sobota, 25 lutego 2012

2002

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon im. gen. Józefa Hallera w 2002 roku

     Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon im. gen. Józefa Hallera prowadziło pracę patriotyczno-wychowawczą, sportową, rekreacyjną, krajoznawczo-turystyczną oraz kulturalno-oświatową. Gniazdo sokole realizowało cele założone przez Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”  w Polsce. TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon jest w strukturze Dzielnicy Kujawsko-Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce. Członkowie TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon uczestniczyli z pocztem sztandarowym w uroczystościach państwowych i samorządowych, włączyli się aktywnie w życie społeczne Bydgoszczy. 20 stycznia 2002 roku na zaproszenie Prezydenta Bydgoszczy gniazdo brało udział

ze sztandarem w miejskich obchodach 82. rocznicy powrotu Bydgoszczy do Macierzy. 21 kwietnia 2002 r. uczestniczyli członkowie gniazda ze sztandarem w uroczystościach62. rocznicy pamięci zamordowanych oficerów polskich w Katyniu.

    Dnia 3 maja 2002 r. sokolstwo fordońskie na zaproszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego uczestniczyło ze sztandarem w obchodach 211. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1781 r. 2 września 2002 r. delegacja gniazda uczestniczyła w miejskich obchodach 63. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. W tym samym dniu TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon wspólnie z Gimnazjum Nr 3 i Szkołą Podstawową Nr 29 uczestniczyło w apelu z udziałem 1200 uczniów z okazji napaści hitlerowskiej i sowieckiej na Polskę

w 1939 r. 11 listopada 2002 r. na zaproszenie wojewody kujawsko-pomorskiego, członkowie TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon, brali udział z pocztem sztandarowym w uroczystościach 84. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 8 listopada 2002 r. TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon wspólnie z Gimnazjum Nr 3 zorganizowało święto niepodległości Polski z udziałem uczniów tego gimnazjum. Uczniowie klas I mieli ślubowanie. Wygłoszono referat dla 700 uczniów o niepodległości Polski oraz zasługach gen. Józefa Hallera i Marszałka Józefa Piłsudskiego. W dniu 17 listopada sokolstwo fordońskie uczestniczyło ze sztandarem w Zjeździe Rady Dzielnicy Kujawsko-Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce, który odbył się w Kruszynie z okazji przekazania temu gniazdu i poświęcenia sztandaru z Bradford. 25 maja 2002 roku członkowie TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon uczestniczyli w Pielgrzymce Sokolstwa Polskiego na Jasną Górę w 135. lecie Sokolstwa Polskiego, który zorganizował ZTG „Sokół” w Polsce. Gniazdo fordońskie było też organizatorem pomorskiej pielgrzymki na Litwę i Białoruś – Ostra Brama. Sokolstwo fordońskie brało udział w obchodach Jubileuszowych 500. lecia bydgoskiej fary. Na uroczystości w dn. 20 lutego

i 8 września 2002 r. Sokoli zostali na uroczystości zaproszeni przez Prezydenta Bydgoszczy i Ordynariusza Gnieźnieńskiego. W dniach 7-9 czerwca 2002 r. sokoli ze sztandarami uczestniczyli w obchodach 3 rocznicy wizyty w Bydgoszczy papieża Jana Pawła II i 50. lecia święceń Kapłańskich ks. Władysława Mielcarka – członka honorowego sokolstwa kujawsko-pomorskiego.

