sobota, 25 lutego 2012

1997


Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"II Bydgoszcz - Fordon w 1997 roku

     Towarzystwo Gimnastyczne"Sokół"II Bydgoszcz - Fordon w 1997 r. prowadziło działalność wychowawczo - patriotyczną, szkoleniową, sportowo rekreacyjną i krajoznawczą wśród dzieci i młodzieży sokolej. Prowadzono też działalność sportową wśród olboyów. Praca wychowawcza opierała się głównie o tradycję sokolstwa i ideę narodowo państwową.Główną pracą było uczczenie 130 lecia założenia "Sokoła" we Lwowie 1867 - 1997 i propagowanie tej rocznicy wśród społeczeństwa regionu.Delegacja gniazda fordońskiego 11 stycznia 1997 r. w Inowrocławiu wzięła udział w Zjezdzie Sprawozdawczo - Wyborczym Rady Związku Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Polsce.Z inicjatywy naszych działaczy Rada nadała Członkowstwo Honorowe Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II,który w sierpniu tego roku je przyjął.Rada wyznaczyła komendanta i miasto Bydgoszcz na Zlot Sokolstwa Polskiego - Bydgoszcz 2000.Członkowie gniazda uczestniczyli w dn.7/8 lutego 1997 r. w Inauguracji Krajowych Obchodów 130 lecia Sokolstwa Polskiego,które odbyły się w Poznaniu.Praca wychowawcza koncentrowała się też w oparciu o rocznice : 1000 lecia męczeńskiej śmierci św.Wojciecha,200 lecia utworzenia przez Henryka Dąbrowskiego Legionów Polskich we Włoszech i powstania Mazurka Dąbrowskiego.Obchodzono też 100 lecie śmierci sokoła poety Adama Asnyka,160 rocznicę urodzin Artura Grottgera,prawdopodobnego projektanta czamary sokolej i 180 rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki patrona Sokolstwa Polskiego.

         Gniazdo uczestniczyło ze sztandarem : w obchodzach 77 rocznicy powrotu Bydgoszczy do Macierzy w 1920 r. ,poświęceniu i odsłonięciu tablicy na Ratuszu upamiętniającej rocznicę 650 lecia Bydgoszczy i nadania miastu praw miejskich przez Króla Kazimierza III Wielkiego,uroczystościach narodowych 3 Maja,które odbyły się na Starym Rynku.Święto Niepodległości 11 listopada obchodzono w dwóch grupach.Jedna grupa uczestniczyła w obchodach bydgoskich,a druga delegacja sokołów fordońskich, wyjechała do Zakopanego,gdzie w ramach 130 lecia sokolstwa odbyły się uroczystości zorganizowane przez gminę Zakopane i harcerstwo . Sokolstwo zakopiańskie przygotowało akademię niepodległościową.10 listopada odbyła się wielka narodowa uroczystość pochowania na cmentarzu w Zakopanem prochów gen.Mariusza Zaruskiego,który za prowadzenie pracy niepodległościowej w "Sokole"w Odessie został uwięziony.17 listopada 160 sokoląt fordońskich uczestniczyło w spektaklu pt."...Czerwone maki na Monte Cassino",który zorganizował Komitet Budowy Pomnika Bitwy o Monte Cassino i Sztab Generalny WP.

         Przedstwaiciel gniazda uczestniczył w Węgliszku na opłatku z Arcybiskupem Metropolitą Gnieźnieńskim Henrykiem Muszyńskim i Prezydentem Bydgoszczy Henrykiem Sapalskim. Delegacja "Sokoła" uczestniczyła w Ratuszu w dniu 20 maja 1997 r. w "Dniu Papieskim" w Bydgoszczy.Gniazdo fordońskie licznie uczestniczyło w powitaniu Ojca Świętego Jana Pawła II w Gnieźnie podczas jego pielgrzymki do Polski.Delegacja z trzech gniazd bydgoskiego  sokolstwa ze sztandarem uczestniczyła w czamarach w spotkaniu z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Zakopanem,gdzie wręczono dar,rzeźbę sokoła w locie,dla papieża członka honorowego.Sokoli wspólnie z góralami złożyli papieżowi "Hołd Górali Polskich".

