sobota, 25 lutego 2012

Braterstwo Sokołów Czeskich i Polskich

Wizyta w Bydgoszczy Prezydenta Światowego Związku Sokolstwa i
Przedstawicieli Naczelnictwa Czeskiego Związku Sokolstwa

W ramach rozwoju dalszego kontynuowania współpracy dotyczącej zorganizowania Zlotu Sokolstwa Polskiego, który odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 2-4 czerwca 2000 r. w Bydgoszczy w dniach 25-27 marca 1999 r. odbył się kurs sportowo-gimnastyczny do układu ćwiczeń na zloty w Bydgoszczy i w Pradze. Do Bydgoszczy przybyli Prof. Stanislav Doutlik – Prezydent Światowego  Związku Sokolstwa, oraz przedstawiciele Naczelnictwa Czeskiego Związku Sokolstwa: Dr Šárka Přibylová, Bohumir Roubal, Milan Prejda. Szkolenie miało na celu zaprezentowanie wspólnych ćwiczeń gimnastycznych na zloty oraz organizację i przygotowania techniczne. W szkoleniu uczestniczyło 40 osób, nauczycieli i instruktorów sokolich. Wykładowcami z sokolstwa polskiego byli Andrzej Bogucki – Prezes Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Komitet organizacyjny stanowili: Andrzej Bogucki – Komendant Zlotu, Hanna Rogowska, Urszula Krężel, Henryk Łada, Joachim Hinze. Tłumaczem był dr inż. Kazimierz Peszyński. W dniu 25.03.1999 r. odbyła się lustracja Stadionu „Zawiszy” oraz lekcja ćwiczeń gimnastycznych Sekcji Gimnastyki i Akrobatyki SP15. Sokoli spotkali się z przedstawicielami Komitetu Organizacyjnego Młodzieżowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce, które odbędą się w Bydgoszczy w br. m.in. z Mirosławem Bednarczykiem, Reginą Sokołowską, Edwardem Pasterskim. Następnie odbyło się spotkanie sokolstwa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Józefem Rogackim. W spotkaniu z wojewodą uczestniczyli goście z Czech oraz Andrzej Bogucki i Henryk Łada. Sokolstwo przedstawiło panu wojewodzie działalność sokolstwa w świecie, program działalności oraz stan prac z przygotowaniem zlotów. Sokoli przyznali panu wojewodzie dyplom oraz zaproponowali członkostwo w Komitecie honorowym, które zostało przyjęte. Po spotkaniu sokoli z Czech zwiedzili w Bydgoszczy Stare Miasto. Po czym odbyło się w Lubostroniu zebranie robocze, na którym omówiono wszelkie sprawy techniczne związane z przygotowaniem zlotów, w tym stroje dla ćwiczących. W godzinach wieczornych goście przebywali na spotkaniu z nauczycielami oraz zarządem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon, w Szkole Podstawowej 29. Dnia 26.03.1999 r. w Sali Łochowskiego odbyło się spotkanie Sokolstwa Polskiego i Czeskiego z Prezydentem Bydgoszczy adw. Romanem Jasiakiewiczem, który objął kontynuację patronatu nad Zlotem, Wiceprezydent Elżbietą Krzyżanowską, z-ca dyr. Wydziału Kultury i Sportu Edwardem Perlińskim i Andrzejem Maciejewskim. Prof. Stanislav Doutlik wręczył „Pamiętne listy” za współpracę z ČOS dla Urzędu Miasta Bydgoszczy i ZTG „Sokół” w Polsce. Prezydent Bydgoszczy adw. R. Jasiakiewicz wręczył list gratulacyjny Andrzejowi Boguckiemu za wybranie go na prezesa krajowego Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. ZTG „Sokół” w Polsce przyznał dyplomy za honorową współpracę z sokolstwem panu Romanowi Jasiakiewiczowi, Elżbiecie Krzyżanowskiej, Stanisławowi Doutlikowi, Dr Šárke Přibylovej, Bohumirowi Roubalowi i Milanowi Prejda. Główną sprawą wizyty było podpisanie Umowy pomiędzy Česką Obeć Sokolską, ZTG „Sokół” w Polsce i Zarządem Miasta Bydgoszczy. Umowa gwarantuje wymianę po 300 dzieci polskich i czeskich z roczników 1985-1987 oraz 50 instruktorów, którzy będą uczestniczyć w zlotach: IX. Zlot Sokolstwa Polskiego – Bydgoszcz 2000 (2-4.06.2000 r.) i XIII. Wszechsokolskim Zlocie w Pradze (29.06.-2.07.2000 r.). W tym samym dniu w Sokolni przy ul. Toruńskiej 30 zorganizowano szkolenie 40 nauczycieli i instruktorów, którzy będą prowadzić zajęcia z młodzieżą. Sokoli z Czech zaprezentowali trzy filmy wideo z przygotowanymi i dopracowanymi ćwiczeniami. Udział i chęć w ćwiczeniach sokolich zgłosiło 25 szkół podstawowych w Bydgoszczy. Przewiduje się uczestnictwo ok. 2000 osób na bydgoskim zlocie, którzy zaprezentują układy gimnastyczne i gier sportowych. Najlepsze zespoły, razem 300 dzieci z nauczycielami pojedzie do Pragi. W Bydgoszczy wspólnie będzie ćwiczyć 300 dzieci polskich i 300 dzieci czeskich. Sokolęta będą przygotowywane do zlotu przez 10 miesięcy w grupach 24 osobowych, 8 chłopców i 16 dziewcząt. 4 grupy stworzą zespół 96 osobowy, który będzie razem zgrywany. Zaplanowano 12 zespołów po 96 dzieci. Przedstawiono też ćwiczenia dla 18-60-latków mężczyzn, którzy mogą ćwiczyć po 6 osób, i dla kobiet po 9 osób. Po szkoleniu odbyło się spotkanie sokołów czeskich z działaczami TG „Sokół” I w Bydgoszczy. Następnie sokoli z Czech udali się do Inowrocławia, gdzie podjęło ich TG „Sokół” Inowrocław-Mątwy na czele z prezesem Henrykiem Ładą. Sokoli czescy zwiedzili uzdrowisko Inowrocław, w tym tężnie solankowe. W dniu 27.03.1999 r. sokoli z Czech, na czele z prezydentem Stanisławem Doutlikiem w towarzystwie Andrzeja Boguckiego – prezesa i Hanny Rogowskiej – sekretarza generalnego ZTG „Sokół” w Polsce udali się do Torunia. Sokoli zwiedzili Stare Miasto. Potem w Zajeździe Staropolskim odbyło się uroczyste spotkanie z przedstawicielem Zarządu Miasta Torunia Grzegorzem Potarczyńskim, delegowanym przez Prezydenta Torunia oraz delegatami TG „Sokół” w Toruniu na czele z prezesem Józefem Zdzisławem Pankiewiczem. Omówiono przyszłą współpracę i działalność „Sokoła” w Toruniu.
Czołem! Sekretarz Generalny ZTG „Sokół” w Polsce Hanna Rogowska