sobota, 25 lutego 2012

2009


Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon
im. gen. Józefa Hallera w 2009 roku
Zarząd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. Gen. Józefa Hallera, w dniu 16.06.2009 r. podjął decyzję o zmianie rejestracji zapisu dokumentującego swoją działalność i sprawozdawczego i prowadzenia swojej dokumentacji. Powodem tego jest, jak najmniej prowadzenia zbędnej dokumentacji. Protokóły będą pisane tylko z ważnych zebrań czy w celu podjęcia decyzji. Nie będzie się prowadzić osobnego Protokólarza jak dotychczac i osobnej Kroniki, ponieważ jest brak chętnych do prowadzenia Kroniki. Powodem też jest rozwój informatyki i przekazu cyfrowego, elektronicznego gromadzenia danych oraz możliwości porozumiewania się już dziś, powszechnie pocztą internetową. Dążyć będziemy do zapisu prawie całkowitego w formie elektronicznej, a tylko niezbędne dokumenty będą tworzone w tradycyjny sposób, czyli na papierze. Nasze gniazdo już wiele lat prowadzi, co najmniej od 1993 r. korespondencje i zapisy swej działalności w formie elektronicznej. Na zaproszenie Prezydenta Bydgoszczy Konstantego Dombrowicza delegacja gniazda uczestniczyła ze sztandarem  20.01.2009 w miejskich uroczystościach w 89. Rocznicy Powrotu Bydgoszczy do Macierzy. Delegacja sokołów fordońskich uczestniczyła 20.01.2009 w odsłonięciu tablicy pamięci powstańców wielkopolskich w Pomorskim Muzeum Wojskowym. 21.01.2009 r. sokoli z hallerczykami uczestniczyli w specjalnej lekcji dla 75 uczniów Zespołu Szkół 35, gdzie na spotkaniu Andrzej Bogucki – prezes wygłosił wykład: „Powrót Bydgoszczy do Macierzy 1920 – 2009”. Uroczystość zorganizowała Elżbieta Jaroch. Sokoli otrzymali podziękowanie pisemne od pani dyr. Małgorzaty Kryś. Też 21.01.2009 delegacja gniazda uczestniczyła w otwarciu wystawy poświęconej – Bydgoszcz a powstanie wielkopolskie, w Muzeum Okręgowym w spichrzach. Sokoli uczestniczyli 21.01.2009 r. w Pałacu w Ostromecku, w promocji Albumu Marka Chełminiaka pt.: „Katedra Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości”. Do Albumu m.in. wpisał się Biskup Jan Tyrawa : „Pana Andrzeja Boguckiego Matce Pięknej Miłości polecam i z serca błogosławię”. Udział przedstawiciela gniazda w pracach Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Bydgoszczy w 2009 r. 17.02.2009 r. przekazano w darze do Archiwum Państwowego w Toruniu: Protokólarz Dzielnicy Kujawsko – Pomorskiej (Do 1999 Dzielnicy Pomorskiej) Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce 1989 – 2002, zawiera 223 kart ponumerowanych i przesznurowanych, oraz Protokólarz Dzielnicy Kujawsko – Pomorskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce 2003 - 2007, zawiera 300 kart ponumerowanych i przesznurowanych. Marzec. W Sali sokolej Zespołu Szkół 35 - Gimnazjum 3 im. gen. Józefa Hallera w Bydgoszczy w dniu 17.03.2009 r. zostały zorganizowane przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon im. gen. Józefa Hallera „Obchody 90. Rocznicy Powrotu do Polski Armii Błękitnej Gen. Józefa Hallera”. Została zorganizowana Wystawa publikacji , kronik, zdjęć sokolich i „hallerianów”. Wśród publikacji zainteresowaniem cieszyły się publikacje m.in. : Jerzego Waltera, Czyn Zbrojny Wychodźstwa Polskiego w Ameryce, Teofila Lachowicza, Weterani Polscy w Ameryce do 1939 r., pisma „Weteran”, publikacje Czesława Skonki dot. Rodu Hallerów i inne. Wystawę przygotowali Urszula i Roman Krężel. Referat historyczny pt.”Armia Błękitna Gen. Józefa Hallera” ,wygłosił prezes Andrzej Bogucki. Warto nadmienić, że sokoli fordońscy zorganizowali wyjazd krajoznawczy do Warszawy m.in. w celu odwiedzenia i zapalenia zniczy pod „Pomnikiem Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej”. W uroczystościach uczestniczyli oprócz sokołów przedstawiciele „Towarzystwa Pamięci Gen. Józefa Hallera i Hallerczyków” i „Związku Szlachty Polskiej” i „Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego”. Delegacja sokołów fordońskich uczestniczyła w obchodach 28. Rocznicy Bydgoskiego Marca 1981. Odbyła się m.in. debata o Bydgoskim Marcu 1981, z udziałem Karola Modzelewskiego i Davida Osta. Przedstawione poglądy wzbudziły żywą reakcję obecnych na debacie działaczy bydgoskiej „Solidarności”. – Dlaczego pomijacie panowie zupełnie rolę Jana Pawła II? – dopytywał Andrzej Bogucki. Dnia 2 