sobota, 25 lutego 2012

2005

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon im. gen. Józefa Hallera w 2005 roku
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon im. gen. Józefa Hallera prowadziło pracę patriotyczno-wychowawczą, sportową, rekreacyjną, krajoznawczo-turystyczną oraz kulturalno-oświatową. Gniazdo sokole realizowało cele założone przez Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”  w Polsce. TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon jest w strukturze Dzielnicy Kujawsko-Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce. Członkowie TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon uczestniczyli z pocztem sztandarowym w uroczystościach państwowych i samorządowych, włączyli się aktywnie w życie społeczne Bydgoszczy. 20 stycznia 2005 roku na zaproszenie Prezydenta Bydgoszczy gniazdo brało udział ze sztandarem w miejskich obchodach 85. rocznicy powrotu Bydgoszczy do Macierzy.   2. IV. 2005 r. zmarł papież Jan Paweł II, członek honorowy TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon i ZTG „Sokół” w Polsce. W żalu i modlitwie sokoli przeżyli tą śmierć wspólnie z wszystkimi Polakami. Wysłano kondolencje m. in. do Watykanu. Dnia 3 maja 2005 r. sokolstwo fordońskie na zaproszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego uczestniczyło ze sztandarem w obchodach 214. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1781 r., także gniazdo zorganizowało Turniej Tenisa Ziemnego. Sokoli gniazda uczestniczyli w śpiewaniu pieśni patriotycznych, w sali koncertowej Akademii Muzycznej, które prowadził red. Józef Herold z Gazety Wyborczej w Bydgoszczy. 1 września 2005 r. delegacja gniazda uczestniczyła w miejskich obchodach 66. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. W dalszym ciągu przedstawiciele gniazda inicjowali rzetelne opracowanie o dywersji hitlerowskiej w dn. 3.IX.1939 r. W tym samym dniu TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon wspólnie z Gimnazjum Nr 3 uczestniczyło w apelu z udziałem 650 uczniów z okazji napaści hitlerowskiej i sowieckiej na Polskę w 1939 r. 17. IX. 2005 r. W rocznicę napaści ZSRR na Polskę delegacja gniazda uczestniczyła w obchodach Związku Sybiraków. 14. IX. 2005 r. delegaci gniazda uczestniczyli w miejskich obchodach 100. lecia urodzin Mariana Rejewskiego. 22. IX. 2005 r. sokoli gniazda uczestniczyli w odsłonięciu wystawy „Rejs ku Wolności” zorganizowanej przez Region NSZZ „Solidarność” w 25 rocznicę Solidarności. Warto zaznaczyć, że komisarzem wystawy był z ramienia „Solidarności” Sebastian Malinowski, jednocześnie członek gniazda fordońskiego. 30. IX.2005 r. 50 sokołów fordońskich uczestniczyło ze sztandarem w uroczystym „Apelu Pamięci Narodowej” w Dolinie Śmierci, który organizował PZBW PHW i OK. Na Apel przybyło przeszło 500 uczniów z wszystkich szkół fordońskich. Do młodzieży przemawiał w imieniu organizatorów Andrzej Bogucki, który wskazał na Pamięć o pomordowanych mieszkańcach Bydgoszczy przez Niemców w 1939 r. 11 listopada 2005 r. na zaproszenie wojewody kujawsko-pomorskiego, członkowie TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon, brali udział z pocztem sztandarowym w uroczystościach 87. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 9-10 listopada 2005 r. TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon wspólnie z Gimnazjum Nr 3 i TPGH i H zorganizowało święto niepodległości Polski z udziałem uczniów tego gimnazjum. Uczniowie klas I mieli ślubowanie. Wygłoszono referat dla 150 uczniów o niepodległości Polski oraz zasługach gen. Józefa Hallera, pt. „Walka Polaków o niepodległość Ojczyzny”. Odbyły się finały piłki halowej chłopców. Przygotowano program artystyczny. Otwarto wystawę poświęconą gen. Józefowi Hallerowi pt. „Dla Ciebie Polsko i dla Twojej Chwały”. Na uroczystość zaproszono gości, przedstawicieli zaprzyjaźnionych instytucji, urzędów, wojska, policji i straży miejskiej oraz stowarzyszenia. Przedstawiciele gniazda 8.XI. 2005 r., brali udział w debacie dot. wizerunku i odbudowy bydgoskiej starówki. 