         Gniazdo uczestniczyło też w rocznicy 25 lecia kapłaństwa i 50 rocznicy urodzin swojego kapelana ks.Edmunda Sikorskiego.Delegacja gniazda brała udział w pogrzebach zmarłych sokołów,m.in. honorowego kapelana Okręgu "Sokoła" bydgoskiego,ks.prałata Stanisława Wiśniewskiego.Delegacja gniazda też uczestniczyła ze sztandarem w kościele farnym w odsłonięciu i poświęceniu tablicy upamiętniającej ks.kanonika Franciszka Hentla.Gniazdo uczestniczyło ze sztandarem w dn.29 maja w fordońskiej Procesji Bożego Ciała,parafii Św.Mateusza.

         Delegacja gniazda fordońskiego wzięła udział w dniach 10-14.08.1997 w spotkaniu sokolstwa polsko - czeskiego w Pradze.28 września sokoli z Fordonu uczestniczyli w poświęceniu nowego sztandaru TG"Sokół" w Zgierzu.4 października działacze gniazda uczestniczyli w związkowym spotkaniu sokolstwa polskiego w Warszawie  z Polish Falcons of America i ZTG"Sokół" w Polsce.50 sokoląt uczestniczyło w spektaklu "Szopka lwowska",którą przygotował polski teatr przybyły ze Lwowa.Violetta Narywska członek fordońskiego gniazda i na Litwie,ukończyła w Bydgoszczy Akademię Muzyczną.Delegacja gniazda uczestniczyła w jej Recitalu Dyplomowym.Sokoli fordońscy uczestniczyli w sesji historyczno naukowej w Ratuszu dot. dywersji hitlerowskiej w dniu 3 września 1939 r. w Bydgoszczy.Przedstawiciel gniazda w dn.11-14 września uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Historycznej Sokolstwa na Uniwersytecie Karola w Pradze.Wśród sokoląt prowadzono pracę wychowawczą w dziedzinie wychowania do życia rodzinnego.Gniazdo przygotowało tradycyjny opłatek dla sokoląt.

         TG"Sokół"II Bydgoszcz - Fordon samodzielnie zorganizowało liczne imprezy sportowe.Zrealizowano zaplanowane zadania ujęte w kalendarzu imprez.Przygotowywano się organizacyjnie do Zlotu Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz 2000.W styczniu 1997 r. gniazdo zorganizowało "Noworoczny Turniej Tenisa o Mistrzostwo Fordonu".7 czerwca gniazdo było organizatorem Turnieju Tenisa Dzieci z okazji Dnia Dziecka.W dniu 7 lutego gniazdo organizowało Turniej Tenisa Stołowego w singlu i deblu.Podczas festynu na Osiedlu Bajka "Baw się z nami i z Żukami" w dniu 14 września sokoli fordońscy zorganizowali I Tenisowy Turniej Rodzinny Mieszkańców Fordonu.W dniach 22.11. - 23.11.1997 "Sokół" II B-Fordon wspomagał zorganizowany przez Regionalny Związek Tenisa w Bydgoszczy,kurs szkoleniowy w Minitenisie.Także w tym kursie uczestniczyli instruktorzy"Sokół"II B- Fordon.W dniach 27.01.-7.02.1997 r. gniazdo zorganizowało dla 250 dzieci "Ferie na Sportowo".Codziennie odbywały się masowe zajęcia sportowe i kulturalno oświatowe.Dzieci wyjeżdżały m.in.na basen.Sokoli zorganizowali na Osiedlu Bajka lodowisko dla dzieci i młodzieży fordońskiej.Działacze gniazda sokolego w SP 29  przez cały rok szkolili 120 sokoląt chłopców,rocznik 1986, w nauce jazdy na łyżwach.Z tej grupy utworzono drużynę 27  zawodników hokejowych. Dzięki działaczom gniazda,sponsorom,SP 29 i rodzicom wyposażono zawodników w sprzęt hokejowy.Dużynę tą przekazano Bydgoskiemu Towarzystwu Hokejowemu z którym TG"Sokół"II współpracuje.Także prezesem BTH został Jerzy Grzesiak instruktor sokoli.

