sobota, 25 lutego 2012

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA GŁÓWNA SOKOLSTWA


- aktualizacja 28.02.2019.

40 lat pracy sokolstwa w Bydgoszczy (z tego 34 lat pod rządami Niemiec) 1886-1926, Bydgoszcz 1926.
100 lat Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Nadgoplański w Kruszwicy, Kruszwica 1993.
125 lat Sokolstwa Polskiego 1867-1992, Warszawa-Inowrocław 1992.
125 lat Sanockiego "Sokoła" 1889-2014, Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Sanoku, oprac. Bronisław Kielar, Tadeusz Miękisz, Paweł Sebastiański, Marcin Smoter, Sanok 2014.
130 lat Sokolstwa Polskiego, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kraków – Lwów 21.06.-30.06.1997., red. Andrzej Łopata, Kraków 1997.
140 lat Sokolstwa Polskiego, opr. Andrzej Bogucki, Bydgoszcz 2007.


150-lecie założenia polskiego „Sokoła” we Lwowie w 1867 r. Výročí polského Sokola (red.), Časopis České obce sokolské SOKOL Únor 2017, s. 5 (SOKÓŁ – miesięcznik Czeskiego Związku (Gminy) Sokolstwa Nr 2/2017, s. 5.) Sokol v Polsku oslavil  počátkem letošního roku 150. výročí založení první sokolské organizace na (tehdejším) polském území – vznikla 7. Února 1867 ve Lvově.  Bogucki Andrzej, 150-lecie Sokolstwa Polskiego, Akant – miesięcznik literacki, 3(250)2017, s. 9. Bogucki Andrzej, Uczczono 150. rocznicę Sokolstwa Polskiego, Magazyn Wileński, 2/2017, s. 20-21.
6. Sjezd České obce sokolské, Praha 22.-24. června 2001, t.1, ss. 178.
6. Sjezd České obce sokolské (Materiály předložené wyslancům a delegátům sjezdu) Praha 22.-24. června 2001, t.2, ss. 298.
Aksamitek S., Generał Józef Haller zarys biografii politycznej, Katowice 1989.
Aleksandrowicz J., Józef Krzymiński, Ziemia Kujawska, t. 7, Warszawa – Poznań - Toruń 1985.
Bagiński Zbigniew, Stanisław Nowakowski – dziennikarz, redaktor, działacz społeczny i polityczny międzywojennej Bydgoszczy, (m. in. TG „Sokół”), Kronika Bydgoska t. XXXV, Bydgoszcz 2014, s. 517-540.
Barwa i broń sił zbrojnych wielkopolski w latach 1918-1920, Koszalin 1988.
Blecking D., Die Geschichte der Nationalpolnischen Turnorganisation "Sokół" im Deutschen    Reich 1884 - 1939, Münster 1987. Recenzja, A. Bogucki, Zapiski Historyczne, t. LVIII, z.1,   Toruń 1993, s.168 - 170. Rec., tenże, Monografia TG "Sokół" w Rzeszy Niemieckiej, / w: / Kronika Bydgoska,  t. XIII, Bydgoszcz 1993,s.295 - 297.
Błażejewski K., Najważniejsze wydarzenia sportowe w dziejach Bydgoszczy, Bydgoszcz 2003, ss. 99. Dot. m. in. Sokolstwa Bydgoskiego i IX. Zlotu Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz 2000, s. 6-8.
Bieg Sokoła , Bukówiec Górny 1996-2002.


Błękitna Armia gen. Józefa Hallera – zbiór studiów, pod red. Mirosława Giętkowskiego i Łukasza Nadolskiego, Bydgoszcz – Muzeum Wojsk Lądowych 2018, ss. 224. Rec. Adam Gajewski, Przywieźli własne czołgi, samoloty i… przepisy kucharskie, , [w] Przewodnik Katolicki, PK – Diecezja Bydgoska, 30.09.2018.


Bogucka Bogumiła, Strzał w serce (dot. zastrzelenia przez żołnierzy Armii Czerwonej Jana Osińskiego rządcy z Gronowa i Gronówka, członka TG „Sokół”), [w:] Świadectwo , SP „Prawda i Sprawiedliwość”, XII 1989, nr 14/28, s. 1 i 6.
Bogucka Katarzyna, Sokół sokoła na zlot woła!, [w:] Express Bydgoski - Magazyn, 13 lipca 2012, s. M12 - M13 plus 8 foto.
Bogucka Katarzyna, Stadiony pełne kobiet, Express Bydgoski, 14.07.2012.
Bogucka Urszula z Cybulskich (ur. 1951) nauczycielka szkół średnich, nauczyciel akademicki, członek TG „Sokół”, Sokoli Słownik Biograficzny, [w:] Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce 2002 – 2004, Bydgoszcz 2004, s. 131, XV. 