27. XII. 2005 r. w 87 r. rocznicy powstania wielkopolskiego delegacja gniazda ze sztandarem uczestniczyła w miejskich obchodach, których organizatorem było Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Główna praca wychowawczo-patriotyczna była prowadzona wokół sylwetki zasłużonego gen. Józefa Hallera, który jest patronem TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon, Gimnazjum nr 3 oraz 28 BDH – ZHP „Hallerczycy” działający w tej szkole. Współpracowano także z Towarzystwem Pamięci gen. Józefa Hallera i Hallerczyków. Sokoli fordońscy realizowali swoją pracę zgodnie z hasłem „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Sokolstwo Polskie nie jest związane z żadnym stronnictwem, ani partią polityczną. Jest organizacją demokratyczną, wychowawczą, patriotyczną i propaństwową. Sokolstwo współpracuje z Ministerstwem Obrony Narodowej. Sokoli fordońscy założyli i prowadzą stronę internetową ZTG „Sokół” w Polsce. Przedstawiciele gniazda brali udział w pracach Podkomisji ds. Młodzieży Sejmu Rzeczypospolitej. TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon jest członkiem ZTG „Sokół” w Polsce, Polskiego Związku Tenisa, Regionalnego Związku Tenisa, Polskiej Federacji Unihokeja - Floorball w Gdyni. Współpracowano z Światowym Związkiem Sokoła, szczególnie z ČOS i PFA - USA, ZHP, Fundacją Archiwum Pomorskie AK w Toruniu, Fundacją AK w Bydgoszczy, ŚZŻAK i innymi patriotycznymi stowarzyszeniami. Współpracowano też z Muzeum Sportu i Turystyki, bibliotekami w kraju i poza, z Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Bydgoszczy, dowództwem POW, SWAP – N.Y. – USA, TMMB, Salezjańską Organizacją Sportową w Fordonie. Szkołami: SP-29, SP-4, SP-65, Gimnazjum Nr 3 i 5. Sokoli fordońscy uczestniczyli w spotkaniach opłatkowych, 8.I. 2005 r. Rady Dzielnicy Kujawsko-Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce w sokolni, 21.XII.2005 r. w hali „Łuczniczka” z Prezydentem Bydgoszczy. Także gniazdo zorganizowało dwa spotkania opłatkowe, 13.XII.2005 r. dla sokoląt, a 22.XII.2005 r. dla sokołów i hallerczyków. Działalność obejmowała działalność przygotowawczą i organizatorską oraz szkoleniową do uczestnictwa w udziale w imprezach, pokazach i festynach sportowo-rekreacyjnych. Prace i pokazy obejmowały uczestnictwo masowe dzieci i młodzieży w gimnastyce sokolej, turniejach gier sportowych i mistrzostw osiągnięć sportowych pośród sokolstwa wraz z zapisem kronikarskim działalności sokolej w publicystyce, zorganizowanego rywalizację sportową pośród sokołów dzieci i młodzieży. Zorganizowano Festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka w Fordonie. Zorganizowano Biegi Sokoła w IV kategoriach, konkurs rzutu podkową, turniej piłki siatkowej i turniej dwóch ogni. Przygotowano pokazy do uczestnictwa układów gimnastyki sokolej na zgrupowaniu w Brodnicy. Z okazji 3 Maja zorganizowano festyn z pokazami gimnastycznymi turniejem piłki ręcznej. Gniazdo dokonało pokazu gimnastycznego na Starym Rynku podczas miejskich uroczystości 659 rocznicy nadania praw miejskich Bydgoszczy. Współorganizowano XI. Wielki Turniej Koszykówki o Puchar Prezydenta Bydgoszczy. Z okazji 60 rocznicy zakończenia II wojny zorganizowano cykl imprez. Zorganizowano Biegi Pamięci Narodowej Ku Czci Poległych i Pomordowanych w II Wojnie Światowej. Zorganizowano festyn wraz z pokazem gimnastycznym. Sokoli fordońscy uczestniczyli w V. Międzynarodowych Mistrzostwach Polski ZTG „Sokół” w Gniewkowie. Sokolęta fordońskie uczestniczyły w pokazie gimnastyczno-tanecznym podczas Inauguracji Ogólnopolskiego Tygodnia Sportu Szkolnego. Prowadzono z młodzieżą pracę wychowawczo-patriotyczną, uczestnicząc w uroczystościach miejskich i wojewódzkich z okazji świąt miejskich i państwowych. Jednocześnie prowadzono masowe zajęcia rekreacyjno-sportowe dwa razy w tygodniu na sali gimnastycznej.  Zjazd Rady Dzielnicy Kujawsko-Pomorskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce z udziałem prezesów, naczelników i instruktorów gniazd sokolich odbył się w Brodnicy w dniu 5 marca 2005 r. w Zespole Szkół nr 1, ul. Matejki 5. W sali gimnastycznej o godz. 11.00 z udziałem ustawionych sokoląt do ćwiczeń, z udziałem sztandaru, członków Rady Dzielnicy Kujawsko-Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce, z-cy burmistrza Brodnicy Jarosława Radacza, sokołów brodnickich i gości oraz rodziców sokoląt, gospodarz Zjazdu dh Helena Sczepaniak – prezes TG „Sokół” w Brodnicy, serdecznie powitała przybyłych i otworzyła uroczystości sokole. Sokolstwo odśpiewało Hymn Sokoli „Ospały i gnuśny...”