgoszczy. 17.03.2006r. delegacja sokolstwa uczestniczyła w obchodach 25. rocznicy wydarzeń bydgoskiego Marca 1981r. 31 marca 2006r. sokoli zorganizowali uroczystości w Gimnazjum 3 „350. rocznicę ślubów króla Jana Kazimierza”, które złożył we Lwowskiej Katedrze 1.04.1656r. Krótki komunikat przygotowali sokoli na powyższy temat a potem zorganizowano turniej towarzyski piłki nożnej, halowej pomiędzy drużynami sokołów i hallerczyków. Zaprezentowano reprodukcję obrazu Jana Matejki z 1893r. „Śluby Jana Kazimierza”. Przedstawiciel gniazda dh Andrzej Bogucki uczestniczył w szkoleniu w Słowenii w 5-9.04.2006r., którego organizatorem był Związek Sokołów Słowenii. W dniu 21 kwietnia 2006 roku w Gimnazjum nr 3 w Bydgoszczy odbył się XII. Wielki Turniej Koszykówki Szkół Gimnazjalnych o Puchar Prezydenta Bydgoszczy Konstantego Dombrowicza, którego organizatorem było Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon, Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” i Gimnazjum nr 3 im. gen. Józefa Hallera w Bydgoszczy. Turniej odbył się już po raz dwunasty, a jego celem jest upowszechnienie i  umasowienie gry w koszykówkę wśród młodzieży szkolnej oraz rywalizacja najlepszych reprezentacji szkół gimnazjalnych Prawo udziału w turnieju miały reprezentacje amatorskie szkół, które nie są zrzeszone w klubach sportowych. Zaproszenia do udziału w turnieju koszykówki organizatorzy skierowali do wszystkich bydgoskich gimnazjów ( około 50 szkół). W rozgrywkach wzięły udział reprezentacje następujących szkół: Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 5, Gimnazjum nr 27, Gimnazjum nr 45 ( Gim. 45 ze względów organizacyjnych nie dotarło na rozgrywki). W wyniku losowania, w którym uczestniczyli opiekunowie zainteresowanych zespołów ustalono kolejność meczy. Wyniki sportowej rywalizacji przedstawiają się następująco: Gimnazjum nr 3 – Gimnazjum nr 5-51 : 33, Gimnazjum nr 27 – Gimnazjum nr 3-43 : 33, Gimnazjum nr 27 – Gimnazjum nr 5-62 : 34. Końcowa klasyfikacja I miejsce – Gimnazjum nr 27 trener: Daniel Karpiński; skład zespołu: Żebrowski Sebastian, Szargan Damian, Zientara Szymon, Radzimski Krzysztof, Traczyk Adam, Dybel Patryk, Donajkowski Rafał, Braniewski Rafał, Matuszewski Jakub, Ciechoński Ernest, Mucha Maciej, Alfut Mikołaj, II miejsce – Gimnazjum nr 3 trener: Tomasz Ormiński; skład zespołu: Senger Mateusz, Koperski karol, Kuberski Mateusz, Wajer Adrian, Zbutowicz Michał, Kiliński Kazimierz, Wołoszynowski Tomasz, Burchardt Krzysztof, Urbański Przemysław, Kowalczyk Igor, III miejsce – Gimnazjum nr 5 trener: Jarosław Palacz; skład zespołu: Łukasz Grędziszewski, Maciej Górski, Maciej Makarewicz, Kamil Kołaczyński, Dawid Serwacki, Robert Walczak, Mateusz Gaczkowski. W trakcie rozgrywek sportowych swoje umiejętności gimnastyczno – taneczne prezentował zespół dziewcząt TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon. Sokolęta przygotowane przez Katarzynę Kożuchowską i Jolantę Szymanowską przedstawiły pokaz gimnastyczny. Zespoły otrzymały nagrody rzeczowe – piłki do koszykówki, książki, dyplomy i pamiątkowe Puchary Prezydenta Konstantego Dombrowicza. Pamiątkowe dyplomy, nagrody i puchary wręczał: Andrzej Bogucki i sędzia główny turnieju – Henryk Dominiczak  z Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki. Komitet organizacyjny: Andrzej Bogucki – przewodniczący, Małgorzata Szopińska – kierownik turnieju, Tomasz Ormiński, Krzysztof Krzysztofek, Beata Makurat, Jolanta Szymanowska, Katarzyna Kożuchowska, Wojciech Mizikowski. Sokoli fordońscy uczestniczyli wspólnie z hallerczykami i harcerzami, żołnierzami i kombatantami w „Marszu Pamięci Narodowej” do Doliny Śmierci w Fordonie. Organizatorem było Wojsko Polskie. Uczestniczyło 150 sokoląt. