sobota, 25 lutego 2012

1998

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon
od 15.12.1998 r. im. gen. Józefa Hallera. W 1998 roku w 75 lecie TG „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon Odznaczone „Medalem Prezydenta Bydgoszczy 27.10.1998 r.
            
W roku Jubileuszowym 75 lecia założenia TG „Sokół” w Fordonie w 1923 roku, TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon jest członkiem Dzielnicy Pomorskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon jest wiernym kontynuatorem sokolstwa Mirosława Tyrsza zał. w Czechach w 1862 roku i polskiego TG „Sokół” zał. w 1867 roku we Lwowie. Sokół fordoński jest organizacją patriotyczno-wychowawczą i sportową oraz rekreacyjno-turystyczną. Gniazdo nasze nie jest związane z żadną partią ani stronnictwem patriotycznym. Główny cel pracy Sokoła fordońskiego to zgodnie z hasłem sokolim „w zdrowym ciele zdrowy duch” to rozwijanie charakterów i  tężyzny fizycznej młodzieży w miłości i szacunku do  ukochanej Ojczyzny. Towarzystwo rozwijało swoje cele w nawiązaniu do idei sokolej w Polsce i w celach zawartych przez Światowy Związek Sokolstwa z siedzibą w Pradze. Główne rocznice, które uczciło nasze gniazdo to 20 lecie Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II, 80 lecie Niepodległości Polski, 80 lecie Powstania Wlkp., 200 lecie urodzin Adama Mickiewicza.

            10 stycznia 1998 r. delegaci gniazd brali udział w Zjeździe Rady ZTG „Sokół” w Polsce, który odbył się w Krakowie. Ważnym wydarzeniem był udział delegatów gniazda w dn. 16-17 maja 1998 r. w Zjeździe Programowym Rady Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce – Brodnica 98 oraz też w Brodnicy w dn. 17.05 w Zjeździe Rady Sprawozdawczo Wyborczej Dzielnicy Pomorskiej ZTG „Sokół”. Delegat z gniazda uczestniczył w Zjeździe Českej Obec Sokolskey w Pradze w dn. 30-31 maja. 27 kwietnia 1998 r. gniazdo zorganizowało Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon, na którym podsumowano działalności za ostanie 4 lata, wybrano władze, uchwalono kierunki działań. Dokonano rejestracji władz w Sądzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Wprowadzono jednolite granatowe furażerki i plakietki związkowe dla członków gniazda i sokoląt. Został ogłoszony Rok 75 lecia gniazda. Z tej okazji 50 sokoląt otrzymało dyplomy zasługi na działalność w dniu 9 czerwca 1998 r. W tym dniu odbył się pokaz gimnastyki i akrobatyki. Główna uroczystość dla sokoląt odbyła się dokładnie w 75 lecie zał gniazda w dn. 18 listopada 1998 r. Z okazji 75 lecia gniazda zorganizowano 15 grudnia pokaz nowoczesnej gimnastyki i akrobatyki „Sokół 2000”.

            Sokolstwo fordońskie uczestniczyło ze sztandarem w uroczystościach z władzami samorządowymi i  państwowymi. 20 stycznia 1998 roku obchodzono 78 rocznicę powrotu Bydgoszczy i Pomorza do Macierzy. Sokoli uczestniczyli w uroczystościach miejskich, kościelnych i garnizonowych z okazji uchwalenia Konstytucji  3 Maja. Gniazdo przygotowało dla młodzieży fordońskiej odezwy i uroczyście obchodzono 59 rocznicę wybuchu II wojny światowej, uczczono pamięć zabitych i pomordowanych Polaków w związku z napadem na Polskę 1.09. i 17.09.1939 r. wojsk niemieckich i sowieckich. Delegaci gniazda także uczestniczyli w dn. 17 września w uroczystościach w Ratuszu w Chełmnie, złożono kwiaty pod tablicami zamordowanych Polaków. 80. lecie niepodległości Polski sokoli obchodzili w Bydgoszczy, z udziałem pocztu sztandarowego oraz w Zakopanem z okazji uroczystości sprowadzenia szczątek prochów gen. sokolego Mariusza Zaruskiego. 27 grudnia w Poznaniu przebywała delegacja gniazda ze sztandarem na centralnych uroczystościach 80 Rocznicy Powstania Wielkopolskiego. 28 grudnia gniazdo uczestniczyło w powyższych obchodach w  Bydgoszczy, które odbyły się w  Sokolni z udziałem sokołów z USA i Wielkiej Brytanii. Sokoli fordońscy przystąpili do wspólnej walki o zachowanie nowego województwa ze stolicy w Bydgoszczy.

