wtorek, 21 stycznia 2014

2014

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon im. gen. Józefa Hallera w 2014 roku


Delegacja TG "Sokół" II B-F 20.01.2014 r. uczestniczyła w miejskich obchodach 94. rocznicy Powrotu Bydgoszczy do Macierzy.


Zmarł ŚP Michał Joachimowski. Wybitny sportowiec i były wicewojewoda Kujawsko Pomorski, Przyjaciel Sokołów Polskich. Składamy Rodzinie i najbliższym najserdeczniejsze wyrazy współczucia. Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego. R.I.P. Załączamy pamiątkowe zdjęcie. Michał Joachimowski - w środku  pośród Rady Związku Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Polsce w Bydgoszczy w dniu 20.03.1999 r. Zobacz bliżej: Zjazd Rady ZTG "Sokół" w Polsce, /w:/ kwartalnik "Sokół Pomorski" nr 1(22)1999. Był rekordzistą świata w trójskoku halowym , halowym mistrzem Europy i sześciokrotnym mistrzem Polski. Brał udział w letnich igrzyskach olimpijskich w Monachium i Montrealu. (alb)


90. lecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera
130. lecie założenia polskich Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”  w państwie niemieckim.
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” powstało w 1862 r. w czeskiej Pradze. Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, na wzór czeskiego, zostało oficjalnie założone w państwie austro – węgierskim w Galicji we Lwowie w 1867 r. Jednak trzeba przypomnieć, co często jest pomijane w różnych opracowaniach, że już w 1862 r. podjęto przez Czechów i Poznańczyków zaawansowane działania założenia pierwszego gniazda sokolstwa polskiego w Poznaniu w 1862 r. Niestety w tym czasie administracja niemiecka nie pozwoliła założyć „Sokoła” w Poznaniu. W mieście nad Wartą musiano czekać na pozwolenie do 1886 r. Pierwsze polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na ziemiach polskich pod zaborem w państwie niemieckim powstało w Inowrocławiu w 1884 r., które założył 23 letni aplikant adwokacki Maksymilian Gruszczyński (zob. bliżej Henryk Łada, Maksymilian Gruszczyński, Bydgoszcz 1987). Następnie powstały m. in. gniazda sokole w 1886 r. w Poznaniu i Bydgoszczy oraz w wielu regionach ówczesnych Niemiec. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Fordonie założono 18 listopada 1923 roku. Założycielem i pierwszym prezesem gniazda fordońskiego był lekarz, żołnierz ZWZ – AK doktor Stefan Buxakowski ur. 18.12.1893 r. w Gołańczy zamordowany 18.11.1945 r. przez sowietów w Kaganie. Zamordowany 18 listopada w 1945 r. w dokładną kolejną  22 rocznicę założenia gniazda 18 listopada 1923 r. Obchody 90. lecia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera rozpoczęły się 20.11.2013 r., które trwały do 4.02.2014 r. Dnia 20.11.2013 r. w Toruniu z inicjatywy Jerzego Żenkiewicza w Uczelnianym Centrum Informatycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - budynek Collegium Maximum z udziałem sokołów fordońskich oraz członków Związku Szlachty Polskiej Oddział Bydgoszcz, została wygłoszona  przez prezesa Andrzeja Boguckiego prelekcja historyczna: „90. lecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera (1923-2013). Następnie dokonano kwerendy publikacji dotyczących opracowań historycznych za lata 1923 – 2003 na temat tego zasłużonego gniazda sokolego. Przygotowano opracowanie kolejnych dziesięciu lat 2003 – 2013 dotyczących dziejów tego  gniazda. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera zorganizowało uroczystość podsumowującą 90. lecie działalności w latach 1923 - 2013. Pani Barbara Maklakiewicz wicedyrektor Biblioteki UKW przywitała serdecznie zebranych gości i zaprosiła na krótki spacer po Bibliotece. Dzięki wspólnej inicjatywie Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Centrum informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego w Bydgoszczy zorganizowano główne uroczystości, które były poświęcone następującym rocznicom sokolim : 1/ 130. leciu założenia polskich Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w państwie niemieckim” i 2/ „90. leciu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz Fordon im. gen. Józefa Hallera w Bydgoszczy. Otwarte Spotkanie Historyczne Sokolstwa odbyło się 3 lutego 2014 r. w Pracowni Pamięci Bydgoszczan Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, pod kierunkiem Pań mgr Joanny Kosmeja i  mgr Katarzyny Mrotek, na które przybyło 25 sokołów. Na początku zaprezentowany został sztandar Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon z 1992 r., pierwszy ufundowany i poświęcony nowy sztandar sokolstwa w Polsce po 1989 roku. Dr Andrzej Bogucki wygłosił dwa wykłady: 1. „Geneza i kształtowanie się form organizacyjnych „Sokoła” na Kujawach Zachodnich, Wielkopolsce i Pomorzu w latach 1884 – 1893 (m. in. 1884 Inowrocław, 1886 Poznań, 1886 Bydgoszcz, 1894 Toruń, 1894 Gdańsk). Maksymilian Gruszczyński założyciel w 1884 r. Sokolstwa Polskiego w Inowrocławiu, pierwszego gniazda w państwie niemieckim”. 