sobota, 25 lutego 2012

1999

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon
 im. gen. Józefa Hallera w 1999 roku

     Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon założone w 1923 roku w Fordonie, jest członkiem Dzielnicy Pomorskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Zgodnie z założeniami TG „Sokół” we Lwowie w 1867 roku sokolstwo fordońskie jest organizacją wychowawczo-patriotyczną oraz sportową, rekreacyjną i krajoznawczo-turystyczną. „Sokół” nie jest związany z żadnym stronnictwem ani partią polityczną. Towarzystwo realizowało swoje cele zawarte w idei Sokolstwa Polskiego oraz w programie wypracowanym przez Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Członkowie gniazda uczestniczyli w Zjazdach Rad ZTG „Sokół” w 20.03.1999 r. w Bydgoszczy i 6.12.1999 w Krakowie.
Głównym celem wychowawczym w 1999 roku była realizacja na wszystkich imprezach „Roku Generała Hallera” w 80. rocznicę przybycia do Polski „Błękitnej Armii Gen. J. Hallera”, której żołnierzami byli sokoli z USA, Francji i Niemiec i z ziem polskich. Główne uroczystości gniazdo zorganizowało 22.04.1999 r. w SP 29, na które przybyła wicekurator oraz dyrektorzy wydziałów Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz dyrektor Wydziału Oświaty w Bydgoszczy. Uroczystości oprócz akademii patriotycznej przewidywały pokazowe lekcje, dla przybyłych dyrektorów szkół, dotyczące reformy edukacji.
TG „Sokół” II B-F uczestniczyło ze sztandarem w wielu uroczystościach samorządowych i państwowych, które także obchodzono w gnieździe. 20 stycznia uczestniczono w obchodach 79. Rocznicy Powrotu Bydgoszczy i Pomorza do Polski w 1920 roku. Uroczyście obchodzono 208. Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tym celu zorganizowało gniazdo „IX. Rajd 3 Majowy” do „Doliny Śmierci”. Delegacja też uczestniczyła w uroczystościach państwowych miejsko-wojewódzkich. Część członków udała się na „majówkę” do Kruszyna. Uroczystą akademią poświęconą Konstytucji 3 Maja zorganizowano przez gniazdo w SP 29 w dn. 4.V.
4 lipca 1999 r. zorganizowano razem z Dzielnicą Pomorską w Sokolni spotkanie w Rocznicę Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki. W spotkaniu uczestniczyły przybyłe do Bydgoszczy grupy młodzieży „orłów” z USA i  „Sokołów” z Francji w ramach IX. Polonijnych Warsztatów Artystycznych. 11 lipca uczestniczyła delegacja w obchodach 55. rocznicy akcji „Burza” i operacji „Ostra Brama”, które zorganizował ŚZŻAK.
Sokoli fordońscy wraz z młodzieżą włączyli się w obchody uroczystości 60. rocznicy wybuchu II wojny światowej i „Dnia Weterana” 1.IX. Obchody były organizowane przez Wojewódzką Radę Kombatantów i Osób Represjonowanych. Młodzieży sokolej w Fordonie przypomniano skutki napadu na Polskę wojsk niemieckich 1.IX. i wojsk sowieckich 17.IX.1939 r. 17.IX. obchodzono w SP 29 drugą uroczystość dla sokołów.
10 listopada sokoli z gniazda fordońskiego uczestniczyli w Sokolni wspólnie z TG „Sokół” I w Uroczystościach Święta Niepodległości Polski z udziałem wojewody Kujawsko-Pomorskiego Józefa Rogackiego, który przybył do Sokolni. 27 grudnia obchodzono wśród sokołów fordońskich 81. Rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego.
W celu poznania swojego regionu sokoli uczestniczyli w cyklu imprez o historii Fordonu oraz byli współorganizatorami I Turnieju Wiedzy o Fordonie 26.02.-7.03.1999 r.
