sobota, 25 lutego 2012

2008


Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon
im. gen. Józefa Hallera w 2008 roku
Delegacja sokołów fordońskich uczestniczyła 5.01.2008 r. w Teatrze Polskim na koncercie kolęd patriotycznych pt.: „Kolędarium Polskie”, który zorganizowała Poseł na Sejm Teresa Piotrowska. TG „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera zorganizowało 15.01.2008 r. uroczystości. 1) 40 lecie śmierci druha Wojciecha Albrychta wybitnego sokoła i hallerczyka (1892-1967), odczyt Andrzeja Boguckiego. 2) Powrót Bydgoszczy do Macierzy w 1920 r., organizator Hanna Rogowska – udział 30 sokoląt z Gimnazjum 3 im. gen. Józefa Hallera. 20.01.2008 r. sokoli fordońscy uczestniczyli w miejskich uroczystościach 88. rocznicy powrotu Bydgoszczy do Macierzy. W Muzeum Dyplomacji UKW odbył 30.01.2008 r. się wernisaż wystawy pt.: „Ziemia Solecznicka – ludzie i dzieje” autorstwa Jerzego Karpowicza, na którym byli sokoli. Warto dodać, że na ziemi solecznickiej na Litwie działa gniazdo polskiego „Sokoła” w Ejszyszkach.  15.02.2008 r. w Pomorskim Muzeum Wojskowym odbyła się Wystawa nabytki eksponatów w 2007 r. Na tej wystawie była czamara sokola prezesa Andrzeja Boguckiego, który podarował muzeum. 28.02.2008 r. Bartłomiej Bogucki wykonał i obsługuje stronę internetową naszego gniazda : [ http://sokol.cinsp.prv.pl/]. Strona dotyczy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera oraz Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz – Fordon.
      TG „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon – delegacja,  uczestniczyła 15.03.2008 r. w „I Dedykacjach Kujawsko – Pomorskich „Żołnierze Wyklęci”, której organizatorem była Fundacja „Ocalić Pamięć” i IPN. Prezes gniazda zajął głos w dyskusji. Warto zapisać słowa grypsu, które Łukasz Ciepliński Prezes IV ZG WiN, zapisał w celi śmierci: „Polska Niepodległość – A Człowiek Pohańbiony Godność Ludzką – Odzyska”, /w:/ Biuletyn IPN 1-2/2008. 15 marca 2008 r. najpierw w bydgoskim zabytkowym kościółku z początku XVII w. pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, powszechnie zwanym kościołem Klarysek, choć obecnie opiekują się nim Kapucyni, odbyła się Msza Św. w klasycznym rycie rzymskim (trydenckim). Była odprawiona za dusze straconych i poległych w walkach o niepodległość naszej Ojczyzny w latach 1944 – 1956. Ci właśnie patrioci, w okresie gdy nasze ziemie były już wyzwolone spod okupacji niemieckiej, zorganizowani w różne struktury podziemne, usiłowali stawić opór narzuconej siłą ze wschodu władzy komunistycznej. Oni to zostali nazwani żołnierzami wyklętymi, jako że przez te władze wyklęci i nazwani bandytami. A niezależnie od wzniosłego zamierzenia, dobrze było przypomnieć tę starą liturgię z czasów swej młodości. Msza Trydencka oczywiście była bardzo uroczysta i po łacinie , więc dość długa, półtoragodzinna, z gęstym dymem kadzideł. Kazanie z ambony wygłosił o. Bogumił Dzięgielewski, jezuita z Poznania. W organizacji wszystkiego brali udział księża oraz klerycy jako ministranci nie tylko z Bydgoszczy, ale też z Torunia i Poznania a także organista z Poznania. Kościół wypełnili kombatanci z AK i innych organizacji tamtych czasów (np. WIN), ze struktur Sokoła, Sybiracy, Byli Więźniowie Polityczni. Niektóre z tych organizacji miały poczty sztandarowe, mimo swych lat dzielnie stojące na baczność przy ołtarzu.  Przybyli przedstawiciele Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" II Bydgoszcz - Fordon im. gen. Józefa Hallera ze sztandarem, też niektórzy miejscowi członkowie Związku Szlachty Polskiej. Była jeszcze druga część uroczystości, już całkiem świecka. Wszyscy przeszliśmy do Muzeum Wolności i Solidarności przy placu Kościeleckich. Doszło jeszcze sporo młodzieży, tak że było nas około 100 osób, tyle ile mogła pomieścić sala. Tu pewnie jest czas by zaznaczyć, że uroczystości były zorganizowane pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotra Całbeckiego i Wicemarszałka Macieja Eckardta. Głównym organizatorem spotkania z Fundacji „Ocalić Pamięć” i zarazem był Adam Gajewski, który na początku witał przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Wojewody, władz miasta, Sokoła i Związku Szlachty Polskiej. Program: film dokumentalny poświęcony Żołnierzom Wyklętym, ich martyrologii, wykład Dyrektora Oddziału IPN z Gdańska; Mirosława Golona i prezentacji wydanego przez IPN  Atlasu Polskiego Podziemia Niepodległościowego 1944 – 1956. Prace nad tym olbrzymim atlasem prowadziło 50 naukowców z INP w całej Polsce. Zawartość tego dzieła ciekawie i obszernie referowała pracowniczka z miejscowej filii IPN, Alicja Paczoska – Hauke. W ówczesnym województwie bydgoskim w tamtych latach działały 133 organizacje podziemne, z tego 34 w Bydgoszczy. Ich liczebność była różna: od grup kilkuosobowych do bardzo licznych i rozległych obszarowo. Oczywiście tylko niektóre zajmowały się rzeczywistą walką zbrojną, z bronią w ręku. Wiele po prostu na przykład kolportowało ulotki lub rozmieszczało po miastach napisy sprzeciwiające się nowym narzuconym porządkom, lub choćby tylko wyrażało swe niezadowolenie z tego, że władze komunistyczne zwalczały Kościół i usiłowały szerzyć ateizm. Spotkanie zakończył występ Pana Andrzeja Kołakowskiego, który przy akompaniamencie gitary wykonał recital swych ballad i pieśni patriotycznych opiewających bohaterów tamtych czasów. Dnia 17 – 19.03.2008 r. delegacja sokołów w składzie Andrzej Leonard Bogucki, Jerzy Boniecki, Robert Szamałek, Franciszek Świerczyński uczestniczyła w uroczystości 27. Rocznicy Bydgoskiego Marca 1981.