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon włączyło się w obchody 660. rocznicy nadania praw miejskich Bydgoszczy. Przygotowano pokazy grupowe gimnastyki sokolej. 3.05.2006r. delegacja sokolstwa fordońskiego uczestniczyła w miejskich uroczystościach z okazji Święta Konstytucji 3 Maja oraz na koncercie w Filharmonii Pomorskiej z Okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Zostały zorganizowane na sokolich kortach turnieje 3 majowe w tenisie, których kierownikiem był Jerzy Boniecki. 4.05.2006r. sokoli zorganizowali z udziałem 150 sokoląt popis gimnastyki sokolej w Fordonie w lasku na Bajce. 8.05.2006r. z okazji 61.Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej uczestniczyła w obchodach delegacja sokolstwa. Były to uroczystości miejskie pod patronatem prezydenta Bydgoszczy Konstantego Dombrowicza. Sokoli w Fordonie zorganizowali turniej piłki siatkowej dziewcząt do lat 16. Kierownikiem turnieju była Katarzyna Kożuchowska. W dniu 9.05.2006 r. odbył się mini turniej piłki siatkowej poświęcony 61 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej. Organizatorem turnieju było Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz- Fordon, oraz Uczniowski Klub Sportowy „Sokół”. W turnieju wzięły udział 3 zespoły: „Hallerczycy”, „Polonia” i „ Sokoły”. Mecze były rozgrywane systemem każdy z każdym do 3 wygranych setów zgodnie z przepisami PZPS.  Nad całością turnieju czuwały i sędziowały druhny i instruktorki: Katarzyna Kożuchowska, Małgorzata Szopińska i Jolanta Szymanowska. W wyniku rozegranych meczy zwyciężył zespół „Hallerczyków” pokonując pozostałe zespoły, drugie miejsce zajął zespół „Sokoły” a trzecie „Polonia”.Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy. Natomiast 9 maja 2006r. 80 sokoląt udało się ze sztandarem na „Rajd Hallerowski” na trasie Bydgoszcz-Puck-Władysławowo-Hallerowo-Gdańsk-Bydgoszcz. Sokoli zwiedzili willę hallerowską gen. Józefa Hallera, gdzie mieści się muzeum i Towarzystwo Przyjaciół Hallerowa. Przed pomnikiem gen. Józefa Hallera wykonano zdjęcie. Został też zorganizowany konkurs wiedzy o gen. J. Hallerze. Następnie sokoli udali się do Gdańska, gdzie zwiedzono Stare Miasto. Instruktorzy uczestniczący Andrzej Bogucki, Arleta Zagożdżon, Małgorzata Kryś, Marzena Tes, Bogumiła Bittner, Eżbieta Barczak, Janusz Olszewski. 12.05.2006r. delegacja sokoląt uczestniczyła w Warszawie w Centralnych Obchodach 71.rocznicy Śmierci Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, zorganizowanej przez Związek Piłsudczyków i Związek Strzelecki „Strzelec” pod patronatem ostatniego Prezydenta II RP Ryszarda Kaczorowskiego. 28.05.2006r. przedstawiciel gniazda brał udział w uroczystościach „Święta Błękitnej Armii” w Kutnie. 1.06.2006r. z okazji Dnia Dziecka sokoli zorganizowali festyn rekreacyjno sportowy z udziałem 600 osób. Zorganizowano gry i turnieje sportowe piłki siatkowej, nożnej, koszykowej, tenisa stołowego, rzutu podkową. Odbyły się też zawody lekkoatletyczne. Zorganizowano coroczne Biegi Sokoła z udziałem 200 sokoląt. W lasku na Bajce odbył się też pokaz gimnastyki sokolej z udziałem 96 sokoląt. 3.06.2006r. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”II Bydgoszcz-Fordon uczestniczyło w masowych pokazach gimnastycznych na X.Zlocie Sokolstwa Polskiego – Bydgoszcz 2006, było gospodarzem X.Zlotu i Zjazdu Rady ZTG „Sokół” w Polsce  w 120.lecie Sokolstwa Bydgoskiego. Zob. osobne sprawozdanie. W dniach 1-7 lipca 2006r. sokolstwo fordońskie 50 osób uczestniczyło w XIV.Wszechsokolskim Zlocie w Pradze. Zob. osobne sprawozdanie. W dniu 13.06.2006 roku w Gimnazjum nr 3 im. gen. Józefa Hallera z udziałem zaproszonych gości odbyła sią uroczystość podsumowująca sportowe osiągnięcia uczniów