            Wielką uroczystością sokołów pomorskich, w którym udział wzięli sokoli fordońscy było spotkanie w Sokolni 10 września 1998 r. z byłym Prezydentem RP Lechem Wałęsą, który był owacyjnie witanym przez sokolstwo. W dniu 5 października sokoli uczestniczyli w Filharmonii Pomorskiej w spotkaniu z Premierem RP Jerzym Buzkiem. 21 marca 1998 r. 46 sokoląt w  furażerkach oraz zarząd i poczet sztandarowy uczestniczyło w uroczystościach odsłonięcia przed Urzędem Wojewódzkim „Pomnika Bydgoskiego Marca – 19.03.1981 r.” Zorganizowano spotkanie z przybyłym do Bydgoszczy delegatem Sokoła w Słowenii dh Polaczkiem. Uczestniczono w IV Światowym Zlocie Polonii Ziemi Bydgoskiej, który się odbył 4.10.1998 r.

            27.10.1998 TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon zostało odznaczone „Medalem Prezydenta Miasta Bydgoszczy”, który został uroczyście wręczony przedstawicielom gniazda w Ratuszu. Przedstawiciele gniazda uczestniczyli w Apelu Pamięci Narodowej w dn. 25.04. Dolinie Śmierci w ramach organizowanych przez IV Bydgoski Pułk Dowodzenia – Marszu Pamięci Narodowej. Działacze i przedstawiciele młodzieży sokolej w dniach 6-7 listopada uczestniczyli w organizowanym przez Europejski Centrum Współpracy Młodzieży, Regionalnym Forum Młodzieży w Toruniu.

            W działalności sportowej i  szkoleniowej odniesiono duże sukcesy. W dniach 16-22 lutego 1998 r. zorganizowano Sokoli Kurs Gimnastyki i Akrobatyki na którym wykładało m.in. czterech wykładowców sokolich z Czech. Kurs ukończyło 49 nauczycieli instruktorów. Zorganizowano też pokaz gimnastyki i akrobatyki na „Zawiszy”. 17 lutego odbyło się spotkanie sokołów czeskich i polskich z przedstawicielem władz miasta, a wieczorem z zarządem Sokoła Fordońskiego w SP-29.

            Prowadzono wspólne szkolenie gimnastyczne oraz nauki jazdy i hokeja wspólnie z Bydgoskim Towarzystwem Hokejowym. Przedstawiciele sekcji tenisa uczestniczyli w kursach i szkoleniach organizowanych przez Regionalny Związek Tenisa. Uczestniczyli przedstawiciele gniazda w szkoleniach praktycznych będąc w dn. 20-21.06.98 r. w Zlocie Żupy Barakovy z okazji 100 lecia tej żupy, który odbył się w Brandysie nad Łabą w Czechach. Wielką i wymagającą wielu prac organizacyjnych było przygotowanie i udział 52 sokoląt w dn. 1-5 lipca 1998 r. w Zlocie sokolstwa do Koszyc na Słowacji w „Sokolske Telewychowne Slavnosti”. W zlocie uczestniczyły związki zjednoczone w Światowym Związku Sokolstwa. Sokoli polscy uczestniczyli w wielu imprezach sportowo-kulturalnych. Zespół gimnastyków przyrządowych zdobył na zlocie I miejsce w kategorii młodzików w wieku 10-14 lat.