     Bractwo Inflanckie zorganizowało Wyprawę na Inflanty: Litwa – Łotwa – Estonia w dniach 5 – 13 kwietnia  2008 r. Poniższa trasa wynosiła 3500 km. Do Bractwa Inflanckiego należą też sokoli. 5 sokołów z flagą Związku Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Polsce uczestniczyło w tej Wyprawie": Andrzej Leonard Bogucki, Paweł Bogdan Gąsiorowski, Elżbieta Kromplewska oraz członkowie honorowi Dzielnicy Kujawsko - Pomorskiej ZTG "Sokół" w Polsce Stefan Pastuszewski i Wojciech Sobolewski. Trasa: Bydgoszcz – Suwałki – Budzisko – Marijampole (Mariampol): Gaj nad rzeką Szeszupą – Kedainiai (Kiejdany) – Jelgava (Mitawa) – Ryga – Daugavgriva (Diament) – Salaspils (Kircholm) – Doles – Limbaži (Lemsal) – Tallinn (Rewel, Rewal) – Sfumfi – Suurupi – Keila Joa – Keila – Pakriivem – Paldiski – Madise – Padise – Haapsalu (Hapsal) – prom na wyspę Hiiumaa (Dagö) – Heltermaa – Suuremõisa – Hellamaa – Kärdla – Tahkuna – Reigi – Kõpu – Ristna – Emmaste – Käina – Heltermaa – prom – Haapsalu – Virtsu – prom na wyspę Muhu – Kuivastu – Liiva – grobla na wyspę Saaremaa (Ozylia) – Angla – jezioro w kraterze Kaali – przylądek Sõrve Säär – Kuressaare – Kuivastu – prom – Virtsu – Lihula (Leal) – Haapsalu – Parnu (Parnawa) – Limbaži – Park Narodowy Gargas – Ryga – Skaistkalne – Germaniškis – Biržai (Birże) – Panevežys (Poniewież) – Kaunas  (Kowno) – Suwałki – Bargłów koło Augustowa – Bydgoszcz. Trzeba dodać o uczestnictwie sokołów w konferencji naukowej: 7. aprīlī 2008 RTU un LU Latvijas Ķīmijas vēstures muzea atklāja starptautisku konferenci «Polijas – Latvijas attiecības». To organizēja biedrība «Inflanty» (Rīga) kopā ar Polijas biedrību «Inflanty» . Konferencja Naukowa na Uniwersytecie w Rydze 7.04.2008 pt. „Polsko – Łotewskie tradycje dyplomacji”. Andrzej Bogucki referat pt. „Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na Łotwie. Generał Władysław Anders członkiem i wychowankiem „Sokoła” w Rydze”.
      W Bydgoszczy 20.04.2008 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli komitetu założycielskiego gniazda sokolego w Szczecinie z Dariuszem Cieszyńskim na czele z prezesem TG „Sokół” II B-F Andrzejem Bogucki, który poinstruował i przedstawił materiały dot. założenia gniazda w Szczecinie. Delegacja gniazda na czele z prezesem Andrzejem Leonardem Boguckim uczestniczyła 25.04.2008 r.  w Filharmonii w Bydgoszczy na uroczystości nadania Arcybiskupowi Henrykowi Muszyńskiemu tytułu honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. W uroczystościach brał udział m.in. Prymas Józef Kardynał Glemp członek honorowy Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce z którym sokoli mieli możliwość dłuższego porozmawiania. Prymas bardzo lubi nas sokołów i wspiera nasze działania. Przedstawiciele środowisk kulturalno – społecznych Bydgoszczy w dniu 30 kwietnia 2008 roku spotkali się w 698 rocznicę urodzin Króla Kazimierza III Wielkiego  (30.04.1310 – 05.11.1370)  przed Jego pomnikiem w celu uczczenia pamięci założyciela miasta Bydgoszczy. Jest to już tradycyjne 2 coroczne spotkanie urodzinowe po odsłonięciu pomnika. Warto nadmienić, że w dniu śmierci 5 listopada 1370 roku Króla Kazimierza III Wielkiego, już od kilku lat w Katedrze bydgoskiej odprawiana jest Msza św. Spotkanie urodzinowe miało na celu przypomnienie mieszkańcom Bydgoszczy  Króla Kazimierza III Wielkiego wielce zasłużonej postaci w historii Polski. Uczestnicy spotkania jednogłośnie powołali „SPOŁECZNY KOMITET OBYWATELSKI  OBCHODÓW 700 Rocznicy Urodzin Króla Kazimierza III Wielkiego”. Rok 2010 będzie rokiem jubileuszowym 700 lecia urodzin Króla Kazimierza Wielkiego. Do Komitetu przystąpili przedstawiciele organizacji społeczno – kulturalnych Bydgoszczy : 1. Korporacja Kujawska, 2. Koło Przewodników Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego „Szlak Brdy”, 3. Związek Szlachty Polskiej – Bydgoszcz,4.Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz - Fordon, 4.Bydgoskie Towarzystwo Heraldyczno – Genealogiczne, 6.Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, 7.Bractwo Inflanckie. Członkostwo Komitetu jest otwarte. Społeczny Komitet Obywatelski zwrócił się z Apelem do władz państwowych i posłów  oraz władz miasta Bydgoszczy, radnych Rady Miasta Bydgoszczy, szkół wyższych, szkół placówek edukacyjnych i wszystkich , którym jest bliska sercu postać założyciela Bydgoszczy o godne i wspólne uczczenie pamięci 700 rocznicy urodzin Króla Kazimierza III Wielkiego. Warto też nadmienić, że w 2010 roku przypada 640 rocznica śmierci króla. Niestety, jak narazie pośród władz miasta nie ma klimatu do przygotowania obchodów urodzin króla, który nadał prawa miejskie Bydgoszczy.
      Na zaproszenie wojewody kujawsko – pomorskiego delegacja TG „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon uczestniczyła 3.05.2008 r. ze sztandarem w Wojewódzkich Obchodach 217. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r. Skład delegacji: Andrzej  i Urszula Boguccy, Roman i Urszula Krężel, Jerzy i Teresa Bonieccy, Barbara Jastrzębska Rutkowska. Prof. Andrzej Dyszak opracował „Mały słownik gwary bydgoskiej”, m.in. korzystał z materiałów sokoła ŚP Zbigniewa Wicherka. Promocja książki z udziałem delegacji naszego gniazda odbyła się 7.05.2008 r. w Kawiarni Artystycznej „Węgliszek”. Delegacja sokołów, na zaproszenie Prezydenta Bydgoszczy, uczestniczyła 8.05.2008 r. w miejskich uroczystościach 63. rocznicy zakończenia II wojny światowej. 10 – 19.05.2008 r. członkowie naszego gniazda Jerzy i Teresa Bonieccy oraz Barbara Jastrzębska Rutkowska udali się do Chorwacji. Dokonano wpisu w księdze pamiątkowej w amfiteatrze rzymskim w Puli. 13.05.2008 przedstawiciele naszego gniazda brali udział w akcji internetowej ratowania Muzeum Polskiego w Rapperswilu, gdzie nawet zamknięto dostęp do kaplicy z sercem Tadeusza Kościuszki, patrona Sokolstwa Polskiego. 22.05.2008 r. delegacja sokołów fordońskich na czele z prezesem, jak co roku, uczestniczyła w procesji Bożego Ciała na trasie: Kościół św. Marka – Salezjanie – Kościół św. Mateusza. Procesję prowadził ks. prał. Edmund Sikorski kapelan TG „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon. 7.06.2008 r. delegacja gniazda uczestniczyła w „Święcie Pieśni” podczas Uroczystości 125 lecia Towarzystwa Śpiewu Chór Męski „Halka”. Prezes Andrzej Bogucki wygłosił toast dla pamięci od samego początku powstania „Sokoła” w Bydgoszczy w 1886 r., którego członkowie śpiewali też w „Halce” i dzisiejszej współpracy. Został odznaczony „Medalem Jubileuszowym 1883 – 2008 Halka Bydgoszcz” z wpisem „Druh Andrzej Bogucki Prezes Honorowy ZTG „Sokół” w Polsce 125 lecie działalności Chóru Męskiego „Halka” Bydgoszcz, 7.06.2008”.
