sobota, 25 lutego 2012

Historia Sokolstwa 1999 2007

Zjazd Rady Sprawozdawczo Wyborczej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” Bydgoszcz 20 marca 1999 roku


W dniu 20 marca 1999r. w Bydgoszczy w Sokolni przy ul. Toruńskiej 30 odbył się Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Rady Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Sokolstwo rozpoczęło Zjazd Rady apelem pamięci poległych i pomordowanych oraz zmarłych Sokołów i Powstańców Wielkopolskich, który odbył się przed jedynym w Polsce grobem Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego. Na Zjazd przybyli Sokoli w czamarach - delegaci z Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” z całego kraju. Gośćmi Zjazdu byli: Wiceprezydent Bydgoszczy p. Elżbieta Krzyżanowska i Wicewojewoda Województwa Kujawsko-Pomorskiego p. Michał Joachimowski. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” powstało w 1862r. w Czechach. Sokolstwo Polskie zostało założone w 1867r. we Lwowie, rozpowszechniło się na wszystkich ziemiach polskich pod zaborami, a także na emigracji w Niemczech, USA, Francji i Wielkiej Brytanii. Sokolstwo Polskie miało i ma na celu rozwój tężyzny fizycznej, popularyzację masowego sportu, szczególnie gimnastyki zgodnie z hasłem „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Do 1939 r. Sokolstwo rozwinęło większość dyscyplin sportowych. Sokoli walczyli o niepodległość Polski, w latach 1914-1921 zorganizowali Sokole Drużyny Polowe, które walczyły w Legionach Polskich. Sokolstwo wychowało młode kadry wojska, policji i administracji II Rzeczypospolitej. W okresie międzywojennym Sokolstwo Polskie rozwinęło masowy sport, przysposobienie wojskowe oraz swoje idee. W latach II wojny światowej Sokoli wzięli czynny udział w walkach o niepodległość. Wielu z nich zginęło na frontach, bądź zostało zamordowanych przez reżym hitlerowski, a po 1945r. komunistyczny, który do 1988r. nie pozwolił na działalność Sokolstwa. Działaczy szykanował komunistyczny Urząd Bezpieczeństwa, wielu przywódców Sokoła uwięziono w komunistycznych więzieniach. Ukradziono mienie sokole w Polsce i na dawnych Kresach Wschodnich. Dotyczy to budynków sokolni, boisk i stadionów. W 1989r. dzięki solidarnościowym przemianom w Polsce oraz demokratyzacji kraju zaczęły ponownie rejestrować się Gniazda Sokole. W 1990r. powstał Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. W ostatnim 10-leciu Sokolstwo zajmowało się pracą wychowawczo-patriotyczną, rozwojem sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży. ZTG „Sokół” jest członkiem Światowego Związku Sokoła z siedzibą w Pradze, który liczy 250 tysięcy członków. Sokolstwo jest Zakonem Rycerskim i w swojej idei stosuje hasła: „W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”, „BÓG I OJCZYZNA”, „CZOŁEM OJCZYŻNIE SZPONEM WROGOWI”. Sokolstwo Polskie jest organizacją demokratyczną, opierającą się na idei i dorobku pokoleń sokolich. Członkiem Honorowym ZTG „Sokół” od 1991 r. jest Prymas Polski ks. Józef Kardynał Glemp, a od 1997r. Ojciec Święty Jan Paweł II. Sokolstwo uczestniczy w Zlotach Sokolstwa w kraju oraz uczestniczyło w Zlotach w Czechach i na Słowacji. Sokoli uprawiają następujące dyscypliny sportowe: gimnastykę sokolą, sportową i akrobatyczną, kolarstwo, hokej, rugby, karate, jeździectwo, łucznictwo, strzelectwo, zapasy, marszobiegi, krótkofalarstwo i modelarstwo, sporty obronne, wspinaczkę linową i wysokogórską, turystykę krajoznawczą, łączność, ratownictwo medyczne, kajakarstwo, gry w piłkę nożną koszykową i siatkową, tenis, pływanie, fitnes, łyżworolki, calanetic i ciężary.
Struktura organizacyjna obejmuje cztery dzielnice: Pomorską, Wielkopolsko-Śląską, Mazowiecko-Podlaską i Małopolską. Siedzibą władz krajowych jest od dnia dzisiejszego Bydgoszcz. W Polsce działa 79 Gniazd Sokolich – TG „Sokół”. Polskie Związki Sokole istnieją też w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Największym Polskim Związkiem jest Polish Falcons of America w USA, który liczy 30 tysięcy członków.
Zjazd Rady Sprawozdawczo Wyborczej dokonał oceny, rozliczenia finansowego i podsumowania działalności za okres od 11.01.1997-20.03.1999 r. Ustępującemu Zarządowi udzielono absolutorium. Wybrano nowe władze ZTG „Sokół” w Polsce. W tajnym głosowaniu wybrano:
Prezes - Andrzej Leonard Bogucki / Bydgoszcz /.
Przewodnictwo: I Wiceprezes Zbigniew Okorski / Warszawa /, II Wiceprezes Henryk Łada /Inowrocław /, Generalny Hanna Rogowska / Bydgoszcs-Fordon /, Skarbnik Wojciech Skalski Bydgoszcz-Szwederowo /, członkowie: Czesław Bernat / Poznań /, Artur Blum /Kraków/, Stanisław Staszewski /Zakopane /.
Członkowi Zarządu: Ryszard Gostomczyk /Bydgoszcz-Szwederowo /, Elżbieta Rydzkowska / Gdańsk /, Jabłoński / Bydgoszcz /, Remigiusz Czaczyk / Gniezno /, Marian Janicki/ Bukownica /, Tadeusz Konieczka / Inowrocław Mątwy /, Andrzej Sikorski /Łódź / Kazimierz Głowacki / Zgierz/, Dariusz Zając / Kraków /, Antomi Łopata / Kraków / Wacław Baczyński / Częstochowa/.
Zarząd powołał Naczelnictwo - Grono Techniczno-Sportowe: Naczelnik - Andrzej Brętkowski / Środa Wielkopolska /, zastępca - Józef Wójtowicz / Mielec / członek - Grzegorz Mierzyński / Bukówiec Górny /.
Komisję Rewizyjną wybrano w składzie: przewodnicząca Helena Szczepaniak / Brodnica /, zastępca Joachim Hinze / Bydgoszcz-Szwederowo /, członkowie: Tadeusz Pieczka / Kruszyn /, Tomasz Łata / Kraków /.
Sąd Honorowy w składzie: przewodniczący Wacław Kocon Bydgoszcz /, zastępca Henryk Kaczmarczyk / Bydgoszcz /, członkowie: Zbigniew Kulenty / Sopot /, Józef Menczyński / Bydgoszcz /, Stanisław Marcela / Kraków /.
Prezesem Honorowym ZTG „Sokół” w Polsce owacyjnie, jednogłośnie wybrano Wacława Kocona działacza sokolego sprzed 1939r., członka Zarządu Sokoła Bydgoskiego, który w okresie reżymu komunistycznego do 1988r. był jednym z przywódców Sokoła w konspiracji. Rada Związku podjęła szereg ważnych uchwał dotyczących poprawek do Statutu, zmieniono strukturę organizacyjną. Powołano 16 dzielnic sokolich obejmujących teren administracyjny województw oraz okręgi w powiatach. Ustalono na wzór Sokolstwa USA, że członkiem Zarządu może być osoba do 65 lat. Zaplanowano pracę szkoleniową wśród młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki, wychowania patriotycznego.
W najbliższym czasie główną imprezą będzie „Zlot Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz 2000”, który odbędzie się dnia 3.06.2000 r. w Bydgoszczy oraz udział w Wszechsokolskim Zlocie w Pradze w dniach 30.06-2.07.2000 r. W pracy ideowej w 1999 r. zostaną uczczone rocznice Sokole: 80.-lecie przybycia Armii Gen. Józefa Hallera do Polski,60.-lecie śmierci Wojciecha Korfantego,60.-lecie śmierci Romana Dmowskiego.
Sokolstwo Polskie w całym kraju weźmie udział w spotkaniach z Ojcem Świętym w czasie pielgrzymki do kraju. Centralna uroczystość z Janem Pawłem II odbędzie się w Bydgoszczy. Zaplanowano akcję protestacyjną w szerszym zakresie, dotyczącą zagrabionego i ukradzionego mienia Sokolego, którego niestety w ciągu ostatnich 10-ciu lat nie udało się odzyskać. Sokolstwo Polskie uznało za parodię powoływanie się urzędników państwowych na prawo komunistyczne, które orzekało rozwiązywanie stowarzyszeń w czasie reżymu komunistycznego. Stąd w uchwale zjazdowej znajduje się stwierdzenie o szykanowaniu Sokolstwa w stosunku do innych organizacji, które bezproblemowo odzyskały swoje mienie. Oprac. (BR).Zjazd Rady Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce Poznań 9.02.2002 roku

