sobota, 25 lutego 2012

2003

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 
im. gen. Józefa Hallera w 2003 roku     Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon im. gen. Józefa Hallera prowadziło pracę patriotyczno-wychowawczą, sportową, rekreacyjną, krajoznawczo-turystyczną oraz kulturalno-oświatową. Gniazdo sokole realizowało cele założone przez Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon jest w strukturze Dzielnicy Kujawsko-Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce. Członkowie TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon uczestniczyli z pocztem sztandarowym w uroczystościach państwowych i samorządowych, włączyli się aktywnie w życie społeczne Bydgoszczy. 20 stycznia 2003 roku na zaproszenie Prezydenta Bydgoszczy gniazdo brało udział ze sztandarem w miejskich obchodach 83. rocznicy powrotu Bydgoszczy do Macierzy.
     Dnia 3 maja 2002 r. sokolstwo fordońskie na zaproszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego uczestniczyło ze sztandarem w obchodach 212. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1781 r. 1 września 2003 r. delegacja gniazda uczestniczyła w miejskich obchodach 64. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. W tym samym dniu TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon wspólnie z Gimnazjum Nr 3 i Szkołą Podstawową Nr 29 uczestniczyło w apelu z udziałem 1050 uczniów z okazji napaści hitlerowskiej i sowieckiej na Polskę w 1939 r.
11 listopada 2003 r. na zaproszenie wojewody kujawsko-pomorskiego, członkowie TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon, brali udział z pocztem sztandarowym w uroczystościach 85. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 14 listopada 2003 r. TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon wspólnie z Gimnazjum Nr 3 zorganizowało święto niepodległości Polski z udziałem uczniów tego gimnazjum. Uczniowie klas I mieli ślubowanie. Wygłoszono referat dla 500 uczniów o niepodległości Polski oraz zasługach gen. Józefa Hallera i Marszałka Józefa Piłsudskiego.
    Główna praca wychowawczo-patriotyczna była prowadzona wokół sylwetki zasłużonego gen. Józefa Hallera, który jest patronem TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon, Gimnazjum nr 3 oraz 28 BDH – ZHP „Hallerczycy” działający w tej szkole. Współpracowano także z Towarzystwem Pamięci gen. Józefa Hallera i Hallerczyków. Sokoli fordońscy realizowali swoją pracę zgodnie z hasłem „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Rok 2003 był rokiem Hallerowskim z okazji 140. rocznicy urodzin gen. Józefa Hallera. Także rok 2003 obchodzono jako 140. rocznicę powstania styczniowego i sokoła powstańca dh Edmunda Calliera. Sokoli fordońscy włączyli się w obchody 25. Lecia Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, członka honorowego ZTG „Sokół” w Polsce. Sokolstwo włączyło się też w miejskie obchody 657. Rocznicy Urodzin Królewskiego Miasta Bydgoszczy. Sokoli publicznie wypowiadali się przeciw fałszowaniu historii dotyczącej dywersji hitlerowskiej w dn. 3.09.1939 roku. Uznano, że niektóre media manipulowały faktami historycznymi przy pomocy dyspozycyjnych historyków. 17 sierpnia 2003 r. sokoli uczestniczyli w uroczystościach odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Augustynowi i Romanowi Traegerom (V1-V2) na Wełnianym Rynku. W czasie Wszystkich Świętych sokoli fordońscy zapalili na grobach zmarłych sokołów znicze. Uczestniczyli też w pogrzebach sokołów. 29.12.2003 r. sokoli fordońscy włączyli się w miejskie uroczystości 85. Lecia Powstania Wielkopolskiego.