      12.06.2008 r.  grupa sokołów i hallerczyków z Gimnazjum 3 im. gen. Józefa Hallera odwiedziła siedzibę Generała w Władysławowie – Hallerowie tzw. „Hallerówkę”. Pod pomnikiem Generała złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicze. Z Władysławowa sokolęta udały się na Westerplatte i do Starego Miasta Gdańska, gdzie zwiedzono zabytki. Zgromadzenie Ducha Świętego ( www.duchacze.pl ), na czele z prowincjałem o. Andrzejem Wichowskim CSSp zorganizowało w dniu 19 czerwca 2008 r. w Kościele Rektorskim przy al. Jana Pawła II 117 w Bydgoszczy uroczystości poświęcone gen. Józefowi Hallerowi, odsłonięcia i poświęcenia w kościele pamiątkowej spiżowej tablicy oraz pamięci swoich misjonarzy, którzy przybyli z amerykańskiej prowincji Zgromadzenia, jako kapelani Armii Generała Józefa  Hallera, która walczyła o Niepodległość Rzeczypospolitej, m. in w przejmowania Pomorza i zaślubin Polski z Morzem w Pucku 10 lutego 1920 r. oraz w wojnie polsko - bolszewickiej. Armię tą tworzyli Polacy w USA m.in. Sokoli Polscy w USA oraz Polacy we Francji oraz jeńcy Polacy z armii pruskiej. Jednym z misjonarzy był o. Zygmunt Rydlewski (1868 – 1941) misjonarz Zgromadzenia Ducha Świętego pod opieką Niepokalanego Serca Maryi – CSSp, kapelan Błękitnej Armii Gen. Józefa Hallera, dyrektor Domu św. Józefa dla synów obrońców Ojczyzny im. Gen. Józefa Hallera w Bydgoszczy, był jednym z pierwszych Duchaczy w Bydgoszczy, superior Domu zakonnego w Puszczykówku. Jego zacną i patriotyczną postać warto bardziej upowszechnić wśród Polaków ( zob. Biogram w Bydgoskim Słowniku Biograficznym t.5,Bydgoszcz 1998, s.104 – 105). Warto dodać, że w Bydgoszczy współpracował z wybitnym hallerczykiem i sokołem Wojciechem Albrychtem (zob. BSB, t.2.). Na uroczystą Mszę Św, 19 czerwca 2008 r. , która była celebrowana przez Księdza Biskupa Jana Tyrawę,w kościele p.w. Ducha Świętego przybyli zaproszeni goście. Księża ojcowie misjonarze ze Zgromadzenia, Prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz oraz środowiska hallerowskie i patriotyczne z Bydgoszczy. Pomorski Okręg Wojskowy reprezentował płk. Jarosz, wraz z pocztem sztandarowym Wojska Polskiego, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera ze sztandarem, Andrzej Bogucki – prezes gniazda i prezes honorowy Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce oraz chorąży sztandaru Roman Krężel, Hanna Rogowska – prezes Towarzystwa Pamięci Generała Hallera i Hallerczyków, Gimnazjum 3 im. gen. Józefa Hallera w Bydgoszczy wraz z uczniowskim pocztem sztandarowym reprezentowali nauczyciele Elżbieta Jaroch i Grzegorz Kosiło. Przybył też przedstawiciel Związku Szlachty Polskiej z Bydgoszczy. Zasługi gen. Józefa Hallera dla Ojczyzny podkreślił w swej homilii Biskup Ksiądz Jan Tyrawa. Został też wygłoszony odczyt biograficzny. Podniosłym momentem było odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy przez Biskupa Księdza Jana Tyrawę. Po uroczystościach w refektarzu odbył się wspólny obiad zakonników i gości. Na zakończenie warto dodać, że w Bydgoszczy jest to już druga pamiątkowa tablica poświęcona gen. Józefowi Hallerowi. Pierwszą odsłonięto i poświęcono na budynku Sokolni w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 30 w 2000 roku podczas „IX. Zlotu Sokolstwa Polskiego – Bydgoszcz 2000” w dniu 3-4.06.2000 r., w 40 rocznicę śmierci Generała. Generał Józef Haller (ur.13.08.1873 – zm. 4.06.1960 w Londynie. W 1993 r. Jego trumna z prochami została sprowadzona i umieszczona w specjalnym sarkofagu w Kościele Św. Agnieszki w Krakowie). Generał Józef Haller był bardzo blisko związany z sokolstwem polskim. W 1912 roku był komendantem Polowych Drużyn Sokolich. Z inicjatywy sokolstwa polskiego był jednym z twórców ruchu skautowego i harcerskiego. W okresie międzywojennym współpracował z Towarzystwami Gimnastycznymi „Sokół”, których bywał częstym gościem. W 1936 r. z okazji 50 lecia sokolstwa bydgoskiego przybył do Bydgoszczy na uroczystości.
     Dnia 22.06.2008 r. odbyło się pożegnanie przez parafian ks. prał. Edmunda Sikorskiego w Parafii Św. Mateusza. W imieniu środowisk patriotycznych prezes Andrzej Bogucki wygłosił na Mszy św. Dziękczynnej w dniu 22 czerwca 2008 r. O godz. 8.30 w Kościele Św. Mateusza w Bydgoszczy następujący adres : " Wielce Czcigodny Księże Prałacie, W związku z dekretem Biskupa ks. Jana Tyrawy Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej o przeniesieniu z dniem 25.06.2008 r. do pełnienia służby proboszcza parafii p.w. Narodzenia NMP w Osielsku, my członkowie organizacji społecznych i parafialnych ,żegnając się z Tobą sercem dziękujemy za wieloletnią i wzorową posługę proboszcza w naszej parafii św. Mateusza. Gdy przed laty przybyłeś do nas na mocy dekretu Biskupa ks. Mariana Przykuckiego, kiedy to 21.09.1985r. erygowano i poświęcono plac pod budowę kościoła, na którym on dzisiaj stoi, nie było wtedy nic. Na pustym placu w lesie przystąpiłeś do budowy drewnianej „Betlejemki”, potem Domu Parafialnego i murowanej kaplicy oraz obecnego okazałego budynku kościoła, często czyniąc to własnymi rękoma. Zorganizowałeś życie parafialne mieszkańców tej nowej i wielkiej dzielnicy bydgoskiej, zespoliłeś serca kilku tysięcy wyznawców Jezusa Chrystusa i Marii zawsze Dziewicy w jeden organizm struktury parafialnej Kościoła katolickiego. Nieustannie kształtowałeś duchowość swoich parafian. Dziękujemy Ci za codzienne Msze św., za posługę duchową i za to, że prowadziłeś dla nas, wspierałeś i organizowałeś duszpasterstwa, organizacje parafialne i społeczne. Dziękujemy za zorganizowanie wspólnych pielgrzymek, m.in. Ludzi Pracy na Zaspie w Gdańsku w 1987 r. na spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, w Gnieźnie w 1997 r. i w Bydgoszczy w 1999 r. Dziękujemy za pielgrzymki na Jasną Górę, do Lichenia i wielu innych sanktuariów Maryjnych. Dziękujemy za posługę od 1.09.1990 r. kapelana Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon im. gen. Józefa Hallera i Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce w latach 1999 – 2007. Wszyscy sokoli mają w sercu i będą zawsze pamiętali jak w 2002 r. na Jasnej Górze przed Cudownym Obrazem Najświętszej Maryi Panny odprawiałeś Mszę św. dla sokolstwa polskiego i międzynarodowego. Dziękujemy za kształtowanie postaw patriotycznych uczniów i nauczycieli szkół na terenie parafii. Dziękujemy za wspieranie i uczestnictwo w wielu imprezach szkolnych, sokolich, 20 Bydgoskiej Drużyny Harcerskiej im. gen. Józefa Hallera ZHP, Towarzystwa Pamięci Generała Hallera i Hallerczyków oraz innych. Jako kapłan zawsze uczyłeś nas parafian miłości do Boga i Ojczyzny. Hasło „Bóg-Honor-Ojczyzna” dla Ciebie Czcigodny Księże Prałacie było fundamentalne. O Twoich dokonaniach można napisać wielką księgę mądrości życia. Zawsze byłeś pośród Twoich parafian, im przewodziłeś, o nich dbałeś i broniłeś. Dziękujemy za dobre i mądre rady życiowe, których często udzielałeś wielu z nas. Dziękujemy za zwykłą pomoc i zwykłą ludzką przyjaźń. Wierzymy, że Twoje doświadczenie Księże Prałacie będzie dalej przydatne w posłudze do realizacji nowych zadań, które postawił Ci Kościół powszechny. Niech Dobry Bóg obdarza Cię zdrowiem i łaskami, a Maryja ma zawsze w opiece. Szczęść Boże". PS. Należy dodać, że po przeniesieniu ks. prał. Edmunda Sikorskiego na probostwo do Osielska w dalszym ciągu pełni on posługę kapelana TG "Sokół" II Bydgoszcz - Fordon.