Gimnazjum nr 3 i TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon, pod hasłem – “Sokole Sportowe Złotka w Gimnazjum nr 3”. W mijającym roku szkolnym 2005/2006 sokoli fordońscy startowali w wielu szkolnych imprezach sportowych na szczeblu miasta i województwa. Do największych sukcesów zaliczyć należy: I Miejsce w Mistrzostwach Bydgoszczy w piłce ręcznej dziewcząt szkół gimnazjalnych. I Miejsce w Mistrzostwach Bydgoszczy w piłce ręcznej chłopców szkół gimnazjalnych. V Miejsce w finałach wojewódzkich w piłce ręcznej chłopców szkół gimnazjalnych. II Miejsce w Mistrzostwach Bydgoszczy w unihokeju dziewcząt szkół gimnazjalnych. II Miejsce w Mistrzostwach Bydgoszczy w unihokeju chłopców szkół gimnazjalnych. I Miejsce w Bydgoskiej Olimpiadzie Młodzieży w piłce nożnej dziewcząt. I Miejsce w Bydgoskiej Olimpiadzie Młodzieży w piłce ręcznej dziewcząt. I Miejsce w Bydgoskiej Olimpiadzie Młodzieży w piłce ręcznej chłopców. I Miejsce w Konkursie Miejskim – „Historia Polskiego Żużla”. III Miejsce w Bydgoskiej Olimpiadzie Młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt. Podczas uroczystości wręczono  wyróżnienia najlepszym społecznikom, nauczycielom wychowania fizycznego i instruktorm TG „Sokół” II oraz uczniom. Odznaką – „Zaszczytną Odznaką Sokoła” wyróżnione zostały m.in. – Małgorzata Szopińska, Jolanta Szymanowska, Katarzyna Kożuchowska, Beata Makurat, Renata Gruszecka, Ryszard Ciskowski PFA-USA. Ryngrafem Sokolim PFA-USA odznaczony został ks. Prałat Edmund Sikorski – kapelan ZTG „Sokół” w Polsce. Odznaki sokole i dyplomy dla najlepszych sokolich sportowców z Gimnazjum nr 3 im. gen. Józefa Hallera w Bydgoszczy otrzymało 30 sokoląt. Pamiątkowe dyplomy otrzymali również sokolęta biorący udział w ogólnopolskim pokazie gimnastycznym. 15.06.2006r. gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon uczestniczyło w Procesji Bożego Ciała organizowanej przez Parafię Św. Marka i Św. Mateusza. 27-29.07.2006r. sokoli uczestniczyli w obchodach „Swięta Kawalerii” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Szwadron Jazdy Rzeczypospolitej I Oddział Pomorza Nadwiślańskiego w Toruniu. 1.08.2006r. sokoli uczestniczyli w obchodach 62. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. 15.08.2006r. sokoli włączyli się w uroczystości Święta Wojska Polskiego organizowane przez Komendę Garnizonu Bydgoszcz. Na Apel MON Radosława Sikorskiego sokoli włączyli się w akcję „Żołnierska Pamięć”. Współpracowali w sprawie noszenia umundurowania odznak i uzbrojenia przez żołnierzy. 1 września 2006 r. delegacja gniazda uczestniczyła w miejskich obchodach 67. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. W tym samym dniu TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon wspólnie z Gimnazjum Nr 3 uczestniczyło w apelu z udziałem 650 uczniów z okazji napaści hitlerowskiej i sowieckiej na Polskę w 1939 r. 17. IX. 2006 r. W rocznicę napaści ZSRR na Polskę delegacja gniazda uczestniczyła w obchodach Związku Sybiraków. Delegacja gniazda uczestniczyła w Światowym Zjeździe Sybiraków w Szymbarku na Kaszubach. 22.10.2006r. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon uczestniczyło ze sztandarem w „XIV. Biegu Sztafetowym Szlakiem Męczeńskiej Drogi Księdza Jerzego Popiełuszki”. Sokoli zorganizowali Rajd Pieszy z Wyżyn do Fordonu z udziałem 50 sokoląt pod opieką Andrzeja Boguckiego, Moniki Pacholskiej, Hanny Rogowskiej. 