Bogucki Andrzej, Bydgoskie Powązki (dot. cmentarz starofarny w Bydgoszczy), [w:] Gazeta Pomorska z dn. 24.11.1983/231.
Bogucki Andrzej, Wdowicki Maciej, red. Janusz Umiński, Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w 125-lecie wymarszu gimnazjalistów trzemeszeńskich do powstania styczniowego 1863 r., ZW PTTK Bydgoszcz luty 1988, s. 16. Komitet Obchodów 125 rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego: Andrzej Bogucki – przewodniczący, członkowie: Piotr Berłowski, Wojciech Biedziak, Emil Kubiak, Tadeusz Konieczka, Sylwester Koch, Janusz Umiński, Maciej Wdowicki, Lech Zagłoba Zygler.
Bogucki Andrzej, Stefan Majtkowski – naczelnik towarzystwa gimnastycznego „Sokół” I w Bydgoszczy, [w:] Kalendarz Bydgoski 1990, s. 268 - 272.
Bogucki Andrzej, „Sokół” bydgoski wzbił się do lotu, /w:/ Sokół – kwartalnik, Inowrocław, 1/1990, s. 4-5.

Bogucki Andrzej, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na Pomorzu Gdańskim i Kujawach Zachodnich w dobie powstania wielkopolskiego i walki o niepodległość Polski w latach 1918-1920, Bydgoszcz 1990, ss. 46.

Bogucki Andrzej, Poświęcenie sztandaru Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” – Macierz w Bydgoszczy, /w:/ Sokół – kwartalnik, Inowrocław, 1/1990, s. 4.
Bogucki Andrzej, „Sokół” Wileński redutą polskości na rubieżach wschodnich Rzeczypospolitej w latach 1904-1938, [w:] kwartalnik Sokół, nr 2 (5) 1991 r.
Bogucki Andrzej, Na rubieżach wschodnich Rzeczypospolitej w latach 1904 - 1939 - „Sokół” wileński redutą polskości, /w:/ Magazyn Wileński 1991, nr 15 - 16, s.33 -34.
Bogucki Andrzej, Rodzina Paterków sokolimi patriotami, [w:] Pokłosie Pamiątkowe 125 – lecia Sokolstwa Polskiego, Wydanie Specjalne 1992, s.16-17.
Bogucki Andrzej, Sokół Fordoński w Roku Jubileuszowym 125 – lecia Sokolstwa Polskiego, [w:] Pokłosie Pamiątkowe 125 – lecia Sokolstwa Polskiego, Wydanie Specjalne 1992, s.17-20.
Bogucki Andrzej, Światowy Zjazd Związków Sokołów Polskich – Poznań 9 października 1991, Warszawa – Bydgoszcz, ss. 26. (Związku Sokołów Polskich w Ameryce (PFA-USA), Związek Sokołów Polskich w Wielkiej Brytanii, polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Niemczech, polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na Litwie oraz Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce). Tenże, 10. Rocznica Światowego Zjazdu Związków Sokołów Polskich – Poznań, 9.10.1991, [w:] Sokół Pomorski Nr 4(33)2001. (Związku Sokołów Polskich w Ameryce (PFA-USA), Związek Sokołów Polskich w Wielkiej Brytanii, polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Niemczech, polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na Litwie oraz Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce).
Bogucki Andrzej, Uroczystość poświęcenia i przekazania sztandaru Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon w dniu 5 czerwca 1992 roku, Bydgoszcz 1992, ss. 20.
Bogucki Andrzej, Uroczystość poświęcenia sztandaru Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon, [w:] Sokół 3(10)1992.
Bogucki Andrzej, Dh Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) Członek Honorowy Sokolstwa Polskiego, [w:] Sokół Pomorski, 1(30)2001. Tu fotki z wartą honorową sokołów przy trumnie I.J. Paderewskiego w Poznaniu w 1992 r.
Bogucki Andrzej, Sokół wileński redutą polskości na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej, /w:/ Wileńskie Rozmaitości, cz.1 1992/4, s.8-10, cz. 2 1992/5, s.3, cz. 3 1992/6.


Bogucki Andrzej, Dzieje Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Toruniu w latach 1894-1939, Rocznik Toruński T. 21, Toruń 1992, s. 81-113.
Bogucki Andrzej, Przetrwali (Dot. Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Bydgoszczy w 105 lecie 1886-1991, TG „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon, TG „Sokół” III Bydgoszcz - Szwedrowo), [w:], Kalendarz Bydgoski 1993, s. 177-179.
Bogucki Andrzej, Dr Stefan Buxakowski założyciel Sokoła w Fordonie, męczennik łagrów sowieckich /1893-1945/, [w:] Kalendarz Bydgoski 1993, s.190-192 .
Bogucki Andrzej, Prezes bydgoskich przewodników Andrzej Grabowski (1952-1992), Kalendarz Bydgoski 1994, s. 268-271.