     11.07.2008 r. sokoli fordońscy uczestniczyli w odsłonięciu tablicy pamiątkowej poświęconej pomordowanym rzemieślnikom – rzeźnikom na Centrum Handlowym Focus Park. Na tablicy jest wymienione nazwisko Waldemara Podgórskiego zamordowanego fordońskiego sokoła. 13 sierpnia 1873 roku w majątku w Jurczycach w Małopolsce urodził się gen. Józef Haller. Toteż w 2008 roku obchodzimy 135.Lecie Urodzin Generała Józefa Hallera. 21 sierpnia 2008 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się spotkanie Macieja Eckardta - Wicemarszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego z Andrzejem Boguckim – Prezesem Honorowym Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Na spotkaniu omówiono postać najbardziej lubianego na Pomorzu i Wielkopolsce oraz Śląsku gen. Józefa Hallera, który miał swój majątek w Gorzuchowie na Pomorzu. Wicemarszałek Maciej Eckardt został z okazji 135.Lecia Urodzin Gen Józefa Hallera wyróżniony przez sokołów okolicznościowym Listem Gratulacyjnym.  Z inicjatywy środowisk patriotycznych BTHG, Związku Szlachty Polskiej, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon, oraz Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków w dniu 3 września 2008 roku zorganizowano w Miejskim Ośrodku Kultury w Bydgoszczy uroczystości „Hallerowskie”. Na spotkaniu został wygłoszony wykład dr. Andrzeja Boguckiego pt.”Genealogia Błękitnego Generała.135 rocznica urodzin gen. Józefa Hallera”. Organizatorem obchodów był Paweł Bogdan Gąsiorowski. Natomiast 8 września w siedzibie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera przy ul. Gawędy 5 została zorganizowana dla młodzieży sokolej wystawa książek Czesława Skonki, publikacji, fotografii i wydawnictw m.in. pisma „Weteran” wydawanego w USA-NY. Omówiono też główne publikacje bibliograficzne dotyczące gen. Józefa Hallera. Organizatorem był Andrzej Bogucki i Roman Krężel. Jerzy Boniecki zorganizował 08.2008 zawody w rzucie podkową dla członków PO, w których uczestniczył minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
     Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Bydgoszczy, na czele z Wojciechem Sobolewskim, zorganizował wyjazd w dniu 1 września 2008 r. na Uroczystości do Sochaczewa, gdzie zorganizowano Uroczystości w Boryszewie, miejscu kaźni 50 żołnierzy Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej, bestialsko zamordowanych przez Niemców we wrześniu 1939 r., odbyła się polowa Msza Św. Obecne były władze Sochaczewa, w tym z-ca burmistrza Jerzy Żelichowski, kombatanci, młodzież szkolna i mieszkańcy. Na uroczystościach mieli możliwość przemawiać przedstawiciele bydgoskich środowisk patriotycznych, którzy przypomnieli o oprawcach mordów Niemcach jak również przypomniano napaść Niemców 1.09.1939 r. i ZSRR w dniu 17.09.1939 r. na Polskę. Następnie na cmentarzu w Kozłowie Biskupim złożono kwiaty i zapalono znicze. Warto nadmienić, że na cmentarzu w Kozłowie Biskupim społeczeństwo polskie dba o zbiorową mogiłę Bydgoszczan. Grób tonie w kwiatach bez względu na porę roku. Po uroczystościach w Muzeum Bitwy nad Bzurą odbyło się spotkanie delegacji z dyrektorem panem Wojewodą. W uroczystościach brali udział przedstawiciele środowisk patriotycznych z Bydgoszczy : Bractwa Inflanckiego, Związku Szlachty Polskiej, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. Gen. Józefa Hallera, Towarzystwa Pamięci Generała Hallera i Hallerczyków, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Nowogródzko Wileński, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich, PTTK – Koło Przewodników w Bydgoszczy i Redakcji Gazety Pomorskiej. W bydgoskim Gimnazjum 3 im. gen. Józefa Hallera, jako najlepszemu w mieście w rozwoju sportu młodzieżowego w Bydgoszczy w roku szkolnym 2007 / 2008, został uroczyście zainaugurowany 7.10.2008 r. dla wszystkich szkół gimnazjalnych. Uczniowie sokoli z UKS „Sokół” przy Gim. 3, specjalizujący się w piłce ręcznej, którego prezesem jest Małgorzata Szopińska, złożyli ślubowanie.
     Nowe Sanktuarium Fordońskie. Dnia 7 października 2008 r. parafia Matki Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy Fordonie bardzo uroczyście obchodziła Jubileusz swego XXV-lecia. Celebrze przewodniczył Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Józef Glemp Prymas Polski wraz Biskupem Janem Tyrawą – ordynariuszem Diecezji Bydgoskiej przy asyście prałatów i miejscowego proboszcza ks. Jana Andrzejczaka, w czasie której uroczyście erygowano Sanktuarium Diecezji Bydgoskiej. Po Mszy Świętej nastąpiło procesyjne przejście do Doliny Śmierci, położonej nieopodal między wzgórzami zbocza pradoliny Wisły, gdzie nastąpiło poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego Kalwarii Bydgoskiej Golgoty XX wieku, w miejscu, w  którym w okresie II. Wojny Światowej niemieccy naziści zgromadzili i następnie zamordowali 1200 mieszkańców naszego miasta, przeważnie kwiat inteligencji polskiej. Dzięki temu, że dh Andrzej Bogucki aktywnie uczestniczy w pracach parafialnego Komitetu Budowy Sanktuarium i Golgoty, niektórzy członkowie Związku Szlachty Polskiej z Bydgoszczy, także członkowie Bractwa Inflanckiego, TG ”Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera, mogli jako zaproszeni goście wziąć udział we wszystkich uroczystościach, nie wyłączając uroczystej kolacji w Restauracji Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego. A warto zaznaczyć, że wśród zaproszonych byli obecni Wojewoda Kujawsko – Pomorski, Marszałek Województwa, Prezydent Miasta, posłowie, tudzież podobnie dostojni goście. 