18 grudnia „Sokół” fordoński wspólnie z Gimnazjum nr 3 dokonał uroczystego podsumowania obchodów 100. lecia urodzin sokoła i słynnego tenora Jana  Kiepury. Główna praca wychowawczo-patriotyczna była prowadzona wokół sylwetki zasłużonego gen. Józefa Hallera, który jest patronem TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon, Gimnazjum nr 3 oraz 28 BDH – ZHP „Hallerczycy” działający w tej szkole. Współpracowano także z Towarzystwem Pamięci gen. Józefa Hallera i Hallerczyków. Sokoli fordońscy realizowali swoją pracę zgodnie z hasłem „w zdrowym ciele zdrowy duch”, toteż uczestniczyli w dn. 25.05.2002 r. ze sztandarem w Pielgrzymce Sokolstwa Polskiego na Jasną Górę do Częstochowy w Jubileuszowym Roku 135. lecia Sokolstwa Polskiego. Organizatorem pielgrzymki był Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Sokoli fordońscy uczestniczyli też w dn. 30.04.-5.05.2002 r. w pielgrzymce „Ostra Brama”, w 135. lecie Sokolstwa Polskiego na Litwę i Białoruś. Organizatorem pielgrzymki była Dzielnica Kujawsko-Pomorska ZTG "„Sokół” w Polsce. Młodzi sokoli z instruktorami i działaczami gniazda uczestniczyli w 15.11.2002 r. Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej nt. „Młodzi wobec dramatu własnej tożsamości”. Sokoli fordońscy uczestniczyli w uroczystościach ZTG „Sokół” w Polsce 7-9 lutego 2002 r. w Centralnych Obchodach 135. lecia Sokolstwa Polskiego w Poznaniu oraz w Zjeździe Rady Związku 24.08.2002 r. odbył się Zjazd Rady Dzielnicy Kujawsko-Pomorskiej pn. „Zjazd Sokołów w 110. Rocznicę urodzin sokolego generała Władysława Andersa”. 17 listopada 2002 r. sokoli z Fordonu uczestniczyli w Zjeździe Rady Dzielnicy Kujawsko-Pomorskiej ZTG „Sokół” w Kruszynie, a 7.12.2002 r. w Zjeździe Rady ZTG „Sokół” w Brwinowie. W dniach 10-14.10.2002 r. przedstawiciele gniazda uczestniczyli w Bratysławie w obradach Światowego Związku Sokolstwa. ZTG „Sokół” w Polsce w tym sokoli fordońscy współpracowali z Ministerstwem Obrony Narodowej – Departament Wychowania i Promocji Obronności, m.in. brali udział i ukończyli „Kurs Współpracy Cywilno-Wojskowej”. Wśród członków gniazda są też oficerowie rezerwy Wojska Polskiego. Przedstawiciele gniazda brali udział w pracach Podkomisji ds. Młodzieży Sejmu Rzeczypospolitej oraz brali udział 19.06.2002 r. w Konferencji Organizacji Młodzieżowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon jest członkiem ZTG „Sokół” w Polsce, Polskiego Związku Tenisa, Regionalnego Związku Tenisa, Polskiej Federacji Unihokeja-Floorball w Gdyni. Współpracowano z Światowym Związkiem Sokoła, szczególnie z ČOS i PFA-USA, ZHP, Fundacją Archiwum Pomorskie AK w Toruniu, Fundacją AK w Bydgoszczy, ŚZŻAK.
    Działalność gniazda była często publikowana w dziennikach bydgoskich „Express Bydgoski”, „Gazeta Wyborcza w Bydgoszczy”, „Gazeta Pomorska”, kwartalnik „Sokół Pomorski”. Współpracowano też z Muzeum Sportu i Turystyki.