2. „Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera w latach 1923 – 2013”. Przedstawiciel Prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego, Lech Zagłoba Zygler przewodniczący Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Bydgoszczy, odczytał i wręczył prezesowi adresy skierowane do członków gniazda fordońskiego od prezydenta i radnych, w których zostały podkreślone zasługi wychowania patriotycznego, kształtowania charakterów młodzieży i podziękowania za wieloletnią społeczną pracę sokołów fordońskich. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera uchwałą z dnia 3 lutego 2014 roku nadało zaszczytny tytuł Członka Honorowego Druhowi por. rez. Henrykowi Skrzypińskiemu, weteranowi i żołnierzowi gen. Władysława Andresa „Za wybitne zasługi i oddanie sprawie sokolej, szczególnie dobra narodowego i niepodległości Polski oraz krzewienia tożsamości narodowej i patriotycznej pośród młodzieży i krajoznawców, rozwoju kultury i krajoznawstwa oraz za wspieranie działalności sokolstwa polskiego w Bydgoszczy". Przy owacyjnych oklaskach wręczono temu wybitnemu bydgoszczaninowi okolicznościowy dyplom. Po wykładach w Bibliotece UKW odbyło się uroczyste spotkanie towarzyskie członków TG „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera w Restauracji „Ogniem i Mieczem”, wspominano braterskie chwile ostatniego prawie ćwierćwiecza działalności, śpiewano pieśni sokole. Kapelan gniazda ks. prałat Edmund Sikorski 4 lutego 2014 r. odprawił Mszę Świętą w kościele w miejscowości Panigródz, z udziałem sokołów i rodziny Buxakowskich, w intencji zamordowanych, zakatowanych i zmarłych członków Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera. Ks. prałat szczególnie podkreślił zasługi dr. Stefana Buxakowskiego założyciela gniazda fordońskiego zamordowanego przez sowietów. Wybrane publikacje dotyczące historii Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera: Andrzej Bogucki, Uroczystość poświęcenia sztandaru Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon, [w:] Sokół 3(10)1992. Tenże, Dr Stefan Buxakowski założyciel Sokoła w Fordonie, męczennik łagrów sowieckich /1893-1945/, Kalendarz Bydgoski 1993, s.190-192 (tamże źródła i fotografia). Tenże, Sztandar fordońskiego „Sokoła”, Kalendarz Bydgoski 1994, s. 178-181. Tenże, Sokoli na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1939-1988, Bydgoszcz 1996. Tenże, „Sokół” Fordoński 1923 – 1994, [w:] Dzieje Fordonu i okolic praca zbiorowa pod red. Zdzisława Biegańskiego, Bydgoszcz 1997, ss. 221 - 230. Tenże, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon (1923-2003), [w:] Kronika Bydgoska, t. XXVI, Bydgoszcz 2005, s. 363-386. Homilia ks. dr. hab. Jerzego Buxakowskiego wygłoszona w czasie mszy św. w kościele Św. Mateusza w Bydgoszczy – Fordonie z okazji poświęcenia sztandaru TG „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon w dniu 5 czerwca 1992 r., [w:] Sokół 3(10)1992. Bartłomiej Bogucki, Sokół Pomorski, [w:] Kalendarz Bydgoski 2014, s. 108-109. Księga Pamiątkowa ku uczczeniu siedemdziesiątej rocznicy założenia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Fordonie 1923-1993, Andrzej Bogucki, przew. komitetu redakcyjnego, Bydgoszcz-Fordon 1993, CINSP, 1993. Pamiętnik IX. Zlotu Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz 2000 w dniach 2-4.VI.2000 r. oraz udział Sokolstwa Polskiego w XIII. Wszechsokolskim Zlocie w Pradze w dn. 28.VI.-4.VII.2000 r., Bydgoszcz 2000. Hanna Rogowska, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 1923-2003, Bydgoszcz 2003 (tamże wykaz 1239 członków i młodzieży sokolej). Krzysztof Rogucki, Dzieje kwartalnika „Sokół Pomorski”, [w:] Akant, 7(176)2011.
CZOŁEM!
Zarząd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera.


