sobota, 25 lutego 2012

Historia Sokolstwa 2007 2016

Zjazd Rady Sprawozdawczo Wyborczej  Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce Warszawa 17 września 2011 r.
Dnia 17 września 2011 w Muzeum Niepodległości w Warszawie odbył się Zjazd Rady Sprawozdawczo Wyborczej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w  Polsce. Wybrano następujące władze Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce: Dh Antoni Belina-Brzozowski - prezes, Dh Przemysław Sytek I wiceprezes, Dh Zbigniew Okorski II wiceprezes, Dh Robert Jerzy Ziembiński - sekretarz, Dh Wiesław Jerz - skarbnik, Dh Jan Członkowski - naczelnik, członkowie zarządu : Dh Wacław Baczyński, Dh Czesław Bernat, Dh Krzysztof Konarski, Dh Damian Małecki, Dh Piotr Mazur, Dh Tomasz Pielak, Dh Joanna Rącz, Dh Eugeniusz Szpakowski, Dh Tomasz Stańko, Dh Józef Szkodziński. Źródło: Myśl Polska 2011.

Nadzwyczajny Zjazd Rady Sprawozdawczo Wyborczej  Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce  Zgierz 8 grudnia 2012 r.
Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Rady Sprawozdawczo Wyborczej 8 grudnia 2012 r. w Zgierzu dokonał sprawozdania z działalności i wybrał na lata 2012 – 2016 nowe władze. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał Postanowienie i dokonał wpisu władz do rejestru 25 stycznia 2013 r. podmiotu: Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce Nr KRS 0000113593, sygnatura akt WA.XII NS-Rej. KRS/2090/13/41. Postanowienie zarejestrowanych władz przez KRS są dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Władze Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce przedstawiają się następująco:

Władze Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce wybrane na Nadzwyczajnym Zjeździe Rady Sprawozdawczo Wyborczej w  Zgierzu 8 grudnia 2012

Zarząd Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce
Dh Przemysław Sytek -prezes, dh Eugeniusz Szpakowski – I  wiceprezes, dh Marek Jasiński  – II wiceprezes, dh Czesław Bernat  - sekretarz generalny, dha Grażyna Mysiakowska  – skarbnik, dh Wacław Baczyński  - naczelnik wyszkolenia sportowego, dh Jan Ambroży -członek zarządu, dh Henryk Pieczka -członek zarządu, dh Piotr Serafiniak -członek zarządu, dh Witold Wojtczak -członek zarządu, dh Piotr Zuchowicz -członek zarządu, dh Waldemar Cherian -członek zarządu, dh Wiesław Witczak -członek zarządu, dh Skurkiewicz Wojciech -członek zarządu, dh Stanisław Wojtasiewicz -członek zarządu.

Komisja Rewizyjna Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce
Dh Edward Kędzia – przewodniczący, dh Włodzimierz  Łuchniak – wiceprzewodniczący, dha Elżbieta Szpruch – sekretarz.

Przewodnictwo Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce
Zarząd Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce zgodnie z § 22 Statutu wybrał 8.12.2012 r. ze swego grona 8 osobowy organ wykonawczy Przewodnictwo Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce w następującym składzie: Dh Przemysław Sytek –prezes, dh Eugeniusz Szpakowski – I  wiceprezes , dh Marek Jasiński – II wiceprezes, dh Czesław Bernat - sekretarz generalny, dha Grażyna Mysiakowska – skarbnik, dh Wacław Baczyński - naczelnik wyszkolenia sportowego dh Jan Ambroży –członek, dh Henryk Pieczka –członek.

Naczelnictwo Wyszkolenia Sportowego Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce
Zgodnie z § 21 p.3 Statutu ZTG "Sokół" w Polsce zarząd 8.12.2012 r. powołał Naczelnictwo Wyszkolenia Sportowego na czele, którego zostały wybrany Naczelnik Wyszkolenia Sportowego - członek zarządu. Zarząd powołał następujących członków Naczelnictwa Wyszkolenia Sportowego w składzie: Dh Wacław Baczyński - naczelnik wyszkolenia sportowego, dh Paweł Wójtowicz – członek, dh Stefan Hałas – członek, dh Marian Świtoń – członek.

Zjazd Programowy Rady Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce

W Zgierzu 23.02.2013 r. odbył się Zjazd Programowy Rady Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, który prowadził prezes  dh Przemysław Sytek. Na tym Zjeździe Rada wypracowała i uchwaliła Program dla ZTG „Sokół” w Polsce na lata 2013 - 2016.