. Następnie odbyły się pokazy ćwiczeń sokoląt TG „Sokół” w Brodnicy, w opracowaniu Jolanty Wójcik, Małgorzaty Wałdowskiej i Katarzyny Bruzdy. Przygotowano kilka wystąpień sokoląt i układ na Zlot Dzielnicy Kujawsko-Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce, który odbędzie się 3 czerwcu 2006 roku w Bydgoszczy. Sokolęta ubrane w sportowe stroje oraz przygotowane przyrządy sprawnie i pięknie przedstawiły układy, które były gorąco oklaskiwane przez publiczność. W pokazach ćwiczeń taneczno-gimnastycznych przedstawiono: 1. Układ gimnastyczny „krasnoludków”, 2. Układ gimnastyczny z pomponami, 3. Układ taneczny z laskami gimnastycznymi, 4. Układ gimnastyczny z szarfami, 5. Układ z laskami. Następnie nastąpiła dyskusja, w której uznano wspólnie, że układ na zloty zostanie dopracowany i przekazany do ćwiczeń w gniazdach. Podjęto i uchwalono następujący plan pracy. W układzie  ćwiczeń zlotowych wystąpią następujące gniazda: TG „Sokół” Brodnica, TG „Sokół” I Bydgoszcz, TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon, TG „Sokół” IV Bydgoszcz - Miedzyń. Układ jest otwarty dla większej liczby gniazd. Jeden zespół ćwiczących wynosi 24 sokolęta plus co najmniej 4 rezerwowych. Tworzy się układ na 96 ćwiczących. Jest możliwość wystąpienia sokolic, ćwiczących callanetic z TG „Sokół” I Bydgoszcz oraz innych gniazd nie ćwiczących ale będących tworzyć obraz uzupełniający, m.in. TG „Sokół” Brwinów, UKS „Sokół” Brzoza i TG „Sokół” Częstochowa. Na 3 czerwca 2006 r. zaplanowano X. Zlot Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz – 2006. Każde gniazdo przygotuje i przeprowadzi ćwiczenia. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon włączyło się w obchody 659. rocznicy nadania praw miejskich Bydgoszczy. Przygotowano pokazy grupowe gimnastyki sokolej oraz tańce zespołowe. Przygotowania treningi i ćwiczenia trwały przeszło 2 miesiące. Zespół młodych sokoląt, wszyscy ubrani w równe błękitne koszulki z logo gniazda, w furażerkach oraz strojach gimnastycznych, włączył się w obchody miejskie.   23 kwietnia 2005 r. w sobotę na specjalnej scenie postawionej na Starym Rynku sokoli fordońscy dokonali popisów i pokazy gimnastyczne, w układach były przedstawione piramidy, tańce, śpiewy. Izabela Sadowska odśpiewała „Naprzód Polsko” i wspólnie „Ospały i gnuśny” – hymn sokoli. Na zakończenie pokazów zostało wykonane zbiorowe pamiątkowe zdjęcie. W pokazach w dn. 23.04.2005 r. wystąpiło 42 sokoląt. Natomiast 75 sokoląt uczestniczyło w zajęciach sportowo-rekreacyjnych zorganizowanych w dniu 19.04.2005 r. Zajęcia pokazów gier sportowych odbyły się w hali sportowej Gimnazjum nr 3. W tym samym dniu sokoli w klubie gimnazjalisty ze sztandarem uczestniczyli w spotkaniu historycznym na temat historii Bydgoszczy. Tego dnia wieczorem delegacja gniazda uczestniczyła w uroczystym koncercie w Filharmonii Pomorskiej. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół“ II Bydgoszcz – Fordon zorganizowało w dniu 9 maja 2005 roku uroczystości związane z 60. rocznicą zakończenia II Wojny Światowej. Główna uroczystość miała miejsce o godzinie 9:25 w hali sportowej Gimnazjum nr 3, w której wzięli udział uczniowie Gimnazjum nr 3 im. gen. Józefa Hallera, Szkoły Podstawowej nr 29 im. Wacława Wawrzyniaka oraz delegacja Towarzystwa Pamięci gen. Józefa Hallera i Hallerczyków, delegacja Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon, poczty sztandarowe: szkolny i sokoli. Program obejmował część oficjalną podczas której prezes Andrzej Bogucki przedstawił wykład na temat – „Polska i Polacy w II Wojnie Światowej”. Druga część – artystyczna, podczas, której swoje umiejętności prezentowali sokolęta. Program artystyczny obejmował: pokaz gimnastyczny sokoląt TG „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon (przygotowany przez H. Rogowską, K. Kożuchowską), występy zespołu tanecznego (przygotowany przez B. Makurat). Uroczystość uświetniła swoim talentem wokalnym Izabela Sadowska. W ramach odchodów 60. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej odbyły się sokole Biegi Pamięci Narodowej Ku Czci Poległych i Pomordowanych w II Wojnie Światowej. W biegach brało udział 302 uczestników. Biegi odbyły się w dwóch kategoriach: chłopców (167 uczestników) i dziewcząt (135 uczestniczek). W wyniku sportowych zmagań najlepsi okazali się wśród chłopców ( rocznik 1989 – Im. Patryk Muszyński, II m. Jan Paluszkiewicz, III m. Mariusz Marchel; rocznik 1990 – Im. Damian Borucki, II m. Jakub Wilda, III m. Sebastian Majewski; rocznik 1991 – I m. Piotr Urbański, II m. Maciej Błaszczyk, III m. Łukasz Szcześniak); wśród dziewcząt (rocznik 1989 – I m. Monika Bieżuńska, II m. Małgorzata Gackowska, III m. Monika Jaworska; rocznik 1990 – I m. Natalia Stefańska, II m. Agnieszka Górna , III m. Magdalena Witkowska; rocznik 1991 – I m. Joanna Sadowska, II m. Marta Grabowska, III m. Kamila Krysiak). Rozegrano również Finał Turnieju Piłki Siatkowej upamiętniający 60. rocznicę zakończenia II Wojny Światowej. Wśród rywalizujących zespołów najlepszy okazał się zespół Sokołów, który pokonał Hallerczyków (2:0) oraz Kujawiaków (2:0). Drugie miejsce zajął zespół Hallerczyków dzięki zwycięstwu  2:1 nad Kujawiakami, którzy