Sokoli i olimpiady
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera podczas zebrania gniazda 7 marca 2014 r. dokonano podsumowania informacji sportowych z zimowej olimpiady w Soczi, wysłuchało wykładu Andrzeja Boguckiego na temat udziału sokołów w olimpiadach. Poniżej jedynie krótko o sokolich olimpijczykach. W 1928 r. na olimpiadzie w Amsterdamie sokolstwo polskie przygotowało swą reprezentację – drużynę liczącą 16 członków i 4 rezerwowych, których szkolił naczelnik Jan Fazanowicz. Na tej olimpiadzie wystąpił wybitny biegacz Klemens Biniakowski, który swą karierę zaczynał w TG „Sokół” Nakło. W Los Angeles w 1932 r. startowały sokolice Stanisława Walasiewicz z USA, reprezentowała polskie barwy narodowe i Jadwiga Wajs z Pabianic. W 1936 r. na olimpiadzie w Berlinie uczestniczył wybitny sokoli biegacz długodystansowy  Józef Noji, zamordowany w 1943 r. w obozie koncentracyjnym Auschwitz, sędziowała w konkurencjach gimnastycznych  Kinga Zalewska – z TG „Sokół” Grudziądz - naczelniczka Dzielnicy Pomorskiej. Na olimpiadzie w Berlinie polskim olimpijczykom kibicował znany śpiewak z Sosnowca sokół Jan Kiepura. Jego ojciec w Sosnowcu był prezesem TG „Sokół”. Sokoli narciarze z Zakopanego reprezentowali Polskę na olimpiadach zimowych w 1924 r. w Chamonix, gdzie startował Andrzej J. Krzeptowski, w 1928 r. w St. Moritz ponownie Krzeptowski i sokoli Stanisław Gąsienica Sieczka oraz Stanisław Wilczyński. Prezes przypomniał też kiedy to na Placu Zamkowym w Warszawie 14.06.1992 r. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon – sekcja gimnastyczna, najlepsza drużyna ZTG „Sokół” w Polsce wykonała publiczny popis gimnastyki i akrobatyki sokolej, zdobyła Wielki Puchar podczas gigantycznej imprezy „Żegnaj Szkoło – Witaj Olimpiado”, którą zorganizowało Towarzystwo Olimpijczyków Polskich. Trzeba koniecznie przypomnieć, że wybitny polski skoczek narciarski Adam Małysz jest członkiem honorowym Dzielnicy Kujawsko - Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce. Dyplom uroczyście wręczono w gmachu sokolni TG „Sokół” I w Bydgoszczy 18.05.2001 r. Opis Fotek do art. Sokoli i olimpijczycy. Fotka 1 – grupowa: Plac Zamkowy w Warszawie 14.06.1992 r. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon – sekcja gimnastyczna, najlepsza drużyna ZTG „Sokół” w Polsce wykonała publiczny popis gimnastyki i akrobatyki sokolej, zdobyła Wielki Puchar podczas gigantycznej imprezy „Żegnaj Szkoło – Witaj Olimpiado”, którą zorganizowało Towarzystwo Olimpijczyków Polskich. Foto pamiątkowe sokołów fordońskich  i olimpijczyków przed kolumną króla Zygmunta III Wazy. M. in. stoją od lewej: Władysław Komar – olimpijczyk, w czamarach (mundurach) sokolich Zbigniew Okorski prezes ZTG „Sokół” w Polsce – prezes TG „Sokół” w Warszawie, Andrzej Bogucki – sekretarz generalny ZTG „Sokół” w Polsce – prezes TG „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon, Barbara Bilska – instruktor sokoląt fordońskich, Danuta Król – instruktor sokoląt fordońskich, Irena Szewińska - olimpijka (w czerwonym żakiecie), Ryszard Parulski – olimpijczyk, Edward Skorek – olimpijczyk, Andrzej Supron – olimpijczyk i inni. Foto: Hanna Rogowska – instruktor sokoląt fordońskich. Foto opublikowano: Księga Pamiątkowa ku uczczeniu siedemdziesiątej rocznicy założenia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Fordonie 1923-1993, Bydgoszcz-Fordon 1993, s. 41. Zobacz bliżej:  Wielki puchar wręczono pod Zamkiem Królewskim sokolętom z Fordonu, Dziennik Wieczorny z 16.06.1992 r. nr 117. Brawa dla fordońskich sokoląt, Gazeta Pomorska z 17/18.06.1992 nr 142. Witaj olimpiado!, Nowy Świat z 17.06.1992 r. nr 137. Księga Pamiątkowa ku uczczeniu siedemdziesiątej rocznicy założenia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Fordonie 1923-1993, Bydgoszcz-Fordon 1993, s. 40-41. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon (1923-2003), [w:] Kronika Bydgoska, t. XXVI, Bydgoszcz 2005, s. 363-386. Foto: CINSP. Fotka 1a – Skan: Wycinki prasowe. Foto: CINSP. Fotka 2: Plac Zamkowy w Warszawie 14.06.1992 r. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon – sekcja gimnastyczna, najlepsza drużyna ZTG „Sokół” w Polsce wykonała publiczny popis gimnastyki i akrobatyki sokolej, zdobyła Wielki Puchar podczas gigantycznej imprezy „Żegnaj Szkoło – Witaj Olimpiado”, którą zorganizowało Towarzystwo Olimpijczyków Polskich. Przed kolumną króla Zygmunta III Wazy z Wielkim Pucharem zdobytym przez sokołów fordońskich prezes Andrzej Bogucki. Fotka 3: Plac Zamkowy w Warszawie 14.06.1992 r. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon – sekcja gimnastyczna, najlepsza drużyna ZTG „Sokół” w Polsce wykonała publiczny popis gimnastyki i akrobatyki sokolej, zdobyła Wielki Puchar podczas gigantycznej imprezy „Żegnaj Szkoło – Witaj Olimpiado”, którą zorganizowało Towarzystwo Olimpijczyków Polskich. Prezes TG „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon Andrzej Bogucki prezentuje z prezesem Związku Zbigniewem Okorskim Wielki Puchar zdobyty przez sokołów fordońskich. Fotka 4: Budynek sokolni 18.05.2001 r. ul. Toruńska 30. Uroczystość wręczenia Dyplomu Członka Honorowego Dzielnicy Kujawsko Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce wybitnemu skoczkowi narciarskiemu Adamowi Małyszowi. Stoją od lewej sokoli: Anna Bogucka, Andrzej Bogucki, Adam Małysz, Robert Szamałek. Foto: CINSP.  Bibliografia: 1.Wielki puchar wręczono pod Zamkiem Królewskim sokolętom z Fordonu, Dziennik Wieczorny z 16.06.1992 r. nr 117. Brawa dla fordońskich sokoląt, Gazeta Pomorska z 17/18.06.1992 nr 142. Witaj olimpiado!, Nowy Świat z 17.06.1992 r. nr 137. Księga Pamiątkowa ku uczczeniu siedemdziesiątej rocznicy założenia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Fordonie 1923-1993, Bydgoszcz-Fordon 1993, s. 40-41. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon (1923-2003), [w:] Kronika Bydgoska, t. XXVI, Bydgoszcz 2005, s. 363-386. 2.Dh Adam Małysz Członkiem Honorowym Sokolstwa Polskie, „Sokół Pomorski” 2(31)2001.
Oprac. Rozalia Bera.


+
K O N D O L E N C J E
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera oraz Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego  z głębokim żalem i smutkiem przyjęło wiadomość o śmierci  29  marca 2014 r. ŚP Druha Wacława Baczyńskiego Prezesa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Częstochowie zasłużonego działacza Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Prosimy przyjąć nasze kondolencje i współczucie z powodu bliskiego naszemu sercu Druha Wacława Baczyńskiego  Sokoła, który poświęcił całe swoje uczciwe i pracowite życie dla Sokolstwa Polskiego. Jesteśmy Mu bardzo wdzięczni za pracę patriotyczną i sportową, którą zawsze traktował jako służbę. W myśl naszych haseł „w zdrowym ciele zdrowy duch” oraz „Bóg – Honor – Ojczyzna” realizował cele i był zawsze wierny i oddany Sokolstwu Polskiemu. Niech spoczywa w pokoju z Bogiem. Pozostała nadzieja w Krzyżu i  Zmartwychwstaniu. Pogrążeni w modlitwie i żałobie sokolej i narodowej w Polsce. Rodzinie i Wszystkim Bliskim Zmarłego Wyrazy głębokiego współczucia składa Zarząd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera. Módlmy się za Jego Duszę! Wieczny Odpoczynek Racz Mu Dać Panie A Światłość Wiekuista Niech Mu Świeci Na Wieki Wieków Amen!
R.I.P.
Bydgoszcz, dnia 29 marca 2014 r.