kwietnia 2009 r. w czwartą rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. Druhna Elżbieta Kromplewska sokolica fordońska wraz z mężem Romualdem zorganizowali uroczystości. W Bydgoszczy przy trasie północ - południe obok drogi S5 pośród bloków mieszkalnych przy al. Stefana Kardynała Wyszyńskiego zbudowali na bliźniaczym drzewie blisko swego bloku piękną kapliczkę. Na drzewie pod daszkiem wykonanym przez Romualda Kromplewskiego, zawisł stalowy 5 kilogramowy Krzyż i obraz Ojca Świętego Jana Pawła II. Krzyż został zaprojektowany przez panią Elżbietę Kromplewską, a wykonała firma ślusarska. Kapliczka została udekorowana flagami papieskimi i narodowymi. Przed kapliczką modlili się członkowie Związku Szlachty Polskiej Oddział w Bydgoszczy i Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon im. gen. Józefa Hallera z prezesem Andrzejem Boguckim i jego żoną Urszulą oraz sąsiedzi i mieszkańcy z okolicznych bloków. Palono znicze, odmówiono modlitwy, Różaniec oraz o 21.37 odśpiewano "Barkę”. Warto zaznaczyć, że państwo Kromplewscy już po raz czwarty rok z rzędu zorganizowali uroczystości i zbudowali  kapliczkę pomiędzy blokami. Kapliczka ta bardzo oddziałowywała na mieszkańców bloków. Kapliczka, stała 5 dni i nikt jej nie niszczył. Mieszkańcy bloków odnieśli się z powagą i szacunkiem, podchodzili i się modlili, zapalali znicze. Państwo Kromplewscy także ugościli swoich bliskich gości, przedstawicieli ZSzP OB i sokolstwa oraz sąsiadów w swoim uroczym pełnym pamiątek Domu. Wszyscy zostali poczęstowani przygotowaną przez panią Elżbietę „kwaśnicą bydgoską” jako, że papież lubił tą góralską strawę. Tym razem „kwaśnica” była kujawska według receptury z Borów Tucholskich. Pan Romuald natomiast poczęstował gości „kremówkami” z najlepszej bydgoskiej firmy cukierniczej pana Adama Sowy. Przy poczęstunku popijając kawę, herbatę oraz szlachetne wino „Prądocin” produkcji państwa Kromplewskich wspominano papieża oraz mile dyskutowano na tematy związane z kulturą narodową. Na zakończenie należy dodać, że Ojciec Święty Jan Paweł II jest Członkiem Honorowym Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Natomiast pani Elżbieta Kromplewska jest członkiem „Sokoła” fordońskiego od 1990 roku. Wykonała ona własnoręcznie pierwszy proporzec w Polsce, po ożywieniu działalności sokolej po 1989 r. tego Gniazda sokolego w 1991 r., przestawiający sokoła z hantlami w locie oraz portret Tadeusza Kościuszki, który jest Patronem Sokolstwa Polskiego od 15.10.1898 r. 22.04.2009 r. dh Andrzej Bogucki wysłał do członków Komunikat – Zaproszenie. W związku z ustaleniami członków Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon , przygotowaną wcześniej  koncepcją i ustalonym planem, zrealizowanym podjętymi uchwałami na Walnym Zebraniu Członków „Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon” w dniu 18 listopada 2008 roku, dotyczącymi zlikwidowanie w dotychczasowej formie działania, wyrejestrowania gniazda z Krajowego Rejestru Sądowego, oraz wznowienia w nowej formie działalności gniazda poinformował, że wznawiamy, po otrzymaniu dokumentacji z KRS o likwidacji, działalność naszego gniazda pod nową nazwą „Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera”. Gniazdo zaplanowano zarejestrować w Urzędzie Miejskim w Bydgoszczy i jednocześnie pozostać w rejestracji naszego gniazda w Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Członkowie naszego gniazda po wielu latach działalności osiągnęli wiek senioralny. Niestety do działalności twórczej nie ma chętnych, w ogóle nie ma chętnych aby pełnić funkcję prezesa, toteż nie ma chętnych do prowadzenia gniazda. Przyczyną tego jest olbrzymia biurokracja w prowadzeniu stowarzyszeń w Polsce. Dużo młodzieży wychowanków gniazda, uczy się dalej, lub wyjechała w poszukiwaniu pracy, zawarli związki małżeńskie. Dzisiejsze społeczeństwo coraz bardziej staje się informatycznym, często zamiast działać w realu działa się wirtualnie. Ponadto przybywa wielka konkurencja dla "Sokoła" w postaci powstałych setek salonów prywatnych fitness, co skomercjonalizowało gimnastykę. Sokolstwo nie ma szans na konkurencję z tymi prywatnymi zakładami gimnastyki. Należy mieć nadzieję, że kiedyś powrócą nasi wychowankowie i będą prowadzić gniazdo. Ponadto nasza sokola idea, 10 przykazań Sokolich, Katechizm Sokoli są bardzo