sobota, 25 lutego 2012

2000

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon 
im. gen. Józefa Hallera w 2000 roku

    Rok 2000 Jubileuszowy był bardzo pracowitym dla sokołów fordońskich. W tym roku praca wychowawcza koncertowała się w popularyzacji i pamięci 40. rocznicy śmierci sokolego gen. Józefa Hallera. Bardzo dobrze układała się współpraca z władzami samorządowymi, szczególnie z prezydentem Bydgoszczy adw. Romanem Jasiakiewiczem oraz władzami państwowymi z wojewodą kujawsko-pomorskim Józefem Rogackim. Sokole delegacje z pocztami sztandarowymi uczestniczyli w uroczystościach patriotycznych, miejskich i państwowych. 20.01.2000 r. 80. rocznicę Powrotu Bydgoszczy do Macierzy, obchodach rocznicowych uchwalenia Konstytucji 3 Maja, oraz Święta Niepodległości 11.11.2000 r. Sokół fordoński także wspólnie z Gimnazjum  nr 3 w dn. 17.11.2000 r. zorganizował uroczystości dla młodzieży. Sokoli też zorganizowali i uczestniczyli  w obchodach rocznicowych wybuchu II wojny światowej w dn. 1.09. i 17.09.2000 r.
Główne cele i zadania były skoncentrowane na przygotowaniach organizacji i przeprowadzenia IX. Zlotu Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz 2000, który się odbył w dn. 2-4.06.2000 r., a także przygotowania 250 osobowej reprezentacji sokołów na XIII. Wszechsokolski Zlot do Pragi. Organizatorem Zlotu był ZTG „Sokół” w Polsce, ale głównym wykonawcą było TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon. To właśnie głównie zarząd tego gniazda oraz instruktorzy i administracja byli główną częścią organizacyjnej komendy. Zloty mogły się odbyć głównie dzięki dotacji finansowej m.in. z Urzędu Miasta Bydgoszczy – Wydział Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz osobistego zaangażowania prezydenta Romana Jasiakiewicza, dzięki któremu włączyła się administracja miejska, Straż Miejska, Policja, wynajm Stadionu „Zawiszy”. Sokoli bydgoscy wspólnie z czeskimi opracowali koncepcję i projekt zlotu, składy osobowe, przebieg imprezy, na którą przybyli sokoli z 10 państw. Była to jedna z największych imprez sportowych w Bydgoszczy w 2000 r. Całość została opracowana i opublikowana w pięknym kronikarskim wydawnictwie pt. „Pamiętnik IX. Zlotu Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz 2000 w dniach 2-4.06.2000 r. oraz udział Sokolstwa Polskiego w XIII. Wszechsokolskim Zlocie w Pradze w dniach 28.06.-4.07.2000 r.”, Bydgoszcz 2000, ss. 128.
Trzeba zaznaczyć, że także zrealizowanych było wiele innych zajęć wychowawczo-sportowych. Głównym zadaniem był rozwój pracy szkoleniowej z młodzieżą w zakresie gimnastyki masowej. W/g planu 3.01.2000 r. dokonano szczegółowego podziału na grupy gimnastyczne młodzieży sokolej. 2-4.06.2000 r. odbyło się już szkolenie zgrywające 10 grup gimnastyków fordońskich. 1 grupa szkoleniowa to 24 sokoląt (16 dziewcząt + 8 chłopców). Byli oni ćwiczeni 2 razy w tygodniu przez polskich instruktorów i czeskich podczas zgrupowania. Oprócz zlotu TG „Sokół” II B-F zorganizował w dn. 19-20.06.2000 r., 300 osobowy pokaz gimnastyczny sokoląt na rozpoczęcie VII Bydgoskiej Olimpiady Młodzieży. Pokaz odbył się na głównej płycie stadionu WKS „Zawisza”.
Po gimnastyce drugą masową dyscypliną sportową, którą gniazdo rozwijało to unihokej. Sokół fordoński jest właścicielem profesjonalnego sprzętu do gry w unihokeja. Gniazdo fordońskie było głównym organizatorem II Mistrzostw Bydgoszczy w unihokeju. Następnie podjęto współpracę z Kujawsko-Pomorskim Szkolnym Związkiem Sportowym, SP 29 i Gim. 3. W listopadzie wspólnie zorganizowano półfinały, a w dn. 6-11.12.2000 r. zawody eliminacyjne mistrzostw Bydgoszczy w unihokeju. Zawody przeprowadzono w kategoriach szkół podstawowych i gimnazjalnych. Warto dodać, że w 2000 r. drużyna sokołów fordońskich z SP 29 była najlepszą drużyną w Bydgoszczy w grze unihokeja.
Uprawiano też L.A. w dn. 8-9.04.2000 r. sokoli fordońscy uczestniczyli w prestiżowym ogólnopolskim „XVI Biegu Sokoła” w Bukówcu Górnym. Na basenie w Lesznie zorganizowano zawody pływackie o mistrzostwo Sokoła w Fordonie. Pięć sokołów w dn. 5-18.07.2000 r. uczestniczyło w sokolim, międzynarodowym sportowym obozie w Czechach. Sokół fordoński uczestniczył w wielotygodniowych rozgrywkach piłki nożnej w „Salezjańskiej Lidze Fordonu” w 1999/2000 r. 15.04.2000 r. zakończyło się V Jubileuszowa Edycja SLF w PN.