zakończyli rozgrywki na trzecim miejscu. Najlepsi uczestnicy sportowych zmagań otrzymali pamiątkowe dyplomy wręczone przez prezesa Andrzeja Boguckiego. Sokoli fordońscy razem z uczniami Gimnazjum 3, pod kierunkiem druhny Anny Zagłoby-Zygler brali udział w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514 od Cedyni do Orszy”.W dniach 18-19 maja 2005 roku w Gimnazjum nr 3 w Bydgoszczy odbył się XI. Wielki Turniej Koszykówki Szkół Gimnazjalnych o Puchar Prezydenta Bydgoszczy Konstantego Dombrowicza, którego organizatorem było Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon i Gimnazjum nr 3 im. gen. Józefa Hallera w Bydgoszczy oraz Miejski Szkolny Związek Sportowy. Turniej odbył się z okazji 60 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej oraz 659 rocznicy nadania praw miejskich Bydgoszczy. Turniej odbył się już po raz jedenasty, a jego celem jest upowszechnienie i umasowienie gry w koszykówkę wśród młodzieży szkolnej oraz rywalizacja najlepszych reprezentacji szkół gimnazjalnych. Prawo udziału w turnieju miały reprezentacje amatorskie szkół, które nie są zrzeszone w klubach sportowych. Zaproszenia do udziału w turnieju koszykówki organizatorzy skierowali do wszystkich bydgoskich gimnazjów (50 szkół). W rozgrywkach wzięły udział reprezentacje następujących szkół: Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 5, Gimnazjum nr 8, Gimnazjum nr 11, Gimnazjum nr 20, Gimnazjum nr 27, Gimnazjum nr 34, Gimnazjum nr 35. W wyniku losowania, w którym uczestniczyli opiekunowie zainteresowanych zespołów ustalono grupy eliminacyjne oraz system rozgrywek. Rozgrywki odbywały się w dwóch grupach eliminacyjnych. Grupa I Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 5, Gimnazjum nr 20, Gimnazjum nr 11.Grupa II: Gimnazjum nr 8, Gimnazjum nr 34, Gimnazjum nr 27, Gimnazjum nr 35. Końcowa klasyfikacja I miejsce – Gimnazjum nr 8, II miejsce – Gimnazjum nr 3, III miejsce – Gimnazjum nr 11, IV miejsce – Gimnazjum nr 34. Zespoły otrzymały dyplomy, a cztery pierwsze – Puchary Prezydenta Konstantego Dombrowicza. Wyróżniający się sokoli zostali odznaczeni odznakami sokolimi. Pamiątkowe dyplomy i puchary oraz odznaki sokole wręczali: Edward Perliński – zastępca dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz Andrzej Bogucki. Sędzia główny turnieju – Henryk Dominiczak i Kamil Szulc z Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki.  W dniu 1 czerwca 2005 roku odbył się Festyn sportowy z okazji Dnia Dziecka zorganizowany przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon. Program festynu obejmował szereg imprez sportowych zorganizowanych w hali sportowej Gimnazjum nr 3 i boiskach szkolnych. Festyn trwał od godz.10:20 do godz. 13:30 i mimo niezbyt sprzyjającej pogody wszyscy uczestnicy bardzo bobrze się bawili odbyły się również wszystkie zaplanowane konkursy i turnieje sportowe. Główną atrakcją były Biegi Sokoła, które stały się już tradycją. Odbyły się cztery biegi w kategoriach: bieg I dziewczęta rocznik 1992, 1991, II bieg chłopcy rocznik 1992, 1991, III bieg dziewczęta rocznik 1990, 1989, IV bieg chłopcy 1990, 1989 na dwóch dystansach: dla dziewcząt 600 m i dla chłopców 1000 m, których trasa wyznaczona była w lasku w pobliżu szkoły. Biegi ukończyło ogółem 196 zawodników. W poszczególnych biegach najlepsi okazali się: I bieg dziewczęta rocznik 1992 i 1991: 1. Wioletta Pietrzak, 2. Hanna Paluszkiewicz, 3. Matra Sieroń. II bieg: chłopcy rocznik 1992 i 1991: 1. Urbański Przemysław, 2. Marcin Leśniewski, 3. Maciej Błaszczyk. III bieg dziewczęta rocznik 1990 i 1989: 1. Sylwia Drzewiecka, 2. Sandra Lewandowska,3. Katarzyna Barańska. IV bieg: chłopcy rocznik 1990 i 1989: 1. Paweł Jarosik, 2. Krzysztof Bielecki, 3. Damian Borucki. Trójka pierwszych zawodników każdego biegu otrzymała pamiątkowe dyplomy i nagrody. Wśród konkurencji sportowych dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs rzutu podkową, w którym brało udział 40 zawodników. Najlepszymi w tej konkurencji okazali się: Patryk Żbikowski (16 pkt), Krzysztof Bielecki (8 pkt), Jacek Smoliński (7 pkt), Bartek Piórkowski (7 pkt), Borys Kościelski (7 pkt), Fik Sylwester (7 pkt), Łukasz Zachulski (7 pkt), Kamil Kuśmierek (7 pkt), Patrycja Szczerbiak (7 pkt). W hali sportowej rozegrano Turniej Piłki Siatkowej zespołów mieszanych w roczniku 1990. W turnieju brało udział 9 zespołów i w wyniku rozegranych meczy systemem pucharowym wyłoniono zwycięzców: I miejsce UKS „Sokół”, który pokonał 2:0 zespół Polonii oraz 2:1 zespół Hallerczyków. Drugie miejsce przypadło Hallerczykom, którzy pokonali Polonię 2:0, a III