trudnymi ideami do realizacji dla dzisiejszego społeczeństwa żyjącego w liberalnym świecie wartości. Nie wszyscy posiadają taką moc Ducha aby podpisać się pod tymi dokumentami. W związku z tym Andrzej Bogucki zdecydował dalej prowadzić nasze gniazdo, o ile Bóg da Mu zdrowie i siły, o ile będzie taka wola członków na walnym zebraniu. Przygotowano nową dokumentację i nowy Statut. Z tymi dokumentami można było się prędzej przed zebraniem zapoznać. Dokumenty były wyłożone w szkole w Izbie Tradycji Sokolej. Toteż zaproszono wszystkich także starszych członków, którzy chcą wznowić swoje członkowstwo w naszym gnieździe na Walne Zebranie Wyborcze naszego gniazda pod nową nazwą „Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera”, które odbędzie się w dniu 8 maja 2009 r. w budynku Zespołu Szkół nr 35 - Gimnazjum nr 3 im. gen. Józefa Hallera, ul. Gawędy 5 (Osiedle Bajka) w Bydgoszczy-Fordonie. Zebranie rozpocznie się o 17.45 w pierwszym terminie, w drugim terminie o godz. 18.00 według załączonego porządku obrad. Udział w uroczystościach państwowych i Mszy św. na Stary Rynku pocztu sztandarowego gniazda na czele z chorążym Romanem Krężelem. Prezes gniazda Andrzej Leonard Bogucki, Elżbieta Kromplewska uczestniczyli w Wyprawie Bractwa Inflanckiego na Białoruś 24.04. – 3.05.2009 na czele ze Stefanem Pastuszewskim członkiem honorowym Dzielnicy K-P ZTG „Sokół” w Polsce. Święto rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 obchodzono w Kosowie Polski – Merecowszczyzna, w dworku urodzenia Tadeusza Kościuszki – Patrona Sokolstwa Polskiego i kościele Jego chrztu. 8 maja 2009 r. w budynku Zespołu Szkół nr 35 - Gimnazjum nr 3 im. gen. Józefa Hallera, ul. Gawędy 5 (Osiedle Bajka) w Bydgoszczy-Fordonie, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon im. gen. Józefa Hallera. Zebranie otworzył Andrzej Bogucki, który uroczyście powitał przybyłych członków Towarzystwa i poprowadził zebranie. Zebrani członkowie odmówili modlitwę za zmarłych członków Sokolstwa Polskiego. Wspomniano zasługi i biogramy ostatnio zmarłych sokołów Łucji Baumgart-Rautman, Wacława Kocona, Andrzeja Rutkowskiego, Romana Mikczyńskiego, Jana Boguckiego, Leonarda Majewskiego, Bogumiłę Bogucką oraz Jej Ojca sokoła Jana Osińskiego (1888 – 1945) zamordowanego przez sowietów w Gronówku na Pomorzu. Przedstawiono sprawozdanie z działalności TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon za okres od 18.11.2008 do 8.05.2009, w którym zaznaczono, że był to okres przejściowy dotyczący działalności statutowej i organizacyjno rejestracyjnej gniazda. Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczego  TG ”Sokół” II Bydgoszcz – Fordon 18 listopada 2008 r. rozpoczęto proces dotyczący wyrejestrowania Gniazda z Krajowego Rejestru Sądowego, a po zakończeniu procesu likwidacji w KRS pozostanie w rejestrze zarejestrowane Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon im. gen. Józefa Hallera, jako członek Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce na zasadach federacji. Przygotowano i złożono 1.12.2008 r. do Sądu KRS dokumentację dotyczącą likwidacji i wykreślenia podmiotu „Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon” z Krajowego Rejestru Sądowego. Postanowieniem KRS z dnia 15.04.2009 r. nastąpiło wykreślenie podmiotu „Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon” o numerze 0000032166 z Krajowego Sądu Rejonowego. W tym czasie postanowiono wznowić działalność gniazda jako : „Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera”, jako ciągłość działalności od 1923 r. TG ”Sokół” w Fordonie, działalność konspiracyjną 1939 – 1989, oraz działalność TG „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon 1990 – 2009. Przy gnieździe działa Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego, które opracowuje internetową bazę danych o historii sokolstwa. Gniazdo posiada stronę internetową, którą honorowo prowadzi Bartłomiej Bogucki. Wszelkie działania i praca opiera się o społeczną i honorową działalność członków. Gniazdo liczy 44 członków pełnoletnich Towarzystwa. Zebrani podjęli następującą uchwałę: „Walne Zebranie TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon im. gen. Józefa Hallera w dniu 8 maja 2009r. udziela absolutorium i podjęto Uchwałę, którą przyjęto jednomyślnie. Wybrano nowe władze TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon im. gen. Józefa Hallera na lata 2009-2014 w składzie: Andrzej Leonard Bogucki – prezes, Roman Krężel – wiceprezes, Barbara Jastrzębska-Rutkowska – sekretarz, Urszula Krężel – skarbnik, Urszula Bogucka – członek. Kapelanem gniazda jest – ks. prał. Edmund Sikorski. Komisja Rewizyjna: Kazimierz Bogdan Filipski – przewodniczący, członkowie: Paweł Bogdan Gąsiorowski, Anna Bogucka. Podjęto następującą Uchwałę: „Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon im. gen. Józefa Hallera jest członkiem Związku Towarzystwa Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. W swojej pracy organizacyjnej nawiązuje do działalności i jest kontynuatorem Sokolstwa Czeskiego zał. 1862, Sokolstwa Polskiego założonego w 1867 roku we Lwowie, 1886 r. w Bydgoszczy 1923 r. w Fordonie, działającego Sokolstwa Polskiego w Fordonie podczas konspiracji w latach 1939 – 1989, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon 1990 - 2009. Gniazdo realizuje program wychowawczo-patriotyczny i sportowo-rekreacyjny i turystyczny. Organizuje imprezy patriotyczne, kulturalne, rekreacyjne i turystyczno – krajoznawcze. Gniazdo gromadzi informacje w postaci elektronicznej o sokole i je publikuje w Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz - Fordon. Główne hasła sokolstwa fordońskiego to „w zdrowym ciele zdrowy duch” oraz „Bóg – Honor – Ojczyzna”. Gniazdo szczególnie będzie czcić swojego Patrona Sokoła gen. Józefa Hallera oraz koordynować Pamięć o Generale w środowisku lokalnym. Współpraca gniazda będzie z bydgoskimi szkołami oraz ze środowiskiem lokalnym w zakresie patriotycznym, kulturotwórczym i rekreacyjno krajoznawczym”. Na zakończenie sokoli odśpiewali swój hymn „Ospały i gnuśny zgrzybiały ten świat”. Biesiada Artystyczna w Słaboszewku 2009. 23 maja 2009 r. została wspólnie zorganizowana II Biesiada Artystyczna w Słaboszewku przez Gminę Dąbrowa, Instytut Kulturoznawstwa i Filozofii Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Studenckim Kołem Naukowym Kulturoznawstwa „Asio” WSG i pod patronatem honorowym „Stowarzyszenia Klub Bydgoski”. Ta Biesiada miała temat przewodni pt.: „Kulturotwórcza rola dworów ziemiańskich na pograniczu kujawsko – pałuckim”. Seminarium kulturoznawcze dotyczyło zagadnień: „Kultura a dwory szlacheckie” (dr Marek Chamot), „Rola dworów ziemiańskich w kulturze polskiej” (dr Włodzimierz Moch), „Kulturotwórcza rola Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” (dr Andrzej Bogucki), „Dwór” (Maciej Obremski), „Dziedzictwo dworu w Słaboszewku inspiracją do opracowania strategii rozwoju kulturalnego gminy” (Anna Wróblewska i Marcin Barczykowski). W dworze w Słaboszewku uczestnicy biesiady mogli wysłuchać mini recitalu pianistycznego oraz obejrzeć „Galerię jednego obrazu” artysty malarza Soni Zengel  i wystawę fotograficzną Adama Juszkiewicza „DDD, Dworki – domy z duszą”. Wójt Stanisław Łagowska pięknie powitała przybyłych jako gospodarz uroczystości. Na biesiadę artystyczną przybyli mieszkańcy gminy Słaboszewko oraz przedstawiciele różnych miast regionu, inteligencja, dziennikarze, nauczyciele, artyści malarze, pisarze muzycy oraz politycy. Przybyła rodzina Zdziechowskich i inne rody szlachecko ziemiańskie z regionu. Można zobaczyć licznie przybyłą młodzież studencką, ubranych w kontusze szlacheckie. Ciekawy program strzelecki, też m.in. strzelania z armatki, przedstawiło Bractwo Kurkowe w swoich tradycyjnych mundurach i z karabinami. Potem goście zostali poczęstowani smaczną wojskową grochówką z kotła żołnierskiego. Pod wieczór odbyły się występy zespołów regionalnych, zabawa taneczna, ognisko, stół biesiadny oraz inne atrakcje. Andrzej Adamski, Andrzej Bogucki, Stefan Pastuszewski ogłaszają publicznie „Memoriał w sprawie odbudowy zachodniej pierzei Starego Rynku” – nazwany „Bydgoski Krzyk Sumienia”, Bydgoszcz 7.06.2009. „Zwracamy się do wszystkich, którzy prawdziwie kochają Bydgoszcz, Polskę i Kościół Chrystusowy o poparcie idei odbudowy w historycznym kształcie pierzei Starego Rynku wraz z kościołem. Każde miasto ma wyróżnione przestrzenie swojej tożsamości, które o jego duszy stanowią, będąc równocześnie utrwalonym zapisem jego dziejów. Ta, nieobecna dziś pierzeja rynkowa wraz z kościołem przez wieki była dumą Bydgoszczy, rozpoznawalnym stygmatem