Dh Wacław Baczyński (1935-2014)
Wspomnienie
Dh Wacław Baczyński ur. 18.10.1935 r. we Lwowie, posiadał wykształcenie wyższe, pracował pełniąc stanowisko starszego wykładowcy Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Od 1993 r. był członkiem i aktywnym prezesem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Częstochowie i członkiem władz Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. W 2012 r. został wybrany naczelnikiem wyszkolenia sportowego. W Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w Częstochowie dla młodzieży prowadził społecznie sekcję akrobatyczno-gimnastyczną. Pełnił wiele funkcji w innych też organizacjach i instytucjach. Zorganizował liczne imprezy sokole i sportowe, też o zasięgu ogólnopolskim m. in. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski ZTG „Sokół” w Polsce w Tenisie Stołowym. Z ramienia Prawa i Sprawiedliwości (PiS), którego był członkiem, pełnił funkcję radnego Rady Miasta Częstochowy. Był najstarszym częstochowskim radnym, związanym z Wydziałem Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, gdzie pracował w Instytucie Kultury Fizycznej. Należał do bardzo aktywnych działaczy honorowych i społecznych Częstochowy. Działał w czterech komisjach stałych Rady Miasta (wiceprzewodniczący Komisji Praworządności i Samorządu, członek Komisji Kultury Sportu i Turystyki, Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz Edukacji).  Na pobyt stały wyjechał ze Lwowa w 1988 r. i osiedlił się w Polsce. Dopisało mu sporo szczęścia, bo w tym czasie nie było to proste. Jemu się udało. Osiedlił się w Częstochowie dlatego, że matka jego żony już wcześniej przybyła tu i wykupiła mieszkanie gdzie od razu się wprowadził ze swoją rodziną. Po odwilży, czyli po transformacji ustrojowej w roku 1989, kiedy można było się już zrzeszać, postanowił z osobami, które pochodzą z Lwowa i Kresów Wschodnich, założyć Towarzystwo. Pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich w Częstochowie. Działał na rzecz zachowania dziedzictwa kulturalnego i historycznego Lwowa i byłych Kresów Południowo-Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej. Najlepszym przykładem jest to, że udało się z jego inicjatywy  w Częstochowie odsłonić Pomnik Orląt Lwowskich na Placu o tej samej nazwie w dzielnicy Raków. W Częstochowie w ostatnich latach był organizatorem pięćdziesięciu konwojów z żywnością i odzieżą dla Polaków z Polesia, Wołynia, Podola i Pokucia.  Jak mieszkał we Lwowie był dyrektorem Kombinatu Sportowego. W 2012 r. wspominał w Gazecie Wyborczej, że miał okazję w tym czasie poznać ciekawe osoby, między innymi radzieckich astronautów.  „[…] - Ogromne hale, hotel, stadion.... Przy tym „pałacu sportów” wybudowałem jedno z najbardziej nowoczesnych centrów odnowy biologicznej, dlatego ci astronauci tam przyjeżdżali. Jednocześnie wykonywali we Lwowie kontrole przyrządów i wyposażenie statków kosmicznych, które były produkowane w różnych utajnionych zakładach przemysłowych. Oficjalnie robiono w nich wózki dziecięce, sprzęt AGD itp. W trakcie sprawdzania zamówień, kosmonauci korzystali przy okazji z odnowy biologicznej, treningów kondycyjnych na halach sportowych w ośrodku, w którym byłem dyrektorem. Byli wśród nich Tiereszkova, Titov, Bieregovoj oraz Sebastianov. Są to nazwiska bardzo znane w astronautyce, przykładowo był drugim po Gagarinie, który poleciał w kosmos […]”. Dh Wacław Baczyński miał żonę Helenę i dorosłego syna Edwarda. Jego  zainteresowania to: historia, numizmatyka, sport, rekreacja i turystyka.  Dh W. Baczyński posiadał wiele wyróżnień i odznaczeń. Został odznaczony:  Złotym Krzyżem Zasługi RP, Złotym Medalem Zasługi dla Sokolstwa Polskiego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, honorową odznaką "Zasłużony dla Rozwoju Województwa Częstochowskiego" i tytułem Honorowego Wolontariusza. Podczas miejskich uroczystości z okazji Święta Niepodległości w 2012 r. przyznano Mu wyróżnienie „Tym co służą Miastu i Ojczyźnie”. W 2004 r. został odznaczony „Zaszczytną Odznaką Sokolą” i wpisany do „Złotej Karty Sokolstwa Polskiego”. Zmarł 29.03.2014 r. R.I.P. 