Z okazji 135. lecia Sokolstwa Polskiego, założonego 7 lutego 1867 roku we Lwowie, odbył się 9 lutego 2002 roku (sobota) w Poznaniu Zjazd Rady Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego. W tym dniu odbyły się Centralne Uroczystości 135. Lecia Sokolstwa Polskiego. Na Zjazd zaproszono członków delegatów, prezesów gniazd sokolich działaczy sokolstwa oraz sokołów i przyjaciół naszej organizacji z poza Polski. Sokoli przybyli z pocztami sztandarowymi, w czamarach sokolich lub sokolich i sportowych ubiorach. Uroczystości odbyły się w Urzędzie Miasta przy Placu Kolegiackim 17, a potem w Sokolni TG „Sokół” Poznań-Rataje, Os. Rzeczypospolitej 4B. Gospodarzem uroczystości było TG „Sokół” Poznań-Rataje na czele z prezesem Czesławem Bernatem.
Sokoli przybyli ze sztandarami do Poznania w dn. 9.02.2002 r. na Centralne Uroczystości 135. Lecia Sokolstwa Polskiego 1867-2002, które składały się z 4 głównych bloków: 1. Mszy Św. 2. Złożenia kwiatów pod Pomnikiem Tadeusza Kościuszki – patrona  Sokolstwa Polskiego oraz pod pomnikami Powstania Wielkopolskiego i Poznańskiego Czerwca 1956. 3. Uroczystości 135. Lecia w sali Reprezentacyjnej Rady Miasta Poznania w Urzędzie Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17. 4. Program artystyczny oraz obrady Rady ZTG „Sokół” w Polsce w sokolni TG „Sokół” Poznań-Rataje, Os. Rzeczypospolitej 4B. Przy okazji należy nadmienić, pamiętną walkę o Sokolnię. Dotychczasową Sokolnię odebrano gniazdu Rataje. Obecna Sokolnia to niezwykle zdewastowany barak, który powoli sokoli poznańscy przystosowują do użyteczności. W obradach uczestniczyło 77 sokołów. Przybyli też sokoli z Czech: Adamek Vojtch starosta Żupy Morawskośląskiej, Josef Přibyl, Šárka Přibylova, Milan Prejda. Przybyli sokoli z gniazd: Poznań-Rataje, Bydgoszcz I, Bydgoszcz II Fordon, Poznań I Śródmieście, Brwinów, Kraków – AGH, Gdańsk, Bukownica, Bukówiec Górny, Gniewkowo, Brodnica, Poznań-Grunwald, Zbąszyń, Zgierz, Oborniki Wlkp. Zakopane, Nowy Targ, Częstochowa.
O godz. 10.00 rozpoczęła się uroczysta Msza Św., którą odprawił ks. Stefan Suchy i o. prof. dr Eustachy Rakoczy – paulin z Jasnej Góry. Następnie autokarem i samochodami sokoli udali się pod pomniki: Tadeusza Kościuszki, Powstania Wielkopolskiego oraz Poznańskiego Czerwca 56 roku, gdzie złożono wiązanki kwiatów.
O godz. 12.30 rozpoczęły się Centralne Uroczystości 135. Lecia Sokolstwa Polskiego, w sali reprezentacyjnej Rady Miasta Poznania w Urzędzie Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17. Uroczystości otworzył Czesław Bernat. Sokoli odśpiewali „Marsz Sokołów”. Prowadzenie spotkania powierzono Przemysławowi Wiśniewskiemu. Został wygłoszony przez Andrzeja Leonarda Boguckiego referat historyczny „Dzieje Sokolstwa. Założenie Sokoła w Czechach w 1862 r. i inicjatywa założenia „Sokoła” w Poznaniu w 1863 r. Założenie Sokoła Polskiego we Lwowie w 1867 roku. Rozwój sokolstwa w świecie 1862-2002”. Następnie odbyły się odczyty i przemówienia gości. Sokoli z Czech Votech Adamek i Josef Přibyl przedstawili adresy z życzeniami dla ZTG „Sokół” w Polsce od starosty Českey Obec Sokolskeý ing. Miloslava Pleskača oraz od wiceprezydenta Światowego Związku Sokolstwa dr Vratislava Zbuzka.
O. ks. prof. dr Eustachy Rakoczy wnuk sokoła, reprezentował Akademię Polonijną w Częstochowie i Światową Radę Badań nad Polonią, który z upoważnienia przeora Ojców Paulinów O. Izydora Matuszewskiego odznaczył prezesa Andrzeja Leonarda Boguckiego srebrnym Ryngrafem Matki Boskiej Częstochowskiej. O. E. Rakoczy wygłosił wspaniałą patriotyczną mowę na temat zasług Sokolstwa Polskiego i jego znaczenia w działalności dzisiejszej. Patronat nad 135. Leciem Sokolstwa Polskiego objął wiceprezydent Poznania Maciej Frankiewicz, w imieniu którego przedstawiciel Maciej Piekarczyk złożył życzenia sokołom i wręczył puchar. Specjalne życzenia i adres wygłosił osobiście Starosta Poznański Ryszard Pomian. W imieniu przeora Ojców Paulinów adres i życzenia złożył o. ks. prof. dr Eustachy Rakoczy. Dalsze adresy wygłosili w imieniu Ministra Obrony Narodowej por. Juliusz Tym, Marszałka Województwa Wielkopolskiego Hubert Owczarek, Wojewody Wielkopolskiego Andrzej Janowski, Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Stefan Barłóg. W spotkaniu sokolstwa uczestniczyli też przedstawiciele Światowego Związku  Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Wielkopolski, Rady Osiedla Rataje, Związku Powstańców Poznańskiego Czerwca 1956 r., Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych – Poznań. Sokolstwo uchwaliło przez aklamację wysłanie specjalnego telegramu do Ojca Świętego Jana Pawła II – członka honorowego ZTG „Sokół” w Polsce. Przyjęto drugą uchwałę okolicznościową z okazji 135. Lecia Sokolstwa Polskiego. Na zakończenie sokoli odśpiewali hymn państwowy. Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe ulotki materiały medialne – historię Sokolstwa Polskiego. Po uroczystościach została zorganizowana konferencja prasowa. Nastąpiła przerwa obiadowa i przemieszczenie się sokołów do Sokolni TG „Sokół” Poznań-Rataje na Os. Rzeczypospolitej 4B. W Sokolni został zaprezentowany program artystyczno-patriotyczny młodzieży sokolej przygotowany przez Marię Grzymisławską. Wystąpił też chór „Wesołe Kumoszki”. Rozprowadzono też wydawnictwa sokole i kwartalnik „Sokół Pomorski” organ ZTG „Sokół” w Polsce. Następnie nastąpiło zebranie Rady ZTG „Sokół” w Polsce, zarządu, komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego, które poprowadził prezes ZTG „Sokół” w Polsce Andrzej Leonard Bogucki. Sokoli  podsumowali działalność sportowo-wychowawczą w gniazdach sokolich. Prezes i sekretarz generalny Hanna Rogowska złożyli Raport sprawozdawczy z działalności Związku w 2001 r. Omówiono działalność Związku i zarządu. Przedstawiono Sprawozdanie Finansowe ZTG „Sokół” w Polsce za 2001 r. Komisja Rewizyjna na czele z przewodniczącą Heleną Szczepaniak po przeprowadzeniu kontroli finansowej, stwierdziła prawidłowość prowadzenia finansów. Następnie została podjęta Uchwała, którą jednogłośnie zatwierdzono, sokoli przyjęli raport merytoryczny i sprawozdanie finansowe za 2001 r. Omówiono szczegóły i przygotowanie do Pielgrzymki Sokolstwa Polskiego na Jasną Górę z okazji 135. Lecia Sokolstwa Polskiego, która odbędzie się 25 maja 2002 r. Potwierdzono dotychczasowe ustalenia, że każde gniazdo sokole przybędzie na Jasną Górę autokarem. Postanowiono wydać okolicznościową pocztówkę jako pamiątkę dla każdego pielgrzyma. Ustalono wydanie okolicznościowego ryngrafu. Druh prezes zaapelował o wsparcie finansowe na organizację pielgrzymki. Prezes TG „Sokół” I w Bydgoszczy Robert Szamałek poinformował, że gniazdo ufunduje główny Ryngraf Sokolstwa Polskiego. Następnie prezes poinformował, że w dniu 29.12.2001 r. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Łodzi zakończyło swą działalność. Prezes Andrzej Bogucki zakończył obrady Rady. Podziękował wszystkim za zaangażowanie i przybycie do Poznania. Specjalnie podziękował członkom TG „Sokół” Poznań-Rataje za przygotowanie uroczystości. Oprac. (JP).
Zjazd Rady Sprawozdawczo-Wyborczej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce Bydgoszcz  –  Fordon 29.03.2003 rokuW dniu 29 marca 2003 roku w Bydgoszczy-Fordonie w Gimnazjum nr 3 im. gen. Józefa Hallera odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Sokolstwo Polskie jest najstarszą polską organizacją sportową i wychowawczo-patriotyczną założoną w 1867 roku we Lwowie. Do Bydgoszczy przybyli delegaci gniazd – Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” z całej Polski. Zjazd dokonał oceny i sprawozdania z działalności Sokolstwa Polskiego za okres od 20 marca 1999 roku do 29 marca 2003 roku. Wybrano też nowe władze ZTG „Sokół” w Polsce. Sokolstwo Polskie w okresie sprawozdawczym prowadziło społeczną działalność wśród swoich członków. Struktura organizacyjna ZTG „Sokół” w Polsce składa się z 10 dzielnic (województw), które liczą razem 36 Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”. Liczba członków ZTG „Sokół” wynosi razem 5.398 osób. ZTG „Sokół” w Polsce jest członkiem Światowego Związku Sokolstwa liczącego w świecie 300 tysięcy członków. Organizacje sokole działają też w Czechach, Słowacji, USA, Francji, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Serbii, Niemczech, Austrii, Słowenii, Litwie, Białorusi i na Ukrainie. ZTG „Sokół” w Polsce jest organizacją demokratyczną. Zgodnie ze swoim głównym hasłem „w zdrowym ciele zdrowy duch” Sokolstwo Polskie organizowało masowy sport, rekreację i turystykę oraz prowadziło pracę patriotyczno-wychowawczą. Jako organizacja krzewiła tożsamość narodową zgodną z zasadami społecznej nauki Kościoła katolickiego. W ZTG „Sokół” w Polsce uprawiają zajęcia sportowe sokoli w 37 dyscyplinach sportowych podzielonych na sekcje sportowo-rekreacyjne. Sokoli uprawiają następujące dyscypliny sportowe: sokolą gimnastykę wolną, masową i artystyczną, piłkę koszykową, piłkę siatkową, badminton, rowerowo-kolarską, LA. – biegi, tenis, tenis stołowy, piłkę nożną, szachy, unihokej, rzut podkową, golf, łucznictwo, gry zręcznościowe, turystyczno-krajoznawczą, aerobik, pływanie, akwarystykę, brydż towarzyski, kajakarstwo, siłową, motorową, wyścigi zaprzęgów konnych i konną, strzelecką, fitness, rugby, karate kyokushinkai, samoobronę i aikido, akrobatykę sportową, przysposobienie wojskowe, wspinaczkę, biegi na orientację, taneczną, ratownictwo medyczne, radiopelengację sportową, break dans i ringo. W okresie sprawozdawczym Sokolstwo Polskie organizowało zawody sportowe, turnieje, gry i zabawy obchodziło święta państwowe i narodowe. Największą imprezą sportową był IX. Zlot Sokolstwa Polskiego-Bydgoszcz 2000, na którym ćwiczyło gimnastykę 2.500 sokołów. Sokolstwo Polskie ćwiczyło na XIII. Wszechsokolskim Zlocie w Pradze, w którym gimnastykowało 20 tysięcy sokołów z całego świata.
         ZTG „Sokół” w Polsce działa społecznie, nie posiada żadnego etatu administracyjnego. ZTG „Sokół” w Polsce nie był związany z żadnym stronnictwem ani partią polityczną. Ważną działalnością jest współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej, z którym ZTG „Sokół” ma podpisane porozumienie, na mocy którego Sokolstwo Polskie prowadzi także pracę z przysposobienia obronnego. W skład ZTG „Sokół” w Polsce wchodzą też Polowe Drużyny Sokole, które biorą udział w ogólnopolskich zawodach sportowo-obronnych organizowanych przez MON. Sokolstwo Polskie jako organizacja propaństwowa współpracowała z organami władzy z Sejmem RP i Rządem RP oraz wojewodami i samorządami. Ustępujący zarząd pod kierunkiem dr. Andrzeja Boguckiego otrzymał najwyższe uznanie od delegatów. Rada udzieliła zarządowi absolutorium.
         Wybrano na lata 2003-2007 nowe władze ZTG „Sokół” w Polsce. Wybory odbywały się w głosowaniu tajnym. Prezesem ZTG „Sokół” w Polsce wybrano ponownie dr. Andrzeja Leonarda Boguckiego (Bydgoszcz-Fordon), Zbigniew Okorski – I wiceprezes (Warszawa), Robert Szamałek – II wiceprezes (Bydgoszcz), Hanna Rogowska – sekretarz generalny (Bydgoszcz-Fordon), Wojciech Skalski – skarbnik (Bydgoszcz), Jerzy Boniecki – naczelnik wyszkolenia sportowego (Bydgoszcz-Fordon), członkami zarządu wybrano: Jan Członkowski (Brwinów), Czesław Bernat (Poznań), Robert Ratajczak (Bydgoszcz), Ryszard Gostomczyk (Bydgoszcz), Jan Ambroży (Bukownica), Dariusz Lepiarczyk (Kraków), Kazimierz Głowacki (Zgierz), Elżbieta Rydzkowska (Gdańsk), Franciszek Świerczyński (Bydgoszcz). Kapelanem ZTG „Sokół” w Polsce jest ks. prał. Edmund Sikorski (Bydgoszcz-Fordon).
Komisję Rewizyjną wybrano w następującym składzie: Helena Szczepaniak – przewodnicząca (Brodnica), Henryk Pieczka – z-ca przewodniczącego (Kruszyn), Andrzej Missalla – członek (Bukownica).
Sąd Honorowy wybrano w składzie: Marian Szatybełko – przewodniczący (Sopot), Alicja Zagromska-Liszewska (Gdańsk), Zygmunt Cyrek (Zgierz).
Rada podjęła jednogłośnie następującą Uchwałę.
UCHWAŁA
„Założone w 1867 roku Sokolstwo Polskie w Lwowie, poprzez swoją 136 letnią tradycję pracy organicznej, sportowej, niepodległościowej i patriotyczno-wychowawczej będzie realizować swoje dalsze cele w oparciu o Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Sokolstwo Polskie jest Zakonem Rycerskim od samego początku założenia. Główne idee zostały zaprezentowane na V. Zlocie Sokolstwa Polskiego w Krakowie w 1910 r. Jako organizacja, otwarta na przyjaźń i współpracę między narodami, będzie realizowała program i promowanie kultury narodowej i tożsamości narodowej. ZTG „Sokół” jest organizacją demokratyczną nawiązującą do idei oraz dorobku sokolich pokoleń. ZTG „Sokół” w Polsce będzie prowadził pracę szkoleniowo-sportową, edukacyjną i kulturotwórczą, wychowawczą i obronną wśród młodzieży polskiej. Sokolstwo polskie będzie czcić rocznice narodowe, organizować zloty i zawody sportowe,
ZTG „Sokół” w Polsce nie był i nie będzie związany z żadną partią polityczną”. Głównymi najbliższymi imprezami organizowanymi przez ZTG „Sokół” w Polsce będą: XIX. Bieg Sokoła w Bukówcu Górnym 4-6.04.2003 r. (międzynarodowy). „III. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski ZTG „Sokół” w tenisie stołowym”, Gniewkowo 27-27.04.2003 r. W Brodnicy
w dniach 17-18.05.2003 r. będzie zorganizowany „Zjazd Sokolstwa Polskiego”, na którym zostanie wypracowany nowy program sokolstwa polskiego do 2008 roku. W dn. 18.05. i 31.05.2003 r. w Brodnicy i Bydgoszczy odbędzie się gimnastyczny „Zlot Sokolstwa Kujawsko-Pomorskiego”. Także w dn. 17-18.05.2003 r. odbędzie się pieszy rajd górski na Czantorię gdzie odbędzie się spotkanie sokolstwa polskiego-czeskiego-słowackiego.  Na zakończenie sokoli uchwalili wysłanie okolicznościowych listów do papieża Jana Pawła II członka honorowego ZTG „Sokół” w Polsce z okazji Jego Jubileuszu 25 lecia posługi na tronie Piotrowym i do Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa członka honorowego ZTG „Sokół” w Polsce. Oprac. (HR).