Bogucki Andrzej, Sokoli pomorscy w wojskowych strukturach konspiracyjnych 1939-19455/, Komunikat wygłoszony na III Sesji Naukowej nt. „Pomorskie organizacje konspiracyjne” /poza A.K./1939-19456/, pod red. Stanisława Salmonowicza i Jana Szilinga, Fundacja Archiwum Pomorskie AK w Toruniu i UMK, Toruń 1994, s. 261-263.
Bogucki Andrzej, Sulecki Jakub (1862-1941), wybitny działacz społeczny, członek struktur konspiracyjnych ZWZ – AK Insp. Toruń, [w:] Słownik Biograficzny Konspiracji Pomorskiej 1939 – 1945, cz. 2, Fundacja Archiwum Pomorskie Armii Krajowej, Toruń 1996, s. 161-162. (Działacz Sokolstwa w Toruniu i na Pomorzu. Ten wybitny patriota został zamordowany poprzez powieszenie w obozie koncentracyjnym Stutthof).
Bogucki Andrzej, Makowski Bolesław (1885-1979), wybitny działacz Sokolstwa Pomorskiego, współtwórca pierwszych struktur konspiracyjnych Insp. ZWZ-AK Toruń, [w:] Słownik Biograficzny Konspiracji Pomorskiej 1939 – 1945, cz. 2, Fundacja Archiwum Pomorskie Armii Krajowej, Toruń 1996, s. 121-122.

Bogucki Andrzej, Rola Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w przygotowaniu członków konspiracji zbrojnej na Pomorzu, [w:] Organizacje paramilitarne i pokrewne na Pomorzu w przededniu II wojny światowej, pod red. Waldemara Rezmera i Mieczysława Wojciechowskiego, Toruń 1996, s. 93-102.
Bogucki Andrzej, Irena Paterek zam. John, PS. „Wera”, „Irka” (1909 – 1993), członkini Sekcji San. WSK Insp. AK Bydgoszcz (działaczka TG „Sokół” Bydgoszcz, konspiracji Sokolstwa Polskiego 1939-1988, córka Walentego i Marii z d. Żbikowskiej, działaczy TG „Sokół” w Berlinie, Jarocinie oraz w Wielkopolsce. Ojciec Walenty, powstaniec wlkp.,  zamordowany w Mauthausen w 1942), [w:] Słownik Biograficzny Konspiracji Pomorskiej 1939 – 1945, część 3, Fundacja Archiwum Pomorskie Armii Krajowej, Toruń 1997, s. 135 – 137.
Bogucki Andrzej, Paweł Bączyński (1901 – 1973), [w:] Słownik Biograficzny Konspiracji Pomorskiej 1939 – 1945, część 3, Fundacja Archiwum Pomorskie Armii Krajowej, Toruń 1997, s. 31 – 32.
Bogucki Andrzej, 130 lecie Sokolstwa Polskiego 1867-1997 – Przyczynek do dziejów za lata 1939-1997, Bydgoszcz 1998.
Bogucki A., Działalność patriotyczno-obronna ZTG „Sokół” w Polsce (tradycja i współczesność), [w:] Vademecum Przysposobienia Wojskowego (4), pod red. ppłk. dr. Mirosława Kalińskiego, Warszawa 2001, s. 10-15.
Bogucki Andrzej, Koneksje Janusza Kusocińskiego z Bydgoszczą w świetle korespondencji do Czesława Boguckiego, [w:] Kronika Bydgoska, t. IX, Bydgoszcz 1988, s. 179-194.
Bogucki Andrzej, Prezydent RP Ryszard Kaczorowski wśród bydgoskich sokołów, [w:] Z dziejów Polski i Emigracji (1939-1989). Księga dedykowana byłemu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Ryszardowi Kaczorowskiemu, pod red. Marka Szczerbińskiego i Tadeusza Wolszy, Gorzów Wlkp. 2003, s. 543-544.
Bogucki Andrzej, Rola obozów wojskowo-sportowych organizowanych przez TG „Sokół” w kształtowaniu umiejętności obronnych młodzieży, [w:] Vademecum Przysposobienia Wojskowego (5), pod red. ppłk. dr. Mirosława Kalińskiego, Warszawa 2002, s. 201-206.
Bogucki Andrzej, Sokoli na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1939-1988, Bydgoszcz 1996.
Bogucki Andrzej, Sokolstwo – Skauting – Harcerstwo. Geneza powstania w latach 1909 – 1911 Harcerstwa Polskiego, /w:/ Sokolstwo Skauting Harcerstwo opracowanie historyczne na sesję popularno – naukową, ZHP Komisja Historyczna Chorągwi Kujawsko – Pomorskiej przygotował  Hm Mieczysław Hojan, Bydgoszcz 1992, ss. 36.
Bogucki Andrzej, Sokolstwo – Skauting - Harcerstwo. Geneza powstania w latach 1909-1911 Harcerstwa Polskiego [w:] Sokół Pomorski, 1(18)1998.