3 czerwca pluton 24 sokołów ze sztandarem uczestniczył w Fordonie w procesji Bożego Ciała. Gniazdo fordońskie uczestniczyło w dniu 7 czerwca 1999 r. w spotkaniu z przybyłym do Bydgoszczy papieżem Janem Pawłem II. W uroczystościach tych brały udział też delegacje innych gniazd. W Bydgoszczy odbyły się Centralne uroczystości spotkania papieża z sokołami ze Związku wśród 700 tysięcy przybyłych pielgrzymów. Sokoli fordońscy uczestniczyli w odsłonięciu tablicy pamiątkowej odsłoniętej na Starym Rynku poświęconej Tadeuszowi Nowakowskiemu. Władze gniazda poparły i udzieliły wsparcia w akcji charytatywnej dla Kragujewca w Serbii, organizowanej przez Prezydenta Bydgoszczy Romana Jasiakiewicza. 2 października delegacja gniazda wzięła udział w uroczystościach w Pelplinie z okazji 50. lecia posługi kapłańskiej ks. dr. hab. Jerzego Buxakowskiego, kapelana Dzielnicy Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce. 1 listopada 1999 roku, jak co roku gniazda uczciła poprzez porządkowanie grobów i zapalenie zniczy na grobach zasłużonych sokołów. Warto dodać, że zmarli dh Jan Balcewicz – odznaczony Krzyżem Virtuti Militarii – członek honorowy TG „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon, przedwojenny naczelnik Sokoła w Wilnie oraz działacz naszego gniazda dh Roman Mikczyński. Delegacja  gniazda ze sztandarem uczestniczyła w pogrzebach druhów. Delegacje naszego gniazda też uczestniczyły w pogrzebach druhów z innych gniazd sokolich. Gniazda włączyło się do bydgoskich obchodów „Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej”. Współpracowano z Parafią św. Mateusza oraz z Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak” w Fordonie. 14 grudnia zorganizowano jak corocznie wigilię opłatkową.
TG „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon zostało wyznaczone na głównego wykonawcę „IX. Zlotu Sokolstwa Polskiego – Bydgoszcz 2000”, który odbędzie się w dniach 2-4.06. 2000 r. Zarząd opracował koncepcję Zlotu, budżet finansowy, plany oraz wystąpił o dotacje. Zarząd pełni funkcję Komitetu Organizacyjnego Zlotu, który w miarę potrzeb będzie rozszerzony. Patronat nad Zlotem objął Prezydent Bydgoszczy adw. Roman Jasiakiewicz. W dniach 25-27.06.1999 r. zorganizowano dla 35 osób Kurs Szkoleniowy dla Nauczycieli – Instruktorów Sportowych do układu ćwiczeń gimnastycznych na Zlot. Kurs prowadzili m.in. sokoli z Czech. W tym czasie do Bydgoszczy przybyła delegacja Światowego Związku Sokolstwa z Pragi na czele z prezydentem Prof. Stanisławem Doutlikiem. Zorganizowano spotkanie z władzami samorządowymi i wojewódzkimi. Delegacja spotkała się z zarządem gniazda. 20 września zorganizowano następny Kurs Instruktorski dla 30 instruktorów do układu dla sokoląt w wieku 7-10 lat. W dniach 11-14 listopada trzech instruktorów z gniazda było na szkoleniu zlotowym w Ostravie w Czechach. Dokonano wspólnych szczegółowych uzgodnień. Także w dniach 29-30 czerwca cztery osoby z gniazda uczestniczyły na Zlocie w Ostrawie w Czechach w uroczystościach „Sokolskie Dny”. W pierwszym tygodniu maja z Sokoła I uczestniczyła 5-osobowa delegacja na Zlotowym szkoleniu instruktorskim w Pradze. W dniach 10-11 grudnia w Fordonie zorganizowano Kurs sokoli dla instruktorów na Zlot Bydgoszcz 2000 i Praga 2000, gdzie pojedzie grupa 300 osobowa z Bydgoszczy. Kurs prowadzili przybyli do Bydgoszczy instruktorzy z Czech Šarka Přibyl, Milan Prejda i  Danka Marušova. Działacze sekcji tenisa uczestniczyli w szkoleniu – kursie organizowanym przez RZT. Na Zloty przygotowano i przegrano taśmy video i z muzyką na ćwiczenia zlotowe. Dokonano tłumaczenia i wydano drukiem 100 stronicowe instrukcje układów gimnastycznych.