Zjazd Programowy Rady Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce Brodnica 17 maja 2003 r.

W dniach 17-18 maja 2003 roku w Brodnicy odbył się Zjazd Sokolstwa Polskiego Brodnica 2003 r. Zjazd obejmował następujące imprezy sokole: 90. Lecie TG „Sokół” w Brodnicy 1913-2003. 5. Lecie poświęcenia nowego sztandaru Gniazda w Brodnicy. 140. Lecie Powstania Styczniowego 1863-2003 – Pamięci Druha Teofila Rzepnikowskiego. Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Rady Dzielnicy Kujawsko-Pomorskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce – 17.05.2003 r. Zjazd Programowy Rady Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, Brodnica 17.05.2003 r. Zlot Sokolstwa Kujawsko-Pomorskiego-Brodnica 18.05.2003 r. – Bydgoszcz 31.05.2003 r.

Program został zrealizowany następująco: 17.05.2003 r. Brodnica. Do 15.00 – Przybyli delegaci Rady ZTG „Sokół” w Polsce do: Dom Katechetyczny Parafii Św. Katarzyny. Stary Plac Szkolny w Brodnicy. 15.30 – 17.00 – Program kulturalno-krajoznawczy. Zwiedzanie zabytków Brodnicy z przewodnikiem (Elżbieta Andrzejewska).  Potem nastąpiła przerwa. 16.30 – 17.30 odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Rady Dzielnicy Kujawsko-Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce. 17.30 – 19.30 – Obrady Rady ZTG „Sokół” w Polsce. Dyskusja i opracowanie „Programu i Kierunków Działania ZTG „Sokół” w Polsce na lata 2003 – 2007”. Przedstawiciele sokolich Gniazd dostarczyli przygotowane pisemnie programowe propozycje. 20.00 – 22.00 – Biesiada Sokola z udziałem władz samorządowych i sponsorów.