Bogucki Andrzej, Przedwojenny sztandar „Sokoła” w Wilnie, [w:] Sokół Pomorski 4(25)1999, s. 6. [w:] Sokół Pomorski 4(25)1999, s. 6.
Bogucki Andrzej, Roman Mikczyński (1949-1999), [w:] Kalendarz Bydgoski 2000, s. 263-264.
Bogucki Andrzej, Henryk Kaczmarczyk (1923-1999), [w:] Kalendarz Bydgoski 2000, s. 261-262.
Bogucki A., Sokolstwo-Skauting. U źródeł genezy harcerstwa w Polsce, [w:] Z dziejów prasy harcerskiej w kraju i na obczyźnie, tom studiów dedykowany pamięci Zygmunta Lechosława Szadkowskiego (1912-1995), pod redakcją Wiesława Kukli i Marka Szczerbińskiego, Gorzów Wlkp., 2003.
Bogucki Andrzej, „Sokół” w Polsce w latach 1989-1997, s. 353-357, [w:] W służbie Polsce i emigracji, Księga dedykowana Profesorowi Edwardowi Szczepanikowi, Pod redakcją Leonarda Nowaka i Marka Szczerbińskiego, Gorzów Wlkp. 2002.
Bogucki Andrzej, Sztandar fordońskiego „Sokoła”, Kalendarz Bydgoski 1994, s. 178-181.
Bogucki Andrzej, Sztandary Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w zbiorach  bydgoskiego Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego, [w:] Kronika Bydgoska, t. IX, Bydgoszcz 1988, s. 195-214.
Bogucki Andrzej, Sztandary TG „Sokół” w zbiorach bydgoskiego Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego, Kronika Bydgoska, t. IX, Bydgoszcz 1988, s. 195-214.
Bogucki Andrzej, Losy sokolego sztandaru, Kalendarz Bydgoski 1992, s. 176-181.
Bogucki Andrzej, Przetrwali (Dot. Sokoli bydgoscy 1886-1991, przetrwali lata konspiracji 1939-1988), Kalendarz Bydgoski 1993, s. 177-179.
Bogucki Andrzej, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na Pomorzu 1893-1939, Bydgoszcz-Fordon 1997, ss. 432. Tam też obszerna bibliografia dotycząca całego Sokolstwa Polskiego, wykaz źródeł, druk dokumentów i wykazy władz oraz 195 zdjęć.
Bogucki Andrzej, Geneza, istota i cele „Sokoła” na ziemiach polskich 1867 – 1914: Geneza powstania ruchu sokolego na ziemiach polskich  , Kształtowanie się ideologii sokolej i zdobywanie dla niej społeczeństwa  latach 1867-1884 , Sokoli prekursorami zorganizowanego sportu polskiego, Formy pracy narodowej w „Sokole” polskim, Geneza i kształtowanie się form organizacyjnych „Sokoła” na Kujawach Zachodnich i Pomorzu w latach 1884-189, Rozwój sokolstwa na ziemiach polskich, s. 6 – 41, [w:] Andrzej Bogucki, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na Pomorzu 1893 – 1939, Bydgoszcz 1997, ss. 432.
Bogucki Andrzej,  „Sokół” w Prusach Zachodnich 1893-1914:  Podstawy prawne i organizacyjne „Sokoła” w państwie niemieckim, Powstanie Związku Sokołów Wielkopolskich w 1893 r., Związek Sokołów Polskich w Państwie Niemieckim, Okręg (Żupa) IV Nadwiślański Związku Sokołów Polskich w Państwie Niemieckim, Przegląd pomorskich gniazd sokolich do 1914 r. , Skład społeczny członków pomorskich gniazd sokolich , „Sokół” organizatorem sportu i wychowania fizycznego na Pomorzu, Udział „Sokoła” pomorskiego w życiu politycznym i narodowym, Represje pruskie wobec „Sokoła” , Zasięg oddziaływań i wpływ „Sokoła” na ludność Pomorza , Próba oceny, s. 30 – 101, [w:] Andrzej Bogucki, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na Pomorzu 1893 – 1939, Bydgoszcz 1997, ss. 432.
Bogucki Andrzej, „Sokół”  w Prusach Zachodnich 1914-1920: „Sokół” w latach pierwszej wojny światowej, Sokoli w powstaniu wielkopolskim 1918-1919, „Sokół” bydgoski a powstanie wielkopolskie , Powstańcy sokoli w wyzwalaniu Kujaw, Pałuk i Krajny, Udział sokołów w przygotowaniach do przejęcia Pomorza przez  Polskę 1918-1920, Powrót Pomorza do Polski, Udział sokolstwa w plebiscytach na Powiślu, Warmii i Mazurach oraz w wojnie polsko-bolszewickiej , s. 102 – 126, [w:] Andrzej Bogucki, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na Pomorzu 1893 – 1939, Bydgoszcz 1997, ss. 432.