            24 stycznia 1998 gniazdo zorganizowało Noworoczny Turniej Tenisa o Mistrzostwo Fordonu. Ważną i wielką imprezą sportową było zorganizowanie wspólnie z SP-29 kolejnego IV Wielkiego Turnieju Koszykówki o Puchar Prezydenta Bydgoszczy, który odbył się w  dniach 11-12 maja. Zaproszono 60 szkół uczestniczyło 10. Rozegrano 25 spotkań. Drużyna oldbojów gniazda brała udział w Fordońskim Turnieju Halowym Piłki Nożnej. Druga, drużyna piłkarska brała przez cały rok udział w rozgrywkach Bydgoskiej Ligi Szóstek Piłkarskich pod patronatem red. „Express Bydgoski”. Gniazdo uczestniczyło w Mistrzostwach Szkół Podstawowych w terminie. Drużyna piłkarska uczestniczyła też w rozgrywkach Bydgoskiej Ligi Pięcioosobowej pod patronatem red. IKP. Gniazdo uczestniczyło w turnieju tenisa  „Grand Prix”, którego organizatorem było TKKF „Zjednoczeni”.

            Dzięki sokołowi czeskiemu  z Ostravy druhowi Josefowi Přibylowi wprowadzono do naszego Sokoła naukę Małego Florbalu, dyscypliny już uprawianej w Polsce jako Uni-Hoc. Gniazdo wykonało społecznie drewniane bandy i  zorganizowało II Miejski Turniej Szkół Podstawowych w Uni-Hocu. Zaproszono 60 szkół, uczestniczyło 7. Ten turniej odbył się w dn. 14.11.-14.12.1998 r. Gniazdo  postanowiło przystąpić do Związku Unihokeja w Gdyni.

            W dniach od 2-13 lutego 98 gniazdo współorganizowało  Ferie Zimowe na Sportowo. W bogatym programie sportowym uczestniczyło dziennie 200 dzieci. Organizowano turnieje gier sportowych. W dniach 18-20 marca 1998 r. zorganizowano biwak w Białej k/Tucholi, na którym prowadzono szkolenie sportowo-rekreacyjne. Zorganizowano turniej piłki nożnej, koszykowej, siatkówki, tenisa stołowego, marszobieg na 8 km, biegi na orientację. Prowadzono też zajęcia ekologiczno-krajoznawcze. 30 maja zorganizowało gniazdo Festyn Sportowo Rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka, w którym uczestniczyło 2000 osób. Także 6 czerwca z okazji Dnia Dziecka gniazdo współorganizowało Festyn Dnia Dziecka. 21 czerwca gniazdo uczestniczyło w „Festynie Fordońskim” organizowanym przez Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak”. Sokoli fordońscy przedstawili pokaz gimnastyczny na Stadionie przy ul. Piwnika Ponurego. W dniach 17.07.-25.07 gniazdo zorganizowało Obóz Wędrowny na trasie Nysa – Łąka Prudnicka – Głuchołazy – Czechy – Pradel, Serok, Jaskinie Na Pomeri, Jasenik, Zlote Story. 2 października 1998 roku z okazji 59 rocznicy zamordowania sokoła burmistrza Fordonu i sokołów gniazdo zorganizowało IX. Rajd Szlakami Wacława Wawrzyniaka. Z okazji 80. lecia Powstania Wielkopolskiego przypomniano, że W. Wawrzyniak był sokolim powstańcem Wielkopolskim. W dniach 17/18.10.98 gniazdo zorganizowało dla 50 instruktorów i nauczycieli Rajd Warszawa 98, zwiedzano stolicę, a szczególnie w Muzeum Niepodległości Wystawę „Czołem Ojczyźnie Szponem Wrogowi i dot. udziału sokolstwa polskiego w walce o niepodległość Ojczyzny.

     Gniazdo zorganizowało w dniu 22.10. dla 48 sokoląt Rajd Niepodległości – Poznań 98, uczczono 80 lecie powstania wielkopolskiego i rocznicę niepodległości Polski. Przypomniano bohaterów sokolich, którzy walczyli za Ojczyznę. Pod tablicą sokoła Franciszka Ratajczaka – pierwszego poległego powstańca wielkopolskiego zapalono znicz. 47 sokoląt uczestniczyło w dn. 18-19.04.98 r. w ogólnopolskim XIV. Biegu Sokoła w Bukówcu Górnym woj. leszczyńskie. Na basenie w Lesznie zorganizowano mistrzostwa pływackie gniazda. 30 maja 98 Sokół Fordoński zorganizował Bieg Sokoła Pamięci Wacława Wawrzyniaka, w którym uczestniczyło 250 dzieci.