jego oblicza. Znamienne, że zniszczyli ją wrogowie polskości i Kościoła, a później wrogowie Chrystusa robili wszystko, aby nie pozwolić na jej odbudowę mimo wielu inicjatyw w tym zakresie. Znamiennym jest też, że kościół, fundowany przez mieszczan i biskupów, nosił pierwotne wezwanie Świętego Krzyża. Krzyż jako znak cierpienia i wierności został w 1999 roku przywołany przez Jana Pawła II, kiedy to papież nadał Bydgoszczy tytuł Miasta Męczeństwa. Prezes Andrzej Bogucki publikuje artykuł pt.: „Dlaczego należy odbudować w historycznym kształcie Pierzeję Zachodnią Starego Rynku w Bydgoszczy”, który jest omawiany i publikowany. CINSP opracowało hasło „Sokół w Bydgoszczy 1886 - 2009” do Encyklopedii Bydgoskiej TMMB, oraz hasło „Sokół 1939 – 1988” dla IPN do Encyklopedii Solidarności. Prezes Andrzej Bogucki przekazał pismem z dnia 18.08.2009 r. w D a r z e dla Archiwum Państwowego w Bydgoszczy swój prywatny Księgozbiór liczący ok. 1400 sztuk książek i publikacji ( w tym 200 sztuk dot. sokolstwa w Polsce i na świecie), razem 16 metrów bieżących. Na darowany Księgozbiór składają się książki m.in. o tematyce historycznej, kulturalnej, politycznej, wojskowej, konspiracyjnej, dot. m.in. Polski, Regionu Pomorza, Wielkopolski i Mazowsza, sokolstwa polskiego i innych krajów świata. Na zbiór składają się także monografie, syntezy miast i różnych miejscowości, gmin, towarzystw i stowarzyszeń kulturotwórczych, szczególnie sokolich, edukacyjnych i oświatowych, turystyczno – krajoznawczych, przewodników krajowych i zagranicznych, szlacheckich i ziemiańskich, Bydgostiana, Poloniki, Halleriana, emigracyjnej, religijnej, literatury klasycznej, nauki języków obcych – w tym słowniki, metodyki i dydaktyki, wydawnictwa encyklopedyczne, słowniki, informatory, zbiór map i planów miast. Ponadto zbiór nie oprawiony „Album Bydgoski”, „Express Fordon”, „Sokół”, „Sokół Pomorski”, „Przegląd Sokoli”, kasety wideo i płyty CD o tematyce historycznej. 1.09.2009 w 70. rocznicę napaści Niemiec na Polskę reprezentacja TG „Sokół” II  B – F uczestniczyła, w składzie Roman i Urszula Krężel, w miejskich uroczystościach obchodów wybuchu II wojny światowej. 14.09.2009 w Dolinie Śmierci poświęcono ostatnią i największą Stację XII Drogi Krzyżowej, będącą częścią Sanktuarium Królowej Męczenników Kalwaria Bydgoska – Golgota XX wieku. W Komitecie budowy uczestniczył przez 10 lat prezes gniazda Andrzej Bogucki. W uroczystościach poświęcenia uczestniczyli sokoli fordońscy, na czele z całym zarządem i z sztandarem – chorąży Roman Krężel. Tomasz Stelmach nagrywał film z uroczystości. UKS „Sokół” działający przy ZS 35 - Gimnazjum 3, którego prezeską jest Małgorzata Szopińska, wywalczył miejsce gry w lidze wojewódzkiej piłki ręcznej. 2.10.2009 w 70. rocznicę egzekucji na fordońskim rynku, gdzie zamordowano sokołów na czele z burmistrzem Wacławem Wawrzyniakiem, reprezentacja gniazda, w składzie Urszula i Roman Krężel, Urszula i Andrzej Bogucki,  uczestniczyła w uroczystościach miejskich ze sztandarem, gdzie oddano hołd zamordowanym. 3-4.10.2009 delegacja Sokolstwa, na zaproszenie prezes Danuty Śliwińskiej, uczestniczyła w obchodach XX lecia, zaprzyjaźnionej z sokolstwem organizacji, Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Wrocław – Bydgoszcz. 19.10.2009 Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon, na czele z prezesem Andrzejem Boguckim,  uczestniczyło ze sztandarem w uroczystościach 25 rocznicy męczeńskiej śmierci Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki, która odbyła się w kościele św. Polskich Braci Męczenników z udziałem Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa, który jest członkiem honorowym Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Głównym organizatorem był ks. prał. Romuald Biniak członek honorowy Dzielnicy Kujawsko – Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon wspólnie z Instytutem Kulturoznawstwa i Filozofii Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy zorganizowało 27 października 2009 r. w Zespole Szkół 35 – Gimnazjum 3 im. gen. Józefa Hallera w Bydgoszczy wieczornicę pt. „Rok 2009 Rokiem Juliusz Słowackiego”. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2009 Rokiem Juliusza Słowackiego w 200. rocznicę urodzin poety, a zarazem 160. rocznicy jego śmierci. W ramach uczczenia pamięci tego wybitnego Wieszcza wygłoszony  został wykład prezesa dr. Andrzeja Boguckiego pt.”Juliusz Słowacki z Krzemieńca na Wawel-podróż życia (1809-1849)”. Urszula i Roman Krężel przygotowali wykaz publikacji i zdjęć Wieszcza, które zaprezentowano uczestnikom uroczystości. Sokoli wspominali swoje też podróże śladami Juliusza Słowackiego, m.in. na Wawel do krypty Wieszczów w 2007 r., oraz wyjazd sokołów fordońskich na Ukrainę w 2003 r. szlakiem śladami bohaterów „Ogniem i Mieczem”, gdzie m.in. zwiedzono Krzemieniec. Wzruszającym wtedy było momentem spotkanie sokołów przy grobie Matki Juliusza Słowackiego  Salomei z Januszewskich. W wieczornicy uczestniczyli też przedstawiciele Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków, Związku Szlachty Polskiej Oddział w Bydgoszczy, Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Oddział Kujawsko-Pomorski, Bractwa Inflanckiego. 91 rocznicę Święta Niepodległości Polski 11.11. 2009 r. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon uczestniczyło ze swoim sztandarem w miejskich uroczystościach, w Mszy św., przemarszu przez Bydgoszcz i obchodach przed pomnikiem „Bydgoszcz – Wolna” na placu Wolności. Następnie delegacja spotkała się przed tablicą gen. Józefa Hallera przy ul. Toruńskiej 30, gdzie sztandarem oddano hołd Generałowi. Delegacja sokola uczestniczyła też w Pomorskim Muzeum Wojskowym w otwarciu wystawy : „Malarstwo trzech Kossaków”. Prezes Andrzej Bogucki, 12.11.2009 r., imieniu sokolstwa wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Bydgoszczy i Rady Miasta Bydgoszczy o wyróżnienie Pani  Haliny Schreiber jako ostatniej żyjącej, przedstawicielki zasłużonego Rodu Schreiberów ze Starego Fordonu, który zasłużył się dla wolności i niepodległości Rzeczypospolitej. Jej Ojciec Franciszek Schreiber (1883 – 1973) był radnym i wiceburmistrzem Fordonu. Kupiec i działacz społeczny. Członek TG ”Sokół” w Fordonie, w latach 1938-1939 pełnił funkcję prezesa tego gniazda, a od 1939 r. do 1973 r. był przywódcą sokołów fordońskich w konspiracji. Więziony przez Niemców jako wiceburmistrz. Warto tu  zaznaczyć, że w 1939 r. zniszczył jedyną listę przygotowaną przez Niemców, która wpadła w jego ręce, na której wyznaczeni byli Polacy do rozstrzelania. Dzięki temu uratował od śmierci wielu znajdujących się na tej liście. W 1945 r. oskarżony przez UB za sprzyjanie rządowi polskiemu w Londynie, został uwięziony na 8 miesięcy. Pomagał wielu ludziom w Fordonie. Pisał podania i wnioski do władz w imieniu prostych ludzi. Jego syn Alojzy Schreiber, był członkiem TG ”Sokół” w Fordonie. Do dzisiaj zachował się jego dyplom Okręgu V Dzielnicy Pomorskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce z 15.09.1929 r. za zajęcie 1 miejsca w zawodach kościuszkowskich na 100 m. Był działaczem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Fordonie. Działał w konspiracji sokolej. W 1946 r. podczas referendum 3 x Tak został uwięziony za działalność opozycyjną antykomunistyczną. Był zwolennikiem premiera Mikołąjczyka. Prześladowany przez UB zmienił zamieszkanie. Osiedlił się w Ełku i tam zmarł. Wyróżnienie pani Haliny Schreiber będzie symbolicznym podziękowaniem dla rodziny, która walczyła za Polskę. Prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz pismem z grudnia 2009 wystosował specjalny list gratulacyjny, napisał m.in.: „ Zasługi Rodu Schreiberów zapisały się na kartach historii już w latach trzydziestych XX wieku. Czyny jakich dokonali członkowie rodziny, charakteryzowały się ogromną odwagą oraz patriotyzmem. Pragę z całego serca podziękować za udział w walce o wolność i niepodległość Polski. Jestem pełen szacunku i uznania dla waleczności Rodu Schreiberów”. Tyle i tylko tyle. List gratulacyjny wręczyli w domu pani H. Schreiber, Andrzej Bogucki - prezes i ks. prał. Edmund Sikorski – kapelan gniazda wraz red. Markiem Chełminiakiem z Expressu Bydgoskiego.