Bogucki Andrzej, „Sokół” na Pomorzu 1920-1939, Struktura i rozwój organizacyjny sokolstwa pomorskiego w latach 1919-1939, Okręgi Dzielnicy Pomorskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych, „Sokół” w Polsce w latach 1920-1939, Rola „Sokoła w rozwoju wychowania fizycznego i sportu na Pomorzu w latach 1920-1939, Zloty z udziałem sokolstwa pomorskiego w latach 1920-1939, Udział sokolstwa pomorskiego w życiu społeczno-politycznym w latach 1920-1939, Udział sokolstwa pomorskiego w przygotowaniach do obrony państwa polskiego, s. 127 – 225, [w:] Andrzej Bogucki, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na Pomorzu 1893 – 1939, Bydgoszcz 1997, ss. 432.
Bogucki Andrzej, Dokumenty programowe, Marsz Sokołów, Marsz Sokołów Wielkopolskich, Marsz Sokołów Pomorskich, Z dymem pożarów, Dziesięć przykazań polskiego Sokoła /z 1906 r./, Dziesięć przykazań Sokolstwa Polskiego z lat międzywojennych, Dziesięć przykazań spisanych przez ks. Teodora Turzyńskiego, kapelana Dzielnicy Pomorskiej ZTG "Sokół" w Polsce, Zloty i Zjazdy, Zloty Sokolstwa Polskiego w Galicji 1892-1913, Zloty Związkowe Sokolstwa Polskiego w Państwie Niemieckim w latach 1893-1913, Zloty Okolicznościowe 1895-1909, Zloty Związku Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Polsce w latach 1918-1939, Udział w Jubileuszowym Zlocie Ziem Zachodnich w Poznaniu w dniach 29 i 30.06. i 1.07.1934 r. według okręgów, Udział w Zlocie Związkowym w Katowicach w dniach 26-28.06.1937 r., Zloty Okręgu IV Nadwiślańskiego ZSP w PN w latach 1896-1912, Zloty Dzielnicy Pomorskiej ZTG "Sokół" w Polsce w latach 1920-1939, Program Zlotu Dzielnicy Pomorskiej Zw. Sokołów w dniach 2 i 3 sierpnia 1924 r. w Bydgoszczy, Raport główny na zlocie Dzielnicy Pomorskiej w Gdyni dn.10-go lipca 1932 r., Zjazdy Sokołów Polskich z Pomorza 1889-1914, Zjazdy Rady Dzielnicy Pomorskiej ZTG "Sokół" w Polsce 1920-1939, Wykazy i zestawienia statystyczne, Najstarsze gniazda sokole w IV Okręgu Nadwiślańskim ZSP w PN w 1896 r., Wykaz gniazd Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" na Pomorzu w latach 1886- 1914, Wykaz gniazd TG "Sokół" oraz oddziałów sokolich powstałych na Pomorzu w latach 1918-1919, Wykaz /niekompletny/ miejscowości, w których działały grupy sokole oraz gniazda "Sokoła" uczestniczące w akcji plebiscytowej na Powiślu, Warmii i Mazurach w latach 1919-1920, Zestawienie Okręgów Związku Sokołów Polskich w Państwie Niemieckim w 1914 r., Wykaz gniazd sokolich działających okresowo lub trwale w strukturze Dzielnicy Pomorskiej ZTG "Sokół" w latach 1920-1939, Tok lekcji (1 godz.15 min.) ćwiczeń gimnastycznych, Przepisowy wykaz ćwiczeń gimnastycznych o mistrzostwo w gimnastyce przyrządowej, Sokole sekcje sportowe Dzielnicy Pomorskiej w dniu 1 stycznia 1937 r., Oddziały sportowe w Dzielnicy przy poszczególnych Okręgach w 1938 r., Tabela rekordów sokolich Dzielnicy Pomorskiej, Rachunek strat i zysków na dzień 31 grudnia 1930 r., Preliminarz budżetowy w 1931 r., Protokól Komisji Rewizyjnej Dzielnicy Pomorskiej ZTG "Sokół" w Toruniu, Zestawienie rachunkowe Przewodnictwa Dzielnicy Pomorskiej z 1937 r., Zestawienie wpłaconych składek i zaległości Okręgów za  1938 r., Stan majątkowy gniazd w Dzielnicy Pomorskiej w 1938 r., Wykaz statystyczny Dzielnicy Pomorskiej ZTG "Sokół" w 1928 r., Statystyka Dzielnicy Pomorskiej zestawiona według raportów statystycznych Gniazd na dzień 31 grudnia 1930 r., Statystyka Dzielnicy Pomorskiej zestawiona według raportów statystycznych Gniazd na dzień 31.12.1931., Statystyka Dzielnicy Pomorskiej w 1932 r., stan na 31.12.1932 r., Stan Dzielnicy Pomorskiej ZTG "Sokół" w 1937 r., Stan Dzielnicy Pomorskiej w cyfrach w 1938 r., Stan posiadanych urządzeń w Dzielnicy Pomorskiej ZTG "Sokół" w Polsce