miejsce – Polonia. W przerwach między meczami siatkówki swoje umiejętności gimnastyczne prezentowały sokolęta Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon, ćwiczące pod kierunkiem instruktorki Hanny Rogowskiej oraz zespół taneczny prowadzony przez panią Beatę Makurat. Zorganizowano także Turniej Dwóch Ogni dla sokoląt (rocznik 1991). W festynie uczestniczyło czynnie 750 osób. W dniu 4.06.2005 r. na stadionie przy ulicy Piwnika Ponurego w Bydgoszczy – Fordonie odbyła się Ogólnopolska Inauguracja Tygodnia Sportu Szkolnego. Organizatorami tej wielkiej sportowej imprezy były: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Kujawsko-Pomorski Szkolny Związek Sportowy oraz szkoły: Zespół Szkół nr 5, Zespół Szkół nr 20, Zespół Szkół nr 28, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 5, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nt 65, Szkoła Podstawowa nr 66. Na uroczystości przybyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych m.in.: Romuald Kosieniak – wojewoda Kujawsko-Pomorski, Barbara Hyla-Makowska – Poseł RP, Jan Szopiński – wicemarszałek Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego. W ramach inauguracji Tygodnia Sportu Szkolnego zorganizowano turnieje i rozgrywki sportowe w wielu dyscyplinach, między innymi: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, pływanie, kolarstwo, dwa ognie, palant, rugby. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon przygotowało na stadionie przy ul. Piwnika Ponurego, część artystyczną. Sokolęta TG „Sokół” II przedstawiły układ gimnastyczny, a zespół taneczny prezentował swoje umiejętności taneczno-rytmiczne. W dniach od 10.06.2005 do 12.06.2005 r. odbyły się V Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w tenisie stołowym. Organizatorami było Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Gniewkowie pod patronatem Urzędu Miejskiego w Gniewkowie. Zawody odbywały się w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1. Rozgrywki prowadzone były w 6 kategoriach wiekowych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn według przepisów Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Mecze były rozgrywane systemem każdy z każdym do 3 wygranych setów. Ogółem w zawodach wzięło udział około 200 zawodników z wielu gniazd sokolich m.in. Gdańska, Poznania, Brwinowa, Bydgoszczy-Fordonu, Zgierza, a także zawodnicy z Ukrainy i Białorusi. Nasze zawodniczki reprezentujące TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon zajęły miejsca V i VIII. W przerwie nastąpiło uroczyste otwarcie V Międzynarodowych Mistrzostw Polski ZTG „Sokół” w tenisie stołowym. Prezentowano sztandary poszczególnych gniazd sokolich i odśpiewano Hymn Polski i Hymn Sokoli. Zaprezentowały się również dwa zespoły taneczne dziewcząt z Gniewkowa. 17-29. VII. 2005 r. gniazdo fordońske zorganizowało dla sokoląt z SP 65 obóz wędrowny w Karkonosze, gdzie bazą był Karpacz. Miejski Szkolny Związek Sportowy, Gimnazjum nr 3 im. gen. Józefa Hallera oraz Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon były organizatorami Mistrzostw Bydgoszczy w unihokeju szkół gimnazjalnych. Oferta startu w zawodach unihokeja skierowana była do wszystkich bydgoskich gimnazjów. Zawody rozegrano w dwóch kategoriach: dziewcząt i chłopców w dniach 7-8 i 10 października 2005 roku. Kategoria dziewcząt, 1. Gimnazjum nr 3, 2. Gimnazjum nr 6, 3. Gimnazjum nr 13, 4. Gimnazjum nr 28, 5. Gimnazjum nr 52. Końcowa klasyfikacja: Gim. nr 6 - 8 pkt (13:2), Gim. nr 3 - 6 pkt (9:4), Gim. nr 28 - 4 pkt (4:6), Gim. nr 52 - 2 pkt (4:9), Gim. nr 13 - 0 pkt (1:10). Do zawodów wojewódzkich awansowały drużyny Gimnazjum nr 6 i Gimnazjum nr 3. W wyniku sportowej rywalizacji zespoły zajęły następujące miejsca: I miejsce – Gimnazjum Nr 6, II miejsce – Gimnazjum Nr 3, III miejsce – Gimnazjum Nr 28. Kategoria chłopców: W kategorii chłopców do rywalizacji zgłosiło się 10 zespołów z bydgoskich gimnazjów, które rozgrywały swoje mecze  w dwóch grupach eliminacyjnych. Do finału awansowały dwa pierwsze zespoły z grupy. Grupa I: 1. Gimnazjum nr 3, 2. Gimnazjum nr 17, 3. Gimnazjum nr 29, 4. Gimnazjum nr 13, 5. Gimnazjum nr 5 II. Grupa II, 1. Gimnazjum nr 6, 2. Gimnazjum nr 5 I, 3. Gimnazjum nr 52, 4. Gimnazjum nr 28, 5. Gimnazjum nr 32. Klasyfikacja końcowa: Gim. nr 6 - 5 pkt (8:3), Gim. nr 3 -4 pkt (5:4), Gim. nr 28 - 3 pkt (5:4), Gim. nr 5 II - 0 pkt (1:8). Do zawodów wojewódzkich awansowały drużyny Gimnazjum nr 6 i Gimnazjum nr 3. Końcowa klasyfikacja: I m. -  Gimnazjum Nr 6 , II m. – Gimnazjum Nr 3 III m. – Gimnazjum Nr 28. Komitet organizacyjny: Andrzej Bogucki – dyrektor Gimnazjum nr 3, Marian Lewandowski – prezes MSzZS, Małgorzata Szopińska, Jolanta Szymanowska, Wojciech Mizikowski, Tomasz Polak. 