sobota, 25 lutego 2012

Prezesi i Przywódcy Sokolstwa Polskiego

Wykaz (niepełny)
Prezesów, Przywódców i Naczelników Wyszkolenia Sportowego Sokolstwa Polskiego

Wykaz Prezesów i Przywódców Związków Sokolstwa Polskiego

Sokół lwowski 1867 – 1893
Prezesi

 Dh Józef Millert 1867 - 1871

Dh Jan Dobrzański 1871 - 1886

Dh Żegota Krówczyński 1886 - 1893


Związek Polskich Gimnastycznych Towarzystw Sokolich w Austrii  1892 – 1918
Prezesi

Dh Tadeusz Romanowicz 1892 - 1897

Dh Antoni Dziędzielewicz 1898 - 1899

Dh Ksawery Fiszer 1899 - 1918


Związek Sokołów Polskich w Państwie Niemieckim  1893 – 1919
Prezesi

Dh Józef Krzymiński 1893 - 1895

Dh Bernard Chrzanowski 1895 - 1919


TG "Sokół" w Królestwie Polskim 1905 – 1907
Przywódcy


Dh Stefan Dziewulski

Dh Jan Rudnicki

Dh Kazimierz Srokowski

Związek Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Polsce 1919 – 1939 
Prezesi

Dh Bernard Chrzanowski 13.04.1919 – 18.02.1923

Dh Adam Zamoyski 18.02.1923 – 5.01.1936

Dh Franciszek Arciszewski 5.01.1936 – 31.08.1939


Uchodźstwo i konspiracja 1939 - 1988 m.in.
Przywódcy

 Dh Franciszek Arciszewski

Dh Edward Kubalski

Dh Jan Fazanowicz

Dh Bolesław Rozmarynowicz

Dh Wojciech Albrycht

Dh Antoni Lindner

Dh Kazimierz Tomaszewski

Dh Bolesław Makowski

Dh Roman Kaczmarczyk

Dh Wacław Kocon

Dh Piotr Domaradzki


Związek Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Polsce 1989 – 2021
Prezesi

Dh Zbigniew Okorski  18.11.1989 – 10.11.1990 (tymczasowy), 10.11.1990 – 20.03.1999

Dh Andrzej Bogucki  20.03.1999 – 10.02.2007

Dh Antoni Belina Brzozowski 10.02.2007 – 18.12.2012

Dh Przemysław Sytek  18.12.2012 – 26.11.2013

Dh Antoni Belina Brzozowski 26.11.2013 - 30.09.2017

Dh Damian Małecki 30.09.2017 - kadencja do 2021
Naczelnicy Wyszkolenia Sportowego

Naczelniczka Wyszkolenia Sportowego

 Dh Wisława Karczmarczyk – Noskiewicz  10.11.1990 – 24.04.1993

Naczelnicy Wyszkolenia Sportowego

Dh Marian Doliński   10.11.1990 – 24.04.1993

Dh Józef Wójtowicz   24.04.1993 – 11.01.1997

Dh Czesław Bernat  11.01.1997 – 20.03.1999

Dh Andrzej Brętkowski  20.03.1999 – 8.04.2000

Dh Jerzy Boniecki   8.04.2000 – 29.03.2003 (p.o.), 29.03.2003 – 10.02.2007

Dh Jan Członkowski  10.02.2007 – 18.12.2012

Dh Wacław Baczyński  18.12.2012 – 26.11.2013

Dh Stanisław Marek 26.11.2013 - 30.09.2017


Dh Marek Kasperski 30.09.2017 - kadencja do 2021
Naczelnik oraz Komendant Naczelnej Komendy Polowych Drużyn Sokolich 

Rada Odrodzenia Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce
Prezes

Dh Konrad Firlej 1989 – nadal.

Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego
Prezes

Dh Andrzej Bogucki  1990 – nadal.

Gniazda Sokolstwa Polskiego
Koordynator

Dh Damian Małecki  2013 – nadal.


Oprac. Dh Andrzej Bogucki