piątek, 12 stycznia 2018

2018

Rok 2018 Rokiem 100-lecia Niepodległości Polski oraz 100-lecia Powstania Wielkopolskiego. Udziału Sokolstwa Polskiego w walkach o Niepodległość Polski. Rok 2018 jest Rokiem 100-lecia Niepodległości Polski. Sokolstwo Polskie zapisało się złotymi zgłoskami w walkach o Niepodległość Polski.

O. Eustachy Rakoczy 75-lecie urodzin 2018
Paulin o. prof. Eustachy Rakoczy, jasnogórski kapelan Żołnierzy Niepodległości, patriota, wychowawca pokoleń, obchodził jubileusz 75. rocznicy urodzin. Dzielnica Kujawsko Pomorska Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce Uchwałą z dnia 9 marca 2002 roku „nadała zaszczytny tytuł Członka Honorowego Szanownemu Druhowi O. Eustachemu Rakoczemu ZP za wybitne zasługi w walce o niepodległość Polski podczas patriotycznych i wolnościowych działań ruchu „Solidarność” 1980-1989 oraz wspieranie Sokolstwa Polskiego, a także za szczególnie wzorową służbę publiczną, obronę tradycji narodowej i państwowej oraz pełnienie zaszczytnej funkcji Kapelana Żołnierzy Niepodległości”. Czołem Drogi Druhu !!! Druh Andrzej Bogucki, 26.02.2018 r.

Sokoli na uroczystościach Bydgoskiego Marca 1981-2018
Delegacja Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera, na zaproszenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza, uczestniczyła 19 marca 2018 r. w uroczystych Obchodach 37. Rocznicy Bydgoskiego 19 Marca 1981 r. Obchody zostały doskonale zorganizowane. Przybyło dużo gości spoza Bydgoszczy, w tym Piotr Duda przewodniczący NSZZ „Solidarność”. Obchody Bydgoskiego Marca rozpoczęto przed kamienicą przy ul. Dworcowej 87, gdzie 37 lat temu miał miejsce strajk chłopski. Pod tablicą upamiętniającą wydarzenia z 1981 r. zostały złożone kwiaty. Następnie uczestnicy przemaszerowali do kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła  przy pl. Wolności, gdzie uroczystą Mszę św. odprawił ks. biskup Jan Tyrawa, ordynariusz bydgoski. Pod pomnikiem Bydgoskiego Marca 1981 r., przed urzędem wojewódzkim, złożono kwiaty uczczono pamięć działaczy solidarnościowej opozycji antykomunistycznej.  Sali konferencyjnej nadano imię Bydgoskiego Marca 1981 r. , którą m. in. odsłonił druh Stefan Pastuszewski, jeden z czołowych działaczy podziemia antykomunistycznego w Bydgoszczy, członek honorowy Dzielnicy Kujawsko – Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce. Podczas uroczystości druh Stefan Pastuszewski został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. List Andrzeja Dudy Prezydenta RP do uczestników obchodów 37. rocznicy Bydgoskiego Marca odczytała przybyła na uroczystości minister Halina Szymańska. Prezydent RP m. in. napisał:  „(…) Wspominamy dziś te wydarzenia, myśląc z wdzięcznością o ich bohaterach, którzy odważnie stanęli w obronie praw obywatelskich. Ale myślimy też o przyszłości. O tym, że ideały i wartości, które legły u podstaw Bydgoskiego Marca, winny nam przyświecać również dzisiaj, gdy kładziemy fundamenty pod budowę nowoczesnego państwa, Polski dwudziestego pierwszego wieku. Że solidarność, zdolność do podejmowania wyzwań, świadomość wspólnoty, choć w innych, zmienionych warunkach, wciąż zachowuje swoją doniosłość. W roku narodowych obchodów stulecia odzyskania niepodległości myślimy o tym, że wolna i niepodległa Polska to nasze wspólne dzieło, dzieło pokoleń Polaków, którzy z zaangażowaniem i w poczuciu odpowiedzialności budowali jej pomyślność. O to walczyli również bohaterowie Bydgoskiego Marca. Niech ich postawa będzie dla nas przykładem i inspiracją do wspólnej pracy dla dobra naszej Ojczyzny (…)”. Gościem honorowym uroczystości był Piotr Duda, który pięknie przypomniał o znaczeniu Bydgoskiego Marca i o tym, że NSZZ Solidarność jest spadkobiercą wolnościowych dążeń Polaków. Powiedział: „To był ten krok milowy, ta kropka nad „i” że władza się ugięła i w maju 81 zarejestrowała Związek Zawodowy „Solidarność” Rolników Indywidualnych”.  Podczas uroczystości delegacja bydgoskich sokołów miała możliwość porozmawiania z przewodniczącym Piotrem Dudą. To człowiek z odważnym charakterem, ogromną wiedzą i wielką charyzmą. Sokoli podyskutowali m. in. o wojsku, ponieważ Piotr Duda miał jak zawsze wpiętą w klapę marynarki odznakę skoczka desantu powietrznego czerwonych beretów. Nosi tą odznakę z dumą, jak podkreślił mieliśmy jedną armię wtedy ludowe Wojsko Polskie. Innej armii Polska nie miała. Prezes Andrzej Bogucki, w rozmowie z Piotrem Dudą, także wspomniał o swoim osobistym doświadczeniu i znaczeniu wyszkolenia, które zdobył podczas służby w desancie morskim w popularnych niebieskich beretach. Czyli spotkali się dwaj uczestnicy polskich elitarnych wojsk desantowych. Prezes poinformował przewodniczącego Piotra Dudę o działających Polowych Drużynach Sokolich. W Kujawsko – Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim po uroczystościach została wyłożona Księga Pamiątkowa 100-lecia Niepodległości Polski. W imieniu własnym i sokołów polskich wpisu dokonał prezes Andrzej Bogucki, ku chwale Rzeczpospolitej i pamięci sokołów jaki mieli wielki wkład w uzyskanie przez Polskę Niepodległości. Uroczystości zakończył koncert "Kolęda Nocka" Ernesta Brylla i Wojciecha Trzcińskiego w Filharmonii Pomorskiej.