w 1938 r., Abonament pism sokolich w 1938 r., Stan umundurowania Dzielnicy Pomorskiej ZTG "Sokół" w 1937 r., Osoby, Stan członków Dzielnicy Pomorskiej na dzień 31 grudnia 1935 r., Skład społeczny gniazd sokolich Okręgu IV Nadwiślańskiego w 1898 r., Skład społeczny przywódców "Sokoła" w latach 1886-1914, Zestawienie liderów "Sokoła" na Pomorzu według zawodów 1920-1939, Udział w życiu politycznym liderów "Sokoła" na Pomorzu 1920-1939, Zarządy Okręgu IV Nadwiślańskiego ZSP w PN 1895-1914, Rekonstrukcje Zarządów, Przewodnictw i Naczelnictw Dzielnicy Pomorskiej ZTG "Sokół" w Polsce 1920-1939, Prezesi Okręgu IV Nadwiślańskiego ZSP w PN w latach 1895-1914, Prezesi Dzielnicy Pomorskiej ZTG "Sokół" w Polsce 1920-1939, Naczelnicy Dzielnicy Pomorskiej ZTG "Sokół" w Polsce 1920-1939, Noty biograficzne działaczy sokolstwa pomorskiego, Wykaz relacji sokołów lub ich krewnych, Mapki, Indeks nazwisk, Wybór zdjęć, s. 229 – 432, [w:] Andrzej Bogucki, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na Pomorzu 1893 – 1939, Bydgoszcz 1997, ss. 432.


Bogucki Andrzej, VIII Zlot Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, [w:] Andrzej Bogucki, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na Pomorzu 1893-1939, Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego, Bydgoszcz-Fordon 1997, ss. 432. Tam też obszerna bibliografia dotycząca całego Sokolstwa Polskiego, wykaz źródeł, druk dokumentów i wykazy władz. Tenże, Portal wSokole, 29.06.2017.
Bogucki Andrzej, „Sokół” Fordoński 1923 – 1994, [w:] Dzieje Fordonu i okolic praca zbiorowa pod red. Zdzisława Biegańskiego, Bydgoszcz 1997, ss. 221 - 230.
Bogucki Andrzej, Współpraca ZTG „Sokół” w Polsce z Sokolstwem Polonijnym, [w:] Ze studiów nad polskim dziedzictwem w świecie, pod red. L. Nowaka i M. Szczerbińskiego, Gorzów Wlkp. 2002, s. 257-265.
Bogucki Andrzej, Zarys historii Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Bydgoszczy 1886-1939 (cz. I), Kronika Bydgoska, t. X, Bydgoszcz 1990, s. 66-99. Tenże, (cz. II), tamże, t. XI, Bydgoszcz 1991, s. 123-160.
Bogucki Andrzej, Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce 1989-1993, Bydgoszcz-Fordon 1993.
Bogucki Andrzej, Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce w latach 1993-1997, Bydgoszcz 1997.
Bogucki Andrzej, Józef Bogucki (1894-1926) – Hallerczyk, [w:] Czesław Skonka, Słownik Biograficzny Hallerów i Hallerczyków, Gdańsk – Puck 2004, s. 101, 254 i 291 (Uzupełnienie, jest zły podpis redakcji pod zdjęciem, zamiast Stefan Marian Rydliński powinno być Józef Bogucki).
Bogucki Andrzej, Dh Stanisław Henne (1914-2002), /w:/ Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce 2002 – 2004, pod red. A. Boguckiego, Bydgoszcz 2004, s. 125.
Bogucki Andrzej, (pod red.), Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce 2002-2004, Bydgoszcz 2004, ss. 139, foto ss. XVII.
Bogucki Andrzej, Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce 1997 – 2002, Bydgoszcz 2005, ss.70.
Bogucki Andrzej, pod red., Gimnazjum nr 3 im. gen. Józefa Hallera w Bydgoszczy 1999-2004, Bydgoszcz 2005, ss. 91.
Bogucki Andrzej, Maliszewska Helena, Tykwińska Dominika, Szkoła Podstawowa 29
w Bydgoszczy 1945-2005, Bydgoszcz 2005, ss. 94.
Bogucki Andrzej, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon (1923-2003), [w:] Kronika Bydgoska, t. XXVI, Bydgoszcz 2005, s. 363-386.
Bogucki Andrzej, Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Trzeciej Rzeczypospolitej, [w:] Nad Bałtykiem  W kręgu polityki, gospodarki problemów narodowościowych i społecznych w XIX i XX wieku, Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Mieczysławowi Wojciechowskiemu, zbiór studiów pod red. Zbigniewa Karpusa, Jarosława Kłaczkowa, Mariusza Wołosa, Toruń 2005, s. 1114-1120.