15.09.2006r. w 90. rocznicę urodzin Henryka Sienkiewicza, sokoli zorganizowali turnieje unihokeja i piłki koszykowej. Zorganizowano też odczyt poświęcony współpracy sokolstwa z tym wielkim polskim pisarzem. Sokoli fordońscy uczestniczyli w uroczystościach „40.lat od milenijnych obchodów w 1966, 1040 lecia Chrztu Polski”. Gniazdo fordońskie w dn. 20.10.2006r. uczestniczyło w obchodach 120. lecia Sokoła I w Bydgoszczy i w Zjeździe Rady Dzielnicy Kujawsko-Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce, które odbyło się w Sokolni. Dh Marek Rutkowski członek gniazda fordońskiego zaangażował się i wykonał wystawę fotograficzną na 120. lecie Sokolstwa Bydgoskiego. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon było współorganizatorem uroczystości Święta Niepodległości 10.11.2006r. w Gimnazjum 3. Wygłoszono referat niepodległościowy. 50 sokoląt pod kierunkiem Katarzyny Kożuchowskiej przygotowało pokaz gimnastyczno-taneczny i program patriotyczny. W dn. 11.11.2006r. sokoli fordońscy na czele z Jerzym Bonieckim uczestniczyli w miejskich obchodach Święta Niepodległości. 10.11.2006r. przedstawiciele gniazda uczestniczyli w Ratuszu w sesji naukowej organizowanej przez IPN pt. „Przełom po przełomie. Bydgoskie wydarzenia 1956r.” Sokoli fordońscy upamiętnili miejsca pamięci narodowej, zapalili znicze na grobach sokołów i poległych żołnierzy polskich. Członek gniazda dh Sebastian Malinowski został przez red. „Express Bydgoski” wskazany jako kandydat w plebiscycie na Bydgoszczanina Roku 2006. To on doprowadził do powstania w tym roku dwóch muzeów w Bydgoszczy, Muzeum Wolności i Solidarności  w Park Hotelu i Muzeum Kanału Bydgoskiego w III LO. Sokoli fordońscy zorganizowali spotkanie opłatkowe w dniu 12.12.2006r. w dwóch grupach dla młodzieży sokolej i dla pełnoletnich druhów. 13.12.2006r. sokoli uczcili pamięć w 25. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Delegacja sokolstwa uczestniczyła w 300. Mszy św. za Ojczyznę w kościele oo. Jezuitów. Przypomniano sokołom o próbach reaktywacji sokolstwa w Bydgoszczy w 1981r. Także delegacja sokołów uczestniczyła w otwarciu wystawy organizowanej przez IPN pt. „Miecz rewolucji. Twarze bydgoskiej bezpieki 1945-1990”. Delegacja sokolstwa uczestniczyła ze sztandarem w dn. 27.12.2006r. w uroczystościach na Mszy św. i przy Grobie Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego w 88. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, którego organizatorem był Zarząd Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Sokoli zapalili znicze na grobach sokołów powstańców. W imprezach Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon uczestniczyło średnio 150 osób. Tygodniowo 30. Miesięcznie 120. W festynach ok. 600 osób. Harmonogram zajęć planowych obejmował cotygodniowo w każdy wtorek po 2 godziny. Całość zadania prowadzono przez kadry i instruktorów społecznie. Odbywały się zajęcia gimnastyczne, piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, tenisa stołowego, gier świetlicowych. Wart zaznaczyć, że Gimnazjum 3 im. gen. Józefa Hallera w Bydgoszczy w 2006r. zostało uznane za najlepsze gimnazjum i zajęło I miejsce w Bydgoszczy w klasyfikacji wszystkich (przeszło 30) szkół w działalności sportowej. Pomimo, że szkoła jest obwodową a nie sportową. Jest to zasługa zarządu gniazda, młodzieży sokolej, która reprezentowała w rywalizacji sportowej szkołę, nauczycieli sokołów. Realizowano ideę sokolą „W zdrowym ciele zdrowy duch.”. Sokół Fordoński dzierżawi od FSM 3 korty tenisowe na Osiedlu Bajka, które są utrzymywane społecznie przez członków sekcji tenisowej. Bardzo aktywną sekcją gniazda jest Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz-Fordon. CINSP gromadzi materiały historyczne, biogramy, zdjęcia, a przede wszystkim akta Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Archiwum CINSP znajduje się w Sokolni. Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego prowadzone było społecznie przez członków gniazda. Zbierano dokumentację sokolą, akta, opracowywano i gromadzono biogramy sokołów. Sokoli uczestniczyli ze sztandarem w pogrzebach swoich druhów i druhen. Współpracowano z bibliotekami w kraju i poza. Wysyłano publikacje sokole. Przedstawiciele gniazda na własny koszt uczestniczyli w zjazdach Rady ZTG „Sokół’. W 2006 r. TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon liczyło 28 druhów i druhen pełnoletnich, sokoląt do lat 18 – 96. Razem 124 członków. W gnieździe działały sekcje sportowe: gimnastyka masowa artystyczna, piłki koszykowej, siatkowej, nożnej, biegowej, tenisa, tenisa stołowego, unihokeja, rzutu podkową, turystyczno-krajoznawczą, przysposobienia obronnego i obrony cywilnej. Warto zaznaczyć, że następuje spadek liczby członków, szczególnie sokoląt. Spadek jest też powodowany brakiem chętnych pełnoletnich członków gniazda do pracy społecznej z przygotowaniem merytoryczno pedagogicznym, których wymagają przepisy prawne do pracy z młodzieżą. TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon nie posiada żadnego majątku stałego ani ruchomego. TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. Praca członków i instruktorów oraz działaczy funkcyjnych jest społeczna. Gniazdo nie posiada żadnego etatu instruktorskiego ani pracownika. Działacze gniazda sami pokrywają koszty pocztowe, biurowe, podróże. Skład władz gniazda w 2006 r. Wybrane na Walnym Zebraniu 19.X.2004 r. zarząd – dh Andrzej Leonard Bogucki – prezes, dh Hanna Rogowska – I wiceprezes, dh Roman Krężel – II wiceprezes, dh Barbara Jastrzębska-Rutkowska – sekretarz, dh Urszula Krężel – skarbnik, dh Jerzy Boniecki – naczelnik wyszkolenia sokolego, dh Elżbieta Olejnik – gospodarz, dh Urszula Bogucka – członek, dh Janusz Olszewski – członek, kapelan ks. prałat Edmund Sikorski. Komisja Rewizyjna – dh Kazimierz Bogdan Filipski – przewodniczący, członkowie: dh Paweł Bogdan Gąsiorowski, dh Teresa Banaś-Barańska. Sąd Honorowy: dh Jerzy Prusiński – przewodniczący, członkowie: dh Teresa Boniecka, dh Jan Wieleba. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał 30.08.2001 r. wpisu do Rejestru Stowarzyszeń. 17 lutego 2005 r. Sąd Rejonowy KRS w Bydgoszczy wydał Postanowienie o zmianie statutu, tekst jednolity i o wpisie zarządu. Główni instruktorzy Sokoła fordońskiego: dh dh Andrzej Leonard Bogucki, Hanna Rogowska, Barbara Bilska, Teresa Banaś-Barańska, Barbara Jastrzębska-Rutkowska, Elżbieta Olejnik, Małgorzata Szopińska, Monika Pacholska, Jolanta Szymanowska, Jan Wieleba, Kazimierz Filipski, Jerzy Boniecki, Kazimierz Gaul, Joanna Ptaszyńska, Katarzyna Kożuchowska, Mariola Szmyt, Mirosława Kierzkowska, Paweł Bogdan Gąsiorowski, Roman Krężel – chorąży sztandaru. Zebrania zarządu odbywały się 1 raz w miesiącu. Siedzibą zarządu gniazda jest Gimnazjum 3. W tej szkole sokoli bezpłatnie korzystają z sali gimnastycznej i sprzętu. Trzeba zaznaczyć, że działalność gniazda była bardzo aktywna dzięki zaangażowaniu i pracy społecznej oraz honorowej pracy wszystkich działaczy Sokoła fordońskiego. Zmarł dh Henryk Łada, zasłużony działacz Sokolstwa Polskiego, członek honorowy naszego Gniazda. . Dh Henryk Łada (1937 – 2006) ur. w Kruszy Duchowej na Kujawach, wiceprezydent Inowrocławia, założyciel i główny działacz wznowienia działalności Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce w 1989 r., magister prawa, nauczyciel, urzędnik administracji państwowej, aktywny działacz ruchu „Solidarność”, kronikarz kujawski, wywodził się z szlacheckiego rodu Ładów. Absolwent w 1969 r. Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wspólnie z sokołami z Bydgoszczy, m. in. dr Wacławem Koconem, dh Henryk Łada włączył się w odbudowę ogólnopolskich Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce.  