W dniach od 1 września do 30 listopada zostało systematycznie przeszkolonych przeszło 600 sokoląt w ramach zorganizowanego „Masowego Szkolenia Gimnastycznego Dzieci i Młodzieży Sokolej”. Sekcji gimnastycznej zakupiono 30 strojów gimnastycznych, wykonano na różne imprezy sportowe w 1999 r. czapki oraz emblematy sokole. W dniach od 1 lutego do 12 lutego 1999 r. gniazdo było współorganizatorem „Ferii Zimowych na Sportowo”, gdzie organizowano turnieje gier sportowych, prowadzono masowe ćwiczenia sportowe i rekreacyjne. Za aktywne organizowanie ferii zimowych Red. „Gazety Pomorskiej” wręczyła nagrodę w ramach zgłoszenia nas do konkursu „Sportowe ferie w mieście”. Podczas ferii uczestniczyło przeszło 200 dzieci dziennie. Wielką imprezą dla ponad 2 tys. osób gniazdo współorganizowało w dn. 29.05.-1.06.1999 r. p.n. „Festyn Sportowo Rekreacyjny z Okazji Dnia Dziecka”. Starsi sportowcy gniazda oldboye uczestniczyli w rozgrywkach Bydgoskiej Ligi Halowej-Pięcioosobowej. Gniazdo uczestniczyło też w turnieju piłki nożnej „Lato z Expressem”. 40 sokoląt z instruktorami wzięło udział w ogólnopolskim „XV. Biegu Sokoła w Bukówcu”. 10 kwietnia Sokolęta gniazda zwiedzały Trzebnicę i Wrocław, gdzie głównym punktem było zwiedzanie „Panoramy Racławickiej”, gdzie wskazano zasługi Tadeusza Kościuszki Patrona Sokolstwa Polskiego. Powyższa grupa 40 sokoląt w dn. 9.04. uczestniczyła w zawodach pływackich naszego gniazda na basenie w Lesznie. 4 maja odbyło się podsumowanie szkolenia gimnastycznego hokeistów sokołów (170 chłopców), którzy są zawodnikami Bydgoskiego Towarzystwa hokejowego, z którym to nasze gniazdo współpracuje i szkoli chłopców w zakresie nauki jazdy na łyżwach i hokeja. Chłopcy w gnieździe ćwiczą gimnastykę. Gniazdo zorganizowało już kolejny „V. Wielki Turniej Koszykówki Młodzieży Szkół Podstawowych o Puchar Prezydenta Bydgoszczy”. Zaproszono 60 szkół, uczestniczyło 12. 29 maja gniazdo zorganizowało przełajowe „Biegi Sokoła” ku pamięci sokoła Wacława Wawrzyniaka. Odbyły się 4 kategorie biegów. Startowało 119 sokoląt.
W dniach 24-28.05. gniazdo było organizatorem obozu kondycyjnego dla 25 sokoląt hokeistów. W dniach od 3 lipca do 16 lipca gniazdo zorganizowało obóz wędrowny na trasie Jarosławiec – Ustka – Słońsko – Słupsk – Słowiński Park Narodowy – Skansen w Klukach. Sokół Tadeusz Galaszewski z PFA-USA z New Britain, żołnierz spod Monte Cassino 1 czerwca spotkał się w Fordonie z 300 sokołami na sali gimnastycznej, gdzie odbył się pokaz akrobatyki i gimnastyki. W tym dniu gniazdo zorganizowało zawody w rzucie podkową. Od lutego do lipca 80 sokoląt było szkolonych w zakresie gimnastyki. W dniu 25 czerwca 80 sokoląt z gniazda uczestniczyło w 300 osobowym układzie gimnastycznym podczas otwarcia „XVIII Międzynarodowego Memoriału Bronisława Malinowskiego”, który się odbył na stadionie WKS „Zawisza”. TG „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon, 80 sokoląt z 5 instruktorami, uczestniczyło w dniach 15-18 lipca w „Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w Lekkiej Atletyce”. Sokolęta wystąpiły w 500 osobowej grupie (w tym 300 gimnastyków) w ceremonii otwarcia ww. Mistrzostw. Ćwiczenia przygotowała i prowadziła Bogumiła Ćwięka. Ta sama grupa w dniu 30 września dokonała pokazu gimnastycznego na fordońskim stadionie przy ul. Piwnika Ponurego podczas „Uroczystego otwarcia sportowego roku szkolnego w Bydgoszczy” z udziałem władz miasta. 2 października gniazdo zorganizowało już kolejny X. Rajd Pieszy Szlakami Wacława Wawrzyniaka, w którym uczestniczyło 1500 dzieci. Uczczono 60 rocznicę zamordowania przez Niemców sokoła i burmistrza Fordonu. Uporządkowano mogiły pomordowanych. 8 października gniazdo zorganizowało „Rajd Szczecin 99”. Sekcja tenisa uczestniczyła w cyklu turniejów tenisa o Grand Prix, którego organizatorem było TKKF „Zjednoczeni”. Udział tenisistów gniazda był w „Otwartym Finale Ogólnopolskiego Turnieju Tenisa UKS-ów o puchar prezesa UKFiT”. TG „Sokół” II B-F zorganizowało w 1999 r. sześć turniejów tenisa i rozpoczęcie sezonu, z okazji 3 Maja, Dnia Dziecka, Mistrzostwa  SP-29, Turniej Familijny – FSM i na zakończenie sezonu. W soboty sekcja organizowała naukę gry w tenisa na sprzęcie młodzieżowym. W dzień 27-30 grudnia gniazdo zorganizowało II Mistrzostwa Bydgoszczy w Unihokeju dla szkół podstawowych i gimnazjów.