    Rok 2003 był też Rokiem 80. lecia założenia TG „Sokół” w Fordonie. Zostały zorganizowane imprezy sportowe. 22.11.2003 r. zorganizowano główne obchody 80. lecia TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon z udziałem członków gniazda, gości, przedstawicieli władz i instytucji, wojska. Gratulacje złożył m.in. Prezydent Bydgoszczy, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, POW. Zasłużeni sokoli i sokolęta zostali wyróżnieni dyplomami za wzorowe wieloletnie pełnienie powinności i obowiązków sokolich oraz za aktywną i twórczą pracę na rzecz krzewienia tożsamości narodowej, patriotyzmu i sportu, wykonanie społecznej i honorowej pracy na rzecz drugiego człowieka. ZTG „Sokół” w Polsce wyróżnił aktywnych działaczy fordońskich „Zaszczytną Odznaką Sokolą”, najwyższym odznaczeniem Sokolstwa Polskiego.
    Gniazdo fordońskie w dniach 21-29.06.2003 r. zorganizowało Rajd Szlakiem bohaterów „Ogniem i Mieczem” na trasie Bydgoszcz – Kozłówka – Zamość – Lwów – Kijów – Kamieniec Podolski – Chocim – Okopy Św. Trójcy, Krzemieniec – Poczajów – Olesko – Łańcut – Bydgoszcz.
     Sokoli fordońscy brali udział w Miejskim Konkursie Historycznym „140. rocznica powstania styczniowego w Bydgoszczy i na Kujawach” i w konkursie „Pokażcie nam swoje kroniki”, którego organizatorem był Express Bydgoski. Sokoli przedstawili 7 opasłych tomów kroniki gniazda za lata 1990-2002. 19.09.2003 r. sokoli uczestniczyli w wernisażu wystawy fotografii "Chutor". Sokoli fordońscy założyli i prowadzą stronę internetową ZTG „Sokół” w Polsce. W 2003 r. ukazał się wykonany społecznie ostatni numer „Sokoła Pomorskiego”. Członkowie TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon są aktywnymi działaczami ZTG „Sokół” w Polsce. 29.03.2003 r. w Fordonie odbył się Zjazd Sprawozdawczo-wyborczy ZTG „Sokół” w Polsce. Siedziba Związku jest w Bydgoszczy-Fordonie.
ZTG „Sokół” w Polsce w tym sokoli fordońscy współpracowali z Ministerstwem Obrony Narodowej – Departament Wychowania i Promocji Obronności. Wśród członków gniazda są też oficerowie rezerwy Wojska Polskiego. Przedstawiciele gniazda brali udział w pracach Podkomisji ds. Młodzieży Sejmu Rzeczypospolitej. TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon jest członkiem ZTG „Sokół” w Polsce, Polskiego Związku Tenisa, Regionalnego Związku Tenisa, Polskiej Federacji Unihokeja-Floorball w Gdyni. Współpracowano z Światowym Związkiem Sokoła, szczególnie z ČOS i PFA-USA, ZHP, Fundacją Archiwum Pomorskie AK w Toruniu, Fundacją AK w Bydgoszczy, ŚZŻAK. Działalność gniazda była często publikowana w dziennikach bydgoskich „Express Bydgoski”, „Gazeta Wyborcza w Bydgoszczy”, „Gazeta Pomorska”, kwartalnik „Sokół Pomorski”. Współpracowano też z Muzeum Sportu i Turystyki, bibliotekami w kraju i poza, z Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Bydgoszczy, dowództwem POW, SWAP – N.Y. – USA, TMMB, Salezjańską Organizacją Sportową w Fordonie. Szkołami: SP-29, SP-4, SP-65, Gimnazjum Nr 3 i 5.
