sobota, 25 lutego 2012

Historia Sokolstwa 2007 2017

Zjazd Rady Sprawozdawczo Wyborczej  Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce Warszawa 17 września 2011 r.
Dnia 17 września 2011 w Muzeum Niepodległości w Warszawie odbył się Zjazd Rady Sprawozdawczo Wyborczej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w  Polsce. Wybrano następujące władze Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce: Dh Antoni Belina-Brzozowski - prezes, Dh Przemysław Sytek I wiceprezes, Dh Zbigniew Okorski II wiceprezes, Dh Robert Jerzy Ziembiński - sekretarz, Dh Wiesław Jerz - skarbnik, Dh Jan Członkowski - naczelnik, członkowie zarządu : Dh Wacław Baczyński, Dh Czesław Bernat, Dh Krzysztof Konarski, Dh Damian Małecki, Dh Piotr Mazur, Dh Tomasz Pielak, Dh Joanna Rącz, Dh Eugeniusz Szpakowski, Dh Tomasz Stańko, Dh Józef Szkodziński. Źródło: Myśl Polska 2011.

Nadzwyczajny Zjazd Rady Sprawozdawczo Wyborczej  Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce  Zgierz 8 grudnia 2012 r.
Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Rady Sprawozdawczo Wyborczej 8 grudnia 2012 r. w Zgierzu dokonał sprawozdania z działalności i wybrał na lata 2012 – 2016 nowe władze. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał Postanowienie i dokonał wpisu władz do rejestru 25 stycznia 2013 r. podmiotu: Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce Nr KRS 0000113593, sygnatura akt WA.XII NS-Rej. KRS/2090/13/41. Postanowienie zarejestrowanych władz przez KRS są dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Władze Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce przedstawiają się następująco:

Władze Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce wybrane na Nadzwyczajnym Zjeździe Rady Sprawozdawczo Wyborczej w  Zgierzu 8 grudnia 2012

Zarząd Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce
Dh Przemysław Sytek -prezes, dh Eugeniusz Szpakowski – I  wiceprezes, dh Marek Jasiński  – II wiceprezes, dh Czesław Bernat  - sekretarz generalny, dha Grażyna Mysiakowska  – skarbnik, dh Wacław Baczyński  - naczelnik wyszkolenia sportowego, dh Jan Ambroży -członek zarządu, dh Henryk Pieczka -członek zarządu, dh Piotr Serafiniak -członek zarządu, dh Witold Wojtczak -członek zarządu, dh Piotr Zuchowicz -członek zarządu, dh Waldemar Cherian -członek zarządu, dh Wiesław Witczak -członek zarządu, dh Skurkiewicz Wojciech -członek zarządu, dh Stanisław Wojtasiewicz -członek zarządu.

Komisja Rewizyjna Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce
Dh Edward Kędzia – przewodniczący, dh Włodzimierz  Łuchniak – wiceprzewodniczący, dha Elżbieta Szpruch – sekretarz.

Przewodnictwo Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce
Zarząd Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce zgodnie z § 22 Statutu wybrał 8.12.2012 r. ze swego grona 8 osobowy organ wykonawczy Przewodnictwo Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce w następującym składzie: Dh Przemysław Sytek –prezes, dh Eugeniusz Szpakowski – I  wiceprezes , dh Marek Jasiński – II wiceprezes, dh Czesław Bernat - sekretarz generalny, dha Grażyna Mysiakowska – skarbnik, dh Wacław Baczyński - naczelnik wyszkolenia sportowego dh Jan Ambroży –członek, dh Henryk Pieczka –członek.

Naczelnictwo Wyszkolenia Sportowego Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce
Zgodnie z § 21 p.3 Statutu ZTG "Sokół" w Polsce zarząd 8.12.2012 r. powołał Naczelnictwo Wyszkolenia Sportowego na czele, którego zostały wybrany Naczelnik Wyszkolenia Sportowego - członek zarządu. Zarząd powołał następujących członków Naczelnictwa Wyszkolenia Sportowego w składzie: Dh Wacław Baczyński - naczelnik wyszkolenia sportowego, dh Paweł Wójtowicz – członek, dh Stefan Hałas – członek, dh Marian Świtoń – członek.

Zjazd Programowy Rady Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce

W Zgierzu 23.02.2013 r. odbył się Zjazd Programowy Rady Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, który prowadził prezes  dh Przemysław Sytek. Na tym Zjeździe Rada wypracowała i uchwaliła Program dla ZTG „Sokół” w Polsce na lata 2013 - 2016.