Grudzień. Towarzystwo Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera i Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków Oddział w Bydgoszczy, zorganizowały wspólne Spotkanie Opłatkowe Sokołów i Hallerczyków, które odbyło się 15 grudnia 2009 roku w Zespole Szkół 35/ Gimnazjum 3 im. gen. Józefa Hallera, ul. Gawędy 5. Na spotkaniu było obecnych 18 sokołów. Ks. Edmund Sikorski przeczytał okolicznościową bożonarodzeniową Ewangelię,  Andrzej Bogucki – prezes wygłosił przemówienie, potem dzielono się opłatkiem, śpiewano kolędy, składano sobie wspólne życzenia. Wszyscy członkowie gniazda po spotkaniu zakupili cegiełki na fundację sztandaru dla Zespołu Szkół 35. Zostały przygotowane swojskie wyroby ciast i ciasteczek, kawa i herbata. Całość oprawy przygotowali sokoli Urszula I Roman Krężel oraz Barbara Jastrzębska – Rutkowska. W 142 lecie Sokolstwa Polskiego, z okazji 80 urodzin 18 grudnia 2009 r. wysłano życzenia Wielkiemu Prymasowi Polski ks. Kardynałowi Józefowi Glempowi Członkowi Honorowemu Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności oraz podziękowanie za wieloletnią, pełną oddania i poświęcenia oraz patriotyzmu pracę w czasach przełomu tysiącleci. Za życzenia Prymas podziękował pisemnie sokołom. Wysłano też 19.12.2009 r. list Gratulacyjny z okazji Uroczystej Inauguracji Posługi Prymasowskiej nowemu Prymasowi Polski Arcybiskupowi Henrykowi Muszyńskiemu. Prymas pismem z dnia 31.12.2009 r. podziękował sokołom za pamięć i życzenia. 29.12.2009 r. sokoli naszego gniazda podczas posiedzenia plenarnego Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa zapoznali się z harmonogramem projektu na 2010 r. „Roku Błękitnej Armii”, który przygotuje Zespół Szkół 35 w Bydgoszczy. Jak zwykle co roku wysłaliśmy i otrzymaliśmy kilkadziesiąt życzeń do różnych instytucji życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok 2010. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera w 2009 r. liczy 44 następujących członków: Teresa Banaś – Barańska, Andrzej Bieżuński, Janina Bieżuńska, Bilska Barbara, Andrzej Leonard Bogucki, Urszula Bogucka, Bartłomiej Bogucki, Anna Bogucka, Teresa Boniecka, Jerzy Boniecki, Jan Buda, Maria Dudek, Kazimierz Bogdan Filipski, Paweł Bogdan Gąsiorowski, Maria Jarocka, Barbara Jastrzębska – Rutkowska, Mirosława Kierzkowska, Teresa Kotzbach – Wróbel, Katarzyna Kożuchowska, Urszula Krężel, Roman Krężel, Elżbieta Kromplewska, Halina Krzyżanowska, Antoni Kupcewicz, Elżbieta Łątka, Elżbieta Łukaszewska, Sabina Major, Krystyna Malinowska, Elżbieta Olejnik, Leszek Orliński, Monika Pacholska, Joanna Ptaszyńska, Balbina Rogowska, Hanna Rogowska, Marek Rutkowski, ks. Edmund Sikorski, Tomasz Stelmach, Joanna Sulińska, Mariola Szmyt, Wanda Tulibacka, Jan Wieleba, Lech Zagłoba Zygler, Barbara Zwolanowska, Anna Żandarska – Zagłoba Zygler. Władze gniazda w 2009 r. Zarząd: Andrzej Bogucki – prezes, Roman Krężel – wiceprezes, Barbara Jastrzębska-Rutkowska – sekretarz, Urszula Krężel – skarbnik, Urszula Bogucka – członek. Kapelan ks. prał. Edmund Sikorski. Komisja Rewizyjna: Kazimierz Bogdan Filipski – przewodniczący, członkowie: Paweł Bogdan Gąsiorowski, Anna Bogucka. Stronę internetową prowadzi Bartłomiej Bogucki. Należy wymienić współpracę z różnymi instytucjami prowadzoną przez gniazdo. W Zespole Szkół 35 -  Gimnazjum 3 gniazdo odbywało zebrania i spotkania. Spotkania zarządu odbywały się 1 raz w miesiącu, oprócz wakacji, w Sali Tradycji Sokolstwa w Gimnazjum 3 im. gen. Józefa Hallera w Bydgoszczy. Dobrze układa się współpraca z bliskimi ideowo organizacjami. TG ”Sokół” II Bydgoszcz Fordon im. gen. Józefa Hallera współpracuje z Towarzystwem Pamięci Generała Hallera i Hallerczyków, Związkiem Szlachty Polskiej, Bractwem Inflanckim, Bydgoskim Towarzystwem Heraldyczno Genealogicznym, Konfraternią Sierpecką, z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego Oddział Kujawsko - Pomorski, którego prezesem jest Marian Kadow. Jednocześnie trzeba zapisać o bardzo bliskiej współpracy naszego gniazda z Zarządem Głównym w Poznaniu  tej organizacji na czele z prezesem Stefanem Barłogiem. Gniazdo otrzymuje liczne publikacje. Sokoli fordońscy współpracują z Instytutem Pamięci Narodowej, Zakonem Paulinów z Jasnej Góry, O. Eustachym Rakoczym Kapelanem Żołnierzy Niepodległości. Z Polish Falcons of America (Polski Sokół w USA) otrzymujemy miesięcznik „Polish Falcon”  1, z American Sokol z USA (Czeski Sokół) otrzymujemy pismo, z Stowarzyszeniem Weteranów Armii Polskiej w USA (SWAP) otrzymujemy miesięcznik pisma „Weteran”, z Instytut Pamięci Narodowej otrzymujemy publikacje i systematyczne Biuletyn, z ZTG ”Sokół” w Polsce , Polski „Sokół” na Litwie – Michał Sienkiewicz i Polski „Sokół” w Austrii – prezes Lech Krawczyk.