    Bardzo aktywnie gniazdo prowadziło działalność sportowo-rekreacyjną i krajoznawczo-turystyczną. Główną imprezą sokolą w 2003 r. był „Zlot Sokolstwa Kujawsko-Pomorskiego”, który odbył się: I część – w dn. 18.05.2003 r. w Brodnicy i II część w dn. 31.05.2003 r. w Bydgoszczy-Fordonie. Podczas zlotu odbyły się pokazy gimnastyki sokolej na stadionach. Zlot był dla uczczenia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Uczestniczyło 1200 sportowców. Zorganizowano Biegi Sokoła w VI kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców, gry i zabawy, turnieje sportowe. Sokół fordoński wspólnie z SP-29 i G-3. W dn. 3-14.02.2003 r. współorganizowano „Ferie zimowe na Sportowo” z codziennym udziałem 200 uczestników. Gniazdo zorganizowało wspólnie z SP-29 „Turniej Świąteczno-Noworoczny piłki nożnej halowej” chłopców rocznik 1992. W turnieju wzięło udział 7 zespołów. Sokół II SP-29 i Gim. 3 zorganizowały V turniej piłkarski „Blokowisko” z udziałem 5 drużyn. Z okazji 140. Rocznicy powstania styczniowego zorganizowano turniej tenisa stołowego. 3.05.2003 r. na kortach sokoli brali udział w turnieju tenisa o mistrzostwo gniazda. Sokoli uczestniczyli w grach tenisa w Grand Prix „Zjednoczonych”. Także sokoli fordońscy brali udział w turnieju weteranów Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. 4-6.04.2003 r. sokoli fordońscy brali udział w ogólnopolskim XIX Biegu „Sokoła” w Bukówcu Górnym. 06.04.2003 r. zorganizowano na basenie w Lesznie Zawody Pływackie o Mistrzostwo TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon w kategorii dziewcząt i chłopców, rocznik 1987. 26-27.04.2003 r. sokoli fordońscy brali udział w III. Międzynarodowych Mistrzostwach Polski ZTG „Sokół” w tenisie stołowym w Gniewkowie. Drużyna piłkarska gniazda TG „Sokół” Gim. 3 brała udział w rozgrywkach Salezjańskiej Lidze Fordonu w piłce nożnej. W tym turnieju też brała udział druga drużyna TG „Sokół” SP-29. 20.05.2003 r. TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon i Gim. 3 zorganizowały IX. Wielki Turniej Koszykówki Szkół Gimnazjalnych o Puchar Prezydenta Bydgoszczy. Turniej ten zorganizowano w 130. rocznicę urodzin gen. Józefa Hallera. Dwie drużyny piłkarskie TG „Sokół” II SP-29 chłopców i dziewcząt, brały udział w turnieju (50 drużyn) „Lato z Expressem”. Dziewczynki sokolice zajęły I miejsce. Sokoli fordońscy uczestniczyli w turnieju „Fordońskie Czwartki”. 11-25.07.2003 r. zorganizowano wspólnie z SP-65 obóz wędrowny w Kotlinie Kłodzkiej z wyjazdem do Pragi. 16.10.2003 r. zorganizowano Rajd „Niepokalanów – Warszawa”. 19.10.2003 r. sokoli fordońscy uczestniczyli w Mszy Św. i zorganizowali Rajd Pieszy w ramach XI. Biegu Sztafetowego Męczeńskiej Drogi ks. Jerzego Popiełuszki.
    TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon wspólnie z SP-29, Gim. 3 i ZMSZ5 zorganizował turnieje unihokeja. 24.04.2003 r. „I Wiosenny Turniej Unihokeja”. 9.-10.10.2003 r. Mistrzostwa Bydgoszczy w unihokeju szkół gimnazjalnych. 2-3.10.2003 r. Mistrzostwa Bydgoszczy w unihokeju szkół podstawowych. 28.10.2003 r. Półfinał Kujawsko-Pomorskiej Gimnazjady dziewcząt w unihokeju. 5.11.2003 r. Półfinał Kujawsko-Pomorskiej Gimnazjady w unihokeju chłopców (14-16 lat). 5.04.2003 r. zorganizowano rajd krajoznawczy na trasie Kąkolewo k/Leszna (pierwsza stacja PKP po przybyciu hallerczyków w 1919 r.), Gostyń, Cichowo-Soplicowo, Lubiń, Krzywiń, Osieczna. Wychowanek gniazda Tomasz Olejnik, kolarz „Rometu”, wychowanego sokoła fordońskiego zajął 10. miejsce podczas Pucharu Świata Juniorów w Czechach. Odbywały się zajęcia gimnastyczne, piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, tenisa stołowego, gier świetlicowych. Sokół Fordoński dzierżawi od FSM 3 Korty tenisowe na Osiedlu Bajka, które są utrzymywane społecznie przez członków sekcji tenisowej.
