sobota, 25 lutego 2012

Złota Karta Sokolstwa Polskiego

Wykaz Zasłużonych Sokołów Odznaczonych. „Zaszczytną Odznaką Sokoła” Wpisanych do
ZŁOTEJ KARY SOKOLSTWA POLSKIEGO w latach 2003 - 2007

Nr odznaki Imię i Nazwisko Gniazdo       Data przyznania
1. Andrzej Bogucki TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 16.09.2003
2. Hanna Rogowska TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 16.09.2003
3. Ks. Edmund Sikorski TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 16.09.2003
4. Jerzy Boniecki TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 16.09.2003
5. Jan Bogucki TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 16.09.2003
6. Barbara Jastrzębska-Rutkowska TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 16.09.2003
7. Urszula Krężel TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 16.09.2003
8. Roman Krężel TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 16.09.2003
9. Urszula Bogucka TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 16.09.2003
10. Elżbieta Olejnik TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 16.09.2003
11. Danuta Król TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 16.09.2003
12. Wiesław Wawrzonkowski TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 16.09.2003
13. Barbara Bilska TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 16.09.2003
14. Alina Aniszewska TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 16.09.2003
15. Helena Maliszewska TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 16.09.2003
16. Jan Tomaszewski TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 16.09.2003
17. Mirosława Kierzkowska TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 16.09.2003
18. Teresa Kotzbach-Wróbel TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 16.09.2003
19. Joanna Ptaszyńska TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 16.09.2003
20. Elżbieta Łątka TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 16.09.2003
21. Elżbieta Łukaszewska TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 16.09.2003
22. Paweł Bogdan Gąsiorowski TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 16.09.2003
23. Witold Zurzycki TG „Sokół” Kraków AGH 13.01.2004
24. Andrzej Harbuziński TG „Sokół” Tomaszów Lubelski 13.01.2004
25. Michał Wolter TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 17.02.2004
26. Alicja Zagromska-Liszewska TG „Sokół” Gdańsk 16.03.2004
27. Jadwiga Lassin TG „Sokół” Gdańsk 16.03.2004
28. Antoni Bianga TG „Sokół” Gdańsk 16.03.2004
29. Wiesława Jodłowska TG „Sokół” Gdańsk 16.03.2004
30. Augustyn Selonka TG „Sokół” Gdańsk 16.03.2004
31. Gertruda Groszkowska TG „Sokół” I Bydgoszcz 15.06.2004
32. Józef Szews TG „Sokół” I Bydgoszcz 15.06.2004
33. Mirosław Jabłoński TG „Sokół” I Bydgoszcz 15.06.2004
34. Piotr Jabłoński TG „Sokół” I Bydgoszcz 15.06.2004
35. Franciszek Świerczyński TG „Sokół” I Bydgoszcz 15.06.2004
36. Benon Lenckowski TG „Sokół” I Bydgoszcz 15.06.2004
37. Leon Wieleba TG „Sokół” I Bydgoszcz 15.06.2004
38. Adam Wolff TG „Sokół” I Bydgoszcz 15.06.2004
39. Bernard Tomaszewski TG „Sokół” I Bydgoszcz 15.06.2004
40. Józef Menczyński TG „Sokół” I Bydgoszcz 15.06.2004
41. Robert Ratajczak TG „Sokół” I Bydgoszcz 15.06.2004
42. Robert Szamałek TG „Sokół” I Bydgoszcz 15.06.2004
43. Bartłomiej Bogucki TG „Sokół” II Bydgoszcz 14.09.2004
44. Ryszard Skowroński TG „Sokół” w Gniewkowie 14.09.2004
45. Kunegunda Drzewucka TG „Sokół” w Gniewkowie 14.09.2004
46. Grzegorz Strzemkowski TG „Sokół” w Gniewkowie 14.09.2004
47. Janina Stawarczyk TG „Sokół” w Gniewkowie 14.09.2004
48. Wacław Ciechalski TG „Sokół” w Gniewkowie 14.09.2004
49. Witold Bednarski TG „Sokół” w Gniewkowie 14.09.2004
50. Wacław Baczyński TG „Sokół” w Częstochowie 16.11.2004
51. Marcin Kozera TG „Sokół” w Częstochowie 16.11.2004
52. Wojciech Skurkiewicz TG „Sokół” w Częstochowie 16.11.2004
53. Adam Ludziński TG „Sokół” w Częstochowie 16.11.2004
54. Mieczysław Bartecki TG „Sokół” w Częstochowie 16.11.2004
55. Danuta Najdek TG „Sokół” w Częstochowie 16.11.2004
56. Jolanta Wójcik TG „Sokół” w Częstochowie 16.11.2004
57. Bronisław Ambroży TG „Sokół” w Bukownicy 17.05.2005
58. Zenon Sztucki TG „Sokół” w Bukownicy 17.05.2005
59. Edward Kędzia TG „Sokół” w Bukownicy 17.05.2005
60. Marian Świtoń TG „Sokół” w Bukownicy 17.05.2005
61. Jan Domagała TG „Sokół” w Bukownicy 17.05.2005
62. Ryszard Biel TG „Sokół” w Bukownicy 17.05.2005
63. Andrzej Missalla TG „Sokół” w Bukownicy 17.05.2005
64. Jan Ambroży TG „Sokół” w Bukownicy 17.05.2005
65. Ignacy Stempin TG „Sokół” w Bukownicy 17.05.2005
66. Antonina Działak TG „Sokół” w Bukownicy 17.05.2005
67. Kazimierz Lubryka TG „Sokół” w Bukownicy 17.05.2005
68. Franciszek Ambroży TG „Sokół” w Bukownicy 17.05.2005
69. Teofil Dziekan TG „Sokół” w Bukownicy 17.05.2005
70. Władysław Ambroży TG „Sokół” w Bukownicy 17.05.2005
71. Janusz Olszewski TG „Sokół” II w Bydgoszczy 17.05.2005
72. Wallace Zielinski Polish Falcons of America 17.05.2005
73. ks. Joseph Sredzinski Polish Falcons of America 17.05.2005
74. Janusz Zagórski TG “Sokół” Gdańsk 14.06.2005
75. Henryk Gardziewicz TG „Sokół” Gdańsk 14.06.2005
76. Maria Grzymisławska TG „Sokół” Bukownica 13.09.2005
77. Michał Sienkiewicz TG „Sokół” Litwa Ejszyszki 16.05.2006
78. Ks. Szymon Wikło TG „Sokół” Litwa Ejszyszki 16.05.2006
79. Artur Blum TG „Sokół” Kraków AGH 16.05.2006
80. Bernat Czesław TG „Sokół” Poznań-Rataje 16.05.2006
81. Szopińska Małgorzata UKS „Sokół” Bydgoszcz-Gimn.3 16.05.2006
82. Szymanowska Jolanta UKS „Sokół” Bydgoszcz-Gimn.3 16.05.2006
83. Kożuchowska Katarzyna UKS „Sokół” Bydgoszcz-Gimn.3 16.05.2006
84. Makurat Beata UKS „Sokół” Bydgoszcz-Gimn.3 16.05.2006
85. Ciskowski Ryszard PFA-USA 16.05.2006
86. Renata Gruszecka UKS „Sokół” Bydgoszcz-Gimn.3 26.09.2006
87. Przemysław Wiśniewski TG „Sokół” Poznań-Rataje 26.09.2006
88. Krystyna Wiśniewska TG „Sokół” Poznań-Rataje 26.09.2006
89. Jan Mantaj TG „Sokół” Poznań Rataje 26.09.2006
90. Przemysław Sytek TG „Sokół” Poznań-Rataje 26.09.2006
91. Marian Szczepański TG „Sokół” Poznań-Rataje 26.09.2006
92. Edward Golc TG „Sokół” Poznań-Rataje 26.09.2006
93. Adam Pawlik TG „Sokół” Poznań-Rataje 26.09.2006
94. Andrzej Królikowski TG „Sokół” Poznań-Rataje 26.09.2006
95. Hanna Szweycer TG „Sokół” Poznań-Rataje 26.09.2006
96. Władysław Leon Vogelgesang TG „Sokół“ Tomaszów Lub. 14.11.2006
97. Jerzy Kaptur TG „Sokół” Tomaszów Lub. 14.11.2006
98. Zbigniew Zabiełło TG „Sokół” Gdańsk 09.01.2007
99. Marianna Słojewska TG „Sokół” Gdańsk 09.01.2007
100. Lech Krawczyk PTG „Sokół” Austria-Wiedeń 09.01.2007
101. Ks. Czesław Marszałek TG „Sokół” Bukownica 09.01.2007
102. Kazimierz Sitek TG „Sokół” Bukownica 09.01.2007
103. Henryk Jabłoński TG „Sokół” Bukownica 09.01.2007
104. Kazimierz Działak TG „Sokół” Bukownica 09.01.2007
105. Franciszek Marduła TG „Sokół” Zakopane 09.01.2007

