poniedziałek, 12 września 2011

Powitanie

Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" zostało założone 7 lutego 1867 r. przez polskich patriotów we Lwowie. Powstało na wzór "Sokoła" czeskiego, założonego przez Mirosława Tyrsza w 1862 r. “Sokół” lwowski rozpoczął swą pracę pielęgnując tradycję wychowawczą i narodową, rozwijając ćwiczenia gimnastyczne i szermiercze, organizując polski sport, rekreację i turystykę. Sokolstwo Polskie uczestniczyło w założeniu polskiego harcerstwa. Członkowie Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” zawsze aktywnie włączały się w walkę o wolność i niepodległość Rzeczpospolitej ponosząc liczne ofiary. Kadry sokołów uczestniczyły w budowanie struktur państwa polskiego, wojska, policji oraz administracji. Sokoli są pionierami budowy sportu polskiego. Idee Sokolstwa Czeskiego przeniknęły do Sokolstwa Polskiego we Lwowie, a stamtąd rozwinęły się pośród Polaków na terenach państw zaborczych i w środowiskach polskich na emigracji. Poza Lwowem powstały w 1884 r. gniazda sokole w Galicji wchodzącej w skład państwa  austro – węgierskiego. Też w 1884 r. pierwsze gniazdo powstało na Kujawach skąd rozwinęło się sokolstwo polskie w państwie niemieckim. Polscy emigranci założyli gniazdo sokole w 1887 r. w USA. Natomiast w zaborze rosyjskim pierwsze polskie gniazda sokole powstały w 1905 r. Ta najstarsza polska organizacja wychowawczo - sportowa, demokratyczna i patriotyczna posiada bardzo bogatą wieloletnią historię. Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego i Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II im. gen. Józefa Hallera zastrzegają, iż rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów i materiałów zamieszczonych na stronach http://www.sokol-cinsp.blogspot.com/ oraz http://sokol.cinsp.prv.pl/  jest dozwolone wyłącznie z zachowaniem poniższych warunków korzystania z treści. Wszelkie treści są przedmiotem prawa autorskiego w obowiązującym systemie prawnym Rzeczpospolitej, Unii Europejskiej oraz prawu międzynarodowemu. Korzystający ma prawo jedynie do zamieszczania w ograniczonej formie, w celach informacyjnych, w prowadzonym przez siebie serwisie internetowym, utworów (z wyłączeniem fotografii). W ramach dozwolonego użytku korzystający może zamieścić tytuł i maksymalnie 3 pierwsze zdania, korzystając z treści publikowanych na tej stronie artykułów pod warunkiem, że: w miejscu, gdzie rozpowszechnia fragmenty materiałów, zamieści napis "czytaj dalej" i link aktywny, przekierowujący bezpośrednio do stron  http://www.sokol-cinsp.blogspot.com/ oraz  http://sokol.cinsp.prv.pl/ do dalszej części artykułu lub materiału źródłowego i informacyjnego. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie, publikowanie w różnoraki sposób, użycie treści zamieszczanych na tej stronie wykraczające poza powyższe warunki wymaga pisemnej zgody Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego – Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011.

Zapraszamy