Zlot Sokolstwa Kujawsko-Pomorskiego odbył się 18.05.2003 r. – (cz. I) 8.30 – Próba ćwiczeń zlotowych. Stadion Miejski OSiR w Brodnicy, ul. Królowej Jadwigi. 11.45 – Zbiórka na Starym Placu Szkolnym Sokolstwa Polskiego w czamarach i ze sztandarami oraz 4 zespołów ćwiczących (dh Marian Chwiałkowski). 12.15 – Msza Św. w kościele p.w. św. Katarzyny, kapelan TG „Sokół” w Brodnicy ks. Bolesław Lichnerowicz. Pochód Sokolstwa Polskiego ulicami Brodnicy na Stadion Miejski OSiR, ul. Królowej Jadwigi. 14.00 – Ćwiczenia Zlotowe Sokolstwa Kujawsko-Pomorskiego. Orkiestra Miejska Brodnicy. Hymn państwowy i sokoli. Dh Marian Chwiałkowski złożył meldunek komendantowi Zlotu Dh Andrzejowi Leonardowi Boguckiemu o rozpoczęciu gotowości ćwiczeń. Ćwiczenia układy: wspólny i 4 gniazd. Po ćwiczeniach Festyn na Stadionie Miejskim. 16.00 – Zakończenie Zjazdu Sokolstwa Polskiego. Noclegi i gościna odbyła się u druhów w mieszkaniach prywatnych w Brodnicy.
         Zjazd Programowy Rady Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce rozpoczął się o godz. 17.30, który prowadził prezes Andrzej Bogucki.
         Prezes ZTG Sokół” w Polsce otworzył Zjazd i powitał gości. Prezes przypomniał, że podczas Zjazdu Rady Sprawozdawczo-Wyborczej w Bydgoszczy-Fordonie w dn. 29.03.2003 r. w celu wypracowania programu zorganizowano Zjazd Rady w dniu dzisiejszym w Brodnicy. W Zjeździe uczestniczyły 34 osoby. Gośćmi Rady byli sokoli z Czech: Vratislav Zbuzek – wiceprezydent Światowego Związku Sokolstwa, Vanda Murušova – z Naczelnictwa ČOS, František Nos – ČOS, Marie Skacelová – naczelniczka Żupy Olomoucka. Przybył też prezes TG „Sokół” w Tarnopolu na Ukrainie Józef Szkodziński. Na Zjazd Rady przybyli delegaci gniazd sokolich z następujących Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”: Brodnica, Bukownica, Bydgoszcz I, Bydgoszcz II B-F, Częstochowa, Gniewkowo, Poznań-Rataje, Gdańsk, Gdynia, Kruszyn oraz Praga-Czechy, Tarnopol-Ukraina.
         Rada została podzielona na komisje: 1. Komisja ideowa – Jan Ambroży, Czesław Bernat, Andrzej Bogucki, Ryszard Skowroński. 2. Komisja sportowo-rekreacyjno-turystyczno-krajoznawcza – Jan Członkowski, Jerzy Boniecki, Jolanta Wójcik, Małgorzata Wałdowska. 3. Komisja strukturalna – Andrzej Bogucki, Alicja Liszewska, Andrzej Missalla.
         Następnie komisje pracowały w grupach, przyjmowały pisemne i ustne wnioski. Dyskusja toczyła się wielotorowo, poruszano m.in. sprawy ideowe, przystosowanie nowych pomysłów do nowych czasów, omówiono rozwój sportu, sprawę słabego działania naczelnictwa w gniazdach, dzielnicach i związku. Poruszano sprawę słabych możliwości rozwijania dalszego struktur Związku. Zaznaczono, że wielu sokołów pracuje z oddaniem społecznie, związek nie posiada żadnych dotacji, społeczeństwo polskie ma problemy
z utrzymaniem swoich rodzin, wysokie bezrobocie w kraju, komercja w życiu, upadek działalności społecznej, wyrachowanie „nic za darmo”, szczególnie gdy chce się pozyskać społecznych instruktorów czy nauczycieli W-F, brak bazy i finansów. „Sokół” przegrywa, jako organizacja pozarządowa, społeczna z innymi klubami czy stowarzyszeniami jeszcze z czasów postkomunistycznych z PRL, które posiadają majątek i swoją strukturę powstałą jeszcze w PRL oraz wsparcie polityczne. Innym problemem jest szalejąca drożyzna w Polsce i nie wszystkich działaczy jest stać na opłacenie uczestnictwa w zjazdach sokolich. Dotyczy to też opłaty transportu na zawody sportowe i wymianę młodzieży. Wymarła kadra sokołów sprzed 1939 roku, pozostali nieliczni. Jest luka pokoleniowa. Działaczy sokolich w średnim wieku jest za mało, którzy znają ideę sokolą. Pokolenie wychowane w PRL mało interesuje się ideą „Sokoła”, która jest niezwykle wymagającą i trudną do spełnienia. W Polsce nie nastąpiła reprywatyzacja. Majątek sokoli, który zagarnęły władze hitlerowskie potem komunistyczne z trudem jest zwracany sądownie. Nie mówiąc już o majątku sokolim, który został na Ukrainie. Związek nie ma mocy prawnej do odzyskania majątku, wielu sokolni czy boisk, budynków itp. Tam gdzie są budynki sokolni to nie ma gniazd sokolich. 
Prawo polskie przewiduje, że odzyskać majątek sokoli możne jedynie gniazdo sokole z co najmniej 3 przedwojennymi członkami (najlepiej zarządu). Sokolnie były własnością gniazd a nie Związku. Stąd dziś Związek nie jest stroną w odzyskaniu majątku. Jednak udało się w latach 1989-2003 odzyskać sądownie budynki sokolni np. w Inowrocławiu, Krakowie, Bydgoszczy i Zakopanem. Toczą się jeszcze inne sprawy sądowe o odzyskanie majątku. Wszędzie gdzie można, Związek pomaga gniazdom w odzyskanie majątku. Warto dodać, że odzyskany majątek, budynki sokolni, nie otrzymują dotacji na ich utrzymanie. Stąd działacze sokoli są zmuszeni prowadzić gospodarkę komercyjną w celu utrzymania sokolni. Zaistniałaby realna groźba utraty budynków i ich zlicytowania. Uczestnicy Zjazdu przedstawili powyższe problemy, które hamują rozwój sokolstwa w Polsce. Do tego trzeba dodać bolszewickie myślenie niektórych Polaków, że sokoli odbierają! Np. WOK budynek w Bydgoszczy. Sąd widział to inaczej i sokolnia w Bydgoszczy wróciła do sokołów. Ale trzeba było się prawie 10 lat sądzić. Są jeszcze trzy główne przyczyny niemożliwości rozwoju sokolstwa. 1. Niewielu „Sokół” ma przychylnych dziennikarzy. Tu paradoks, częściej przychylni są dziennikarze i dzienniki lewicowe niż prawicowe. Dzienniki i tygodniki narodowo-katolickie bardzo rzadko wspominają „Sokoła” o naszej pracy bieżącej. 2. Konkurencyjność powstałych wielu starych i nowopowstałych klubów sportowo-rekreacyjnych. Gimnastyka została po 1989 roku modną dyscypliną sportu. Ćwiczy kilkadziesiąt tysięcy, a może i więcej Polaków, ale ćwiczą fitness w powstałych prywatnych klubach komercyjnych, które posiadają świetny sprzęt, siłownie, sale do uprawiania ruchu. 3. Rozwój kultury masowej społeczeństwa polskiego. Z tym wiąże się zmiana mentalności ludzi w Polsce, Europie w świecie. Stąd „Sokół” w USA, Czechach czy w Polsce w dzisiejszych czasach musi zmienić formy i myślenie wielu działaczy. Niemniej pomimo wielu trudności nasz „Sokół” w tym roku ma 137 lat. Wszyscy członkowie Rady mają nadzieję, że dalej przetrwamy. Największym plusem naszym jest to, że „Sokoła” kocha i chce być jego członkiem młodzież polska, która masowo chciałaby ćwiczyć u nas. Minusem naszym jest to, że niestety nie pozyskaliśmy instruktorów, trenerów. Dobrze, że nauczyciele polscy pracują z naszą sokolą młodzieżą. Słabością sokolstwa, to też jest brak okręgów, nie wszystkie dzielnice sokole działają i są zorganizowane. Zaproponowano też aby jeszcze więcej gniazd zorganizowało swoją stronę internetową, których link można dołączyć do ZTG "„Sokół". Przy wielu trudnościach finansowych, technicznych i innych, sukcesem naszym jest to, że wychodzi pismo kwartalnik „Sokół Pomorski”. Poruszano też sprawę współpracy z Radą Odrodzenia Sokoła Konrada Firleja w Krakowie. Niestety na nasze propozycje odbycia wspólnego zjazdu oraz zaproszenia ROS na Pielgrzymkę do Częstochowy w 2002 r., nie otrzymaliśmy nawet odpowiedzi. Na sali były głosy, że Konrad Firlej celowo dąży do tego aby „Sokół” w Polsce nie był do końca zjednoczony. Konrad Firlej z PTG „Sokół” w Krakowie zawładnął Sokolnią, w której prowadzi działalność gospodarczą. Niestety nie ma on chęci dotować Sokolstwa Polskiego. Tak zawłaszczonych majątków w Polsce jest więcej. Mają nazwę „Sokół” ale nie interesuje ich siła jedności całego Sokolstwa Polskiego. Do tego trzeba dodać, że Firlej blokuje informacje ze Związku do innych działaczy ROS. Zaznaczono, że czas zrobi swoje, nic nie jest trwałe. W dyskusji poruszano też sprawy synchronizacji imprez sportowych, zespołów instrukcyjno-metodycznych, których jest brak, etycznego kreda sportowca. Przygotowano Telegram do papieża. W wolnych głosach i wnioskach „Sokół” fordoński przedstawił program swojej wyprawy w dn. 21-29.06.2003 r. „Śladami bohaterów „Ogniem i mieczem” Lwów-Kijów – Kresy, na którą zaprosił członków z innych gniazd sokolich. Przedstawiono program Zlotu Sokolstwa Kujawsko-Pomorskiego. Zaznaczono też, że tak jak ustalono 29.03.2003 r. na Radzie w Bydgoszczy siedzibą Kapituły „Zaszczytnej Odznaki Sokolej” jest Bydgoszcz-Fordon. Każde gniazdo płaci za wykonanie odznaki. Gniazda są zobowiązane na czas przysyłać propozycje do związkowego „Kalendarza Imprez” oraz materiały sprawozdawcze, wycinki prasowe, dokumenty rejestracyjne itp. do Biura Związku.
         W 2006 roku powinien odbyć się jak oznajmił w 2000 r. Zbigniew Okorski X. Zlot Sokolstwa Polskiego w Warszawie. Niestety minęły już 3 lata a działacze z Warszawy ciągle zwlekają z podjęciem decyzji o organizacji Zlotu. Czesi już przygotowują się do XIV. Wszechsokolskiego Zlotu w Pradze w 2006 r. Wobec powyższego prezes Andrzej Bogucki przedstawił następującą koncepcję. Ponieważ żadne gniazdo w Polsce nie chce włączyć się w organizację Zlotu w 2006 r., to wyznaczono termin do 31.12.2003 r., że każde gniazdo chętne zorganizowania X. Zlotu zgłosi Radzie wniosek o organizację imprezy, aby potem uczestniczyć w zlocie w Pradze. Prezes poinformował, że w 2006 roku Dzielnica Kujawsko-Pomorska zorganizuje samodzielnie swój zlot, w którym będą mogły ćwiczyć inne gniazda z Polski. Wtedy ćwiczący na tym zlocie dzielnicowym będą uczestniczyć na Zlocie w Pradze w 2006 roku. Powyższą koncepcją Rada w głosowaniu przyjęła jednogłośnie. Następnie Zjazd Rady przyjął następującą uchwałę:
UCHWAŁA
Program i kierunki działania ZTG „Sokół” w Polsce na lata 2003-2007
         „Sokolstwo Polskie założone we Lwowie w 1867 roku zorganizowane w Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce nawiązuje do całości idei i patriotyzmu, dorobku oraz tradycji sokolstwa polskiego. Wszystkie wypracowane od 1867 r. dokumenty ideowe obowiązują sokolstwo w latach 2003-2007. „Sokół” będzie dążył w miarę swych możliwości do wypracowania dokumentów ideowych dla człowieka czasów współczesnych, szczególnie w jednoczącej się  Europie – Unii Europejskiej, według wskazań papieża Jana Pawła II członka honorowego ZTG „Sokół” w Polsce. „Sokół” będzie organizować rocznice patriotyczno-narodowe, mające charakter zachowania tożsamości narodowej Polaków. Podczas uroczystości narodowych „Sokół” będzie podkreślał dorobek kulturotwórczy organizacji oraz będzie wypracowywać nowe formy kulturotwórcze wychowując młodzież w duchu sokolich haseł „w zdrowym ciele zdrowy duch” oraz „Bóg – Honor – Ojczyzna”, rozwijając tożsamość regionalną, polską i europejską. „Sokół” będzie manifestował swoją aktywność poprze organizację zlotów, zjazdów, pielgrzymek, rywalizację sportową, rekreację, krajoznawstwo i turystykę oraz kulturę i oświatę. Każdy wzorowy członek „Sokoła” winien posiadać strój sokoli, tradycyjną czamarę lub granatowe furażerki i oznaki sokole, a młodzież sokola stroje sportowe. Każde gniazdo będzie święcić ze sztandarem, rocznice narodowe, państwowe, regionalne oraz organizacyjne, szczególnie 3 Maja i 11 Listopada oraz inne. „Sokół” uznaje demokratyczne państwo polskie i będzie współpracować ze strukturami państwowymi i samorządowymi oraz z wszystkimi organizacjami sokolimi i przyjaznymi poza Polską, szczególnie ze Światowym Związkiem Sokołów. „Sokół” będzie współpracował z parlamentem i rządem polskim, szczególnie z Ministerstwem Edukacji i Sportu oraz z Ministerstwem Obrony Narodowej. ZTG „Sokół” nie jest i nie będzie związany z żadnym Stronnictwem ani partią polityczną. Zachęcamy naszych członków do uczestnictwa w strukturach państwowych i samorządowych, ale jako osoby indywidualne. Członek „Sokoła przestrzega „10 przykazań sokolich” i „Katechizm Sokoli”. Sokolstwo będzie się przeciwstawiać wszelkim patologiom społecznym szczególnie alkoholizmowi i narkomanii. Poprzez organizację masowego sportu sokolstwo będzie promować „zdrowy styl życia”, „fer play” w zawodach sportowych oraz promować etyczne kredo sportowca. „Sokół” będzie organizować masowy sport wśród młodzieży. Odcinamy się od brutalnego „sportu”, komercializacji sportu. „Sokół” preferuje sport dla wszystkich czysty i amatorski. Według „Sokoła” nie najważniejszy jest wynik ale udział w sporcie, rekreacji i kulturze. „Sokół” będzie organizował imprezy sportowe, rekreacyjne, krajoznawczo-turystyczne. ZTG „Sokół” będzie synchronizował mistrzostwa gniazd sokolich w różnych dyscyplinach sportowych. Utrwalany będzie dorobek i dzień dzisiejszy sokolstwa poprzez różnego rodzaju publikacje i współpracę z mediami. „Sokół” w miarę określonych przepisów prawnych będzie dążył do zagrabionego i ukradzionego majątku Sokolstwa Polskiego”. Na zakończenie prezes podziękował wszystkim uczestniczącym w Radzie. Odczytał wspólnie przygotowany poniższy Telegram do Jego Świątobliwości.
 Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II Członek Honorowy Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce

My Sokoli uczestnicy Zjazdu Sokolstwa Polskiego z udziałem Sokołów z Polski, Czech i Ukrainy, obecni na Zlocie Sokolstwa Kujawsko-Pomorskiego Brodnica-Bydgoszcz w 90. rocznicę powstania Gniazda Sokolego w Brodnicy i 5. rocznicę poświęcenia sztandaru, oraz 80. rocznicę istnienia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Fordonie, przesyłamy Umiłowanemu Ojcu Świętemu najlepsze życzenia urodzinowe oraz z okazji 25. rocznicy pontyfikatu. Życzymy zdrowia i błogosławieństwa Bożego na długie lata, zapewniając o wierności ideom Sokolim. Przyrzekamy trwać na straży wartości chrześcijańskich w jednoczącej się Europie Ojczyźnie – Ojczyzn, zapewniając jednocześnie o nieustannej modlitwie w intencji Piotra naszych czasów. Na tym prowadzący zakończył Radę. Oprac. (HR).Zał. Lwów 1867, Bydgoszcz 1886, Poznań 1886
Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce
Członek Światowego Związku Sokolstwa


140. Lecie Sokolstwa Polskiego


Raport Sprawozdawczy Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce 29.03.2003 – 10.02.2007

Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce jest związkiem Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”. Pierwsze Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” założono we Lwowie 7 lutego 1867 roku, na wzór czeskiego „Sokoła” założonego w 1862r. Nie sposób
w krótkim Raporcie ująć ogromu pracy sokolstwa polskiego. Raport ten jedynie sygnalizuje niektóre fakty. Nie opisano wszystkich imprez i całej bardzo bogatej działalności ZTG „Sokół”. Planuje się jednak szersze opublikowanie monograficzne. W okresie sprawozdawczym od 29.03.2003r. do 10.02.2007r. Związek działał pod kierunkiem wybranych władz na Zjeździe Rady Sprawozdawczo Wyborczej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce w dn. 29.03.2003r. w Bydgoszczy Fordonie. Zarząd: Andrzej Leonard Bogucki (Bydgoszcz-Fordon) – prezes, Zbigniew Okorski (Warszawa) – I wiceprezes, Robert Szamałek (Bydgoszcz) – II wiceprezes, Hanna Rogowska (Bydgoszcz-Fordon) – sekretarz generalny, Wojciech Skalski (Bydgoszcz) – skarbnik, Jerzy Boniecki (Bydgoszcz-Fordon) naczelnik wyszkolenia sportowego, członkowie: Jan Członkowski (Brwinów), Czesław Bernat (Poznań), Robert Ratajczak (Bydgoszcz), Ryszard Gostomczyk (Bydgoszcz), Jan Ambroży (Bukownica), Dariusz Lepiarczyk (Kraków), Kazimierz Głowacki (Zgierz), Elżbieta Rydzkowska (Gdańsk), Franciszek Świerczyński (Bydgoszcz). Kapelanem ZTG „Sokół” w Polsce ks. prał. Edmund Sikorski (Bydgoszcz-Fordon). Komisja Rewizyjna: Helena Szczepaniak (Brodnica) – przewodnicząca, Henryk Pieczka (Kruszyn) – z-ca przewodniczącego, Andrzej Missalla (Bukownica) – członek. Sąd Honorowy: Marian Szatybełko (Sopot) – przewodniczący, Alicja Zagromska-Liszewska (Gdańsk), Zygmunt Cyrek (Zgierz). Większość członków zarządu spełniała swoje funkcje, ale byli też tacy, którzy w ogóle nie uczestniczyli w żadnych zebraniach ani pracach na rzecz Związku. 
ZTG „Sokół” w Polsce w ostatnich czterech latach prowadził aktywną i wzorową sokolską pracę wychowawczo-patriotyczną, sportowo-rekreacyjną i turystyczno-krajoznawczą. Towarzystwa Gimnastyczne „Sokół”, nazywane przez nas Gniazda Sokole, zrzeszone w ZTG „Sokół” w Polsce, posiadają odrębną rejestrację prawną. Gniazda sokole, przy koordynacji Związku organizowały zawody sportowe i turnieje pomiędzy gniazdami oraz dla młodzieży szkolnej mieszkającej  w miastach, osiedlach i wsiach. ZTG „Sokół” w Polsce jest Członkiem Światowego Związku Sokolstwa z siedzibą w Pradze. ZTG „Sokół” w Polsce posiada podpisaną umowę o współpracy  z Ministerstwem Obrony Narodowej. Sokoli przedstawiciele Związku uczestniczyli w pracach organizowanych przez MON, Ministerstwo Edukacji Narodowej, w podkomisjach sportu i edukacji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wielu komisjach w samorządach. ZTG „Sokół” organizował Zjazdy Rad, Zarządu Komisji Rewizyjnej, Prezesów Gniazd. 3 Dzielnice także organizowały Zjazdy Rady. Największą imprezą sokolo-sportową było przygotowanie i organizacja przez TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon X. Zlotu Sokolstwa Polskiego – Bydgoszcz 2006. Wielkim przedsięwzięciem Związku była koordynacja udziału sokolstwa polskiego z gniazd sokolich w XIV. Wszechsokolskim Zlocie w Pradze w 2006r. Trzeba zaznaczyć, że zgodnie z sokolim hasłem „w zdrowym ciele zdrowy duch”, sokole zloty gimnastyczne są fundamentem pracy sokolstwa. Gimnastyka masowa jest jedyną i główną dyscypliną rekreacyjno-sportową sokolstwa. Niestety nie wszystkie gniazda postarały się o to, aby ich członkowie ćwiczyli na zlotach. Gniazda sokole organizują uprawianie wiele innych dyscyplin sportowych, których sekcje prężnie działają w „Sokole”, ale te inne dyscypliny są tylko uzupełnieniem idei sokolej i o tym musi pamiętać każdy sokół. Koniecznie trzeba utrzymywać częstotliwość organizacji zlotów co 6 lat. Każdy sokół musi pamiętać, a przede wszystkim liderzy sokolstwa, że zloty są oznaką sprawności organizacyjnej naszej organizacji sokolej. Trzeba przyznać, że sokolstwo polskie posiada imponującą różnorodność uprawiania dyscyplin sportowych, które są świetną ofertę dla młodzieży i dorosłych. W ZTG „Sokół” w Polsce uprawiane są aż 32 dyscypliny sportowe zorganizowane w sekcjach: gimnastyka wolna, masowa i artystyczna, fitness, piłka koszykowa, piłka siatkowa, rowerowo-kolarska, L. A. – biegowa, tenis, tenisa stołowego, piłki nożnej, brydżowa, unihokeja, rzutu podkową, łucznictwa, gier zręcznościowych, turystyczno-krajoznawcza, aerobiku, motorowa, strzelecka, rugby. Karate i samoobrony, akrobatyki sportowej, Sokolich Drużyn Polowych i Przysposobienia Wojskowego, wspinaczki, biegów na orientację, taneczno-teatralna, radiopelengacja sportowa i krótkofalowcy, break-dans, ringo, gier świetlicowych, kulturystyki i trójboju siłowego, bilarda i pływacka. Zob. załącznik z wykazem gniazd „Sekcje sportowo rekreacyjne gniazd ZTG „Sokół” w Polsce – stan na 10.02.2007r.” Wszelka działalność ZTG „Sokół” w Polsce została opracowana i opisana przez prezesa oraz opublikowana przez Centrum Informatyki Naukowej Sokolstwa Polskiego przy TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon. Trzeba zaznaczyć, że prace przygotowawcze do publikacji były wykonywane społecznie. CINSP zgromadziło liczne akta sokole, które obecnie są uporządkowywane i zostaną przekazane do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Sokoli organizowali imprezy i uroczystości upamiętniające rocznice narodowe i państwowe. Delegacje władz Związku, Dzielnic i Gniazd uczestniczyły ze sztandarami na uroczystościach m. in.3.05. – Święta Konstytucji, 11 listopada – Święta Niepodległości, kolejnych rocznicach powrotu Pomorza do Polski, powstania wielkopolskiego. 17 maja 2003r. w Brodnicy został zorganizowany Zjazd Programowy Rady ZTG „Sokół” w Polsce. Był to pierwszy Zjazd Rady po Radzie Sprawozdawczo-Wyborczej. Właśnie w Brodnicy Rada przyjęła Uchwałą program i kierunki działania naszego Związku na lata 2003-2007. Zgodnie z ideą sokolą, zawierającą 10 Przykazań Sokolich, Katechizm Sokoli i hasła „w zdrowym ciele zdrowy duch” oraz „Bóg-Honor-Ojczyzna”, praca sokolstwa to harmonia duszy i ciała. Poprzez kształtowanie duchowości, formacji, kształtowanie zasad patriotyczno-wychowawczych i obywatelskich w umiłowaniu naszej Ojczyzny Rzeczpospolitej Polskiej oraz uprawianie sportu, rekreacji, przysposobienia obronnego czy turystyki i krajoznawstwa ZTG „Sokół” w Polsce zrealizował swoje zaplanowane zadania programowe. Ten Raport ze względów technicznych ujmuje jedynie niektóre wydarzenia z naszej działalności sokolej. ZTG „Sokół” zrealizował liczne przedsięwzięcia ideowo-wychowawcze i sportowe. Całość dokonań za ostatnie 4 lata zostanie opracowany, o ile będą środki opublikowany w oddzielnej monografii. W ramach działalności ideowej, kształtującej osobowość i postawy sokołów organizowano liczne wieczornice patriotyczne z okazji różnych rocznic narodowych, państwowych, kulturalnych czy sokolich. Sokolstwo dbało o Pamięć narodową poprzez uczestnictwo w Miejscach Pamięci Narodowej, organizowano wystawy okolicznościowe sokole, historyczne i kulturowe, wieczory kolęd i spotkania opłatkowe, pielgrzymki do sanktuariów Maryjnych. Obchodzono „Dni Papieskie”, pamiętano o ofiarach II wojny światowej. Sokoli uczestniczyli w wielu Mszach Św. w swoich gniazdach i miejscowościach. Prowadzono w niektórych gniazdach formację rodzin. Też urządzano Bale Sokoła, wieczorki taneczne i biesiady. Obchodzono „Dzień Matki” i „Dzień Dziecka”. Głównymi i sympatycznymi imprezami były obchody rocznicowe swoich gniazd. Np. w 2006r. obchodzono 120 lecie gniazd w Bydgoszczy i Krakowie, 110 lecie w 2004r. obchodziło gniazdo w Gdańsku, 100 lecie w 2005r. obchodziło gniazdo w Warszawie, a w 2003r. swoje 80 lecie obchodziło gniazdo w Bydgoszczy-Fordonie. Każde gniazdo ze sztandarem uczestniczyło w obchodach kolejnych rocznic uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791r. oraz 11 listopada 1918r. podczas obchodów świąt narodowych i państwowych. W Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny odwiedzano groby sokołów, zapalano znicze i kładziono kwiaty. Często organizowano imprezy sokole, które przypominały sylwetki zasłużonych sokołów. Dużo gniazd posiada imiona zasłużonych sokołów. Jest to piękna idea pamięci o naszych ludziach sokoła. Pomimo, że na ten temat mówimy wiele lat, aby nadawać imiona gniazd po zmarłych sokołach, trzeba niestety stwierdzić, że dotychczas wiele Towarzystw nie nadało żadnego imienia. Szkoda i przykro. Głównym patronem sokolstwa polskiego od 15.10.1898r. jest Tadeusz Kościuszko. W 2006r. Związek zorganizował uroczystości 260. rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki. Każdy sokół powinien wiedzieć, że należy w swoich planach gniazd i programach ująć tą postać narodową w ciągłej pracy ideowej. Ulubionym sokołem jest gen. Józef Haller, którego imię nosi kilka gniazd. Temu naszemu sokolemu generałowi często organizowaliśmy uroczystości pamięci. Uchwałą Rady ZTG „Sokół” w Polsce Rok 2003 był rokiem Hallerowskim w 130. rocznicę urodzin generała. Zorganizowano wiele imprez rocznicowych. W 2003r. obchodzono 100. rocznicę urodzin sławnego śpiewaka Jana Kiepury, który był sokołem w Sosnowcu, a jego ojciec prezesem gniazda. W 2006r. upamiętniono 350. rocznicę ślubów króla Jana Kazimierza w Katedrze Lwowskiej. Włączono się w organizację akcji „Żołnierskiej Pamięci”, przygotowanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W 2003r. obchodzono 60. rocznicę śmierci gen. Władysława Sikorskiego. W 2006r. zorganizowano uroczystości „40 lat od milenijnych obchodów w 1966r., 1040 lecia Chrztu Polski”. W 2003r. sokoli jako potomkowie powstańców styczniowych zorganizowali 140. rocznicę powstania styczniowego 1863r. Uczczono pamięć szczególnie dh Edmunda Calliera i innych przywódców tego powstania. Trzeba zaznaczyć, ze po powstaniu dh Edmund Callier, osiedlił się w Poznaniu, gdzie był znaczącą i sympatyczną postacią. Nosił swój mundur powstańca na wzór którego tzw. „callierówki” nosili poznańscy sokoli. Każde gniazdo zorganizowało lub zaznaczyło w swej działalności w 2003r. 25 lecie Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, który byłsokołem i członkiem honorowym ZTG „Sokół” w Polsce. 2.04.2005r. zmarł „Sokół Świata” papież Jan Paweł II, wszyscy sokoli głęboko przyjęli tę śmierć, umartwiając i modląc się za Jego Duszę. ZTG „Sokół” opracował i wysłał do Watykanu kondolencje oraz ważny dokument „Świadectwo Świętości”. W 2005r. zorganizowano uroczystości 400. lecia bitwy pod Kircholmem, 150. rocznicę śmierci Adama Mickiewicza, 100 lecie literackiej nagrody Nobla Henryka Sienkiewicza, który tak pięknie pisał o potrzebie istnienia sokolstwa polskiego. W 2006 r. przedstawiciele Związku uczestniczyli w odsłonięciu pomników, Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i sokoła i patrioty Romana Dmowskiego w Warszawie Sokolstwo działając na niwie narodowej organizowało i uczestniczyło w „Apelach Pamięci Narodowej” i „Marszach Pamięci Narodowej”. Przedstawiciele sokolstwa publicznie w mediach przeciwstawili się budowie centrum wypędzonych w Berlinie. Występowano też przeciw zakłamywaniu przeszłości historycznej m. in. dot. dnia 3.09.1939r. podczas dywersji hitlerowskiej w Bydgoszczy. Sokolstwo obchodziło rocznice, narodowe lokalnie ze sztandarami, dotyczące napaści hitlerowskiej i sowieckiej na Polskę w dniach 1.09. i 17.09.1939r. Tradycją sokolą, już bardzo starą jest i był udział ze sztandarami w Procesjach Bożego Ciała. Piękny ogólnopolski koncert, transmitowany przez TV-TRWAM zorganizowali sokoli w Lublinie p.t. „A to Polska właśnie”. Zorganizowano też koncerty „Pieśni o Domu Ojczystym”, „Śpiewy historyczne” czy „Galerię dziejową”. Zajmowano się też profilaktyką antyalkoholową oraz organizowaniem wykładów formacyjnych. Niezwykle ważną pracę dokonało Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz-Fordon, dokumentując, utrwalając, archiwizując, opracowując dzieje i teraźniejszość sokoła. Wydano publikacje o sokolstwie w Bydgoszczy i Krakowie. Zbierano i publikowano też biogramy sokołów w „Sokolim Słowniku Biograficznym”. Słownik ten czeka na dopracowanie i na historyka, który mógłby go wydać w formie osobnej książki. Szukajmy i oferujmy prace historykom o dziejach sokolstwa, które ciągle nie są jeszcze opracowane. Nasze publikacje wysyłano do bibliotek, muzeów czy instytucji. ZTG „Sokół” współpracował z wieloma instytucjami, samorządami, stowarzyszeniami i związkami, urzędami  m. in. Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Edukacji, Pomorskim Okręgiem Wojskowym, Towarzystwem Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków, ZHP, Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, Fundacją Archiwum Pomorskie Armii Krajowej, Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Bydgoszczy, Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego, PTTK, Stowarzyszeniem Weteranów Armii Polskiej w USA, Stowarzyszeniem Szwadron Jazdy Rzeczypospolitej I Oddział Pomorza Nadwiślańskiego, Związkiem Szlachty Polskiej, Polskim Towarzystwem Ziemiańskim, Bractwem Inflanckim, Klubem Bydgoskim, związkami sokolimi i sportowymi i. in. Niezwykle znaczące i wysokie osiągnięcia ZTG „Sokół” w Polsce posiada w organizowaniu imprez i uprawianiu masowego sportu i rekreacji, turystyki i krajoznawstwa. Każde gniazdo posiada swoja wiodącą dyscyplinę sportu. Naliczyłem w/w 32 dyscypliny sportowe, które sokolstwo polskie uprawia, ale nie jestem pewien czy są to wszystkie dyscypliny. Warto wymienić chociaż tylko niektóre gniazda i imprezy sportowe organizowane przez Sokolstwo. Główne imprezy to zorganizowany w 2003r. „Zlot Sokolstwa Kujawsko-Pomorskiego” w Brodnicy i w Bydgoszczy-Fordonie z udziałem 1200 sokołów, w 2006r. „X.Zlot Sokolstwa Polskiego-Bydgoszcz 2006” z udziałem 800 sokołów. Udział wzięło przeszło 100 sokołów z ZTG „Sokół” w XIV. Wszechsokolskim Zlocie w Pradze. Zorganizowano „Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce w Tenisie Stołowym w 2003 i 2005r.w Gniewkowie, w 2004r. w Częstochowie, w 2006r. w Brwinowie, a w 2007r. planowane są w Zgierzu w 100-lecie tego gniazda. Sokolstwo w Gniewkowie jest bardzo silnym ośrodkiem tenisa stołowego. Sokoli tego gniazda brali udział w wojewódzkich turniejach klasyfikacyjnych, indywidualnych drużynowych Mistrzostwach Wojewódzkich i w półfinałach Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży, Międzynarodowych Mistrzostwach Młodzików, w III Lidze Mistrzostw Polski Kadetów, Igrzyskach Olimpijskich Sportowców Wiejskich. W Gniewkowie tradycyjnie organizowane są Biegi Sokoła – Memoriał Milewskich. Sokoli uczestniczą w olimpiadach LZS i imprezach TKKF, a także sami urządzają wiele turniejów i imprez sportowych. Uczestniczyli na zaproszenie sokolstwa w Austrii w międzynarodowym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Ambasadora RP w Austrii. W Gniewkowie przebywali na zawodach sokoli z Białorusi, a także sokoli z Gniewkowa uczestniczyli w obozie w Wołkowysku. Organizują obozy i ferie zimowe i letnie. Sokoli z Gniewkowa uczestniczyli w zawodach w Wiedniu a sokoli z Austrii w Gniewkowie. Gniazdo gniewkowskie zorganizowało obóz kondycyjny w Centralnym Ośrodku Olimpijskim w Zakopanem. Sokoli z Brzozy k/Bydgoszczy posiadają silną drużynę łuczniczą. Biorą udział i organizują zawody łucznicze – miejscowe 5 razy w roku, 2 okręgowe, 2 lokalne, 1 krajowe. Sokoli przy Gimnazjum 3 w Bydgoszczy organizują Fordoniady, turnieje piłki halowej, siatkowej unihokeja. Sokoli w Kępnie organizują turnieje piłki siatkowej (III Liga WZPŚ). Sokoli na Ratajach w Poznaniu prowadzą z rozmachem pracę sportową poprzez codzienne zajęcia rekreacji ruchowej i zajęcia świetlicowe. Są organizowane Turnieje Sokoła, Rekreacyjne Festyny Radości, Biegi Niepodległości, Biegi Radości, Turnieje Niepodległości z okazji Rocznic Powstania Wielkopolskiego, Festyny Zwycięstwa w Rocznicę Cudu nad Wisłą. Prężnie działające gniazdo sokole w Bukówcu Górnym corocznie organizuje tradycyjne ogólnopolskie Biegi Sokoła, Mistrzostwa Polski Lekarzy, Rajdy Motorowe „Drogami Września 1939r”, „Dni Sokoła”. Sokoli w Zbąszyniu uczestniczą w ligach powiatowych piłki nożnej i piłki siatkowej, organizują spływy kajakowe i grzybobrania. Bardzo aktywne od wielu lat gniazdo sokole w Bukownicy organizuje Ogólnopolskie Biegi Sokoła, Rajdy rowerowe, Strzelania do „Złotej Tarczy Sokoła”, Mistrzostwa Rowerów „Górali”. Sokół w Gdańsku uczestniczy w rozgrywkach Ligi Okręgowej Koszykówki. Sokół w Sopocie organizuje turnieje rugby, piłki siatkowej plażowej, uczestniczy w lidze szkół w unihokeju. Sokoli w Zgierzu prowadzą bardzo prężną pracę sportową szczególnie w tenisie stołowym organizują turnieje m. in. Turniej Niepodległości w tenisie stołowym, turnieje piłki nożnej i siatkowej. Sokoli w Krakowie organizują zajęcia i obozy karate, uprawiają turystykę górską. Sokoli w Częstochowie biorą udział w rozgrywkach III Ligi Koszykówki, organizują turnieje tenisa stołowego i breac-dance. Sokół w Warszawie organizuje liczne obozy wspinaczkowe, przysposobienia wojskowego i zawody łucznicze. Bardzo silnym gniazdem jest Sokół w Brwinowie. Uczestniczy w rozgrywkach MOZTSt III i IV Ligi, Amatorskiej Lidze Futbolowej, Rajdach m. in. Druha Ignacego Kozielewskiego, w Grodziskiej Amatorskiej Lidze Siatkówki. Sokoli w Tomaszowie Lubelskim prowadzą zajęcia z gimnastyki przyrządowej. Sokoli w Bydgoszczy-Fordonie zorganizowali masowe liczne zawody i turnieje piłki koszykowej, coroczny „Wielki Turniej Koszykówki Szkół Gimnazjalnych o Puchar Prezydenta Bydgoszczy, turniej unihokeja, „Marsze Pamięci Narodowej”, Rajdy Hallerowskie, uczestniczyli w „Święcie Kawalerii”. Zorganizowano turniej „Blokowisko”, „Rajd Szlakiem Bohaterów Ogniem i Mieczem” na Ukrainę. Uczestniczyli w Salezjańskiej Lidze Fordonu w piłce nożnej, organizowali Mistrzostwa Bydgoszczy i wojewódzkie Gimnazjady w unihokeju, Biegi Sokoła, Festyny sportowe z okazji Dnia Dziecka, Dni Bydgoszczy, zawody L. A., liczne pokazy i popisy gimnastyczne oraz turniej tenisa. Sokoli w Lublinie organizują obozy wspinaczkowe. Sokół w Łańcucie posiada znane w całym kraju drużyny w I Lidze Koszykówki i drugą w III Lidze. Sokół I w Bydgoszczy prowadzi działalność gospodarczą w kierunku utrzymania swojego budynku sokolni przy ul. Toruńskiej 30. Gniazdo to jest właścicielem znanego kina „Adria”, które jest dzierżawione podobnie jak i inne pomieszczenia. Sokoli dokonali modernizacji i remontu budynku, kina, instalacji c.o. i in. Przebudowano i wyposażono sale gimnastyczne i siłownię. Gniazdo prowadzi zajęcia z fitness. W 2004r. ZTG „Sokół” w Polsce obchodził 110. rocznicę strzelenia pierwszej bramki w meczu piłki nożnej w 1894r. przez dh W. Chomickiego sokoła na meczu Lwowa z Krakowem. Była to pierwsza polska bramka piłki nożnej. Polscy sokoli urządzali zawody piłkarskie w Brwinowie i Bydgoszczy-Fordonie. Pomimo poinformowania władz państwowych i Polski Związek Piłki Nożnej o uczczenie tej rocznicy, niestety nic w Polsce nie zorganizowano oprócz nielicznych publikacji i informacji w prasie. Jest to polski grzech zaniechania swojej tradycji i historii. Sokolstwo nie zostało wsparte przez silne czynniki państwowe i media. Natomiast państwo ukraińskie wykorzystało tę rocznicę i ogłoszono światu, że to Ukraina ma starą tradycję w rozgrywkach piłki nożnej. Sic! Sokolstwo na Litwie współorganizuje „Parafiady Dzieci i Młodzieży”, Marsze Szlakiem Józefa Piłsudskiego oraz organizuje i uczestniczy 
w turniejach ringo. Sokół na Ukrainie z braku środków prowadzi niewielką działalność sportową w Tarnopolu ale uczestniczy w imprezach w Polsce. Bardzo prężnie działa Sokół Polski w Wiedniu w Austrii. Z bogatą działalnością Sokół należy do jednej z najprężniejszych organizacji polonijnych. Organizowane są turnieje piłki nożnej, tenisa stołowego. Sokoli polscy w Wiedniu uczestniczą we wszystkich ważniejszych ligach i turniejach m. in. Polonijnej Lidze Piłkarskiej w Wiedniu, Związku Tenisa Stołowego, Lidze Diecezjalnej, Mistrzostwach Diecezji Wiedeńskiej.ZTG „Sokół” w Polsce organizacyjnie podzielony jest na 10 Dzielnic. Działają 44 Towarzystwa Gimnastyczne „Sokół” – Gniazda Sokole jako jednostki terenowe z oddzielną rejestracją prawną i prowadzącą swoją oddzielną działalność merytoryczną i finansową. W strukturze organizacyjnej brakuje nam ciągle Okręgów, tj. gniazd działających w powiatach. Z 10 Dzielnic, które obejmują terytorialne województwa, aktywnie działają 3 tj. I. Dzielnica Kujawsko-Pomorska ZTG „Sokół” w Polsce, II. Dzielnica Wielkopolska, V. Dzielnica Małopolska. Dzielnice te posiadają swoje władze, które koordynują pracę. 7 Dzielnic ma jedynie pełnomocników. Jednak sprawność organizacyjna całego ZTG „Sokół” w Polsce, dzięki Zarządom Związku i Gniazd była prężna i skuteczna. Zarząd Główny Związku bezpośrednio współdziałał z zarządami i poszczególnymi Gniazdami Sokolimi. Załącznik do tego Raportu – dokument pt. „Gniazda Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” Polsce. Stan na dzień 10 lutego 2007r.”, obejmuje ilościowy wykaz Dzielnic, gniazd i członków ZTG „Sokół” w Polsce na dzień 10 lutego 2007r. Stan liczbowy wynosi razem 7871 pełnoletnich druhów, druhen i sokoląt do lat 18. Z ZTG „Sokół” w Polsce organizacyjnie są związane gniazda sokolstwa polskiego na Litwie, w Austrii i Białorusi. ZTG „Sokół” w Polsce jest członkiem Światowego Związku Sokolstwa, ale także współpracowano z sokolstwem w innych państwach nie należącym do tego Związku m. in. z PFA-USA i in. Trzeba zaznaczyć, że nie wszystkie gniazda przesłały dokładnie i starannie wypełnione Raporty, nie mówiąc już o przesłaniu ich w terminie. Tu też warto przypomnieć, że nasze jednostki organizacyjne powinny pieczętować dokumentację tuszem zielonym, czyli jednolicie w całym Związku. Gniazda, które nie przesłały wypełnionych Raportów nie zostały ujęte w Raporcie, który trzeba zaznaczyć jest najważniejszym dokumentem świadczącym o pracy gniazda, który wypełniany jest raz na 4 lata. Gniazda szkolne, które powstały w 2000 roku na IX. Zlot, potem upadły. Wiąże się to też ze zmianą sieci szkół oraz niżem demograficznym. Zauważono, że pośród obecnej młodzieży jest coraz mniej chętnych do uprawiania masowego ruchu – rekreacji i sportu. Pomimo budowy wielu ośrodków sportu, basenów, boisk itp. przez państwo polskie i samorządy, widocznie zmieniają się obyczaje młodych ludzi, z których wielu po prostu nie chce uprawiać sportów, woli siedzieć przed telewizorem czy komputerem. Także w samych szkołach zauważono, że coraz więcej uczniów stara się o zwolnienie z WF. W Polsce zauważono w ostatnich latach zmniejszenie aktywności obywatelskiej w pracy społecznej. Także w „Sokole” zmniejszyła się społeczna działalność. Coraz bardziej widać komercjalizm. Kilka gniazd sokolich upadło lub nie prowadziło żadnej działalności. Tenże Raport powstał w oparciu o Raporty gniazd. W strukturze związkowej nie ujęto gniazd, które nie przekazały Raportów i nie prowadziły żadnej działalności, nie dostarczały do biura Związku żadnych sprawozdań. Należy zaznaczyć, że ZTG „Sokół” w Polsce nie był i nie jest związany z żadnym stronnictwem i żadną partią polityczną. Sokolstwo Polskie jest organizacją obywatelską i narodową, propaństwową, demokratyczną, łączącą wielu Polaków, jednocześnie organizacją popierającą zjednoczenie Europy. W latach 1990-2007 przez 17 lat Biuro Związku bezpłatnie mieściło się w prywatnym mieszkaniu prezesa przy ul. Bachledy 2/20 w Bydgoszczy, korzystając z prywatnego telefonu i sprzętu. Wszelkie prace biurowe były wykonywane społecznie. ZTG „Sokół” w Polsce nie zatrudniał żadnego pracownika administracyjnego. Wszelkie pisma wychodzące z Związku (oznaczone literą W) i przychodzące (P) do Związku były zarejestrowane w księdze podawczej. Wykaz ilościowy: listy i pisma wysłane (W) w 2003r. – 435, 2004r. – 495, 2005r. – 588, 2006r. – 692, 2007r. do lutego – 170. Listy i pisma wpływające (P) w 2003r. – 235, 2004r. – 186, 2005r. – 195. 2006r. – 228, 2007r. do lutego – 20. Razem w okresie sprawozdawczym (4 lata) wysłano 2380 szt. i wpłynęło 864 szt. pism i listów.Władze Związku starały się uhonorować wielu sokołów Zaszczytną Odznaka Sokolą, z wpisaniem i opublikowaniem ich nazwisk do „Złotej Karty Sokolstwa Polskiego”, Dyplomami i Listami Gratulacyjnymi W imieniu całego zarządu pragnę zaznaczyć, że sokolstwo polskie w okresie sprawozdawczym wykonało dobrą i solidną robotę ku chwale Rzeczypospolitej. Gratuluję wszystkim zaangażowanym w pracy sokolej. Serdecznie dziękuję wszystkim działaczom Związku i Gniazd Sokolich za bardzo wytrwałą i znaczącą pracę na rzecz Sokolstwa Polskiego. Należy zaznaczyć, że wszelka praca w prowadzeniu ZTG „Sokół” w Polsce była społeczna. Czołem! W 140. Lecie Sokolstwa Polskiego Prezes ZTG „Sokół” w Polsce Dr Andrzej Bogucki Bydgoszcz, dn. 7 lutego 2007r.