Andrzej Bogucki


Sokoli na kanonizacji dwóch Świętych Papieży Jana XXIII i Jana Pawła II Wielkiego
Delegacja Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera uczestniczyła w dniu 27.04.2014 r. w Watykanie w kanonizacji dwóch Świętych Papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. Święty Jan Paweł II Wielki, wywodził się z Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Wadowicach, gdzie w młodości ćwiczył gimnastykę i brał udział w działalności teatru tego gniazda. Jego wujowie i krewni też należeli do „Sokoła”. Święty Jan Paweł II Wielki będąc papieżem został członkiem honorowym kilku gniazd sokolich m. in. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon oraz Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Pielgrzymka trwała od 25.04.2014 r. do 30.04.2014 r. Organizatorem pielgrzymki na kanonizację był Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego „Martyria” i Fundacja "Wiatrak" na czele z ks. Krzysztofem Buchholzem prezesem Fundacji i Diecezjalnym Duszpasterzem Akademickim. Gniazdo TG „Sokół” II Bydgoszcz Fordon im. gen. Józefa Hallera reprezentowali Katarzyna Bogucka i Bartłomiej Bogucki. Jednym z organizatorów pielgrzymki był ćwiczący i wywodzący się z tego Gniazda Sokolego kleryk Tomasz Wołoszynowski. W piątek rano 25.04.2014 r. o 6.00 w Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Męczenników- Kalwaria Bydgoska – Golgota XX wieku Bazylice Mniejszej w Bydgoszczy – Fordonie, odbyła się Msza Św. dla 150 pielgrzymów udających się trzema autokarami na uroczystą Kanonizację Świętego Jana Pawła II Wielkiego. W Mszy Św. uczestniczyły też osoby odprowadzające pielgrzymów. Po Mszy Św. odbył się sprawnie  załadunek uczestników do autokarów i ruszono o 7.40 z Bydgoszczy – Fordonu do Watykanu.  Uroczystą Mszę Św. w Watykanie celebrował papież Franciszek, koncelebrował papież senior Benedykt XVI, koncelebrowało 100 kardynałów, ok. tysiąc biskupów i 6000 księży. Papież Franciszek, w obecności swego poprzednika Benedykta XVI, ogłosił świętymi Jana XXIII i Jana Pawła II. Wszyscy zwracają uwagę na niezwykłość i historyczność tego wydarzenia, w którym udział wzięło dwóch żyjących papieży, zaś dwóch kolejnych wyniesiono do chwały ołtarzy. W homilii papież Franciszek powiedział: "Jan XXIII i Jan Paweł II mieli odwagę oglądania ran Jezusa, dotykania Jego zranionych rąk i Jego przebitego boku. Nie wstydzili się ciała Chrystusa, nie gorszyli się Nim, Jego krzyżem". "Nie wstydzili się ciała swego brata, ponieważ w każdej osobie cierpiącej dostrzegali Jezusa" – dodał. Podkreślił następnie: "Byli to dwaj ludzie mężni, pełni męstwa Ducha Świętego i złożyli Kościołowi i światu świadectwo dobroci Boga i Jego miłosierdzia". Uroczystość wyniesienia na ołtarze papieży Jana XXIII i Jana Pawła II została już okrzyknięta "kanonizacją stulecia". Miliony ludzi śledziło uroczystość dzięki mediom. Komentatorzy podkreślają, że podobnego wydarzenia jeszcze w historii nie było. W Rzymie zgromadziło się blisko 800 tysięcy pielgrzymów. Wszyscy zwrócili szczególną uwagę na radosną dominującą obecność tysięcy polskich pielgrzymów w Rzymie. Trasa bydgoskiej pielgrzymki franciszkańskiej przebiegała: z Bydgoszczy przez Niemcy, Berlin, Monachium, malownicze Alpy, do Włoch, do Asyżu, Rzymu, Watykanu  (kanonizacja papieży), San Giovanni Rotondo, Manoppello, Monte Sant'Angelo, Ankony, Padwy, do Austrii, Wiedenia, Czech do Polski  przez Bardo do Bydgoszczy. Razem 49000 kilometrów. Po powrocie do Polski odbyła się Msza dziękczynna fordońskich pielgrzymów w Sanktuarium Maryjnym w Bardzie na Dolnym Śląsku. Sokoli fordońscy wykonali dokumentację oraz wykonali liczne zdjęcia, pamiątkową ilustrację życia pielgrzymów, które nie było łatwe. Jak piszą m. in. „Ciasne siedzenia w autokarze zajmowaliśmy przez co najmniej kilka dób, kolejki do łazienki były popularnym miejscem spotkań, rozmów, a spuchnięte stopy stały się znakiem rozpoznawczym naszej wesołej gromadki. Wiele by można wymieniać rozmaitych niedogodności, ale po co narzekać? Przykre rzeczy zdarzały się, by zaraz potem błyskawicznie ulecieć w niepamięć. Trzymała nas w dobrym humorze wiara i nadzieja, pomoc bliźnich, a także obecność Ducha Świętego. Wielu z nas uczestniczyło w wielu podróżach po Europie i doświadczało wielu uciążliwości, jednak ta wyprawa, z tak wspaniała załogą z autokaru numer 9, była naprawdę czymś wyjątkowym. Trzeba też wspomnieć o świetniej, perfekcyjnej organizacji wyprawy. Logistyka na szóstkę z plusem”. (alb)