      4.11.2008 r. w Gimnazjum 3 im. gen. Józefa Hallera w Bydgoszczy, odbyły się obchody Święta Niepodległości Polski, na które zostali zaproszeni sokoli i hallerczycy. Okolicznościowy patriotyczny występ uczniów był przygotowany przez panią Elżbietę Jaroch z TP Gen. J. Hallera i Hallerczyków. Liczni członkowie gniazda fordońskiego uczestniczyli ze sztandarem na zaproszenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w państwowym Święcie Niepodległości 11.11.2008 r., wspólnie z delegacjami ZSzP O/ Bydgoszcz, TPGJH i H. Po uroczystościach oficjalnych powyższe organizacje zorganizowały Nieoficjalne Obchody Święta Niepodległości na znak protestu, że zapomniano o roli gen. Józefa Hallera w odzyskaniu Niepodległości Polski. Od dłuższego czasu w Polsce podczas Świąt Narodowych wyolbrzymia się rolę Marszałka Piłsudskiego w odzyskaniu Niepodległości pomijając inne osoby, np. Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, gen. Józefa Hallera, gen. Władysława Sikorskiego i wielu innych. Obchody Święta Niepodległości organizowane są jako zwykła „sztampa” ku czci Marszałka. TG „Sokół” docenia bardzo rolę Marszałka Józefa Piłsudskiego w dziele Niepodległości Polski. Ale należy się też Pamięć i szacunek innych twórców niepodległości. Szkoda, że kolejny raz organizatorzy, także w 90.Rocznicę  Święta Niepodległości w Bydgoszczy zapomnieli o najbardziej lubianym w Drugiej Rzeczpospolitej w Bydgoszczy Gen. Józefie Hallerze, który ma niezwykłe zasługi dla Niepodległości Polski. Dobrze, że pamiętają o Nim uczestnicy Niezależnych Obchodów 90.Rocznicy Niepodległości członkowie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon. Sokolica druhna Anna Bogucka daruje Generałowi Hallerowi czerwoną różyczkę. Bydgoszcz,11.11.2008 r.
      17.11.2008 r. prezes Andrzej Bogucki wystąpił z pismem do Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej jako reprezentant stowarzyszeń : Towarzystwa Gimnastycznego ”Sokół” II Bydgoszcz – Fordon, Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków oraz Związku Szlachty Polskiej: „Zwracam się z uprzejmą prośbą do J.E. Księdza Biskupa o zajęcie stanowiska w obronie Świętości naszego Sacrum jakim jest dla Bydgoszczan Stary Rynek z kościołem pojezuickim. Bydgoszcz niestety poprzez przypadkowych ludzi rządzącym naszym miastem po 1945 roku nie odbudowała swojej Starówki, szczególnie pierzei zachodniej, a w tym najważniejszej Świątyni pojezuickiej. Większość miast polskich np.: Warszawa, Gdańsk, Wrocław odbudowały swoje starówki w stylu dawnej epoki. Odbudowuje się ostatnio Starówkę w Nysie, zamki rycerskie, np. w Tykocinie. Wszystko aby zachować dziedzictwo kultury narodowej. Niestety decydenci naszego, szczególnie mojego kochanego miasta Bydgoszczy, w którym żyje moja Rodzina od pokoleń, nie dbają o zachowanie trwałych zabytków kultury polskiej np. pozostałości po grodzie i zamku bydgoskim, po kościele karmelickim. Plany budowy obiektów nowoczesnej architektury w obrębie Starówki przerażają wielu Bydgoszczan. Nowoczesną architekturę można stosować w krajobrazie naszego miasta ale w tych miejscach, gdzie nie ma naszych zabytków. Takich miejsc w naszym mieście jest dużo. Każdy Bydgoszczanin znający trwogę drugiej wojny światowej, a szczególnie pokolenie moich Dziadków i Ojców  wiedziało jedno. Brutalne zburzenie kościoła pojezuickiego przez Niemców na Starym Rynku w 1940 roku, miało na celu upokorzenie polskich mieszkańców Bydgoszczy. To upokorzenie trwa do dnia dzisiejszego. Bez Świątyni pojezuickiej w Bydgoszczy nie istnieje ta tajemnica Sacrum starych mieszkańców Bydgoszczy. Odchodzi to pokolenie, które zna, czuje i kocha Bydgoszcz. Toteż proszę Księdza Biskupa o zajęcie stanowiska w obronie kultury narodowej i zachowania tożsamości polskiej naszego miasta. Do wiadomości :Prymas Polski Ks. Józef Kardynał Glemp. 85. Lecie Sokoła Fordońskiego Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera, działające w myśl sokolego hasła „w zdrowym ciele zdrowy duch”.
     Dnia 18 listopada 2008 roku TG „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon obchodziło swój Jubileusz 85 lecia Gniazda. Na początku odśpiewano Marsz Sokoli i modlono się za wszystkich zmarłych członków gniazda. Wspominano Ich biografie. TG ”Sokół” w Fordonie zał. dr Stefan Buxakowski 18 listopada 1923 roku. Sokół fordoński ma bardzo bogatą historię, zob.[ www.sokol.cinsp.pl]. Uroczystości Jubileuszowe odbyły się dzięki uprzejmości pani Małgorzaty Kryś dyrektor Zespołu Szkół 35/Gimnazjum 3 im. gen. Józefa Hallera w Bydgoszczy. Uroczystość była okazją do wspomnień z wieloletniej działalności sokolstwa fordońskiego. Uroczystość poprowadził Jerzy Boniecki, a Andrzej Leonard Bogucki – prezes przedstawił w zarysie dzieje zasłużonego gniazda. Podsumowano dotychczasowy dorobek i wypracowano plan na dalszą działalność. W przyjemnej atmosferze przy kawie i ciastkach upieczonych przez sokolice wspominano miłe chwile z działalności szczególnie z ostatnich 18 lat, kiedy to TG ”Sokół” II Bydgoszcz-Fordon w 1990 roku wznowiło swoją działalność. Zarząd TG „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon w Roku Jubileuszowym 85 lecia stanowią : dh Andrzej Bogucki – prezes, dh Hanna Rogowska – I wiceprezes, dh Roman Krężel – II wiceprezes, dh Barbara Jastrzębska-Rutkowska – sekretarz, dh Urszula Krężel – skarbnik, dh Jerzy Boniecki – naczelnik wyszkolenia sokolego, dh Elżbieta Olejnik – gospodarz, dh Urszula Bogucka – członek, dh Janusz Olszewski. Stan członków na dzień 31.12.2007 r. 28 druhów i druhen pełnoletnich. Po uroczystościach Jubileuszowych odbyło się Walne Zebranie Członków Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon, na którym podjęto uchwały dotyczące wyrejestrowania Gniazda z Krajowego Rejestru Sądowego. Po zakończeniu procesu likwidacji w KRS pozostanie w rejestrze zarejestrowane Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon, jako członek Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, który jest też zarejestrowany w KRS. 18 listopada2008 r. w budynku Zespołu Szkół nr 35/Gimnazjum nr 3 im. gen. Józefa Hallera, ul. Gawędy 5 (Osiedle Bajka) w Bydgoszczy-Fordonie, odbyło się Walne Zebranie Członków gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon. Zebranie otworzył prezes dh Andrzej Leonard Bogucki, który uroczyście powitał przybyłych członków Towarzystwa. Zebrani członkowie odmówili modlitwę za zmarłych członków sokolstwa polskiego, którą poprowadził dh Andrzej Bogucki. Zebrani wymieniali wszystkich kolejno zmarłych sokołów. Zebrani wybrali na przewodniczącego zebrania dh Jerzego Bonieckiego i protokólanta dh Barbarę Jastrzębską - Rutkowską. Stan liczby członków na dzień 31.12.2007 r. jak również na dzień 18.11.2008 r. wynosi 28 członków pełnoletnich. Zebranie podjęło uchwałę: „Walne Zebranie Członków Towarzystwa Gimnastycznego  „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon uchwala prawomocność zebrania”. Dh Andrzej Bogucki przedstawił na piśmie i omówił sprawozdanie z działalności zarządu TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon za lata 2004-2008. Głównym celem gniazda była praca wychowawczo-patriotyczna wśród młodzieży sokolej jak i seniorów sokolstwa. Organizowano liczne imprezy sportowo-wychowawcze. Co roczne imprezy to m.in. uczestnictwo w zjazdach i zlotach gimnastycznych, organizacja różnych turniejów. Gniazdo liczy w 2008 roku 28 członków pełnoletnich. Zebrania zarządu odbywały się w Gimnazjum Nr 3 przy ul. Gawędy 5, 1 raz w miesiącu. W celu bardziej skutecznego organizowania czasu dla młodzieży sokolej zostało w 2004 r. założone przy Gimnazjum nr 3 osobne uczniowskie stowarzyszenie sportowe UKS „Sokół”, którego prezesem jest dh Małgorzata Szopińska, zarejestrowane w Urzędzie Miasta Bydgoszczy i w ZTG „Sokół” w Polsce. Oprócz działalności sportowej i patriotycznej gniazdo prowadziło działalność rekreacyjno-krajoznawczą. Przy gnieździe działa Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego, które m.in. zgromadzone archiwalia historyczne przekazano w 2007 roku w darze do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Wydano też drukiem publikacje. Przez cały 2007 r. obchodzono 140. lecie Sokolstwa Polskiego założonego w 1867 r. we Lwowie. Działacze sokoli gniazda byli do 2007 r. głównymi liderami Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, którego siedziba krajowa mieściła się w Bydgoszczy-Fordonie. W 2007 r. władze ZTG ”Sokół” w Polsce zostały przeniesione do Warszawy. Sokolstwo Polskie nie jest związane z żadnym stronnictwem ani partią polityczną. Jest organizacją demokratyczną i propaństwową. Sokolstwo współpracuje z Ministerstwem Obrony Narodowej. W każde święto państwowe i samorządowe delegacje gniazda TG ”Sokół” II Bydgoszcz – Fordon uczestniczą w obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święta Niepodległości 11 Listopada, Powrotu Bydgoszczy do Macierzy w 1920 r. Prowadzona jest praca edukacyjna i kulturotwórcza. Problemem w działalności jest to, że wielu zasłużonych członków gniazda zmarło. Najbardziej aktywne osoby przeszły na emerytury. Dotychczasowy prezes kierował TG ”Sokół” II Bydgoszcz-Fordon przez 18 lat i też przeszedł na emeryturę. Niestety, pomimo propozycji kilku osobom, nie znalazła się żadna osoba do prowadzenia w formie dotychczasowej działalności naszego gniazda. Ta sprawa była omawiana na zebraniach zarządu. Przygotowując w terminie statutowym Walne Zebranie Członków zaproponowało rozwiązanie i zlikwidowanie Towarzystwa w formie prawno sądowej i rozwiązanie oraz likwidację z dniem 18.11.2008 r. Towarzystwa Gimnastycznego ”Sokół” II Bydgoszcz-Fordon w Krajowym Rejestrze Sądowym. Gniazdo nie prowadziło żadnej działalności gospodarczej. Całość działalności opierała się na pracy społecznej członków i nie zatrudniano żadnych osób. Następnie uchwalono, zatwierdzono i przyjęto sprawozdania. Komisja Rewizyjna postawiła wniosek o udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi. Zebrani podjęli następującą uchwałę: „Walne Zebranie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon w dniu 18.11.2008 r. udziela absolutorium ustępującemu zarządowi”. Uchwałę podjęto jednogłośnie . Na zakończenie sokoli odśpiewali hymn sokoli „Ospały i gnuśny zgrzybiały ten świat”.
     Zmarli sokoli: 4 lutego 2008 r. zmarł nagle w wieku 38 lat Człowiek ogromnie oddany Bydgoszczy i młodzieży. Sebastian Malinowski (ur.18.12.1970 - zm.4.02.2008 r.), członek Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" II Bydgoszcz - Fordon. Z zawodu był nauczycielem historii w III Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy, gdzie uczył 13 lat. Należał do ludzi kochających bardzo swoje miasto urodzenia Bydgoszcz. Był niezwykłym znawcą dziejów miasta. Jednocześnie pracował nad rozwojem i przyszłością Bydgoszczy. W swoich planach miał wizję rozwojową miasta i ukochanych Kujaw. Angażował się wszędzie gdzie tylko coś trzeba było zrobić pożytecznego dla miasta i Regionu. Jego dziełem było założenie pierwszego w Polsce Muzeum Wolności i Solidarności, założył też i był kustoszem Muzeum Kanału Bydgoskiego. Zmarły był także wielkim orędownikiem odbudowania zachodniej pierzei Starego Rynku. Kochał ludzi, kochał Bydgoszcz i historię. Był znawcą i miłośnikiem Inflant. Należał do wielu stowarzyszeń m.in. Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, Bractwa Inflanckiego, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon, Bydgoskiego Towarzystwa Heraldyczno-Genealogicznego, Korporacji Kujawskiej, Towarzystwa Kamrackiego, działał w Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty NSZZ ”Solidarność”. Został pochowany na cmentarzu przy ul. Wiślanej w Bydgoszcz, a potem spoczął na cmentarzu Starofarnym w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Bydgoszczy. W pogrzebie ze sztandarem uczestniczyli liczni sokoli. 9.05.2008 r. zmarł o. prof. Mieczysław Albert Krąpiec OP, wybitny uczony. Bronił w nim swoistości filozoficznego wyjaśniania świata, podejścia, w którym zadaje się pytanie “propter quid”, pyta się o racje istnienia, uzasadnienie, że “coś jest takie, a nie inne”. Filozofia w tym ujęciu to próba kompleksowego zrozumienia świata. O. Krąpiec przed wojną należał i wychowywał się w TG "Sokół" w Tarnopolu. Wspierał działania "Sokoła" po 1989 r. W Bydgoszczy spotkał się z sokołami. Zobacz bliżej : "Sokół Pomorski" nr 3/1997, s.3. 22.05.2008 r., podczas pobytu w Bydgoszczy, zmarł dh Ryszard Ciskowski. Działacz Polonijny w USA, łącznik sokolstwa w Polsce i USA. Został pochowany na cmentarzu parafialnym przy ul. Kujawskiej w Ostrołęce. Jego biogram jest opublikowany na s. 343 , T.1. /w:/ „Encyklopedia Polskiej Emigracji i Polonii”. Zob. też: „Weteran” SWAP N.Y. USA, June 2008, s.28-29. 1.06.2008 r. zmarł bliski Przyjaciel Sokolstwa Polskiego Kalist Piechocki (1924 – 2008), Weteran por. Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, żołnierz gen. Andersa. W pogrzebie uczestniczyła delegacja gniazda. Został pochowany na cmentarzu Nowofarnym przy ul. Artyleryjskiej w Bydgoszczy. Ukazał się artykuł w Albumie Bydgoskim – GP z 12.06.2008 r. „Żegnamy Kaliksta Piechockiego – Przyjaciela Albumu. Żołnierz gen. Andersa”. Sokoli przygotowali obszerny biogram, który ukaże się w Kalendarzu Bydgoskim. W wieku 75 lat zmarła sokolica zasłużona członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera Druhna Bogumiła Bogucka z domu Osińska (ur. 18.04.1933 – zm. 21.09.2008 r.), uczestniczka IX. Zlotu Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz 2000 i spotkania z prezydentem Światowego Związku Sokolstwa Stanislavem Doutlikiem. Druhna Bogumiła była mamą prezesa gniazda fordońskiego. Liczna delegacja uczestniczyła w pogrzebie 25.09.2008 r. na cmentarzu parafialnym Św. Trójcy na Jarach w Bydgoszczy.