Bardzo aktywnie gniazdo prowadziło działalność sportowo-rekreacyjną i krajoznawczo-turystyczną. Sokół Fordoński był organizatorem „Fordońskiego halowego turnieju piłki nożnej” z okazji 135. lecia Sokolstwa Polskiego, który się odbył w dn. 28.01.-7.02.2002 r. W dn. 15.02.-18.03.2002 r. sekcja hokejowa brała udział w Finałach Mistrzostw Polski Juniorów. W sezonie zimowym sekcja została zlikwidowana. W dniach 28.01.-8.02.2002 r. Szkoła Podstawowa Nr 29 i Gimnazjum Nr 3 oraz Sokół Fordoński zorganizował ferie na sportowo. Odbywały się zajęcia gimnastyczne, piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, tenisa stołowego, gier świetlicowych. Uczestniczyło dziennie 200 dzieci, codziennie zapraszanych przez bydgoskie gazety. 25.03.2002 r. zorganizowano Międzynarodowy VIII Wielki Turniej Koszykówki Szkół Gimnazjalnych o Puchar Prezydenta Bydgoszczy. W turnieju uczestniczyli sokoli ze szkół gimnazjalnych w Bydgoszczy i z  Czech. Sokoli Fordońscy w dn. 5.7.04.2002 r. uczestniczyli w Biegu Sokoła w XVIII. Bukówcu Górnym, w Rajdzie Leszno-Wschowa-Głogów. W Lesznie na basenie zorganizowano Zawody Pływackie o Mistrzostwo Sokoła w Fordonie. 1500 sokołów uczestniczyło w festynie sportowym zorganizowanym dla młodzieży fordońskiej w 185. Rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki patrona Sokolstwa Polskiego. Zorganizowano Zawody Kościuszkowskie, Biegi Sokoła,  L.A., turniej-gry sportowe. Festyn zorganizowano wspólnie ze Szkołą Podstawową Nr 29, Gimnazjum Nr 3. 12.06.2002 r. Sokół Fordoński zorganizował „Rajd Kościuszkowski” w 255. rocznicę urodzin T. Kościuszki na trasie Bydgoszcz-Kościerzyna-Szwajcaria Kaszubska-Sopot-Gdańsk-Bydgoszcz. Sekcja tenisa Sokoła fordońskiego uczestniczyła w Grand Prix „Zjednoczonych” weteranów oraz w IV otwartym turnieju dla zawodników powyżej 40 lat. 19.07.-2.08.2002 r. wspólnie z Szkołą Podstawową nr 65 Sokół Fordoński zorganizował obóz wędrowny w Tatrach. Sokół Fordoński jako pierwsze stowarzyszenie w Bydgoszczy zaczął uprawiać unihokeja, który w Bydgoszczy zaszczepili sokoli z Czech. TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon wspólnie z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym i Szkołą Podstawową nr 29 oraz Gimnazjum Nr 3 zorganizowano 25-27.09.2002 r. Mistrzostwa Bydgoszczy w Unihokeju chłopców i 27.28.09.2002 r. dziewcząt szkół podstawowych, 4.-5.10.2002 r. Mistrzostwa Bydgoszczy w unihokeju Szkół Gimnazjalnych w kategoriach dziewcząt i chłopców, 23.10.2002 r. Półfinał V Kujawsko-Pomorskiej Gimnazjady (wojewódzkie) w Unihokeju chłopców 14-16 lat, 29.10.2002 r. Półfinał V. Kujawsko-Pomorskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Unihokeju Szkół Podstawowych, 30.10.2002 r. Półfinał V. Kujawsko-Pomorskiej Gimazjady w Unihokeju dziewcząt.