Powyższa Złota Karta Sokolstwa Polskiego dotyczy wpisu zasłużonych działaczy Związku zgodnie ze Statutem  Związku Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Polsce w latach 2003-2007 . Tradycją wieloletnią sokolstwa jest wpisywanie i publikowanie nazwisk zasłużonych i oddanych sprawie sokolej druhów i druhen do Złotych Kart Sokolstwa Polskiego przez Gniazda Sokole. Warto przejrzeć rocznicowe pamiątkowe wydawnictwa sokole. W jednej z nich w publikacji książkowej znajduje się Złota Karta Sokoła Bydgoszcz I za lata 1886-1926. Zobacz bliżej: Czterdzieści lat pracy sokolstwa w Bydgoszczy (z tego 34 lat pod rządami Niemiec) 1886-1926, Bydgoszcz 1926. Ponadto 67 sokołów bydgoskich za lata 1939 - 1993 zostało wpisanych do : „Złota Karta – Za zasługi dla Sokolstwa i wierność idei sokolej zostali odznaczeni dyplomami druhny i druhowie. Zobacz bliżej Wacław Kocon, Kartki z historii sportu bydgoskiego sokolstwa, Bydgoszcz 1993. Członkowie Honorowi Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Nowym Sączu, [w:] Golachowski Kazimierz, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Nowym Sączu 1887 – 1937, Nowy Sącz 1997, s. 171 – 184.