Liczba gniazd sokolich prawnie zarejestrowanych i członków Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce w latach 1989-2007


Stan na dzień
Liczba gniazd sokolich ZTG „Sokół” w Polsce
Liczba członków
18.11.1989
5
   429
01.10.1991
18
 1045
24.04.1993
34
 3167
11.01.1997
44
 4216
20.03.1999
59
 4776
03.06.2000
86
(w tym gniazda szkolne)
10071
29.03.2003
36
 5398
10.02.2007
44
 7877

 

 

Prezesi ZTG „Sokół” w Polsce w latach 1989-2007

Dh Zbigniew Okorski 18.11.1989 - 20.03.1999r.

Dh Andrzej Bogucki 20.03.1999 - 10.02.2007r.

Oprac. Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz-Fordon - Dr Andrzej Bogucki
 

ZLOTY SOKOLSTWA POLSKIEGO

I.       5-6.06.1892 r.                        Lwów
II.      14-15.07.1894 r.           Lwów
III.     28-29.06.1896 r.           Kraków
IV.     27-29.06.1903 r.           Lwów
V.      14-16.07.1910 r.           Kraków
VI.     8-10.07.1921 r.                      Warszawa
VII.    28.06.-1.07.1929 r.                Poznań
VIII.   26-29.06.1937 r.           Katowice
IX.     2-4.06.2000 r.                        Bydgoszcz
X.      2-3.06.2006 r.                        Bydgoszcz

Raport sprawozdawczy za lata 2003-2007 zatwierdzony i przyjęty Uchwałą przez Zjazd Rady Sprawozdawczo-Wyborczej ZTG „Sokół” w Polsce dnia 10 lutego 2007r. w Poznaniu.
Oprac. Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz-Fordon Dr Andrzej Bogucki.Centralne Obchody 140. Lecia Sokolstwa Polskiego 7-11 lutego 2007roku

Zjazd Rady Sprawozdawczo-Wyborczej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce za lata 2003-2007
Poznań, 10 lutego 2007roku

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” założono we Lwowie 7 lutego 1867r. Rok 2007 został ogłoszony przez Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce rokiem 140. Lecia Sokolstwa Polskiego. W dniach 7-11 lutego 2007r. odbyły się „Centralne Obchody 140. Lecia Sokolstwa Polskiego”. 7 lutego 2007r. w Bydgoszczy-Fordonie w Gimnazjum 3 im. gen. Józefa Hallera, odbyło się uroczyste posiedzenie Przewodnictwa ZTG „Sokół” w Polsce w 140. rocznicę założenia Sokolstwa Polskiego we Lwowie. W uroczystościach uczestniczyło 7 pocztów sztandarowych: TG „Sokół” – Poznań, Bydgoszcz II, Bukownica, Zgierz, Brwinów, Bukówiec Górny, Czerwonak-Koziegłowy (dawny Nottingham). W sobotę 10 lutego 2007r. w Poznaniu, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. ks. Józefa Tischnera, os. Czecha 59 zorganizowano Zjazd Rady Sprawozdawczo-Wyborczej za okres od 29.03.2003r. do 10.02.2007r., który otworzył dh Czesław Bernat – prezes TG „Sokół” Poznań-Rataje. W szkole otwarto wystawę pt. „Sokół Wielkopolski”. W Sali Herbowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18 odbyła się uroczysta Sesja poświęcona 140. leciu Sokolstwa Polskiego, uświetniona występem Chóru Nauczycieli im. Ignacego Paderewskiego. Sesję prowadził dh Przemysław Sytek. Referat pt. „140. Lecie Sokolstwa Polskiego w latach 1867-2007” wygłosił dh Andrzej Leonard Bogucki. Na uroczystą sesję przybyli sokoli z całej Polski, goście, posłowie, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, duchowieństwa, organizacji i stowarzyszeń, którzy złożyli życzenia i gratulacje. Odczytano nadesłane specjalne adresy od: Dh Ks. Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski – Członka Honorowego ZTG „Sokół” w Polsce, Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego, Kancelaria przesłała pozdrowienia i zyczenia wszelkiej pomyślności na 140. lecie, Pawła Kwaśniaka z Kancelarii Sejmu, Dyrektora Generalnego w imieniu Marszałka Sejmu RP Marka Jurka, Bogdana Borusewicza – Marszałka Senatu RP, Marka Woźniaka – Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Tadeusza Dziuby – Wojewody Wielkopolskiego, Ryszarda Grobelnego – Prezydenta Miasta Poznania, Jana Grabkowskiego – Starosty Poznańskiego, ks. inf. Antoniego Wierzbińskiego, dh Franciszka Marduły z Zakopanego, najstarszego czynnego liczącego 98 lat sokoła w Polsce, dh Jarosława Bernarda – prezydenta Światowego Związku Sokolstwa i Związku Sokolstwa w Czechach (ČOS), Michała Sienkiewicza – prezesa polskiego TG „Sokół” na Litwie, Stefana Barłóg – Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Towarzystwa Pamięci gen. Józefa Hallera i Hallerczyków, Związku Oficerów Rezerwy im. Józefa Piłsudskiego, Jarosława Rura – komendanta Chorągwii Wielkopolskiej ZHP, Mariusza Wiśniewskiego – Radnego Miasta Poznania.

Zjazd Rady Sprawozdawczo-Wyborczej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, Poznań 10.02.2007 roku

Zjazd Rady Sprawozdawczo-Wyborczej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”w Polsce, którego przewodniczącym był Andrzej Bogucki, dokonał sprawozdania i oceny merytorycznej i finansowej za okres od 29.03.2003r. do 10.02.2007r., oraz wybrał nowe władze. W okresie sprawozdawczym ZTG „Sokół” w Polsce z siedzibą ogólnopolską w Bydgoszczy, prowadził aktywną i wzorową sokolską pracę wychowawczo-patriotyczną, sportowo-rekreacyjną i turystyczno-krajoznawczą. Towarzystwa Gimnastyczne „Sokół”, nazywane Gniazdami Sokolimi, przy koordynacji Związku, organizowały zloty, zawody i turnieje dla młodzieży sokolej i szkolnej w miastach, osiedlach i wsiach. ZTG „Sokół” organizacyjnie podzielony jest na 10 Dzielnic i 44 Towarzystwa Gimnastyczne „Sokół” jako jednostki terenowe. Liczba członków wynosi razem 7871 pełnoletnich druhen, druhów i sokoląt. W ZTG „Sokół” w Polsce uprawiane są 32 dyscypliny sportowe. Zob. bliżej „Raport Sprawozdawczy Związku Towarzystw gimnastycznych „Sokół” w Polsce 29.03.2003-10.02.2007”. Rada podjęła uchwały i jednomyślnie udzieliła ustępującemu zarządowi absolutorium.