Obraz Świętego Jana Pawła II Wielkiego w bydgoskiej bazylice
Na pamiątkę Kanonizacji Świętego Jana Pawła II Wielkiego w dniu 27.04.2014 r. w wigilię uroczystości w Bazylice pw. Św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy odbyła się Msza Św. celebrowana przez ks. Mieczysława Kozłowskiego CM Proboszcza i Superiora oraz Prodziekana II dekanatu Bydgoszcz. Ks. Proboszcz wraz z koncelebransami przy licznie przybyłych mieszkańcach Bydgoszczy poświęcił i dokonał błogosławieństwa nowego obrazu olejnego Świętego Jana Pawła II Wielkiego. Obraz powstał w pracowni Andrzeja Delikty. Ks. Proboszcz serdecznie podziękował twórcy za namalowanie pięknego obrazu. Zaznaczył też, że Andrzej Delikta też namalował znajdujący się w Bazylice olejny obraz Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski Sługi Bożego. Kardynał Stefan Wyszyński za życia nazywany był też Inrerrexem. W uroczystej Mszy Św. uczestniczyła delegacja Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera. Warto wspomnieć, że 14 maja 1996 r. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon Nadało Godność Członka Honorowego Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, a w dniu 11 stycznia 1997 r., w roku Jubileuszowym 130. lecia Sokolstwa Polskiego, Rada Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce Nadała Godność Członka Honorowego Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. (alb)


70. rocznica bitwy pod Monte Cassino w pamięci sokołów

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera zorganizowało 18.05.2014 r. uroczystość upamiętniającą 70 rocznicę bitwy pod Monte Cassino. Po Mszy Św. w kościele Salezjanów pw. Św. Marka, którą odprawił ks. Stanisław Stachów, sokoli udali się do dworku „Bogucice” na osiedlu Tatrzańskim, gdzie odbyło się spotkanie sokołów. Uczczono pamięć sokołów żołnierzy uczestników walczących o niepodległość Polski w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Liczni sokoli pełnili służbę bojową w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Warto opracować ich historię służy Ojczyźnie. Temat czeka na opracowanie przez historyków. Poniżej zaprezentowano jedynie kilkanaście sokołów żołnierzy. Generał Władysław Anders (1892-1970) dowódca 2 Korpusu Polskiego. Studiował na politechnice w Rydze w latach 1911-1914, gdzie był członkiem TG „Sokół”. Generał Bronisław Bolesław Duch (1896-1980) dowódca 3 Dywizji Strzelców Karpackich dowodził w czasie kampanii włoskiej 2 Korpusu Polskiego, aż do zakończenia wojny. Generał Stanisław Franciszek Sosabowski (1892-1967) utworzył pierwszą w historii Wojska Polskiego jednostkę spadochronową, która brała udział w Operacji Market-Garden największej w II wojnie światowej operacji powietrznodesantowej sprzymierzonych. Generał Mieczysław Zygfryd Słowikowski, właśc. Mieczysław Zygfryd Słowik, pseud. "Rygor" (1896-1989), sokół w Wielkiej Brytanii. Po rozformowaniu 2 Korpusu Polskiego w 1946 r. we Włoszech, żołnierze zostali przetransportowani do Wielkiej Brytanii. Znacząca liczba obawiając się prześladowań komunistycznych nie powróciła do Polski i pozostała na emigracji w Wielkiej Brytanii i USA oraz innych krajach wolnego świata. Ci żołnierze Polskich Sił Zbrojnych, którzy powrócili do Polski po wojnie w większości byli prześladowani przez władze komunistyczne. Z licznej emigracji na Zachodzie sokoli utworzyli nie istniejący już Związek Sokołów Polskich w Wielkiej Brytanii. Zbigniew Czarnota Bojarski (1893-1980), A. M. Czeczura Prezes Gniazda 3 w Sheffield, Miron Andryszewski działacz „Sokoła” w Bradford wiceprezes ZSP w WB, Jan Baran prezes ZSP w WB zmarł w 2000 r. (Sokół Pomorski 1(26)2000). Sokoli bydgoscy żołnierze gen. Władysława Andersa. Jan Bogucki (1926 – 2004). W 1944 r. wstąpił na ochotnika i został żołnierzem 