     Towarzystwo Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon wspólnie z Towarzystwem Pamięci Generała Hallera i Hallerczyków w Bydgoszczy, zorganizowało Spotkanie Opłatkowe, które odbyło się 16 grudnia 2008 roku w Zespole Szkół 35/ Gimnazjum 3 im. gen. Józefa Hallera, ul. Gawędy 5.
27.12.2008 na zaproszenie Prezydenta Bydgoszczy gniazdo uczestniczyło ze sztandarem w bydgoskich obchodach 90. Rocznicy zwycięskiego powstania wielkopolskiego 1918/1919, które odbyły się przed jedynym w Polsce Grobem i Pomnikiem Powstańca Wielkopolskiego. Też z okazji tej Rocznicy delegacja gniazda fordońskiego i bydgoscy hallerczycy uczestniczyła 12.12.2008 r.  w murowaniu aktu erekcyjnego Grobu i Pomnika Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego. Nadany został nowy kształt Grobu. Po uroczystościach w Ratuszu odbyło się spotkanie organizacji patriotycznych i kombatanckich, uczestniczyli tę sokoli z prezesem na czele. 
     Współpraca. Należy wymienić współpracę z różnymi instytucjami prowadzoną przez gniazdo. Dzięki dyr. Małgorzaty Kryś w Gimnazjum 3 gniazdo odbywało zebrania i spotkania oraz korzystało z Sali gimnastycznej. Spotkania zarządu odbywały się 1 raz w miesiącu, oprócz wakacji, w Sali Tradycji Sokolstwa w Gimnazjum 3 im. gen. Józefa Hallera w Bydgoszczy, prowadzonej przez Hannę Rogowską. Trzeba zaznaczyć, że bardzo blisko układa się współpraca TG ”Sokół” II Bydgoszcz Fordon im. gen. Józefa Hallera z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego Oddział Kujawsko - Pomorski, którego prezesem jest Marian Kadow. Jednocześnie trzeba zapisać o bardzo bliskiej współpracy naszego gniazda z Zarządem Głównym w Poznaniu  tej organizacji na czele z prezesem Stefanem Barłogiem. Gniazdo otrzymuje liczne publikacje, w tym bardzo cenną „Powstańcy Wielkopolscy- biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918/1919”. W tym słowniku biograficznym są liczne biogramy sokołów. Ponadto sokoli fordońscy współpracują z Instytutem Pamięci Narodowej, Zakonem Paulinów z Jasnej Góry, O. Eustach Rakoczy Kapelan Żołnierzy Niepodległości, Polish Falcons of America (Polski Sokół w USA) otrzymujemy miesięcznik „Polish Falcon”  1. Egzemplarz jeszcze z lat konspiracji sprzed 1989 r. Po 1989 r. pismo otrzymujemy regularnie i przekazujemy w darze do Biblioteki Miejskiej i Wojewódzkiej w Bydgoszczy, American Sokol z USA (Czeski Sokół) otrzymujemy pismo, Canadian Sokol w Toronto, otrzymujemy regularnie pismo „Kandasky Sokol”. Stowarzyszeniem Weteranów Armii Polskiej w USA (SWAP) otrzymujemy miesięcznik pisma „Weteran”, z Instytut Pamięci Narodowej otrzymujemy publikacje i systematyczne Biuletyn, Canadian Sokol „Kanadsky Sokol” Jan Waldauf, ZTG ”Sokół” w Polsce D-KP, Polski „Sokół” na Litwie – Michał Sienkiewicz i Polski „Sokół” w Austrii – prezes Lech Krawczyk. Warto w tym miejscu przytoczyć pismo gratulacyjne prezesa dr. Andrzeja Boguckiego do nowego prezesa PFA _ USA. Warto je dla pamięci przytoczyć w całości: „Szanowny Druh Timothy Kuzma National President Polish Falcons of America – Pittsburgh. W dniu dzisiejszym otrzymałem od Was pismo „Polish Falcon” – September 2008, z którego dowiedziałem się o wyborach władz PFA-USA. Toteż w związku z wyborem nowych władz Sokolstwa Polskiego w Ameryce składam wszystkim najserdeczniejsze gratulacje. Osobne gratulacje składam Tobie Timothy Kuzma z okazji wyboru na Prezydenta Sokolstwa Polskiego w Ameryce. Cieszę się bardzo, że to właśnie teraz na Ciebie przyszła kolej zarządzania Polish Falcons of America. Jest to bardzo odpowiedzialna funkcja. Powierzono Tobie losy całego Sokolstwa Polskiego w USA. Znając Ciebie osobiście wiele lat, szczególnie z Twej aktywności sokolej w USA, Polsce i na świecie wiem, że sobie doskonale dasz radę w sprawowaniu tej zaszczytnej ale jakże ważnej dla nas sokołów funkcji. Przed Tobą było wielu wspaniałych prezydentów PFA – USA z którymi mi się osobiście doskonale współpracowało. Przypomnę, że Wallace Zielinski,  Lawrence Wujcikowski i Bernard Rogalski  byli ostatnio przed Tobą wspaniałymi przywódcami Sokolstwa Polskiego w USA z którymi kierowany przeze mnie w latach 1999 – 2007 Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce blisko współpracował. Przedtem w latach 1990 – 1999 jako sekretarz generalny współpracowałem z wieloma Waszymi działaczami Sokoła w USA. Szczególnie w mojej pamięci pozostanie wybitna sokolica Charlotte Trella „Czesia”.  Drogi Druhu Timothy jesteś mi bardzo bliskim sokołem PFA – USA. Mieliśmy to szczęście kilka razy się w Polsce spotkać gdy byłeś u nas z wizytą. Najbardziej mi pozostało w pamięci  nasze spotkanie, które przeszło do historii  jako Światowy Zjazd Związków Sokołów Polskich, który odbył się w dniu 9.10.1991 r. w Poznaniu. Wtedy poznaliśmy się osobiście pierwszy raz. Od tego czasu minęło wiele lat. Dużo sokołów z USA i Polski już zmarło. Zmarł też nasz wspólny Przyjaciel druh Henryk Łada. Czasy się zmieniają także i „Sokół” się zmienia. Pęd życia i rozwój nowoczesnych technologii, zmiana stylu życia człowieka, potrzeba masowego gimnastykowania i ruchu pozostanie dla nas sokołów głównym zadaniem krzewienia idei i istoty rozwoju sokolstwa oraz tożsamości narodowej polskiej. Jest to trudne dla nas  zadanie w czasach komercjalizacji, bezideowości, konkurencji i zawodowstwa w sporcie. Pozostało nam dzielnie walczyć w miarę naszych sił i środków o dalszy rozwój sokolstwa zgodnie z naszymi hasłami „W Zdrowym Ciele Zdrowy Duch” oraz „Bóg Honor Ojczyzna”. Znając Twoją aktywność, godność i postawę honorową oraz wartości jakie wyznajesz życzę Tobie Przyjacielu dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności i wytrwałości w przewodzeniu sokolstwu polskiemu w USA. Niech Bóg Ciebie Błogosławi a Najświętsza Maryja Panna ma Ciebie w swej opiece i osłania swym Ryngrafem jako Rycerza Sokolstwa Polskiego. Na Twoje ręce składam najlepsze sokole życzenia dla nowo wybranych funkcyjnych działaczy oraz wszystkich członków PFA w USA. Osobno pozdrawiam Waszego sokolego kapelana ks. Josepha L. Sredzinskiego, którego obecność w PFA jest dla nas wszystkich sokołów zaszczytem. C Z O Ł E M  !”.