         14 kwietnia TG"Sokół"II Bydgoszcz-Fordon zorganizował "Rajd Pamięci Narodowej" na trasie Fordon - Dolina Śmierci - Myślęcinek.30 kwietnia gniazdo zorganizowało dla 200 dzieci "Pieszy Rajd 3 Majowy" z okazji Święta Konstytucji .W dniach 5 - 11 maja 1997 r. w Wielonku, w Ośrodku Wypoczynkowym CPN nad Zalewem Koronowskim, TG"Sokół" II B-F zorganizowało dla 45 sokoląt Obóz Kondycyjno - Sportowy hokeistów i koszykarzy.7 czerwca  gniazdo zorganizowało Otwarte Mistrzostwa Fordonu w Rzucie Podkową.Gniazdo zorganizowało tradycjny "Bieg Sokoła".Główną imprezą,do której gniazdo zaprosiło wszystkie szkoły bydgoskie,był III Wielki Turniej Koszykówki Młodzieży Szkół Podstawowych o Puchar Prezydenta Bydgoszczy.

         28 pażdziernika 1997 r. gniazdo zorganizowało dla 45 sokoląt "Rajd - Gdańsk 97" na trasie Bydgoszcz - Westerplatte - Gdańsk - Sopot - Bydgoszcz.

         TG"Sokół"II Bydgoszcz-Fordon uczestniczyło w wielu imprezach rywalizacji sportowej.Sokoli fordońscy wystawili drużynę i  brali udział w turnieju organizowanym przez Red.Dziennika Wieczornego DBA "Dziennikowy Basket Amatorów".W dniu 23 lutego 1997 r. drużyna piłkarska olboyów gniazda zajęła IV miejsce w Turnieju Halowym Piłki Nożnej organizowanym przez firmę "Joker" oraz "Corimp".41 sokoląt startowało w dniach 12 - 13.04.1997 w  ogólnopolskim XIII Biegu Sokoła Włoszakowice - Bukówiec Górny woj.leszczyńskie.Sokoli fordońscy uczestniczyli w Biegu Sztafetowym Trasą Pielgrzymki św.Wojciecha Gniezno - Gdańsk.Sokola sztafeta była na odcinku Bydgoszcz - Osielsko.

         Drużyna gniazda sokoląt (rocznik 1982) brała udział w III Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Firmy Bydgoszcz Coca Cola Bottlers Ltd.Sokoli fordońscy masowo /155 sokoląt/ uczestniczyli w "International Challenge Day".Podczas tego Międzynarodowego Dnia Współzawodnictwa Sportowego sokoli fordońscy także zorganizowali pokaz gimnastyczny na stadionie TKKF przy ul.Słowiańskiej.Gniazdo uczestniczyło w festynie "A to Polska właśnie" organizowanym przez parafię Matki Bożej Królowej Męczenników w Fordonie.Sokolęta fordońskie wykonały na stadione przy ul.Piwnika Ponurego pokaz gimnastyczny.W dniu 7 czerwca gniazdo było współorganizatorem wielkiego festynu "Fordon na wesoło i sportowo".Członkowie sekcji tenisa uczestniczyli w dniach 30.06. - 11.07. w Mannheim w Niemczech na obozie sportowym.W 1997 r. piłkarska drużyna olboyów "Sokoła" fordońskiego uczestniczyła w rozgrywkach Bydgoskiej Ligii Szóstek Piłkarskich pod patronatem Redakcji Express Bydgoski.W dniu 12.10.1997 r. gniazdo zorganizowało dla sokoląt Rajd Pieszy,który wchodził w organizowany przez TKKF V Bieg Sztafetowy Szlakiem Męczńskiej Drogi Księdza Jerzego Popiełuszki na trasie Bydgoszcz - Włocławek.Młodzież sokola z Fordonu uczestniczyła w rozgrywkach o wejście do pierwszej ligii koszykówki szkół podstawowych.