Uchwała: Rady Związku Towarzystw Gimnastycznych ”Sokół” w Polsce,Poznań, 10 lutego 2007r. „Zjazd Rady Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce przyjmuje i zatwierdza sprawozdania merytoryczne i finansowe za okres od 29.03.2003r. do 10.02.2007r. oraz udziela ustępującemu zarządowi absolutorium”.
Następnie dh Jerzy Boniecki przedstawił uroczystą Laudację i wniosek a Rada Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce nadała dotychczasowemu prezesowi w latach 1999-2007 dh Andrzejowi Boguckiemu, godność „Prezesa Honorowego Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce.
Uchwała: Rady Związku Towarzystw Gimnastycznych ”Sokół” w Polsce
Poznań, 10 lutego 2007r. Zjazd Rady Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polscew Poznaniu w dniu 10 lutego 2007r. w najwyższym poszanowaniu i w dowód uznania nadaje „Pierwszemu Sokołowi Rzeczypospolitej” Druhowi Andrzejowi Boguckiemu Zaszczytną Godność „Prezesa Honorowego Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce” za wzorowe kierowanie i zarządzanie Związkiem Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”
w Polsce, oraz wieloletnie oddanie się sprawie sokolej, wierność idei sokolej oraz pracy społecznej i zasługi dla kultury narodowej oraz Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej”.
Wybrano nowe władze ZTG „Sokół” w Polsce na lata 2007-2011
Zarząd: dh Antoni Belina Brzozowski – prezes (Warszawa), dh Zbigniew Okorski – I wiceprezes (Warszawa), dh Jerzy Boniecki – II wiceprezes (Bydgoszcz-Fordon), dh Jerzy Kulesza – sekretarz generalny (Warszawa), dh Wiesław Jerz – skarbnik (Warszawa), dh Jan Członkowski – naczelnik wyszkolenia sportowego (Brwinów), członkowie: dh Przemysław Sytek (Czerwonak-Koziegłowy), dh Czesław Bernat (Poznań-Rataje), dh Stanisław Rabiasz (Kraków), dh Tomasz Stańko (Lublin), dh Eugeniusz Szpakowski (Zgierz), dh Ilona Grońska (Kraków), dh Jan Ambroży (Bukownica), dh Stanisław Marduła (Zakopane), dh Wacław Baczyński (Częstochowa).
Komisja Rewizyjna: dh Piotr Mazur – przewodniczący (Lublin), dh Antoni Kupcewicz – wiceprzewodniczący (Bydgoszcz IV), dh Andrzej Missalla – sekretarz (Bukownica). Sąd Honorowy: dh Robert Szamałek – przewodniczący (Bydgoszcz I), dh Robert Ratajczak – wiceprzewodniczący (Bydgoszcz I), dh Barbara Jastrzębska-Rutkowska – sekretarz (Bydgoszcz II-Fordon), dh Regina Więch – członek (Brwinów), dh Antoni Marcinek - członek (Bukówiec Górny). Rada powołała Kapitułę „Zaszczytnej Odznaki Sokolejw składzie: dh Antoni Belina Brzozowski, dh Zbigniew Okorski, dh Jerzy Boniecki, dh Jerzy Kulesza, dh Wiesław Jerz, dh Jan Członkowski, z możliwością dokoptowania zasłużonych działaczy sokolich. Rada wybrała delegatów ZTG „Sokół” w Polsce do Światowego Związku Sokolstwa w składzie: dh Antoni Belina Brzozowski, dh Zbigniew Okorski, dh Jerzy Boniecki.
Przekazanie władzy
Po wyborze nowego prezesa nastąpiło przekazanie władzy i sztandaru przez dh Andrzeja Boguckiego, który przyjął przysięgę od dh Antoniego Beliny Brzozowskiego, w obecności 57 obecnych członków Rady i sokolich pocztów sztandarowych, że dotrzyma on wierności ideii sokolej, oddania honorowego w zarządzaniu i pracy organizacyjnej oraz kierowaniu Związkiem i Sokolstwem Polskim jako Zakonem Rycerskim oraz, że sztandar sokoli przekaże po odebraniu przysięgi od następnego wybranego prezesa. Przysięgę dh Antoni Belina Brzozowski zakończył słowami „Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci...”. Dh Andrzej Bogucki wręczył dh Antoniemu Belinie Brzozowskiemu sztandar Gniazda Poznańskiego.
Podjęto jeszcze dwie uchwały organizacyjną i programową.
Uchwała:
Rady Związku Towarzystw Gimnastycznych ”Sokół” w Polsce Poznań, 10 lutego 2007r. „Rada Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce wprowadza poprawkę do Statutu § 2 i uchwala, że „Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Warszawa”.
Uchwała: Rady Związku Towarzystw Gimnastycznych ”Sokół” w Polsce Poznań, 10 lutego 2007r. „Powstałe w 1867 roku Sokolstwo Polskie w Lwowie, poprzez swoją 140 letnią tradycję pracy organicznej, sportowej, niepodległościowej i patriotyczno-wychowawczej będzie realizować swoje dalsze cele w oparciu o Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”  w Polsce. Sokolstwo Polskie jest Zakonem Rycerskim od samego początku założenia. Główne idee zostały zaprezentowane na V. Zlocie Sokolstwa Polskiego w Krakowie w 1910 r. Jako organizacja, otwarta na przyjaźń i współpracę między narodami, będzie realizowała program i promowanie kultury narodowej i tożsamości narodowej. ZTG „Sokół” jest organizacją demokratyczną nawiązującą do idei oraz dorobku sokolich pokoleń. ZTG „Sokół” w Polsce będzie prowadził pracę szkoleniowo-sportową, edukacyjną, wydawniczą i kulturotwórczą, wychowawczą i obronną wśród młodzieży polskiej. Sokolstwo polskie będzie czcić rocznice narodowe, organizować zloty i zawody sportowe, ZTG „Sokół” w Polsce nie był i nie będzie związany z żadnym stronnictwem i partią polityczną. Głównymi, najbliższymi imprezami sokolimi będą w 2007r. obchody 140. lecia sokolstwa polskiego zorganizowane przez Gniazda Sokole. W Kozłówce zorganizowana będzie okolicznościowa sokola wystawa. Ponadto rok 2007 będzie poświęcony zasłużonemu sokołowi dh Adamowi Asnykowi (1838-1897) w 110. lecie Jego śmierci, autorowi pięknego wiersza „Do lotu Bracia Sokoły”. Sokolstwo Polskie w swej pracy ideowej będzie prowadziło pracę wychowawczą ku pamięci sokolego generała Józefa Hallera i patrona sokolstwa polskiego Tadeusza Kościuszki. W pracy ideowej Gniazda Sokole będą pracować w oparciu o tradycyjne dokumenty. W 2007r. odbędą się obchody 100. lecia, TG „Sokół” w Zgierzu, 80. lecia w Brwinowie i 115. rocznica założenia gniazda w Stryju. W Zgierzu zostaną zorganizowane VII. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce w Tenisie Stołowym a w Bukówcu Górnym i Bukownicy ogólnopolski Bieg Sokoła. Wiodącą dyscypliną rekreacyjno-sportową jest masowa gimnastyka, toteż zostaną rozpoczęte przygotowania do XI. Zlotu Sokolstwa Polskiego w 2012r. i udziału sokolstwa polskiego w XV. Wszechsokolskim Zlocie w 2012r. w Pradze. W sprawach technicznych nastąpi dalsze doskonalenie przekazu informacji sokolich, Związku i Gniazd poprzez stosowanie nowoczesnych przekaźników elektronicznych i informatycznych oraz dokumentowanie działalności. W 2007roku zostanie zorganizowany Zjazd Programowy Rady ZTG „Sokół” dla szczegółowego opracowania kierunków i zadań sokolstwa na lata 2007-2011”.
Przemarsz sokolstwa
Po uroczystościach nastąpił przemarsz sokolstwa ze sztandarami wraz 
z przedstawicielem Prezydenta Poznania na wiec przed pomnik patrona Sokolstwa Polskiego Tadeusza Kościuszki oraz pomniki: Adama Mickiewicza, Poznańskiego Czerwca 1956r., Ofiar Katynia. Przed pomnikami deklamowano wiersze, wygłoszono mowy patriotyczne, śpiewano pieśni narodowe, zapalono znicze i złożono kwiaty.
I Ogólnopolskie Otwarte Mistrzostwa ZTG „Sokół” w Polsce Piłce Siatkowej
W dniach 10-11 lutego 2007r. w ZSO nr 4 w Poznaniu sokoli wielkopolscy zorganizowali I Ogólnopolskie Otwarte Mistrzostwa ZTG „Sokół” w Polsce Piłce Siatkowej, w których zwyciężyli sokoli: I miejsce TG „Sokół” Brwinów, II miejsce UKS „Rataje”, III miejsce TG „Sokół” Czerwonak-Koziegłowy, IV miejsce TG „Sokół” Poznań-Rataje. Po zakończeniu mistrzostw odbyło się zwiedzanie zabytków Poznania m. in. Katedry, Wzgórza  św. Wojciecha, Starego Rynku. Na zakończenie uroczystości sokoli z pocztami sztandarowymi uczestniczyli w Mszy św. w Kościele Zbawiciela, która była odprawiona w intencji Ojczyzny i Sokolstwa Polskiego. Sokoli modlili się za wszystkich sokołów poległych, pomordowanych i zmarłych w 140 lecie organizacji.
Organizatorem Centralnych Obchodów 140. Lecia Sokolstwa Polskiego był TG „Sokół” Poznań-Rataje. Protokólant dh Barbara Jastrzębska-Rutkowska, dh Hanna Rogowska. 

 Komunikat Rejestracyjny Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce z dnia  6.08.2007roku
Zjazd Rady Sprawozdawczo-Wyborczej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce za lata 2003-2007 odbył się w Poznaniu w dniu 10 lutego 2007 roku. Zjazd Rady wybrał nowe władze ZTG „Sokół” w Polsce na lata 2007-2011. Dokumentacja sprawozdawczo-wyborcza została złożona z wnioskiem do Krajowego Rejestru Sądowego. 3 lipca 2007r. Sąd Rejonowy XIII. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Bydgoszczy wpisał do rejestru – KRS numer 0000113593 Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce wydając Zaświadczenie o dokonaniu wpisu. Jednocześnie Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy w Bydgoszczy – Sygnatura Sprawy: BY. XIII NS-REJ. KRS/003653/07/648 z dnia 3 lipca 2007r. wydał Postanowienie i wpisał do rejestru KRS 0000113593 adres nowej siedziby Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce ul. Władysława Broniewskiego 11/46, 01-780 Warszawa. Jednocześnie Sąd zatwierdził zmiany Statutu dot. siedziby ZTG „Sokół” w Polsce na Warszawę. Sąd wykreślił z zarządu 10 osób pełniących funkcje w zarządzie ZTG „Sokół” w Polsce do 10.02.2007r. oraz wpisał do rejestru nowy zarząd do reprezentacji Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce w następującym składzie: Zarząd: dh Antoni Belina Brzozowski – prezes (Warszawa), dh Zbigniew Okorski – I wiceprezes (Warszawa), dh Jerzy Boniecki – II wiceprezes (Bydgoszcz-Fordon), dh Jerzy Kulesza – sekretarz generalny (Warszawa), dh Wiesław Jerz – skarbnik (Warszawa), dh Jan Członkowski – naczelnik wyszkolenia sportowego (Brwinów), członkowie: dh Przemysław Sytek (Czerwonak-Koziegłowy), dh Czesław Bernat (Poznań-Rataje), dh Stanisław Rabiasz (Kraków), dh Tomasz Stańko (Lublin), dh Eugeniusz Szpakowski (Zgierz), dh Ilona Grońska (Kraków), dh Jan Ambroży (Bukownica), dh Stanisław Marduła (Zakopane), dh Wacław Baczyński (Częstochowa). Komisja Rewizyjna: dh Piotr Mazur – przewodniczący (Lublin), dh Antoni Kupcewicz – wiceprzewodniczący (Bydgoszcz IV), dh Andrzej Missalla – sekretarz (Bukownica). Sąd Honorowy: dh Robert Szamałek – przewodniczący (Bydgoszcz I), dh Robert Ratajczak – wiceprzewodniczący (Bydgoszcz I), dh Barbara Jastrzębska-Rutkowska – sekretarz (Bydgoszcz II-Fordon), dh Regina Więch – członek (Brwinów), dh Antoni Marcinek - członek (Bukówiec Górny). Korespondencję należy kierować na adres Biura: Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce ul. Władysława Broniewskiego 11/46, 01 – 780 Warszawa.