2 Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa – 2 Warszawska Dywizja Pancerna – d-ca gen. Bronisław Rakowski, pierwszy Szwadron 2 Baonu Łączności, którego d-cą był mjr Kozakiewicz. W 1946 r. w Neapolu otrzymał przydział służbowy do sekcji szyfrów, której d-cą był por. Kustanowicz. Został odznaczony m.in. Medalami: Gwiazdą Za Wojnę 1939-1945, Gwiazdą Italii, Medalem Wojska Polskiego, The War Medal 1939-1945. Zob. bliżej: Jan Bogucki (1926-2004), /w:/Kalendarz Bydgoski 2006, s.278-279. Kalikst Piechocki (1924 – 2008), sokół bydgoski, żołnierz 2 Korpusu Polskiego, 11 Wołyńskiego Baonu Strzelców, 4 Wołyńskiej Brygady Piechoty, 5 Kresowej Dywizji Piechoty. Zobacz bliżej: Kalendarz Bydgoski 2011, Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, s. 326 – 331.Henryk Skrzypiński, honorowy sokół fordoński, żołnierz 2 Korpusu Polskiego, 3 Dywizja Strzelców Karpackich, walczył w Apeninach i w zwycięskiej bitwie pod Bolonią. Zobacz bliżej Album Bydgoski dodatek do Gazety Pomorskiej, 6.11.2008, 12.04.2012, 15.11.2012, 5.09.2013. W 70. rocznicę Bitwy pod Monte Cassino komentował jej przebieg podczas głównego wydania Wiadomości Telewizji Polskiej - Program 1 (TVP – 1) godz. 19.30,  18.05.2014 r. Żołnierze gen. Stanisława Maczka sokoli, Alfons Cybulski (1923-1992), /w:/ Sokół Pomorski, nr 3(20)1998, s. 13, Leon Wdowiak (1925-  . Zob. Sokół Pomorski 1(14)1997, s. 9, Leonard Majewski wiceprezes „Sokoła” fordońskiego. (alb)


40 lecie Powstania Sokolego Klubu Seniora Sportu w Bydgoszczy
W Bydgoszczy – Fordonie sokoli zorganizowali dla członków gniazda rajd pieszy na szlaku górki fordońskie, grodzisko Wyszogród, Ostromecko. Po rajdzie w Bogucicach 29 maja 2014 r. odbyło się spotkania gniazda sokolego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen Józefa Hallera. Spotkanie prowadziła druhna Hanna Rogowska z Londynu. Przedstawiła referat: „40 lecie Powstania Sokolego Klubu Seniora Sportu w Bydgoszczy”. Konspiracja sokołów bydgoskich zaraz po wojnie wznowiła swoją działalność już w 1945 r. Głównym miejscem spotykania się bydgoskich sokołów w latach 1945-1972 był sklep cukierniczy przy ul. Teofila Magdzińskiego, budynek z napisem „Czekolada”, którego właścicielem był Alojzy Malczewski, przedwojenny prezes Okręgu V Dzielnicy Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce. W 1974 r. w Bydgoszczy został założony sokoli „Klub Seniora Sportu”. Dorobek tego sokolego klubu jest znaczący i wymaga oddzielnej publikacji. Było to faktyczne gniazdo sokole, chociaż „Sokół” nie mógł legalnie działać. Klub gromadził sokołów i sportowców. Spotkania Klubu Seniora Sporu odbywały się regularnie w klubo kawiarni „Jupiter” przy ul. Armii Czerwonej 10, obecnie ul. Marszałka Focha. Klub Seniora Sporu skupiał najważniejszych działaczy sokolich sprzed wojny oraz ich rodziny, młodsze pokolenie. To środowisko bydgoskich sokołów współpracowało dzielnie aż do 1989 r. Działano w latach 1980 – 1981, kiedy to w Bydgoszczy 13.12.1981 r. odbyć się miał ogólnopolski Zjazd Sokołów mający na celu wznowić działalność ZTG „Sokół” w Polsce. Niestety został wprowadzony stan wojenny. Sokoli, którzy przybyli na ul. Marchlewskiego 5, do siedziby NSZZ „Solidarność”, gdzie miał się odbyć Zjazd, zostali rozpędzeni pałami przez ZOMO. Od 1974 r. aż do wznowienia działalności TG „Sokół” w 1989 r. Klubem Seniora Sportu kierował sędzia dr Wacław Kocon, przedwojenny członek zarządu TG „Sokół” I w Bydgoszczy. Toteż po wznowieniu działalności w 1989 r. TG „Sokół” Macierz w Bydgoszczy, potem TG „Sokół” I w Bydgoszczy dr Wacław Kocon był prezesem tego gniazda i działaczem ZTG „Sokół” w Polsce, którego biuro mieściło się w latach 1990-2007 w Bydgoszczy – Fordonie. Szerzej na temat działalności konspiracyjnych, jawnych i nie jawnych struktur sokolich zapisano w publikacji: Andrzej Bogucki, Sokoli na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1939-1988, Bydgoszcz 1996. W tej publikacji też znajduje się Karta żałobna Sokołów Pomorskich, Lista niepełna – otwarta poległych i pomordowanych 157 sokołów członków Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”. (Oprac. Rozalia Bera)