sobota, 25 lutego 2012

2004

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 
im. gen. Józefa Hallera w 2004 roku

     Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon (zał. w 1923r.) jest członkiem Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce (zał. 1867r.) i wchodzi w strukturę Dzielnicy Kujawsko-Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce. ZTG „Sokół” w Polsce jest członkiem Światowego Związku Sokolstwa. TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon w 2004 roku prowadziło działalność patriotyczno-wychowawczą, sportowo rekreacyjną i turystyczną oraz kulturalno-oświatową. Poniżej zasygnalizowano jedynie fakty z działalności tego gniazda sokolego, któremu przyświecały hasła „w zdrowym ciele zdrowy duch” oraz „Bóg Honor Ojczyzna”. 20.01.2004r. udział gniazda z pocztem sztandarowym w obchodach 84. Rocznicy Powrotu Bydgoszczy do Macierzy. 24.02.204r. spotkanie z członkiem gniazda sokołem Michałem Wolterem żołnierzem służącym w Polskich Siłach Sojuszniczych na wojnie w Iraku. Sokolęta z władzami gniazda uczestniczyły z pocztem sztandarowym w dn. 15.04.2004r. w „Apelu Pamięci Narodowej” w Fordońskiej Dolinie Śmierci, którego organizatorem był Pomorski Okręg Wojskowy wraz z Polskim Zw. Byłych Więźniów Politycznych Hitllerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. Aktywny był udział przedstawicieli gniazda w „Miejskim Komitecie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Bydgoszczy oraz w pracach Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Sokoli włączyli się w miejskie obchody 658. rocznicy nadania praw miejskich Bydgoszczy przez Króla Kazimierza Wielkiego. 1.05.2004r. sokoli fordońscy uczestniczyli w bydgoskiej „Paradzie Schumana”. 3.05.2004r. gniazdo zorganizowało obchody i uczestniczyło z pocztem sztandarowym w obchodach miejskich 213. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791r. Sokoli zorganizowali udział w obchodach 60. Rocznicy Powstania Warszawskiego 1944-2004. Mszę odprawił kapelan ks. prałat Edmund Sikorski. Sokoli generał druh Antoni Chruściel „Monter”, przywódca powstańców był członkiem TG „Sokół” we Lwowie, twórca skautingu. Z USA powróciła urna z prochami generała i została złożona w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. 1.09. i 3.09.2004r. sokoli zorganizowali w Gimnazjum 3 obchody 65 rocznicy wybuchu II wojny światowej, napaści Niemiec na Polskę oraz dywersji hitlerowskiej w Bydgoszczy, a 17.09. sokoli uczestniczyli w miejskich Dniach Sybiraka
w rocznicę napaści ZSRR na Polskę. Sokoli fordońscy włączyli się w cykl imprez
i zorganizowali Rajd Pieszy w 20. rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. W obchodach uczestniczyło wielu gości w tym m. in. Tadeusz Mazowiecki były premier RP. 17.10.2004r. sokoli fordońscy uczestniczyli w Mszy św. ze sztandarem i byli organizatorami Rajdu Pieszego Szlakiem ks. Jerzego Popiełuszki, który wchodził w XII. Bieg Sztafetowy Męczeńskiej Drogi ks. Jerzego. 11.11.2004r. sokoli fordońscy zorganizowali obchody Święta Niepodległości w Gimnazjum 3 im. gen. Józefa Hallera oraz uczestniczyli ze sztandarem w obchodach państwowych. 12.11.2004r. przedstawiciele sokolstwa uczestniczyli w obchodach Pamięci Członków Straży Obywatelskiej m. in. dh Konrada Fiedlera zamordowanego sokoła. 27.12.2004r. sokoli ze sztandarem uczestniczyli w 86. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. Przedstawiciele gniazda uczestniczyli w pracach Podkomisji Stałej ds. Młodzieży Sejmu RP dot. działalności dzieci i młodzieży. Dh Lech Zagłoba był jednym z 20 osób z Bydgoszczy jako obserwator podczas wyborów na Ukrainie w okresie „Pomarańczowej Rewolucji". 