   Wychowanka Sokoła fordońskiego Renata Bursa, reprezentująca MDK1 należy do najlepszych szachistów w Polsce. Także wychowankowie naszego Sokoła Michał Olejnik, Marek i Paweł Biziakowie, obecnie kolarze „Rometu” zajęli czołowe miejsce w „Małym Wyścigu Pokoju”. Michał i Tomasz Olejnik należą do najlepszych zawodników kolarzy i wysokie wyniki odnieśli w III Kryterium Ulicznym. Red. Express Bydgoski dla naszego wychowanka kolarza „Rometu” Michała Olejnika, którego mama jest w naszym zarządzie, ufundowała puchar. Także nasz wychowanek Bartosz Ożóg zdobył puchar Polski w zawodach taekwondo WTF.

    Gniazdo prowadziło sprawę w celu uzyskania na własność Kortów dzierżawionych od FSM. Walne Zgromadzenie FSM w dn. 23.05.98 niestety nie przyznało naszemu gniazdu gruntów. Korty są utrzymywane społecznie przez członków sekcji. FSM nic nie przekazuje środków na modernizację. Nie możemy inwestować, chociaż samorząd chce nam pomóc, ponieważ nie jesteśmy właścicielami gruntu. Odczuwamy albo niewiedzę i niechęć głosujących albo manipulowanie członkami Walnego Zebrania.

     Gniazdo obchodziło uroczystości Świąt Wielkanocnych. 11 czerwca 16 osobowy poczet gniazda i zarząd uczestniczył w Procesji Bożego Ciała. 8 października delegacja gniazda uczestniczyła ze sztandarem w uroczystościach odsłonięcia w kościele farnym pamiątkowej tablicy poświęconej ks. Franciszkowi Haneltowi. Gniazdo z radością i uroczyście obchodziło 20 lecie pontyfikatu papieża Jana Pawła II, członka honorowego naszego gniazda i Związku. Tradycyjnie w 1 listopada dzień Wszystkich Świętych sokoli zapalili znicze na grobach zmarłych sokołów. Uczestniczyliśmy w Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej. 15 grudnia 1998 r. zorganizowano uroczystość opłatkową. Podsumowano działalność gniazda. W tym dniu nadano gniazdu naszemu imię Gen. Józefa Hallera. Sokolęta uczestniczyły w organizowanym przez Klub Bydgoski konkursie w „Szopkę bydgoską”. Członek gniazda dh Krystyna Berndt, w Krakowie w Galerii Sztuki Ukraińskiej miała wystawę fotografii pt. „Polska egzotyka czyli Metafizyka”. K. Berndt też zdobyła nagrodę w kategorii amatorskiej w Szczecinie w „Małym Przeglądzie Filmu Dokumentalnego za film „Wioska z pamięci i słuchu”.

     W grudniu gniazdo zainicjowało wśród uczniów SP 29 obchody 200. Rocznicy Urodzin Adama Mickiewicza 24.12.1798 – 26.11.1855. 23 września przedstawiciel gniazda wygłosił wykład w Towarzystwie Naukowym w Toruniu w zorganizowanej sesji „Udział członków TG „Sokół” w konspiracji pomorskiej”. W kawiarni „Węgliszek” odbyła się w dn. 22 maja promocja książki „Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na Pomorzu 1893-1939”, ss.432. Jest to pierwsza praca naukowa o Sokole pomorskim i krajowym. Gniazdo też wydało publikację „130 lecie Sokolstwa Polskiego 1867-1997 – przyczynek do dziejów za lata 1939-1997”.

       TG „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon jest członkiem ZTG „Sokół” w Polsce, Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, Regionalnego Związku Tenisa, Polskiej Federacji Unihokeja – Floorball, współpracowano z SP 29, SP 65, SP 15, SP 17, SP 66, WKS „Zawisza” – Sekcja Akrobatyki i Gimnastyki, Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Fundacją Archiwum Pomorskie AK w Toruniu, ŚZŻAK, Salezjańską Organizacją Sportową, ZHP. Przy gnieździe działa Centrum Informacji naukowej Sokolstwa polskiego, które m.in. wydaje kwartalnik „Sokół Pomorski”. TG „Sokół” II B-F liczyło w 1998 r. 595 członków w tym 32 druhów i 28 druhen.

(A.B.)

Początek strony