Bardzo aktywną sekcją gniazda jest Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz-Fordon. CINSP gromadzi materiały historyczne, biogramy, zdjęcia, a przede wszystkim akta Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Archiwum CINSP znajduje się w Sokolni. CINSP społecznie wydało drukiem w 2003 1 numer kwartalnika „Sokół Pomorski”. Wydano drukiem książkę Hanny Rogowskiej „TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 1923-2003”. Publikacje są wysyłane do bibliotek. Warto zaznaczyć, że w CINSP są już 22 obszerne tomy dotyczące działalności TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon. Jest prowadzona Kronika gniazda, która składa się z 7 obszernych tomów. W 2003 r. TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon liczyło 85 druhów i druhen pełnoletnich, sokoląt do lat 18 – 495. Razem 580 członków. Ponadto objęto działalnością uczniów ze szkół fordońskich w liczbie 465. W gnieździe działały sekcje sportowe: gimnastyka masowa artystyczna, piłki koszykowej, siatkowej, nożnej, biegowej, tenisa, tenisa stołowego, unihokeja, rzutu podkową, turystyczno-krajoznawczą, pływacką, strzelecką, przysposobienia obronnego i obrony cywilnej. 
    TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon nie posiada żadnego majątku stałego ani ruchomego. TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. Praca członków i instruktorów oraz działaczy funkcyjnych jest społeczna. Gniazdo nie posiada żadnego etatu instruktorskiego ani pracownika. Działacze gniazda sami pokrywają koszty pocztowe, biurowe, podróże. Skład władz gniazda: zarząd – dh Andrzej Leonard Bogucki – prezes, dh Hanna Rogowska – I wiceprezes, dh Leonard Majewski – II wiceprezes, dh Barbara Jastrzębska-Rutkowska – sekretarz, dh Urszula Krężel – skarbnik, dh Jerzy Boniecki – naczelnik wyszkolenia sokolego, dh Roman Krężel – gospodarz, dh Urszula Bogucka – członek, kapelan ks. Edmund Sikorski. Komisja Rewizyjna – dh Kazimierz Bogdan Filipski – przewodniczący, członkowie: dh Paweł Bogdan Gąsiorowski, dh Teresa Banaś-Barańska. Sąd Honorowy: dh Kazimierz Gaul – przewodniczący, członkowie: dh Teresa Boniecka, dh Jerzy Prusiński. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał 30.08.2001 r. wpisu do Rejestru Stowarzyszeń. Główni instruktorzy Sokoła fordońskiego: dh dh Andrzej Leonard Bogucki, Wiesław Wawrzonkowski, Hanna Rogowska, Barbara Bilska, Teresa Banaś-Barańska, Barbara Jastrzębska-Rutkowska, Elżbieta Olejnik, Danuta Król, Maria Jarocka, Małgorzata Szopińska, Monika Pacholska, Jan Teska, Jolanta Szymanowska, Sabina Major, Maria Dudek, Jan Wieleba, Kazimierz Filipski, Jerzy Boniecki, Kazimierz Gaul, Krzysztof Siniecki, Joanna Ptaszyńska, Teresa Kotzbach-Wróbel, Mirosława Kierzkowska, Paweł Bogdan Gąsiorowski, Roman Krężel – chorąży sztandaru. Trzeba zaznaczyć, że działalność gniazda była bardzo aktywna dzięki zaangażowaniu i pracy społecznej oraz honorowej pracy wszystkich działaczy Sokoła fordońskiego.
(A.B.)