      Baza lokalowa. TG „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon korzystał bezpłatnie z bazy szkolnej Zespołu Szkół 35/Gimnazjum 3 w Bydgoszczy. Przy okazji też warto nadmienić o sokolni w Koronowie, że po śmierci druha prezesa Łucjana Krzyżelewskiego prezesa TG „Sokół’ w Koronowie, który starał się o odzyskanie Sokolni w Koronowie, dawnej zabytkowej Synagogi, też sokoli nie ćwiczą. Budynek ten był własnością „Sokoła” w Koronowie przed drugą wojną. Dokumenty własnościowe znajdują się w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy. Na ten temat pisaliśmy w naszych sokolich publikacjach. Niestety „Sokół” nie odzyskał swojej własności na stałe. Gmina dała „Sokołowi” w Koronowie budynek sokolni – synagogi tylko w użytkowanie.  Jest wiele okoliczności politycznych i innych aby sokołom tego budynku nie oddać. Stąd sokoli nie mogą występować o dotacje ponieważ nie posiadają prawnego przywrócenia swojej własności. Budynek posiada tablicę z nazwą Sokolnia. Jednak sokoli nie mogą remontować budynku. Nikt ich nie wspiera z władz. Budynek ulega dewastacji. Zdjęcie i notatkę opublikowała Gazeta Pomorska 5.09.2008 r.
      Upamiętnienie sokołów. Gniazdo wystąpiło do władz miasta 7.02.2008 r. z wnioskami o nadanie nazw ulic Bydgoszczy zmarłym bydgoszczanom : Rajmunda Kuczmy Honorowego Obywatela Bydgoszczy, Członka Honorowego Dzielnicy Kujawsko Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce, Sebastiana Malinowskiego wybitnego bydgoszczanina członka TG „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon, Ryszarda Kabacińskiego wybitnego profesora historii, a 23.04.2008 r. o ul. „Inflancką”.
Sokoli w mediach i publikacjach. Informacje o działalności sokolstwa zarejestrowane są w gazetach: Express Bydgoski, Express Fordoński (sobotni dodatek do Expressu Bydgoskiego), Gazeta Pomorska, Album Bydgoski dodatek do Gazety Pomorskiej, Gazeta Wyborcza w Bydgoszczy, Świat Inflant i inne. Oto niektóre zapisy: Kresy inspirują pięknem, /w:/ Express Bydgoski 31.01.2008. Prezes gniazda dr Andrzej Bogucki wygłosił referat pt.” Ruch turnerski i Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” podczas  Międzynarodowej Konferencji „Bydgoszcz miasto wielu kultur i narodowości”, która odbyła się 20 – 21.11.2008 na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Planuje się wydanie materiałów drukiem. Pamiętaliśmy o sokolej rodzinie Paterków, szczególnie o Irenie Paterek John, żołnierzu ZWZ AK, o której ukazała się publikacja w Albumie Bydgoskim GP, 25.09.2008, pt. „Odważna i prawa sokolica”. Jak reaktywowano fordońskiego „Sokoła”. Historia. W 1992 r. fordonianie otrzymali sztandar jako pierwsze gniazdo w Polsce”. Taki artykuł opublikowano w „Expressie Fordońskim” dodatku do Expresu Bydgoskiego 9.08.2008 r. Także w tym piśmie ukazał się 5.07.2008 r. „Sport, kultura i wielkie umiłowanie Ojczyzny. Historia. II wojna światowa przerwała legalną działalność, jednak fordońscy sokoli nie zniknęli”. Oraz w 12.07.2008 „Bohaterskie czyny nie poszły w zapomnienie. Historia. Sokół Jan Arudianow uratował życie 27 żydowskich kobiet ukrywając je w kanale maszyny parowej”. Plecak, mapa i w drogę. Człowiek z pasją. Lubi turystykę spartańską, męską, wyczynową, bez wygód (Andrzej Bogucki zdjęcie na granicy łotewsko – litewskiej nad rzeką Memele, kwiecień 2008). Oprc. (PIO), /w:/ Gazeta Pomorska z 8.05.2008. Mazowszanin po bydgosku (dot. Paweł Bogdan Gąsiorowski). Oprac. (PIO), /w:/ Album Bydgoski – Skąd mój Ród, Gazeta Pomorska z 8.05.2008 r. Bogucki A., Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na Litwie 1904-2008, /w:/ Świat Inflant, nr 6(58) Rok 5, 2008, s. 9-13. Skonka Cz., Saga Rodu Hallerów, Gdańska 2008. W tej książce są informacje o sokolstwie m.in. na str. 89 opublikowano pocztówkę zdjęcia dr. Andrzeja Boguckiego – prezesa Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce w latach 1999 – 2007, obecnie prezesa honorowego, wnuka hallerczyka. „Weteran” SWAP – USA, „Wiadomości Ziemiańskie”, Radio Pomorza i Kujaw. Audycja „Radia Pomorza i Kujaw” (PiK),  „Z wizytą u… Bogucki Andrzej”. Rozmówca Andrzej Bogucki, historyk, działacz Sokolstwa Polskiego, prezes Związku Szlachty Polskiej o życiu i pasjach, autor red. Paweł Janicki, realizator Jacek Domachowski. Czas nagrania: 00:55:52. Bydgoszcz dnia 30.05.2008. BTHG zorganizowało uroczystość „Błękitny Generał” 3.09.2008 r., na którym referat wygłosił Andrzej Bogucki. Spotkanie bliskich organizacji odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury. R. Kromplewski, Spotkanie w Seminarium 7.02.2008 r., /w:/ „Mateusz” 5/2008, s.8 (Parafia Św. Mateusza – Bydgoszcz – Fordon.
(A.B.)