    W dn. 3.10.2002 r. Sokół fordoński zorganizował Turniej Minipiłki Siatkowej. Piłkarze Sokoła fordońskiego drużyna – „TG „Sokół” Gim3” przez kilka miesięcy brali udział w rozgrywkach Salezjańskiej Ligi Fordonu pod patronatem Red. „Express Bydgoski”. Drużyna Sokoła fordońskiego wspólnie ze Szkołą Podstawową 47 w dn. 26.12.2002 r. uczestniczyła w Sokol CUP w Hradec Kralove w Czechach. W grudniu 2002 r. były mrozy toteż sokoli urządzili lodowisko sztuczne dla  młodzieży Fordonu (Osiedle Bajka, 27.-30.12.2002 r. Sokół Fordoński wspólnie z MSZS, SP-29 zorganizowano „Świąteczno-noworoczny turniej halowy piłki nożnej chłopców – rocznik 1992, w którym uczestniczyło 7 drużyn.
    Sokół Fordoński dzierżawi od FSM 3 Korty tenisowe na Osiedlu Bajka, które są utrzymywane społecznie przez członków sekcji tenisowej. W sezonie 2002 r. postawiono kontener socjalny. Szkoła Podstawowa 29 bezpłatnie udzielała do zajęć sportowych halę sportową i kompleks sportowy. TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon w dn. 21.06.2002 r. z okazji 135. Sokolstwa Polskiego podsumowało działalność patriotyczno-sportową pośród sokoląt. Najlepszym wręczono 30 dyplomów. Także 26.09.2002 r. wręczono 60 dyplomów 135. lecia działaczom i instruktorom gniazda oraz odznaczenia Związku Sokołów Polskich w Wielkiej Brytanii. 26 września 2002 roku Sokół Fordoński wspólnie z Gimnazjum Nr 3 im. gen. Józefa Hallera zorganizowano uroczystość „Polska – USA”. Tradycje współpracy patriotyczno-militarnej w 50. lecie śmierci dr. Teofila Starzyńskiego (1878-1952) sokoła i hallerczyka”. Bardzo aktywną sekcją gniazda jest Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz-Fordon. CINSP gromadzi materiały historyczne, biogramy, zdjęcia, a przede wszystkim akta Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Archiwum CINSP znajduje się w Sokolni. CINSP społecznie wydał drukiem w 2002 dalsze 3 numery kwartalnika „Sokół Pomorski”, gdzie publikowane są materiały dotyczące sokolstwa w Polskie i świecie. TG „Sokół” I w Bydgoszczy wspólnie z CINSP wydało książkę pani Kingi Popek pt. „Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Bydgoszczy 1989-2000”. Publikacje i kwartalniki są wysyłane do bibliotek. Warto zaznaczyć, że w CINSP jest już 20 obszernych tomów dotyczących działalności TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon. Jest prowadzona Kronika gniazda, która składa się z 7 obszernych tomów.
    W 2002 r. TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon liczyło 35 druhów i 38 druhen pełnoletnich (razem 73), sokoląt do lat 18 – 524. Razem 597 członków. Ponadto objęto działalnością uczniów ze szkół fordońskich w liczbie 365. W gnieździe działały sekcje sportowe: gimnastyka masowa artystyczna, piłki koszykowej, siatkowej, nożnej, biegowej, tenisa, tenisa stołowego, unihokeja, rzutu podkową, turystyczno-krajoznawczą, pływacką, strzelecką, fitness, przysposobienia obronnego i obrony cywilnej. TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon nie posiada żadnego majątku stałego ani ruchomego. TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. Praca członków i instruktorów oraz działaczy funkcyjnych jest społeczna. Gniazdo nie posiada żadnego etatu instruktorskiego ani pracownika. Działacze gniazda sami pokrywają koszty pocztowe, biurowe, podróże. Skład władz gniazda: zarząd – dh Andrzej Leonard Bogucki – prezes, dh Hanna Rogowska – I wiceprezes, dh Leonard Majewski – II wiceprezes, dh Barbara Jastrzębska-Rutkowska – sekretarz, dh Urszula Krężel – skarbnik, dh Jerzy Boniecki – naczelnik wyszkolenia sokolego, dh Roman Krężel – gospodarz, dh Urszula Bogucka – członek, kapelan ks. Edmund Sikorski. Komisja Rewizyjna – dh Kazimierz Bogdan Filipski – przewodniczący, członkowie: dh Paweł Bogdan Gąsiorowski, dh Teresa Banaś-Barańska. Sąd Honorowy: dh Kazimierz Gaul – przewodniczący, członkowie: dh Teresa Boniecka, dh Jerzy Prusiński. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał 30.08.2001 r. wpisu do Rejestru Stowarzyszeń. Główni instruktorzy Sokoła fordońskiego: dh dh Andrzej Bogucki, Wiesław Wawrzonkowski, Hanna Rogowska, Barbara Bilska, Teresa Banaś-Barańska, Barbara Jastrzębska-Rutkowska, Elżbieta Olejnik, Danuta Król, Maria Jarocka, Małgorzata Szopińska, Monika Pacholska, Jan Teska, Jolanta Szymanowska, Sabina Major, Maria Dudek, Jan Wieleba, Kazimierz Filipski, Jerzy Boniecki, Kazimierz Gaul, Krzysztof Siniecki, Joanna Ptaszyńska, Teresa Kotzbach-Wróbel, Mirosława Kierzkowska, Paweł Bogdan Gąsiorowski, Roman Krężel – chorąży sztandaru. Trzeba zaznaczyć, że działalność gniazda była bardzo aktywna dzięki zaangażowaniu i pracy społecznej oraz honorowej pracy wszystkich działaczy Sokoła fordońskiego.
(A.B.)