XIII. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Tenisa Stołowego Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce
XIII. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Tenisa Stołowego Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce odbyły się w dniach 29-30 czerwca 2013 r. w Częstochowie, których gospodarzem było Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Częstochowie. Całością kierował naczelnik wyszkolenia sportowego ZTG „Sokół” w Polsce dh Wacław Baczyński, który zarazem jest prezesem Gniazda w Częstochowie. W mistrzostwach uczestniczyły sokole gniazda z Częstochowy, Zakopanego, Brwinowa, Poznania, Zgierza, Gniewkowa i Ukrainy, w których uczestniczyło około 70 zawodników. Mistrzostwa odbyły się w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Sędzią głównym był znany działacz tenisa stołowego pan Pięta. Mistrzostwa odbywały się w klasyfikacji indywidualnej i wiekowej. Zwycięzcy mistrzostw otrzymali dyplomy i medale, które wręczali: sędzia główny, prorektor d/s  nauczania wychowania i sportu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Wacław Baczyński naczelnik wyszkolenia sportowego ZTG „Sokół” w Polsce. Mistrzostwa rozpoczęto i zakończono odśpiewaniem hymnu państwowego.  Klasyfikacja generalna mistrzostw: Dh Marcin Ratajczyk z TG „Sokół” w Brwinowie zdobył tytuł mistrza ZTG „Sokół” w Polsce.
Klasyfikacja mistrzostw: A. Zawodniczki urodzone 2000 i młodsze: 1. Dziedzic Marta – Zgierz, 2. Zakrzewska Julia – Gniewkowo, 3. Mróz Dominika – Gniewkowo. A. Zawodnicy  urodzeni w  2000 i młodsi:, 1. Suchocki Sebastian – Gniewkowo, 2. Kwaśnik Michał – Gniewkowo, 3. Zakrzewski Bartosz – Gniewkowo, 4. Kubiak Marcin – Gniewkowo. 5-6. Mróz Patryk – Gniewkowo, Bartoszak Kacper – Gniewkowo. 7-8. Boliński Kacper – Gniewkowo, Kujawa Adrian – Gniewkowo, 9. Barczak Jakub – Gniewkowo. B. Zawodniczki urodzone 1998 – 1999: 1. Pietrzak Kinga – Gniewkowo, 2. Urbańska Martyna – Gniewkowo, 3. Suchocka Oliwia – Gniewkowo. B. Zawodnicy urodzeni 1998 – 1999: 1. Cierpiał Piotr – Częstochowa, 2. Cierpiał Michał – Częstochowa, 3. Truszkiewicz Kacper –Zgierz, 4. Dziedzic Bartek – Zgierz, 5. Szczepaniak Dominik – Zgierz. C. Zawodnicy  urodzeni 1997 -1995: 1. Antczak Damian – Zgierz, 2. Kawalerski Dawid – Gniewkowo, 3. Rajcar Rafał – Gniewkowo, 4. Wójcik Mateusz – Zgierz. 5-6. Nowak Patryk – Zgierz, Kawczyński Kacper – Zgierz, 7. Podolski Adrian – Zgierz. D. Zawodnicy urodzeni 1994 -1989: 1. Szcześniak Karol – Zgierz, 2. Dziubiński Przemysław – Częstochowa, 3. Szajna Dawid – Brwinów, 4. Klecha Adrian – Częstochowa. E. Zawodnicy  urodzeni 1988 -1970: 1. Ratajczyk Marcin – Brwinów, 2. Pigłowski Remigiusz – Brwinów, 3. Czerkies Kamil – Brwinów, 4. Michalak Rafał – Częstochowa, 5-6. Malinowski Bartłomiej – Gniewkowo, Lewandowski Grzegorz – Brwinów, 7-8. Boliński Michał – Gniewkowo, Kwieciński Wojciech – Gniewkowo, 9. Mróz Przemysław – Gniewkowo. F. Zawodnicy  urodzeni 1969 -1956: 1. Ferszowicz Krzysztof – Zgierz, 2. Marczyński Jerzy – Zgierz, 3. Firkowski Zbigniew – Brwinów, 4. Tomasik Włodzimierz – Gniewkowo, 5. Jasiński Marek – Gniewkowo, G. Zawodnicy urodzeni 1955 -1945: 1. Szpakowski Eugeniusz – Zgierz, 2. Hałas Stefan – Gniewkowo, 3. Dam Wojciech – Gniewkowo. 4. Nowakowski Andrzej – Brwinów. H. Zawodnicy  urodzeni  1944 – starsi: 1. Glura Henryk – Gniewkowo, 2. Gołębiewski Kazimierz – Gniewkowo. Wyniki z mistrzostw źródło: Więcej o zawodach na: [www.sokolzgierz.pl]  [http://www.sokolbrwinow.com.pl/]. W niedzielę 30 czerwca sokoli ze Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce w czamarach i strojach sportowych, na czele z prezesem dh Przemysławem Sytkiem oraz trzema sztandarami  gniazd sokolstwa z Czerwonaku – Koziegłowy, Gniewkowa i Zgierza, udali się na Jasną Górę - Clarus Mons. Sokoli uczestniczyli w Mszy Św. w Bazylice Znalezienia Krzyża Świętego i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, którą celebrowali oo. Paulini. Następnie po Mszy Św. Sokolstwo Polskie ze sztandarami przeszło do nawy głównej Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Królowej Polski przed którym oddali Hołd Maryi. (alb)

Zjazd Rady Dzielnicy Małopolskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce w Krakowie 9.05.2014 r.

Dzielnica Małopolska Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” z siedzibą w Krakowie 9 maja 2014 r. odbyła, w sali 110 Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH (B2), Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze. Uchwałą Dzielnicy Małopolskiej Związek Towarzystw Gimnastycznych Sokół w Polsce z dnia 09.05.2014 zgodnie z & 30 Statutu: Zarząd jednostki terenowej Dzielnicy, Okręgu składa się z 6-15 osób, w tym Prezesa wybieranego oddzielnie przez Radę oraz 1-2 wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza, Naczelnika Wyszkolenia Sportowego i 1-9 członków wybieranych przez Radę w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od podjętej uchwały i wolą Rady, Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd i Komisja Rewizyjna DM ZTG Sokół ukonstytuowała się w następującym składzie 12 osobowym: dh Jasiński Marcin – Prezes,  dh Bosak Dawid – V-ce Prezes,  dh Zurzycki Witold – Naczelnik Wyszkolenia,  Sportowego, dh Piłat Katarzyna – Sekretarz,  dh Ziętek Edyta – Skarbnik, oraz członkowie zarządu: dh Blum Artur, dh Lepiarczyk Dariusz, dh Biborski Wawrzyniec,  dh Grzywa Wojciech, dh Łata Tomasz, dh Pawelec Iga, dh Konarski Krzysztof. Komisja Rewizyjna: dh Świątoniowski Andrzej – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członkowie:  dh Jakubczyk Krzysztof, dh Olech Łukasz. (alb)