Pismo


Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” założono w Lwowie 1867, Bydgoszczy 1886, Fordonie 1923. Kwartalniki „Sokół”, „Przewodnik Gimnastyczny „Sokół” i  „Sokół Pomorski” są jednymi z wielu pism wydawanych od 1867 r. przez Towarzystwa Gimnastyczne „Sokół” i Związki Sokole tej najstarszej polskiej organizacji ideowej i sportowej, niepodległościowej i patriotycznej w Polsce. Na świecie sokolstwo istnieje w wielu krajach świata. Najbardziej aktywne struktury sokole są zjednoczone w Światowym Związku Sokolstwa z siedzibą w Pradze. Po wznowieniu działalności Sokolstwa Polskiego w 1989 r. Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce wydawał w latach 1990 – 2003 trzy oficjalne pisma sokole. W latach 1990 – 1995 w Inowrocławiu wydawano kwartalnik SOKÓŁ, a w latach 1996 – 1999 PRZEWODNIK GIMNASTYCZNY SOKÓŁ, wydrukowano tylko kilka numerów tego pisma. W latach 1993 – 2003 w Bydgoszczy wydawano kwartalnik SOKÓŁ POMORSKI. Powyższe kwartalniki, oficjalne pisma Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” zawierają materiały z działalności sokolstwa polskiego po 1989 r. w Polsce i na świecie, pomieszczone są też materiały historyczne i biograficzne. Wszystkie trzy pisma, posiadają w winietach elementy grafik dawnych pism sokolich, oraz były tworzone wyłącznie społecznie i honorowo. Redaktorzy, autorzy tekstów, twórcy grafik i fotografii oraz dystrybutorzy pracowali non profit. Nakład każdego z kwartalników wynosił od 300 – 500 egzemplarzy. Pismo „Sokół Pomorski” założono w 1932 r. W latach 1932-1934 ukazywało się jako miesięcznik w Grudziądzu, a od 1934 r. w Toruniu. W latach 1935-1939 ukazywało się pod tytułem „Sokół na Pomorzu”. Był to organ Dzielnicy Pomorskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. W latach 1993 – 2003 wydawano pismo jako kwartalnik „Sokół Pomorski”. Wznowiony ukazywał się regularnie. Ten kwartalnik, posiadający najwięcej objętościowo treści i najdłużej się ukazujący, latach 1993-1999 był organem Dzielnicy Pomorskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, a w latach 1999-2003 organem oficjalnym całego Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Wydawcą „Sokoła Pomorskiego” z upoważnienia Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce było Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego przy Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon.  Publikowano artykuły dotyczące sokolstwa w kraju i na świecie. „Sokół Pomorski” wznowiony w 1993 r. ukazywał się przez 10 lat. Pismo było łącznikiem i kroniką Związku, dzielnic i gniazd sokolich. W kwartalnikach publikowano działalność gniazd sokolich w Polsce i ich historię oraz opisywano gniazda w świecie w tym zrzeszone w Światowym Związku Sokolstwa, którego ZTG „Sokół” w Polsce jest członkiem. Kwartalniki „Sokół”, „Przewodnik Gimnastyczny „Sokół” i  „Sokół Pomorski” otrzymywały wszystkie znaczące biblioteki w Polsce, także wszystkie gniazda sokole w Polsce. Systematycznie wysyłane były za granicę do środowisk sokolich w USA, Francji, Czechach, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Kanady, Słowacji, na Ukrainę, Litwę i Białoruś. Ostatni numer „Sokoła Pomorskiego” ukazał się w grudniu 2003 r. Kwartalnik został zawieszony. Razem od 1993 r. ukazało się 37 numerów kwartalnika. W formie cyfrowej jedynie pomieszczono 16 kwartalników od nr 21 – 36 za lata 1998 – 2002.  Wszystkie natomiast kwartalniki znajdują się w najważniejszych bibliotekach. Zarząd TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon postanowił zawiesić druk kwartalnika z myślą o wznowieniu jak tylko, będzie miał wsparcie organizacji sokolich i pojawi się nowa grupa redakcyjna. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Postanowieniem z 16 października 2003 r., sygn. Akt. I Ns Rej Dr 95/03, wyrejestrował z rejestru czasopismo „Sokół Pomorski”. Postanowiono kontynuować w formie książkowej zapis kronikarski do dziejów Sokolstwa Polskiego. Wydano książki pt. : Andrzej Bogucki, Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce 1997 – 2002, Bydgoszcz 2005. Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce w latach 2002-2004, pod red. Andrzeja Boguckiego, Bydgoszcz 2004. Na 140. Lecie Sokolstwa Polskiego wydano broszurę pt.:”140. Lecie Sokolstwa Polskiego”, oprac. Andrzej Bogucki, zawierającą m.in. Raport Sprawozdawczy ZTG ”Sokół” w Polsce za lata 2003 – 2007, tabele i strukturę organizacyjną Związku, Dzielnic i  Gniazd, z podaniem liczby członków i gniazd, dyscyplin sportowych wraz z informacjami z Centralnych Obchodów 140. Lecia Sokolstwa Polskiego, które odbyły się w Bydgoszczy i Poznaniu w 2007 r. Powyższe publikacje są oficjalnymi źródłami wydanymi przez Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Także wiele innych wydawnictw książkowych, artykułów opublikowanych jest zamieszczonych w Bibliografii Głównej Sokolstwa Polskiego na stronie internetowej CINSP [ http://sokol.cinsp.prv.pl/].

(alb)