23. X. 2005 r. sokoli fordońscy uczestniczyli w rajdzie pieszym i Mszy świętej ze sztandarem XIII. Biegu szlakiem ks. Jerzego Popiełuszki. W dniu 24 października 2005 roku odbył się półfinał  Kujawsko- Pomorskiej Gimnazjady dziewcząt w Unihokeju. Turniej rozegrany został w hali sportowej Gimnazjum Nr 3 im. Gen Józefa Hallera w Bydgoszczy, które wraz z Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół ”II Bydgoszcz-Fordon i Kujawsko-Pomorskim Szkolnym Związkiem Sportowym były organizatorami imprezy. Do zawodów zakwalifikowały się zespoły dziewcząt z gimnazjów w Bydgoszczy, Pruszczu, Żninie, Nakle. Mecze rozegrano systemem „każdy z każdym”. Do finału wojewódzkiego awansował zespół dziewcząt z Gimnazjum w Pruszczu Pom. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy, które wręczał wiceprezes Kujawsko-Pomorskiego Szkolnego Związku Sportowego – Marian Lewandowski Komitet organizacyjny: Andrzej Bogucki, Marian Lewandowski, Małgorzata Szopińska, Wojciech Mizikowski. W dniu 4 listopada 2005 roku odbył się półfinał  Kujawsko – Pomorskiej Gimnazjady w Unihokeju chłopców (14 – 16 lat). Turniej rozegrany został w hali sportowej Gimnazjum Nr 3 w Bydgoszczy, ul. Gawędy 5 ( Fordon ), które wraz z Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół” II i Kujawsko – Pomorskim Szkolnym Związkiem Sportowym były organizatorami imprezy. W zawodach startowały zespoły Gimnazjum Nr 6 z Bydgoszczy, Gimnazjum Wojnowo, Gimnazjum Rogowo. Mecze rozegrano systemem „każdy z każdym”. Finalistą wojewódzkim został zespół Gimnazjum nr 6 w Bydgoszczy. Uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy. Komitet organizacyjny zawodów: Andrzej Bogucki, Małgorzata Szopińska, Marian Lewandowski. 5 sokolic gniazda zostało mistrzyniami tańca w hip-hopie. Dh Lech Zagłoba-Zygler uczestniczył w Bydgoskiej wyprawie Trampingowej szlakiem Majów i Azteków. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon zorganizowało obchody 400. lecia bitwy pod Kircholmem 27.11.1605 r.  Przygotowania organizacyjne rozpoczęły się 5 września 2005 r. Dnia 21 listopada 2005 r. w Klubie Gimnazjum Nr 3 im. gen. Józefa Hallera w Bydgoszczy, odbył się montaż literacko-historyczny wykonany przez młode sokolęta: Jolantę Balicką, Martę Grabowską, Agnieszkę Grzeszek, Agnieszkę Trykę. Klub został udekorowany makietami historycznymi i sztandarem sokolim. Przybyło 60 sokoląt wraz z instruktorami. Młodzi sokoli zapoznali się z historią i kulturą dawnej Rzeczypospolitej oraz z dzisiejszą tradycją dawnych Inflant t. j. obecnych państw Łotwy i Estonii, wchodzącymi wspólnie z Polską w skład Unii Europejskiej. Komitet organizacyjny stanowili instruktorzy: Hanna Rogowska, Teresa Banaś-Barańska, Ewa Kryszak, Mirosława Milewska, Andrzej Bogucki, Jan Olszewski. W dniu 7 listopada 2005 roku w Gimnazjum nr 3 im. gen. Józefa Hallera w Bydgoszczy – Fordonie, ul. Gawędy 5 rozegrany został Finał Kujawsko-Pomorskiej Gimnazjady w Unihokeju Dziewcząt (wiek 14-16 lat). Organizatorami zawodów były: Kujawsko-Pomorski Szkolny Związek Sportowy, Gimnazjum nr 3 oraz Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon. Do finału awansowały najlepsze drużyny z rozegranych wcześniej półfinałów, a mianowicie: Gimnazjum Pruszcz, Gimnazjum nr 24 Toruń, Gimnazjum nr 1 Aleksandrów Kujawski, Gimnazjum Stobno, Gimnazjum Piotrków Kujawski, Gimnazjum Brzozie. W finałowym turnieju rozegrano 15 spotkań, systemem „każdy z każdym”. W wyniku sportowej rywalizacji wyłoniono Mistrza Województwa oraz ustalono kolejne miejsca w województwie. Końcowa kolejność: I miejsce – Gimnazjum Stobno, II miejsce – Gimnazjum Pruszcz, III miejsce -  Gimnazjum Brzozie, IV miejsce – Gimnazjum nr 24 Toruń, V miejsce – Gimnazjum nr 1 Aleksandrów Kujawski, VI miejsce – Gimnazjum Piotrków Kujawski. Na zakończenie rozgrywek najlepsze zespoły w unihokeju dziewcząt w województwie Kujawsko-Pomorskim otrzymały puchary, dyplomy i medale, które wręczali Prezes Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Bydgoszczy – Pan mgr Marian Lewandowski i Dyrektor Gimnazjum nr 3 dr Andrzej Leonard Bogucki. Zawody sędziowali: Małgorzata Szopińska i Jarosław Śmieszek. Komitet organizacyjny- Andrzej Bogucki – dyrektor Gimnazjum nr 3, Marian Lewandowski – prezes MSzZS, Małgorzata Szopińska. Od 28. X – do 9. XI. 2005 r. gniazdo zorganizowało Turniej Piłki Halowej Chłopców z Okazji Święta Niepodległości Polski o puchar prezesa ZTG „Sokół” w Polsce, w którym uczestniczyło 8 drużyn. Na Zjeździe