Bogucki Andrzej, prezes Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”, „Z dziejów sokolstwa polskiego 1867-2005”, [w:] Wojsko w Społeczeństwie, Informator Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON, Warszawa 2006, s. 96-103.
Bogucki Andrzej, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na Litwie 1904-2008, /w:/ Świat Inflant, nr 6(58) Rok 5, 2008, s. 9-13.
Bogucki Andrzej, Tablica gen. J. Hallera w Bydgoszczy, SWAP – USA, Weteran Lipiec -  July 2008, s. 9-11.
Bogucki Andrzej, Exploseum Muzeum na terenie dawnej DAG Fabrik Bromberg, [w:] Wiadomości Ziemiańskie, nr 47, jesień 2011, s. 70 – 73. (Dotyczy między innymi udziału sokołów żołnierzy Armii Krajowej w rozpracowaniu machiny przemysłowej Niemiec, jednych  z największych zakładów produkcji amunicji w Bydgoszczy).
Bogucki Jan (1926-204), [w:] Kalendarz Bydgoski 2006, s. 278-279, (alb).
Bogucki Jan, [w:] Nowa Myśl Polska z dn. 19.09.2004, nr 38, s. 17.
Bogucki Andrzej, Zomowcy przeciwko Sokołom, [w:] Zdarzyło się 25 lat temu. Wspomnienia bydgoszczan ze stanu wojennego. Dodatek do bydgoskiej Gazety Wyborczej, 13 grudnia 2006 r., s. 5-6.
Bogucki A., Raport Sprawozdawczy Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”  w Polsce 29.03.2003-10.02.2007, Bydgoszcz 2007.
Bogucki Andrzej (oprac.), 140. Lecie Sokolstwa Polskiego (dokumenty – broszura powielana ss. 32), Bydgoszcz 2007.

Bogucki Andrzej, 140-lecie Sokolstwa Polskiego1867-2007, Niepodległość i Pamięć 14/2 (26)2007, 355-366, Warszawa 2007.
Bogucki Andrzej, oprac., Bogucki Franciszek (1892-1919), [w:] Powstańcy Wielkopolscy. Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918/1919, t. 3, pod. red. Bogusława Polaka, Poznań 2007, s. 36.
Byłem w jednym plutonie z ks. Jerzym Popiełuszko, Wywiad dr. Andrzeja Boguckiego z ks. prał. Edmundem Sikorskim, /w:/ „Weteran” miesięcznik Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, New York, Nr 1073, sierpień August 2010, s.18 – 24 (tam też zdjęcia).
Na swojej drodze spotkałem ks. Jerzego Popiełuszkę…, Wywiad dr. Andrzeja Boguckiego z ks. prał. Edmundem Sikorskim, /w:/ Głos Świętego Mikołaja, nr 11(147), Bydgoszcz – Fordon, listopad 2010, s. 4-5. (Druk). Wydanie internetowe: [http://www.mikolaj-bydgoszcz.home.pl/gsm/2010/gsm147.pdf]
Bogucki Andrzej, Komunikat o Bydgoskiej Dyspucie „400 lecie zdobycia Kremla przez Polaków 1610 – 2010”, [w:] Wiadomości Ziemiańskie, nr 43, jesień 2010, s.13.
Bogucki Andrzej, III. Biesiada Kulturalna – Słaboszewko 2010, [w:] Wiadomości Ziemiańskie, nr 43, jesień 2010, s.61 - 63.
Bogucki Andrzej, I. Sejmik Szlachty Pomorza i Kujaw – Zamek Bierzgłowski 2010 Związku Szlachty Polskiej Oddziału w Bydgoszczy, [w:] Wiadomości Ziemiańskie, nr 43, jesień 2010, s.63-65.
Bogucki Andrzej, Wizyta JMP Jerzego Łuckiego h. Sas w Związku Szlachty Polskiej Oddział w Bydgoszczy,  [w:] Wiadomości Ziemiańskie, nr 43, jesień 2010, s.71 - 72. (Dotyczy wizyty Jerzego Łuckiego Rycerza Kolumba Czwartego Stopnia z Edemonton w Kanadzie).
Bogucki Andrzej, „Sokolstwo – Skauting. U źródeł genezy harcerstwa w Polsce”, „Gawęda Historyczna” z dnia 28.08.2010 z okazji Jubileuszu 100 lecia Harcerstwa Polskiego CINSP Bydgoszcz. Streszczenie, Roman Krężel, Sokoli Jubileusz 100 Lecia Harcerstwa Polskiego, /w:/ Wiadomości Ziemiańskie, nr 44, 2010, s. 68 – 70.
Bogucki Andrzej, Kalikst Piechocki (1924-2008) żołnierz dwóch armii, [w:] Pomorzanie w Wehrmachcie, Materiały z XXI sesji naukowej w Toruniu w dniu 3 listopada 2011 roku, pod redakcją Jana Szylinga, Toruń 2012, s. 10, 143-149.