28.03.2004r. sokoli uczestniczyli z pocztem sztandarowym i zarządem w Uroczystym Ingresie do Katedry Bydgoskiej pierwszego Biskupa Diecezji Bydgoskiej JE Jana Tyrawy. Wśród delegacji sokoli fordońscy w imieniu ZTG „Sokół” w Polsce złożyli ks. Biskupowi deklarację posłuszeństwa i współpracy oraz wręczyli osobiście okolicznościowy Dyplom. W działalności sportowej i rekreacyjno sportowej gniazdo posiada wiele osiągnięć. Przedstawiciele gniazda 9.12.2004r. uczestniczyli w spotkaniu wigilijno-noworocznym sportowców z Prezydentem Bydgoszczy Konstantym Dombrowiczem, które odbyło się w „Zawiszy”. W 2004r. sokoli fordońscy mieli 3 drużyny piłkarskie, które brały udział cały rok w rozgrywkach Salezjańskiej Ligi Fordonu. 4.04.2004r. sokoli fordońscy uczestniczyli w ogólnopolskim „Biegu Sokoła” w Bukówcu Górnym. Sokoli fordońscy wspólnie z Czeskimi Sokołami ČOS brali udział w Pradze w przygotowaniach do XIV. Wszechsokolskiego Zlotu, który ma się odbyć w 2006r. w Pradze. Sokoli fordońscy zorganizowali już kolejny X. Jubileuszowy Wielki Turniej Koszykówki Szkół Gimnazjalnych o Puchar Prezydenta Bydgoszczy Konstantego Dombrowicza w 110. rocznicę strzelenia we Lwowie przez dh Włodzimierza Chomickiego pierwszej bramki w historii sportu polskiego w 1894r. oraz rocznicy przystąpienia 1.05.2004r. Polski do Unii Europejskiej. TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon wspólnie z Gimnazjum 3 zorganizowali „Ferie Zimowe z Unihokejem”. Gniazdo prowadziło przygotowania do zlotu dzielnicowego sokołów, który ma się odbyć w 2006r. Sokoli fordońscy zorganizowali Turniej Piłki Nożnej o puchar prezesa ZTG „Sokół” w Polsce w dn. 19-23.01.2004r. w 110. rocznicę strzelenia pierwszej polskiej bramki przez Włodzimierza Chomickiego – sokoła ze Lwowa. W dniach 19-30.01.2004r. sokoli fordońscy zorganizowali dla 150 osób „Ferie Zimowe na Sportowo”. 7.11.2004r. W 2004r. sokoli fordońscy zorganizowali „Rajd Kaszuby 2004” na trasie: Bydgoszcz-Tuchola-Woziwoda-Fojutowo-Czersk-Wiele-Borsk-Wdzydze-Chojnice-Bydgoszcz. W Chojnicach na basenie sokoli zorganizowali Zawody Pływackie o Mistrzostwo TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon w 2004r w kategoriach dziewcząt i chłopców rocznika 1990 i 1991. 1-2.10.2004r. sokoli wspólnie z Miejskim SZS zorganizowali: Mistrzostwa Bydgoszczy w unihokeju szkół podstawowych, 6-7.10.2004r. Mistrzostwa Bydgoszczy w unihokeju szkół gimnazjalnych chłopców, a 12-13.10.2004r. dziewcząt. 5.06.2004r. sokoli zorganizowali w singla turniej tenisa ziemnego, a 18.06.2004r. deblowy. Były to turnieje o mistrza Fordonu. Sokół fordoński zorganizował tradycyjne Biegi Sokoła na 600 i 1200 m dla chłopców i dziewcząt roczników 1988, 1989, 1991, 1992. W 8 Biegach Sokoła biegało 223 uczestników. Z okazji 60 rocznicy Bitwy pod Monte Cassino sokoli zorganizowali Mistrzostwa Fordonu w piłce siatkowej dziewcząt. Zorganizowano też uroczystość patriotyczno-wychowawczą Apel Pamięci poświęcony żołnierzom 2 Korpusu i dowódcy sokolemu generałowi Władysławowi Andersowi. TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon zdobyło brązowy medal w Salezjańskiej Lidze Fordonu w Halowej Piłce Nożnej IX. edycja – 2003/2004. TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon wspólnie z Gimnazjum 3 im. gen. Józefa Hallera, SP 29 im. Wacława Wawrzyniaka, Kujawsko-Pomorskim Szkolnym Związkiem Sportowym zorganizowali 4 wojewódzkie imprezy sportowe: 27.10.2004 Półfinał Kujawsko-Pomorskiej Gimnazjady w unihokeju dziewcząt, 29.10.2004r. chłopców, 3-4.11.2004r. „Półfinały Kujawsko-Pomorskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Unihokeju Szkół Podstawowych”, dziewcząt i chłopców do lat 13, 16.11.2004r. „Finał Kujawsko-Pomorskiej Gimnazjady w Unihokeju w kategorii chłopców (14-16 lat). 