TG „Sokół” II B-F współpracowało z dyrekcjami szkół SP 29, SP 65, SP 17, SP 66, SP 15, z których to ćwiczyły w gnieździe dzieci. Wsparcia finansowego udzieliły władze samorządowe i państwowe. UKFiT w nagrodę podarował gniazdu wiele cennego sprzętu sportowego do gry w tenisa, hokeja, uni-hokeja i koszykówki. Gniazdo przekazało sprzęt na stan dla SP-29. Trzeba dodać, że niezawodnymi sponsorami imprez była „Coca-Cola” i Przedsiębiorstwo Cukiernicze „Jutrzenka” S.A.
TG „Sokół” II B-F jest członkiem: ZTG „Sokół” w Polsce, Polskiej Federacji Unihokeja-Floorball, Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, Regionalnego Związku Tenisa w  Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskim Okręgowym Związku Hokeja na Lodzie. Współpracowano z Polskim Związkiem Koszykówki, WKS „Zawisza” – Sekcja Gimnastyki i Akrobatyki, Bydgoskim Towarzystwem Hokejowym, Salezjańską Organizacją Sportową – Salosem Fordon, Szczepem ZHP przy SP-29, Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich, TMMB, Fundacją Archiwum Pomorskie Armii Krajowej w Toruniu, ŚZŻAK, Kujawsko Pomorskim Oddziałem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1929, Towarzystwem Pamięci Gen. Józefa Hallera i Stowarzyszeniem Miłośników „Mazurka Dąbrowskiego”, Muzeum Żołnierza Polskiego w Ameryce N.Y., Muzeum Pomorskiego Okręgu Wojskowego, PFA-USA, Sokolską Żupą Morawskośląską i Żupą Jana Čapka w Ostravie.
TG „Sokół” II B-F w 1999 roku posiadało sekcje sportowe: gimnastyczną, L.A., tenisa, hokeja, unihokeja, piłki siatkowej, koszykówki, nożnej, krajoznawczo-turystyczną, kulturalno-oświatową.
Przy gnieździe działa Centrum Informacji naukowej Sokolstwa Polskiego – Bydgoszcz Fordon, które wydaje publikacje, gromadzi materiały historyczne, opracowuje biogramy zasłużonych sokołów, przygotowuje i wydaje drukiem kwartalnik „Sokół Pomorski” organ Dzielnicy Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce, gdzie są publikowane materiały dot. sokolstwa w Polsce i poza krajem w świecie. SP 29 użyczała bezpłatnie po 29 godzin w tygodniu halę gimnastyczną. Gniazdo dzierżawi od Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 3 korty  na Osiedlu Bajka o powierzchni 1.680 m2. Gniazdo planuje budować obok tych kortów Sokolnię, ale niestety rozmowy z władzami FSM aby przekazała na własność dla gniazda grunty nie przyniosły pozytywnego skutku. Dopóki gniazdo nie będzie posiadać swojego gruntu, budowa Sokolni jest niemożliwa. Władze miasta chętnie pomogą w budowie. Jednak gniazda nie stać na zakup gruntu.
Liczba członków gniazda wynosiła razem: 615 w tym 555 sokoląt, 32 druhów i 28 druhen. Skład zarządu TG „Sokół” II B-F: Andrzej Leonard Bogucki – prezes, Hanna Rogowska – I wiceprezes, Leonard Majewski – II wiceprezes, Barbara Jastrzębska-Rutkowska – sekretarz, Urszula Krężel – skarbnik, Roman Krężel – gospodarz, Jerzy Boniecki – naczelnik, członkowie Urszula Bogucka, Elżbieta Olejnik, kapelan ks. prob. Edmund Sikorski, Kazimierz Filipski – przewodniczący komisji rewizyjnej, chorąży sztandaru Roman Krężel, Bartłomiej Bogucki i Jerzy Boniecki. Główni instruktorzy: Wiesław Wawrzonkowski, Andrzej Bogucki, Hanna Rogowska, Barbara Bilska, Teresa Banaś-Barańska, Barbara Jastrzębska-Rutkowska, Elżbieta Olejnik, Danuta Król, Maria Jarocka, Mirosława Kardas, Andrzej Kardas, Jan Teska, Jolanta Szymanowska, Sabina Major, Hanna Kobus, Barbara Zwolanowska, Maria Dudek, Jerzy Grzesiak, Jan Wieleba, Kazimierz Filipski, Jerzy Boniecki, Kazimierz Gaul, Krzysztof Siniecki. Ponadto gniazdo współpracuje w przygotowaniach do Zlotu 2000 z przeszło 50 instruktorami gimnastyki. Pielęgniarką jest  Elżbieta Skoczylas.
(A.B.)