Druh Jerzy Prusiński (1937-2018)
Druh Jerzy Prusiński urodził się w Bydgoszczy 23 kwietnia 1937 r. Dorastał w bardzo trudnych latach II wojny światowej i stalinizmu. W 1954 roku ukończył Technikum Mechaniczne w Bydgoszczy, skąd został nakazem pracy skierowany do Zielonej Góry. Studiował na Politechnice Szczecińskiej. Posiadał wykształcenie wyższe, z zawodu był inżynierem – mechanikiem. Pracował jako projektant w różnych zakładach przemysłowych, m. in. w Bydgoszczy w „Instal-Eko-Projekt”, gdzie pełnił funkcję dyrektora, przed emeryturą pracował w Biurze Projektów „Biprokabel” jako główny projektant. Od 1976 roku był wieloletnim działaczem, wiceprezesem oraz czynnym zawodnikiem sekcji tenisa ziemnego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Śródmieście”, wielokrotnym mistrzem Bydgoszczy i województwa bydgoskiego potem województwa kujawsko - pomorskiego w tenisie ziemnym, 4-krotnym wicemistrzem Polski. Kochał sport i rekreację, przyrodę i zwierzęta. Do końca życia był sprawnym ziemnym tenisistą. Uprawiał też tenis stołowy. Był mistrzem, trenerem i instruktorem dla młodzieży sokolej. W dniu 20.10.1994 r. wstąpił do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera. Po 2007 r. był równolegle członkiem Towarzystwa Tenisowego „Sokół – Bajka” w bydgoskiej dzielnicy Fordon. Był członkiem Komendy sławnego IX. Zlotu Sokolstwa Polskiego – Bydgoszcz 2000. Przez 25 lat współorganizował, razem z druhami Andrzejem Boguckim i  Jerzym Bonieckim, liczne turnieje tenisa ziemnego, które odbywały się na sokolich kortach na Osiedlu Bajka. Szkolił liczną młodzież sokolą i z różnych szkół fordońskich. Sędziował liczne zawody tenisowe. Mianowany na stopień oficerski p. por. rez. Wojska Polskiego. W Bydgoszczy i w krajowym środowisku tenisistów był osobą znaną, lubianą i szanowaną. Druh Jerzy Prusiński był również członkiem, aktywnym działaczem i prezesem (w 2013 r.) Bydgoskiego Klubu Przyjaciół Zwierząt „Animals”, któremu w ostatnich latach poświęcił wiele swego czasu i oddania - szczególnie na rzecz porzuconych zwierząt. Dla rodziny i przyjaciół był przede wszystkim człowiekiem o wielkim sercu, był ojcem, dziadkiem, teściem, przyjacielem i druhem sokolim, na którego zawsze można było liczyć, był powiernikiem dla osób, którzy potrzebowały wsparcia. Za swoją działalność społeczną był wielokrotnie wyróżniany i odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi RP, Medalem za Zasługi dla Rozwoju Sportu i Rekreacji, Złotą Odznaką Zasłużony Dla Sportu - nadaną przez Ministra Sportu, Medalem Prezydenta Miasta Bydgoszczy za zasługi dla Miasta Bydgoszczy, Złotą oznaką TKKF. Druh Jerzy Prusiński zmarł 22 marca 2018 r. w Bydgoszczy. Ceremonia pogrzebowa odbyła się dnia 24 marca 2018 r. Został pochowany  na cmentarzu komunalnym przy ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. Żegnaj Drogi Druhu !!! Czołem !!! Andrzej Bogucki