4.06.2004r. Sokoli fordońscy zorganizowali mistrzostwa Fordonu w Rzucie Podkową. 7.10.2004r. TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon zorganizowało XV. Rajd Pieszy Szlakiem Wacława Wawrzyniaka, sokoła i patrona SP 29 z udziałem 92 sokoląt,. Był to ostatni rajd organizowany corocznie od 1990r. przez 15 lat. SP 29 jest w likwidacji. 1.06.2004r. z okazji Dnia Dziecka zorganizowano „Fordoński Festyn Sportowy”. 9-11.05.2004r. zorganizowano z udziałem 45 sokoląt „Rajd sokoląt szlakiem Zdzisława Zagłoby Zyglera” na trasie Bydgoszcz-Chełmno-Grudziądz-Tleń-Bydgoszcz. Podczas rajdu pieszego i obozu w Tleniu zorganizowano też turniej piłki siatkowej, zawody kajakarskie, gry i zabawy oraz ognisko. Praca kulturalno-oświatowa była podstawą działań intelektualnych. Zakończono w 2003r. wydanie kwartalnika „Sokół Pomorski”. Sprawę poruszono 6.03.2004r. na Zjeździe Rady Dzielnicy Kujawsko-Pomorskiej. Niestety żadne gniazdo nie wsparło finansowo prowadzonej przez TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon społecznie działalności wydawniczej. Mający majątek sokolni TG „Sokół” I też ani groszem nie wsparło działalności wydawniczej. Stąd kwartalnik musiał ulec zawieszeniu i wyrejestrowaniu w Sądzie. Sokół Fordoński wydał drukiem książeczkę autorstwa Hanny Rogowskiej pt. „TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 1923-2003”. W 2003r. Gimnazjum 3 wydało swoją monografię na 5 lecie, gdzie są zawarte materiały o sokolstwie fordońskim. Bartłomiej Bogucki społecznie prowadzi i redaguje stronę internetową ZTG „Sokół” w Polsce pod adresem www.sokolztg.prv.pl. Imprezy i działalność sokola była utrwalana w publikacjach. Do tomu XVI. Kroniki Bydgoskiej Andrzej Bogucki napisał tekst o historii TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 1923-2003 im. gen. Józefa Hallera, który TMMB wydrukuje w najbliższym czasie. Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego wydało drukiem książkę; Andrzeja Boguckiego pt. „Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce 2002-2004”. 6.03.2004r. odbył się Zjazd Rady Dzielnicy Kujawsko-Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce. Także też zjazd odbył się 14.08.2004r. w 210. Rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej 1794-2004 i 60. rocznicy powstania warszawskiego z udziałem sokolstwa kujawsko-pomorskiego. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon zorganizowało jak co 4 lata Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze. Przygotowano i przekazano do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego liczną dokumentację z wnioskiem o wpis do KRS. Wybrano władze: zarząd – dh Andrzej Leonard Bogucki – prezes, dh Hanna Rogowska – I wiceprezes, dh Roman Krężel – II wiceprezes, dh Barbara Jastrzębska-Rutkowska – sekretarz, dh Urszula Krężel – skarbnik, dh Jerzy Boniecki – naczelnik wyszkolenia sokolego, dh Elżbieta Olejnik – gospodarz, dh Urszula Bogucka – członek, dh Janusz Olszewski – członek, kapelan ks. prałat dh Edmund Sikorski. Komisja Rewizyjna – dh Kazimierz Bogdan Filipski – przewodniczący, członkowie: dh Paweł Bogdan Gąsiorowski, dh Teresa Banaś-Barańska. Sąd Honorowy: dh Jerzy Prusiński – przewodniczący, członkowie: dh Teresa Boniecka, dh Jan Wieleba. Główni instruktorzy Sokoła fordońskiego: dh dh Andrzej Leonard Bogucki, Hanna Rogowska, Barbara Bilska, Teresa Banaś-Barańska, Barbara Jastrzębska-Rutkowska, Elżbieta Olejnik, Małgorzata Szopińska, Monika Pacholska, Jolanta Szymanowska, Jan Wieleba, Kazimierz Filipski, Jerzy Boniecki, Kazimierz Gaul, Joanna Ptaszyńska, Katarzyna Kożuchowska, Mariola Szmyt, Mirosława Kierzkowska, Paweł Bogdan Gąsiorowski, Roman Krężel – chorąży sztandaru.