Uczestniczył 19.10.1981 r. przy współudziale bydgoskiej „Solidarności” w zebraniu wznowienia działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na całą Polskę. Zaplanowano Zjazd Sokołów z całej Polski do Bydgoszczy na 13.12.1981 r., który miał się odbyć w siedzibie „Solidarności” przy ul. Marchlewskiego 5 (dziś Nowy Port 5). Zjazd ten miał na celu powołanie Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. W tym dniu został wprowadzony na terenie całej Polski stan wojenny gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Do zawiązania ZTG „Sokół” w Polsce komuniści nie dopuścili. Ci sokoli, którzy przybyli zostali przegnani i pobici pałkami przez ZOMO i ORMO. Sokół zaczął dalej działać w konspiracji. Dh Henryk Łada został członkiem kadrowej konspiracji sokolstwa polskiego. Prowadził ożywioną korespondencję z sokolstwem polskim w USA.  Dh Henryk Łada pod koniec 1988 roku rozpoczął starania o wznowienie działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Inowrocławiu.  Założył Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Inowrocławiu (1884), które wznowiło działalność i zostało zarejestrowane 28.02.1989 r. został wybrany prezesem. Prezesem tego gniazda był w latach 1989 – 1991. Pomógł w założeniu też gniazda w Gniewkowie. Z jego inicjatywy w 1989 r. wznowił działalność Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Dh Henryk Łada zorganizował 18.11.1989 r. w Inowrocławiu spotkanie, na które zaprosił delegatów niektórych istniejących gniazd sokolich, chociaż nie wszystkie posiadały rejestrację prawną. Na tym spotkaniu wznowił działalność Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, wybrano tymczasowy zarząd, w skład którego wszedł dh Henryk Łada jako wiceprezes. Funkcję wiceprezesa ZTG „Sokół” w Polsce pełnił w latach 1989 – 2003. Z jego inicjatywy powstały liczne publikacje sokole. Posiada dorobek publicystyczny i historyczny zawarty w jeszcze nie opracowanej bibliografii, opublikował liczne książki i artykuły dotyczące historii Kujaw, różnych rodów i organizacji, setki biogramów. Był znawcą historii organizacji rolniczych na Kujawach, autorem wydawnictw regionalnych. Założył i był wydawcą oraz redaktorem naczelnym kwartalnika „Sokół” organu ZTG „Sokół” w Polsce, który ukazywał się w latach 1990 – 1995 w Inowrocławiu. Dh Henryk Łada wznowił działalność TG „Sokół” Inowrocław – Mątwy (1921), zarejestrowane 16.12.1991 r., którego został prezesem, funkcję tą pełnił do śmierci. Gniazdo było bardzo aktywne, zorganizowało liczne imprezy sokole, patriotyczne, kulturotwórcze i rekreacyjne. Dh Henryk Łada prowadził zespoły tańca towarzyskiego, członek Kujawsko – Pomorskiego Okręgu Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Zmarł 27.07.2006 r. w Inowrocławiu w wieku 69 lat. 29.07.2006 r. została odprawiona Msza św. w kościele parafialnym św. Jadwigi Królowej. Został pochowany na cmentarzu parafii św. Mikołaja przy ul. Marulewskiej w Inowrocławiu. Odznaczony: Medalem Za Zasługi Dla Sokolstwa Polskiego, Złotym Krzyżem Legii Honorowej Sokolstwa Polskiego w Wielkiej Brytanii,  Brązowym Krzyżem Legii Honorowej Sokolstwa Polskiego w USA oraz sokolimi dyplomami zasługi. Honorowy Członek Polish Falcons of America, honorowy członek m. in.  TG “Sokół” II Bydgoszcz Fordon i TG “Sokół” w Toruniu. Członek honorowy Kółka Rolniczego w Chełmcach. Zob. Kto Jest Kim w Polsce, W-wa 1993, s. 405. 125 lat Sokolstwa Polskiego, W-wa – Inowrocław, 1992, s. 34, tamże foto w czamarze. Kwartalnik „Sokół” 3(14)1993, s. 3. Księga Pamiątkowa ku uczczeniu 70 rocznicy założenia TG „Sokół” w Fordonie 1923 – 1993, Bydgoszcz 1993, s. 72 – 73. Wspomnienie o Druhu Henryku, Andrzej Bogucki, Wolne Związki 10/2006, s. 6. Nekrologi, Gazeta Pomorska 29.07 – 1.08.2006, Express Inowrocławski 28.07.2006. (A.B.)