Rady DK-P ZTG „Sokół” w Bydgoszczy 5. XI. 2005 r. przygotowano organizację Zlotu w 2006 r., a 26. XI. W Warszawie, gdzie delegaci uczestniczyli w 100 leciu TG „Sokół” w Warszawie, otwarto okolicznościową wystawę. Sokoli fordońscy uczestniczyli w Grand Prix tenisa ziemnego. Drużyna piłkarska gniazda brała udział w rozgrywkach X. Edycji piłkarskiej Salezjańskiej Ligi Bydgoszczy – „Liga Fordonu”. Sokolęta fordońskie uczciły pamięć 150. rocznicy śmierci Adama Mickiewicza. Prowadzono też czytanie poezji Marii Konopnickiej. W stulecie literackiej nagrody Nobla dla Henryka Sienkiewicza (10.XII.1905 r.), Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon uczciło pamięć o dorobku tego polskiego wybitnego pisarza i jego współpracy z Sokolstwem Polskim. 12 XII 2005 r. w Gimnazjum nr 3 im. gen. Józefa Hallera w Bydgoszczy-Fordonie odbył się pokaz gimnastyczny 30 sokoląt pod kier. instruktorki Hanny Rogowskiej. Następnie ze sztandarem gniazda, 60 sokoląt i hallerczyków uczestniczyło w uroczystej wieczornicy poświęconej twórcy „nad którego książkami nigdy nie zachodzi słońce”. Został przedstawiony referat z pisma Rota pt. „Pisarz polski i światowy”. Sokolętom przypomniano dawną świetność i mocarstwową wielkość Rzeczypospolitej Obojga Narodów, kształtującej niegdyś losy Europy. Podczas wieczornicy młodzi sokoli zapoznali się o sympatii jaką darzył Henryk Sienkiewicz do Sokolstwa Polskiego pod zaborem pruskim. Prezes ZTG „Sokół” w Polsce Andrzej Bogucki przypomniał słowa Henryka Sienkiewicza zapisane w pamiętniku berlińskiego polskiego „Sokoła” z 1913 roku, które są aktualne do dnia dzisiejszego. Odbywały się zajęcia gimnastyczne, piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, tenisa stołowego, gier świetlicowych. Sokół Fordoński dzierżawi od FSM 3 Korty tenisowe na Osiedlu Bajka, które są utrzymywane społecznie przez członków sekcji tenisowej. Bardzo aktywną sekcją gniazda jest Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz-Fordon. CINSP gromadzi materiały historyczne, biogramy, zdjęcia, a przede wszystkim akta Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Archiwum CINSP znajduje się w Sokolni. Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego prowadzone było społecznie przez członków gniazda. Zbierano dokumentację sokolą, akta, opracowywano i gromadzono biogramy sokołów. Sokoli uczestniczyli ze sztandarem w pogrzebach swoich druhów i druhen. Współpracowano z bibliotekami w kraju i poza. Wysyłano publikacje sokole. Po zakończeniu ukazywania się kwartalnika „Sokół Pomorski”, oprawiono 20 egz. pisma za lata 1993-2003 i przekazano do bibliotek z egzemplarzem obowiązkowym. Przedstawiciele gniazda na własny koszt uczestniczyli w zjazdach Rady ZTG „Sokół’ 15.I.2005 r. w Gdańsku, 7.X.2005 r. w Zjeździe Światowego Związku Sokolstwa w Pradze, 26.XI.2005 r. w Warszawie, 3.XII.2005 r. w Wilnie i Koleśnikach na Litwie.  Zmarł Dh Józef Rajski (1915 – 2005). Dh Józef Rajski, ur. 3.03.1915 r. w Zgierzu, wieloletni zasłużony działacz Sokolstwa Polskiego, znany i ceniony działacz honorowy i społeczny. Posiadał wykształcenie średnie techniczne. Wstąpił w 1928 r. do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Zgierzu. W 1947 r. usiłował wraz z grupą przedwojennych „Sokołów” wznowić działalność Gniazda zgierskiego, ale władze komunistyczne na to nie pozwoliły. W 1957 r. wchodził w skład komitetu wznawiającego działalność TG „Sokół”, na co reżym komunistyczny nie pozwolił. Dh Józef Rajski był w latach 1945 – 1988 członkiem kadrowej konspiracji Sokolstwa Polskiego. Dopiero dzięki przemianom „Solidarności” w Polsce, dh Józef Rajski i Jego brat dh Władysław Rajski, oraz włączeniu się sokołów przedwojennych i sympatyków w 1989 r. zorganizował wznowienie działalności  TG „Sokół” w Zgierzu, które zostało zarejestrowane 7.02.1990 r. Został pierwszym prezesem powojennego legalnie działającego „Sokoła” w Zgierzu. Był jednym z współzałożycieli, razem ze swoim bratem Władysławem Rajskim też działaczem „Sokoła”, wznowienia w Inowrocławiu 18.11.1989 r. legalnej działalności Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Został wtedy wybrany do tymczasowego zarządu  wiceprezesem. W Bydgoszczy – Fordonie 10.11.1990 r. na Pierwszym Wyborczym Zjeździe Rady ZTG „Sokół” w Polsce został wybrany członkiem zarządu. Funkcję członka zarządu pełnił do 1997 r. Pomagał też wznowić w 1990 r., z powodzeniem,  działalność TG „Sokół” w Łodzi. Bardzo lubił sokołów z Bydgoszczy Fordonu, u których bywał na różnych sokolich uroczystościach. W latach 1937 – 1939 służył w 31 Pułku Strzelców Kaniowskich. W kampanii wrześniowej 1939 r. brał czynny udział w obronie Ojczyzny, został ranny, dostał się do niewoli, gdzie do 1945 r. był więziony przez Niemców w wojskowym obozie jenieckim. Powrócił do domu dopiero w marcu 1945 r. W 2005 r. został mianowany na stopień oficerski porucznika rezerwy. Od 1928 r. był członkiem Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” w Zgierzu i Towarzystwa Śpiewu im. Karola Szymanowskiego w Łodzi. W tych towarzystwach śpiewaczych pełnił przez lata funkcję prezesa. Działał w Wojewódzkim Związku Chórów i Orkiestr, gdzie pełnił funkcję sekretarza. Udzielał się też w Związku Stowarzyszeń Kulturalnych.  