Rok 2004 był bardzo ważnym rokiem w reorganizacji struktury. Zorganizowano dwie odrębne organizacje. TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon, które docelowo będzie gniazdem senioralnym oraz drugą UKS „Sokół” przy Gimnazjum 3 im. gen. Józefa Hallera na czele z prezesem Małgorzatą Szopińską. 1.10.2004r. dokonano wpisu prawno-ewidencyjnego w Urzędzie Miasta Bydgoszczy uczniowskiego klubu sportowego „Uczniowsk Klub Sportowy „Sokół” z siedzibą w Gimnazjum 3 ul. Gawędy 5. Komitet założycielski stanowili m. in. Małgorzata Szopińska, Katarzyna Kożuchowska, Jolanta Szymanowska. Wszystkie druhny były aktywnymi działaczami sokolimi w TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon. Gniazdo to będzie realizować program sokoli wśród uczniów Gimnazjum 3. To gniazdo przystąpiło do ZTG „Sokół” w Polsce. 28.10.2004r. TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon protokołem przekazało bezpłatnie UKS „Sokół” przy Gimnazjum 3 cały komplet sprzętu sportowego, 16 pozycji na kwotę 7.196,78 zł wraz z protokołem z 5.10.2004r. Departamentu Sportu Powszechnego – Program „Sport Wszystkich Dzieci” zał. do Umowy 45/DSP/SWD/2004/97. Także 28.10.204r. przekazano protokołem sprzęt sportowy 27 pozycji dla UKS „Sokół” Gimnazjum 3 na całkowitą kwotę 30.521,68 zł. Sprzęt przyjął UKS „Sokół” przy Gimnazjum 3 zarząd na czele z prezesem Małgorzatą Szopińską. Liczba sokoląt TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon według stanu na dzień 5.09.2004r. wynosiła 315 osób. Około połowa sokoląt za zgodą obu zarządów została zapisana do UKS „Sokół”. Stan członków po przygotowaniu do Walnego Zebrania TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon w dniu 19.10.2004r. wynosił: razem 208 członków w tym 58 członków pełnoletnich oraz 150 sokoląt do lat 18. Trzeba też zaznaczyć, że siedziba – Biuro ZTG „Sokół” w Polsce od 1990 roku jest w mieszkaniu prezesa przy ul. Klimka Bachledy 2/20. Zebrania przewodnictwa ZTG „Sokół” w Polsce oraz liczne imprezy i uroczystości oraz posiedzenia zarządu odbywają się w gabinecie dyrektora SP 29 i Gimnazjum 3, który zarazem jest prezesem ZTG „Sokół” i TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon. We władzach krajowych zarządu Związku są działacze TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon: Andrzej Bogucki – prezes, Hanna Rogowska – sekretarz generalny, Jerzy Boniecki – naczelnik od spraw sportu. Ćwiczenia gimnastyczne i zajęcia sportowo-rekreacyjne odbywają się bezpłatnie w hali sportowej Gimnazjum 3, jak również sokoli bezpłatnie korzystają z innych placów i sprzętu sportowego Gimnazjum 3. TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon od wielu lat dzierżawi od Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 3 korty tenisowe w lasku na Osiedlu „Bajka”. Tu trzeba dodać, że w Radzie Narodowej i zarządzie FSM jest myślenie postkomunistyczne. FSM nie chce przekazać gruntów TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon, przez co hamuje i uniemożliwia rozwój bazy. Sokoli mają w planach wybudowanie małej sokolni obok kortów. Niestety wielokrotne rozmowy z przedstawicielami FSM nie przyniosły żadnych pozytywnych efektów. Także Urząd Miasta „targuje” się o grunty z FSM. UM chciałby pomóc gniazdu w budowie sokolni. Niestety trzeba czekać na nowe prawo o spółdzielczości. Jednak trzeba zaznaczyć, że od wielu lat korty są utrzymywane z pieniędzy prywatnych członków gniazda. Na działalność sekcji tenisowej i utrzymanie kortów gniazdo nie otrzymało nigdy żadnych dotacji. Sokoli fordońscy są też aktywni w pracach Rady Światowego Związku Sokolstwa (Svetovy Svaz Sokolstva). Delegatami Polski do SSS są członkowie gniazda fordońskiego Andrzej Bogucki i Hanna Rogowska. Za swą honorową pracę społeczną dla Rzeczypospolitej i sokolstwa działacze gniazda byli wielokrotnie wyróżniani dyplomami zasługi. Wielu sokołów fordońskich jest odznaczonych najwyższymi i jedynymi odznaczeniami Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, „Zaszczytną Odznaką Sokolą”. Wszyscy odznaczeni tą odznaką są wpisani do „Złotej Karty Sokolstwa Polskiego”. W 2004r. Polish Falcons of America odznaczył fordońskich działaczy Krzyżem Legi Honorowej Sokolstwa Polskiego w Ameryce – złotym - Andrzeja Boguckiego, srebrnym – Hannę Rogowską. W 2004r. zmarło dwóch zasłużonych sokołów, na których pogrzebach członkowie gniazda uczestniczyli ze sztandarem. 5.09.2004r. zmarł Jan Bogucki, członek TG „Sokół” III w Bydgoszczy od 1936r. W 2001r. otrzymał tytuł Członka Honorowego Dzielnicy Kujawsko-Pomorskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Ojciec prezesa gniazda. Pogrzeb odbył się 9.09.2004r. Też 28.09.2004r. zmarł Leonard Majewski, członek TG „Sokół” w Fordonie od 1937 roku, członek honorowy i wiceprezes TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon od 2001r. Członek Honorowy DK-P ZTG „Sokół” w Polsce. Pogrzeb odbył się 30.09.2004r.
(A.B.)