XIII. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Tenisa Stołowego Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce
XIII. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Tenisa Stołowego Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce odbyły się w dniach 29-30 czerwca 2013 r. w Częstochowie, których gospodarzem było Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Częstochowie. Całością kierował naczelnik wyszkolenia sportowego ZTG „Sokół” w Polsce dh Wacław Baczyński, który zarazem jest prezesem Gniazda w Częstochowie. W mistrzostwach uczestniczyły sokole gniazda z Częstochowy, Zakopanego, Brwinowa, Poznania, Zgierza, Gniewkowa i Ukrainy, w których uczestniczyło około 70 zawodników. Mistrzostwa odbyły się w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Sędzią głównym był znany działacz tenisa stołowego pan Pięta. Mistrzostwa odbywały się w klasyfikacji indywidualnej i wiekowej. Zwycięzcy mistrzostw otrzymali dyplomy i medale, które wręczali: sędzia główny, prorektor d/s  nauczania wychowania i sportu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Wacław Baczyński naczelnik wyszkolenia sportowego ZTG „Sokół” w Polsce. Mistrzostwa rozpoczęto i zakończono odśpiewaniem hymnu państwowego.  Klasyfikacja generalna mistrzostw: Dh Marcin Ratajczyk z TG „Sokół” w Brwinowie zdobył tytuł mistrza ZTG „Sokół” w Polsce.
Klasyfikacja mistrzostw: A. Zawodniczki urodzone 2000 i młodsze: 1. Dziedzic Marta – Zgierz, 2. Zakrzewska Julia – Gniewkowo, 3. Mróz Dominika – Gniewkowo. A. Zawodnicy  urodzeni w  2000 i młodsi:, 1. Suchocki Sebastian – Gniewkowo, 2. Kwaśnik Michał – Gniewkowo, 3. Zakrzewski Bartosz – Gniewkowo, 4. Kubiak Marcin – Gniewkowo. 5-6. Mróz Patryk – Gniewkowo, Bartoszak Kacper – Gniewkowo. 7-8. Boliński Kacper – Gniewkowo, Kujawa Adrian – Gniewkowo, 9. Barczak Jakub – Gniewkowo. B. Zawodniczki urodzone 1998 – 1999: 1. Pietrzak Kinga – Gniewkowo, 2. Urbańska Martyna – Gniewkowo, 3. Suchocka Oliwia – Gniewkowo. B. Zawodnicy urodzeni 1998 – 1999: 1. Cierpiał Piotr – Częstochowa, 2. Cierpiał Michał – Częstochowa, 3. Truszkiewicz Kacper –Zgierz, 4. Dziedzic Bartek – Zgierz, 5. Szczepaniak Dominik – Zgierz. C. Zawodnicy  urodzeni 1997 -1995: 1. Antczak Damian – Zgierz, 2. Kawalerski Dawid – Gniewkowo, 3. Rajcar Rafał – Gniewkowo, 4. Wójcik Mateusz – Zgierz. 5-6. Nowak Patryk – Zgierz, Kawczyński Kacper – Zgierz, 7. Podolski Adrian – Zgierz. D. Zawodnicy urodzeni 1994 -1989: 1. Szcześniak Karol – Zgierz, 2. Dziubiński Przemysław – Częstochowa, 3. Szajna Dawid – Brwinów, 4. Klecha Adrian – Częstochowa. E. Zawodnicy  urodzeni 1988 -1970: 1. Ratajczyk Marcin – Brwinów, 2. Pigłowski Remigiusz – Brwinów, 3. Czerkies Kamil – Brwinów, 4. Michalak Rafał – Częstochowa, 5-6. Malinowski Bartłomiej – Gniewkowo, Lewandowski Grzegorz – Brwinów, 7-8. Boliński Michał – Gniewkowo, Kwieciński Wojciech – Gniewkowo, 9. Mróz Przemysław – Gniewkowo. F. Zawodnicy  urodzeni 1969 -1956: 1. Ferszowicz Krzysztof – Zgierz, 2. Marczyński Jerzy – Zgierz, 3. Firkowski Zbigniew – Brwinów, 4. Tomasik Włodzimierz – Gniewkowo, 5. Jasiński Marek – Gniewkowo, G. Zawodnicy urodzeni 1955 -1945: 1. Szpakowski Eugeniusz – Zgierz, 2. Hałas Stefan – Gniewkowo, 3. Dam Wojciech – Gniewkowo. 4. Nowakowski Andrzej – Brwinów. H. Zawodnicy  urodzeni  1944 – starsi: 1. Glura Henryk – Gniewkowo, 2. Gołębiewski Kazimierz – Gniewkowo. Wyniki z mistrzostw źródło: Więcej o zawodach na: [www.sokolzgierz.pl]  [http://www.sokolbrwinow.com.pl/]. W niedzielę 30 czerwca sokoli ze Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce w czamarach i strojach sportowych, na czele z prezesem dh Przemysławem Sytkiem oraz trzema sztandarami  gniazd sokolstwa z Czerwonaku – Koziegłowy, Gniewkowa i Zgierza, udali się na Jasną Górę - Clarus Mons. Sokoli uczestniczyli w Mszy Św. w Bazylice Znalezienia Krzyża Świętego i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, którą celebrowali oo. Paulini. Następnie po Mszy Św. Sokolstwo Polskie ze sztandarami przeszło do nawy głównej Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Królowej Polski przed którym oddali Hołd Maryi. (alb)