Pomimo ogromu pracy, sokoli fordońscy w grudniu zorganizowali z Gimnazjum Nr 3 „VI Wielki Turniej Koszykówki Młodzieży Szkół Gimnazjalnych o Puchar Prezydenta Bydgoszczy”. TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon wspólnie z Szkołą Podstawową posiadał cały rok sekcje hokejowe. m.in. zorganizowano 13.10.2000 r. turniej minihokeja. Sokół II zajął III miejsce. 12.12.2000 r. gniazdo otrzymało z PZHL 8 kompletów sprzętu hokejowego m.in. buty i łyżwy, kaski z kratą, kije hokejowe i rękawice.
Podczas ferii zimowych w dn. 31.01.-11.02.2000 r. sokoli fordońscy wspólnie z Szkołą Podstawową 29 i Gimnazjum Nr 3 zorganizowali dla 200 dzieci ferie sportowe. Odbywały się zajęcia sportowe, turnieje piłki nożnej i koszykowej, tenisa stołowego, gier sportowych oraz zajęcia kulturalno-oświatowe.
Sokoli fordońscy brali udział w Turnieju Tenisa Grand Prix 2000. We wrześniu zorganizowano „Deblowy Turniej Tenisa”. Przez cały rok odbywało się szkolenie młodzieży w tenisa. Latem na 3-kortach, zimą na sali gimnastycznej.
Warto zaznaczyć, że sokoli fordońscy dzierżawią 3 korty tenisowe od FSM. Niestety FSM nie chce oddać gruntu na własność sokołom, przez co ogranicza rozwój tej sekcji. Z tych względów nie można budować budynku sokolni na osiedlu Bajka w Fordonie. 2.10.2000 r. sokoli zorganizowali 11 Rajd Pieszy Szlakami Wacława Wawrzyniaka zamordowanego sokoła burmistrza Fordonu. 22.10.2000 r. sokoli zorganizowali rajd pieszy „Szlakami ks. Jerzego Popiełuszki” w ramach „VIII Biegu Sztafetowego Szlakiem Męczeńskiej Drogi ks. Jerzego Popiełuszki”. W ramach działalności kulturalno-oświatowej m.in. 16.01.2000 r. odbyło się spotkanie opłatkowe z arcyb. Henrykiem Muszyńskim. W grudniu jak co roku, zorganizowano uroczystość opłatkową z młodzieżą sokolą w Fordonie. W dn. 27.-31.05.2000 r. współpracowano w organizacji z Fundacją „Oddech nadziei” „II Bydgoskie Dni bez Tytoniu”. Sokoli zorganizowali w Szkole Podstawowej 29 retrospektywną wystawę fotografii – pokłosie zlotów. Uczestniczono w życiu parafii św. Mateusza. Sokoli uczestniczyli w procesji Bożego Ciała. Prężnie działało Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego – Bydgoszcz-Fordon, które wydawało drukiem kwartalniki „Sokół Pomorski”.
TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon współpracowało z Radą Miasta Bydgoszczy – Komisją Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki, Komisją Edukacji, MON, Światowym Związkiem Sokolstwa, Czeskim Związkiem Sokolstwa, PFA-USA, WKS „Zawisza” – Sekcję Gimnastyki i Akrobatyki, Regionalnym Związkiem Tenisowym, PZHL, Federację Unihokeja w Gdyni, BTH, SP-29, Gimnazjum Nr 3 oraz wieloma szkołami bydgoskimi gdzie na zloty założono drużyny sokole, TMMB, Towarzystwem Miłośników Lwowa, KPW, ZHP-SP-29.
Na zakończenie warto dodać, że wielu sokołów fordońskich zostało odznaczonych „Medalem Za Zasługi Dla Sokolstwa Polskiego”. Prezes sokoła fordońskiego, będący komendantem IX. Zlotu, został wyróżniony przez sokołów oficerskim buzdyganem. Zarząd TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon stanowili: zarząd – dh Andrzej Leonard Bogucki – prezes, dh Hanna Rogowska – I wiceprezes, dh Leonard Majewski – II wiceprezes, dh Barbara Jastrzębska-Rutkowska – sekretarz, dh Urszula Krężel – skarbnik, dh Jerzy Boniecki – naczelnik wyszkolenia sokolego, dh Roman Krężel – gospodarz, dh Urszula Bogucka – członek, kapelan ks. Edmund Sikorski. Komisja Rewizyjna – dh Kazimierz Bogdan Filipski – przewodniczący, członkowie: dh Paweł Bogdan Gąsiorowski, dh Teresa Banaś-Barańska. Sąd Honorowy: dh Kazimierz Gaul – przewodniczący, członkowie: dh Teresa Boniecka, dh Jerzy Prusiński. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał 30.08.2001 r. wpisu do Rejestru Stowarzyszeń. Główni instruktorzy Sokoła fordońskiego: dh dh Andrzej Bogucki, Wiesław Wawrzonkowski, Hanna Rogowska, Barbara Bilska, Teresa Banaś-Barańska, Barbara Jastrzębska-Rutkowska, Elżbieta Olejnik, Danuta Król, Maria Jarocka, Małgorzata Szopińska, Monika Pacholska, Jan Teska, Jolanta Szymanowska, Sabina Major, Maria Dudek, Jan Wieleba, Kazimierz Filipski, Jerzy Boniecki, Kazimierz Gaul, Krzysztof Siniecki, Joanna Ptaszyńska, Teresa Kotzbach-Wróbel, Mirosława Kierzkowska, Paweł Bogdan Gąsiorowski, Roman Krężel – chorąży sztandaru. Gniazdo liczyło 597 członków. 
(A.B.)