         W 1997 r. aktywnie działały następujące sekcje gniazda : gimnastyki sokolej,piłki nożnej sokoląt,piłki nożnej olboyów,piłki koszykowej sokoląt,piłki koszykowej olboyów,tenisa sokoląt,tenisa olboyów,L.A.,tenisa stołowego,hokeja na lodzie,łyżworolek,krajoznawczo - turystycznej,kulturalno oświatowej,rowerowej,gier ruchowych.W 1997 roku sokoli prowadzili cztery razy w tygodniu zajęcia szkoleniowe na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 29 w Bydgoszczy - Fordonie.Działalność gniazda opierała się o młodzież szkół fordońskich :SP 29,SP 17,SP 65.Ważną rolę sprawuje Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego,które prowadzą społecznie działacze gniazda.W okresie od wiosny do późnej jesieni codziennie,odbywały się zajęcia szkoleniowe dla sokoląt i olboyów, na trzech kortach tenisowych na Osiedlu Bajka.TG"Sokół"II Bydgoszcz - Fordon od 1990 roku jest dzierżawcą 3 kortów tenisowych,których właścicielem jest Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa.Gniazdo zaplanowało modernizację kortów z wybudowaniem obok Sokolni.W tym celu przez dwa lata prowadzone są działania gniazda i rozmowy z FSM w celu nabycia nieodpłatnie  na własność przez gniazdo gruntów i kortów.Praca na kortach jest społeczna.W 1997 roku ,dzięki staraniom społecznym członków  sekcji tenisa ,postawiono tymczasową małą metalową sokolnię /demobil karoserii samochodu ciężarowego/,jako pomieszczenie do przechowywania sprzętu.Sekcja tenisa za własne pieniądze zakupiła mączkę ceglaną na 3 korty oraz dokonywała społecznie ich konserwacji. Całość prac opierała się o działalność honorową członków gniazda.Gniazdo nie posiada żadnego etatu pracowniczego.

         Stan liczbowy członków w 1997 r. przedstawiał się następująco :

Razem 595 członków w tym:pełnoletnich 32 druhów i 28 druhen oraz 535 sokoląt do lat 18.W ćwiczeniach sportowo - rekreacyjnych i krajoznawczych uczestniczy ,jako liczba stała,580 członków.Skład zarządu TG"Sokół"II Bydgoszcz - Fordon przedstawia się następująco : Andrzej Leonard Bogucki - prezes,Leonard Majewski - I wicprezes,Hanna Rogowska - II wiceprezes,Barbara Jastrzębska Rutkowska - sekretarz,Urszula Krężel - skarbnik oraz członkowie Urszula Bogucka,Jerzy Boniecki,Elżbieta Olejnik oraz Roman Krężel i Bartłomiej Bogucki - chorążowie sztandaru.Kierownik młodzieży i instruktor  - Wiesław Wawrzonkowski,instruktorzy Andrzej Bogucki,Hanna Rogowska,Barbara Jastrzębska Rutkowska,Elżbieta Olejnik,Jerzy Boniecki,Kazimierz Gaul, Jerzy Grzesiak,Barbara Bilska,Danuta Król,Teresa Banaś Barańska,Barbara Zwolanowska,Urszula Bogucka,Krystyna Berndt,Wanda Tulibacka,Jan Wieleba,Paweł Bogdan Gąsiorowski,Kazimierz Bogdan Filipski,Jacek Hołub,Krzysztof Siniecki,Elżbieta Skoczylas - pomoc medyczna.Kapelanem gniazda jest ks.prob. Edmund Sikorski.Skład Komisji Rewizyjnej : Stefan Wawrzyniak /zmarł/,Bogdan Filipski,Paweł Bogdan Gąsiorowski.

(A.B.)