Zjazd Rady Dzielnicy Małopolskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce w Krakowie 9.05.2014 r.

Dzielnica Małopolska Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” z siedzibą w Krakowie 9 maja 2014 r. odbyła, w sali 110 Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH (B2), Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze. Uchwałą Dzielnicy Małopolskiej Związek Towarzystw Gimnastycznych Sokół w Polsce z dnia 09.05.2014 zgodnie z & 30 Statutu: Zarząd jednostki terenowej Dzielnicy, Okręgu składa się z 6-15 osób, w tym Prezesa wybieranego oddzielnie przez Radę oraz 1-2 wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza, Naczelnika Wyszkolenia Sportowego i 1-9 członków wybieranych przez Radę w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od podjętej uchwały i wolą Rady, Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd i Komisja Rewizyjna DM ZTG Sokół ukonstytuowała się w następującym składzie 12 osobowym: dh Jasiński Marcin – Prezes,  dh Bosak Dawid – V-ce Prezes,  dh Zurzycki Witold – Naczelnik Wyszkolenia,  Sportowego, dh Piłat Katarzyna – Sekretarz,  dh Ziętek Edyta – Skarbnik, oraz członkowie zarządu: dh Blum Artur, dh Lepiarczyk Dariusz, dh Biborski Wawrzyniec,  dh Grzywa Wojciech, dh Łata Tomasz, dh Pawelec Iga, dh Konarski Krzysztof. Komisja Rewizyjna: dh Świątoniowski Andrzej – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członkowie:  dh Jakubczyk Krzysztof, dh Olech Łukasz. (alb)


Nowe władze Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce!