Sokoli w mediach i publikacjach. Bogucki Andrzej, Sacrum na Starym Rynku, /w:/ Album Bydgoski dodatek do Gazety Pomorskiej 28.05.2009. Białoruska teka komtura bydgoskiego Andrzeja Boguckiego, „Świat Inflant”, nr 7(72)2009. „Sokoły” na wystawie, (mp), /w:/ Express Bydgoski, 20.03.2009 nr 67. (Dotyczy „Obchodów 90. Rocznicy Powrotu do Polski Armii Błękitnej Gen. Józefa Hallera”. Referat historyczny Andrzeja Boguckiego pt.: „Armia Błękitna gen. Józefa Hallera”). Obchody w Bydgoszczy, /w:/ Weteran, Nowy York, marzec 2009, s.6. Miesięcznik Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w USA. (Dotyczy „Obchodów 90. Rocznicy Powrotu do Polski Armii Błękitnej Gen. Józefa Hallera). Wiele ich łączy, niestety, równie dużo dzieli, (sit), /w:/ Express Bydgoski 11.03.2009. Gałęzewski Jacek, Do buntu potrzeba siły, /w:/ Gazeta Wyborcza Bydgoszcz, 20.03.2009. (Debata o Bydgoskim Marcu 1981, Karol Modzelewski i David Ost. „Te poglądy wzbudziły żywą reakcję obecnych na debacie działaczy bydgoskiej „Solidarności”. – Dlaczego pomijacie panowie zupełnie rolę Jana Pawła II? – dopytywał Andrzej Bogucki”). Kapliczka wśród bloków, prac. A.G., /w:/ Przewodnik Katolicki – Bydgoszcz, 19.04.2009 (zdjęcie kapliczki). Aładowicz Krzysztof, Lewińska Aleksandra, Bardziej święty od papieża. Nasz euro deputowany Ryszard Czarnecki domaga się odbudowy kościoła na Starym Rynku. Podpisał memorandum, który ma być „bydgoskim krzykiem sumienia”, /w:/ Gazeta Wyborcza Bydgoszcz 18.06.2009. „(…) – Chcemy, aby jak najwięcej bydgoszczan dowiedziało się o naszym liście. Wiele osób myśli jak my. Mamy nadzieję, że jury konkursu, prezydent weźmie nasz głos pod uwagę, tak aby Bydgoszcz nie zatraciła tożsamości – wyjaśnia Andrzej Bogucki, inicjator memoriału (…)”. Błażejewski Krzysztof, Rynek z kościołem. Kwestia rekonstrukcji zachodniej pierzei to bydgoski krzyk sumienia, /w:/ Express Bydgoski, 25.06.2009, s.2. (Wywiad z  Andrzejem Boguckim). Bazylczuk Eryk, Sterowana demokracja, /w:/ Album Bydgoski dodatek do Gazety Pomorskiej, 25.06.2009. Bogucki Andrzej, Dlaczego należy odbudować pierzeję w historycznym kształcie, /w:/ Gazeta Wyborcza Bydgoszcz, 20 – 21.06.2009.  Bogucki Andrzej, Stary Rynek w Bydgoszczy to świętość. Bydgoski Krzyk Sumienia, /w: Myśl Polska, 5 – 12.07.2009, s.14 – 15. Stasiewicz Anna, Kaskada – bis, Drukarnia2?, /w:/ Gazeta Pomorska 17.07.2009. „ (…) Andrzej Bogucki: - Jestem zwolennikiem historycznej odbudowy pierzei zachodniej wraz z kościołem pojezuickim. Oceńcie Państwo sami, czy na takie obiekty Bydgoszcz zasłużyła? Czy takie są trendy dzisiejszej sztuki architektonicznej? Nie pozostanie śladu po starym polskim Królewskim mieście Bydgoszczy, nawet nie będzie Pomnika Walki i Męczeństwa na Starym Rynku. Mam nadzieję, że jeszcze niektórzy decydenci i ci, którzy ich popierają przetrą oczy i sami się wystraszą nowego projektu, tego dziwoląga i koszmaru. Po prostu będą się za niego wstydzić.  (…)”. Chcą odbudować kościół. Stary Rynek. Autorzy memoriału w sprawie rekonstrukcji zachodniej pierzei w rocznicę pierwszych egzekucji na Starym Rynku, (AST), /w:/ Gazeta Pomorska, 10.09.2009. Bogucki Andrzej, „Ruch turnerski i Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 1818 – 1914”, s.300-315, /w:/ „Bydgoszcz miasto wielu kultur i narodowości pod redakcją Katarzyny Grysińskiej, Włodzimierza Jastrzębskiego, Alberta S. Kotowskiego”, Bydgoszcz 2009, ss.416. Rok Słowackiego, (ko), /w:/ Expres Fordon dodatek do Expressu Bydgoskiego, 7.11.2009. (Not. dot. obchodów sokolstwa fordońskiego). Bogucki Andrzej, Bydgoszczanie piszą dzieje swojego miasta. Właśnie w „Albumie”!, /w:/ Album Bydgoski z dn. 3.12.2009 r. – Dodatek do Gazety Pomorskiej. (Dokonanie podsumowania działalności popularnego pośród mieszkańców Regionu „Albumu Bydgoskiego”  – dodatku do Gazety Pomorskiej, który ukazuje się przez 5 lat i zostało wydrukowanych cotygodniowych 250 numerów. W tym Albumie znajdują się też materiały o sokolstwie). Chełminiak M., Salon miasta u wylotu mostu, /w:/ Express Fordoński (dodatek do Expressu Bydgoskiego), 2.01.2010 (dot. spotkania delegacji sokolstwa z Haliną Schreiber. Też zdjęcie: ks. Edmund Sikorski, Hanna Schreiber, Andrzej Bogucki). Na zakończenie należy dodać, że w latach 1990 – 2009 gniazdo prowadziło dwa Protokólarze oraz ogromną liczbę dokumentów. Akta gniazda zostały przekazane do Archiwów. Pierwszy Protokólarz obejmuje okres od wznowienia działalności założonego w 1923 r. naszego gniazda, tj. od 15 lipca 1990 r. do 14 listopada 1995 r. Drugi Protokólarz obejmuje okres od 16 stycznia 1996 r. do 31 grudnia 2009 roku. Dalej osobne księgi Protokólarzy nie będą prowadzone, tylko dokumentowanie będzie miało zapis aktowy, ale przede wszystkim elektroniczny. (A.B.)