Cechowało Go zawsze wysokie poczucie patriotyzmu i pielęgnowanie szlachetnych tradycji polskich. Położył wiele zasług dla Sokolstwa zgierskiego i krajowego. Był to bardzo prawy Druh, Wielki Patriota, lubiany przez młodych sokołów. Do reszty oddany idei sokolstwa. Mimo pogarszającego się stanu zdrowia opracował i wydał 50 stronicową broszurę historyczno – patriotyczną z unikatowymi zdjęciami „Historię Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie” oraz drugą publikację „Cmentarz Orląt Lwowskich”. Zmarł 29.09.2005 r. w Zgierzu w wieku 90 lat. Życzył sobie być pochowanym w umiłowanej czamarze sokolej, co zostało spełnione przez Jego małżonkę Jadwigę. Czamarę ten mundur sokoli, który z dumą ubierał, był pierwszym na Ziemi Łódzkiej uszytym własnoręcznie przez żonę. Odznaczony: Krzyżem Walecznych, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Zwycięstwa i Wolności „Za udział w wojnie obronnej 1939”, Honorową Odznaką 31 Pułku Strzelców Kaniowskich, Honorową Odznaką Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Honorową Odznaką Miasta Łodzi, Brązową Gwiazdą Zasługi Sokolstwa Polskiego w Ameryce, Krajową Odznaką im. Jana Pawła II za odwiedzenie wielu sanktuariów religijnych w Polsce i wieloma sokolimi podziękowaniami i gratulacjami. Żegnaj Drogi Druhu! Czołem! R.I.P. Oprac. Andrzej Bogucki. W 2005 r. TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon liczyło 58 druhów i druhen pełnoletnich, sokoląt do lat 18 – 150. Razem 208 członków. W gnieździe działały sekcje sportowe: gimnastyka masowa artystyczna, piłki koszykowej, siatkowej, nożnej, biegowej, tenisa, tenisa stołowego, unihokeja, rzutu podkową, turystyczno-krajoznawczą, pływacką, strzelecką, przysposobienia obronnego i obrony cywilnej. Warto zaznaczyć, że następuje spadek liczby członków, szczególnie sokoląt. Wiąże się to z likwidacją Szkoły Podstawowej 29 w latach 2000-2005, kiedy to w 2005 roku ta szkoła została całkowicie zlikwidowana. Spadek jest też chętnych pełnoletnich członków gniazda do pracy społecznej. TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon nie posiada żadnego majątku stałego ani ruchomego. TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. Praca członków i instruktorów oraz działaczy funkcyjnych jest społeczna. Gniazdo nie posiada żadnego etatu instruktorskiego ani pracownika. Działacze gniazda sami pokrywają koszty pocztowe, biurowe, podróże. Skład władz gniazda w 2005 r. Wybrane na Walnym Zebraniu 19.X.2004 r. zarząd – dh Andrzej Leonard Bogucki – prezes, dh Hanna Rogowska – I wiceprezes, dh Roman Krężel – II wiceprezes, dh Barbara Jastrzębska-Rutkowska – sekretarz, dh Urszula Krężel – skarbnik, dh Jerzy Boniecki – naczelnik wyszkolenia sokolego, dh Elżbieta Olejnik – gospodarz, dh Urszula Bogucka – członek, dh Janusz Olszewski – członek, kapelan ks. prałat Edmund Sikorski. Komisja Rewizyjna – dh Kazimierz Bogdan Filipski – przewodniczący, członkowie: dh Paweł Bogdan Gąsiorowski, dh Teresa Banaś-Barańska. Sąd Honorowy: dh Jerzy Prusiński – przewodniczący, członkowie: dh Teresa Boniecka, dh Jan Wieleba. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał 30.08.2001 r. wpisu do Rejestru Stowarzyszeń. 17 lutego 2005 r. Sąd Rejonowy KRS w Bydgoszczy wydał Postanowienie o zmianie statutu, tekst jednolity i o wpisie zarządu. Główni instruktorzy Sokoła fordońskiego: dh dh Andrzej Leonard Bogucki, Hanna Rogowska, Barbara Bilska, Teresa Banaś-Barańska, Barbara Jastrzębska-Rutkowska, Elżbieta Olejnik, Małgorzata Szopińska, Monika Pacholska, Jolanta Szymanowska, Jan Wieleba, Kazimierz Filipski, Jerzy Boniecki, Kazimierz Gaul, Joanna Ptaszyńska, Katarzyna Kożuchowska, Mariola Szmyt, Mirosława Kierzkowska, Paweł Bogdan Gąsiorowski, Roman Krężel – chorąży sztandaru. Zebrania zarządu odbywały się 1 raz w miesiącu. Trzeba zaznaczyć, że działalność gniazda była bardzo aktywna dzięki zaangażowaniu i pracy społecznej oraz honorowej pracy wszystkich działaczy gniazda fordońskiego.
(A. B.)