W trakcie Nadzwyczajnego Zjazdu Sokolstwa Polskiego odbywającego się w dniach 29-30 września 2017 r. w Częstochowie wybrano nowe władze Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce ma siedzibę w Warszawie i liczy obecnie 36 gniazd „Sokoła”, z czego 4 poza granicami Polski (Litwa, Ukraina, Austria) i jest największą organizacją sokolą w kraju. Uczestnicy Nadzwyczajnego Zjazdu Sokolstwa Polskiego w Częstochowie. Pierwszy dzień Zjazdu. Dzień przed oficjalnymi obradami Zjazdu Rady Sprawozdawczo-Wyborczej ZTG „Sokół” w Polsce zaplanowanymi na 30 września, druhowie przez ponad 4 godziny dyskutowali nad przyszłością organizacji. Jako pierwszy historię „Sokoła” oraz proponowane zmiany zaprezentował druh Damian Małecki. Następnie o planach działalności Naczelnej Komendy Polowych Drużyn Sokolich mówił druh Marek Kasperski. Przedstawiony przez niego program obejmował szkolenia zaawansowane dla Polowych Drużyn Sokolich (m.in. posługiwanie się bronią, strzelectwo i musztrę), ale także ćwiczenia dotyczące bezpieczeństwa uczniów szkół (aktywny strzelec) i samoobronę dla kobiet (ESDS). Program został tak skonstruowany, że może z niego skorzystać dowolne Towarzystwo na terenie kraju. Głównym celem Naczelnej Komendy Polowych Drużyn Sokolich będzie dostarczanie wstępnie przeszkolonych i najbardziej ideowych przyszłych funkcjonariuszy Policji, żołnierzy Wojska Polskiego i innych służb mundurowych. Po druhu Kasperskim głos zabrał druh dr Grzegorz Bielec z Rzeszowa, mistrz Europy oraz wicemistrz świata w akrobatyce, który przedstawił realne koncepcje i możliwości stosowania gimnastyki powszechnej w „Sokole” oraz współpracę w tym zakresie z innymi organizacjami. Jako ostatni przemawiał druh Wojciech Zrayko z Bytomia, który skupił się na promocji organizacji w środkach masowego przekazu. Dyskusja programowa trwała do późnych godzin nocnych i momentami była bardzo intensywna.. Obrady. Oficjalne obrady rozpoczęły się następnego dnia 30 września 2017 r. o godz. 9.00 na Jasnej Górze. Delegaci z 21 Towarzystw obecnych na Radzie nie mieli wątpliwości dotyczących kierunku zmian. W związku z czym na wniosek prezesa Damiana Małeckiego w ogromnej większości poprali głęboką reformę Związku. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć powołanie Naczelnej Komendy Polowych Drużyn Sokolich z Komendantem Markiem Kasperskim na czele oraz zmiany w statucie obejmujące sposób reprezentacji i strukturę organizacji. Szereg uchwał obejmował zmiany w statucie, likwidację dzielnic i okręgów, ustanowienie elektronicznego sposobu komunikowania się i głosowania zarządu Związku oraz wiele innych zmian umożliwiających sprawne i szybkie działanie zarządu ZTG „Sokół” w Polsce. Większość propozycji, z którymi druhowie mogli zapoznać się jeszcze przed zjazdem, przyjęta została bez poprawek. Koncepcja funkcjonowania Związku przedstawiona przez działaczy leszczyńskiego „Sokoła” i zaprzyjaźnione gniazda zyskała pełną akceptację zgromadzonych, w związku z czym powierzono im kierowanie zarządem głównym Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce na najbliższe cztery lata. Na stanowisko prezesa ZTG „Sokół” w Polsce wybrano druha Damiana Małeckiego z Leszna. Funkcję pierwszego wiceprezesa objął druh dr Grzegorz Bielec z Rzeszowa, drugim wiceprezesem wybrano druha Tomasza Stańko z Lublina. Sekretarzem Generalnym wybrana została druhna Halina Cichocka-Nowak. Stanowisko naczelnika oraz Komendanta Naczelnej Komendy Polowych Drużyn Sokolich objął druh Marek Kasperski, dotychczasowy komendant PDS w Lesznie. Funkcję skarbnika zarządu pełnił będzie druh Wojciech Zrayko z Bytomia. Pozostałe funkcje członków zarządu z rekomendacji prezesa Małeckiego objęli: Sławomit Czech z Katowic, Renata Łakoma ze Zbąszynia, Piotr Mazur z Lublina, Zbigniew Okorski i Małgorzata Haller z Warszawy, Jan Członkowski z Brwinowa, Adam Skorupinski z Perkowa, Rafał Guciński z Leszna i Marcin Jasiński z Krakowa. Członkowie zarządu ZTG „Sokół” w Polsce. Od lewej: Sławomir Czech, Zbigniew Okorski, Marcin Jasiński, Adam Skorupinski, Damian Małecki, Marek Kasperski, Renata Łakoma, Halina Cichocka-Nowak, Jan Członkowski, Małgorzata Haller. Członkostwo honorowe. Przez aklamację przyznano druhowi Zbigniewowi Okorskiemu z Warszawy godność prezesa honorowego ZTG „Sokół” w Polsce. Prezes gniazda warszawskiego godność tę otrzymał za blisko 30 lat pracy w zarządzie Związku, m.in. na funkcjach prezesa i wiceprezesa. Jednogłośnie uchwalono także członkostwo honorowe dla prof. Jana Żaryna, największego promotora i propagatora idei „Sokoła” w ostatnich latach. Obrady zakończyło uroczyste nabożeństwo przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, w trakcie którego kazanie wygłosił kapelan Sokolstwa Polskiego ks. Marcin Kostka. Na Nadzwyczajnym Zjeździe Sokolstwa Polskiego w Częstochowie pojawili się delegaci z 21 Towarzystw: Warszawa, Bydgoszcz, Zakopane, Brwinów, Dębica, Leszno, Perkowo, Zbąszyń, Poznań, Zgierz, Bukówiec Górny, Bytom, Katowice, Gliwice, Rzeszów, Malawa, Kraków, Szamotuły, Lublin oraz z Ukrainy i Austrii. Ponadto swoich obserwatorów wysłały gniazda z Sanoka oraz Mielca. Za część religijną zjazdu odpowiadał kapelan ks. Marcin Kostka. Wolę współpracy oraz akces do nowego Związku zgłosił szereg nieobecnych gniazd, które zostaną przyjęte do organizacji na najbliższym posiedzeniu zarządu. W najbliższych kilku tygodniach trwać będzie reorganizacja Związku. Jednak już teraz można powiedzieć, że głębokie reformy oraz szeroka wymiana kadr (średnia wieku osób zasiadających w zarządzie obniżyła się o około 20 lat) powodują, że Związek może z optymizmem patrzeć w przyszłość. Damian Małecki. Foto.: Rafał Guciński. Żródło: Portal wSokole-1.10.2017.