Bogucki Andrzej, Kondolence polských sokolů, Krátce poté, co jsme v časopise e-Sokol zveřejnili smutnou zprávu o skonu bratra Miloslava Pleskače, přišla do České obce sokolské, a také do redakce, kondolence z polského Sokola, (Wspomnienie o Miloslav Pleskač Prezydencie Światowego Związku Sokolstwa - SVĚTOVÝ SVAZ SOKOLSTVA – World Sokol Federation, [w:] eSokol 4/2012, Elektronický Zpravodaj České Obce Sokolské , s. 7.
Bogucki Andrzej, Dziedzictwo kultury szlachecko – ziemiańskiej w Bydgoszczy i okolicach, Bydgoszcz 2013, ss. 128. Rec. Paweł Bogdan Gąsiorowski, O szlachcie, [w:] Akant – miesięcznik literacki, 10(205) październik 2013, s. 39-40. Rec. Paweł Bogdan Gąsiorowski (rec.), Dziedzictwo Kultury szlachecko – ziemiańskiej w Bydgoszczy i okolicach”, Andrzej Bogucki – Instytut Wydawniczy Świadectwo” Bydgoszcz 2013, ss. 128,  [w:] Kronika Bydgoska XXXIV 2013, Bydgoszcz 2013, s. 603-607.
Bogucki Andrzej, W Toruniu stanął pomnik Józefa Hallera. Portal Myśl Polska. Dostęp 12.11.2012: http://mercurius.myslpolska.pl/2012/08/w-torunie-stanal-pomnik-jozefa-hallera/
Bogucki Bartłomiej, Obchody 135 – lecia urodzin gen. Józefa Hallera, SWAP – USA, Weteran Październik – October 2008.
Bogucki Andrzej, Bydgoszcz Centrum Sokolstwa Polskiego 1886-2007, Bydgoszcz 2013, ss. 314.
Bogucki Andrzej, Bydgoszcz Centrum Sokolstwa Polskiego 1886-2007, Bydgoszcz 2013, ss. 314. Recenzja:  Paweł Bogdan Gąsiorowski (rec), Andrzej Bogucki, Bydgoszcz Centrum Sokolstwa Polskiego 1886-2007, [w:] Kronika Bydgoska t. XXXV, Bydgoszcz 2014, s. 653-658.
Bogucki Andrzej, Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków w Bydgoszczy, [w:] Kronika Bydgoska XXXIV 2013, Bydgoszcz 2013, s. 437-459.
Bogucki Andrzej Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Rola kulturotwórcza i niepodległościowa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na Ziemi Świeckiej w latach 1896-1939, [w:] Księga Pamiątkowa IV Kongresu Kociewskiego, pod red. Mirosława Kalkowskiego, Starogard Gdański 2013, s.438-457.
Bogucki Andrzej, Trwanie tradycji szlachecko – ziemiańskiej na Pomorzu i Kujawach po 1945 r. Zarys problematyki, [w:] Tradycje szlacheckie we współczesnej kulturze polskiej. Przybliżenia i perspektywy badawcze, pod redakcją Marcina Lutomierskiego, Toruń 2014, s. 11-26. Dot. sokołów: Zbigniew Czarnota Bojarski, Leon Czarliński, Paweł Bogdan Gąsiorowski, Anna Stelmach i in., s.12, 19, 22, 23.
Bogucki Andrzej, Trwanie tradycji szlachecko – ziemiańskiej na Pomorzu i Kujawach po 1945 r. Zarys problematyki, [w:] Tradycje szlacheckie we współczesnej kulturze polskiej. Przybliżenia i perspektywy badawcze, pod redakcją Marcina Lutomierskiego, Toruń 2014, s. 11-26. Rec. Zbigniew Chojnowski, „Sarmatyzm” w natarciu i odwrocie, [w:] teksty drugie nr 1/2015, Dwumiesięcznik Instytutu Badań Literackich PAN, s. 178-187. Rec. Gołębiewski Grzegorz, [w:] Notatki Płockie, kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego, Płock nr 2/243, 2015 s. 42-46. Publikacje – oferta dla czytelników, Tradycje szlacheckie we współczesnej kulturze polskiej. Przybliżenia i perspektywy badawcze, pod redakcją Marcina Lutomierskiego, Toruń 2014, s. 11-26, Wiadomości Ziemiańskie, nr 63, jesień 2015, s. 95-96.  Rec. Magdalena Bajer, Relikty – pamiątki – tradycja, Forum Akademickie, wrzesień 2015, s. 70. Rec. Magdalena Bajer, Relikty – pamiątki – tradycja, Portal Forum Akademickie – FA 09/2015, dostęp 1.10.2015: https://forumakademickie.pl/recenzje/relikty-pamiatki-tradycja/ Rec. Damian Kasprzyk, Zeszyty Wiejskie (XXI) zeszyt dwudziesty pierwszy, Uniwersytet Łódzki – Interdyscyplinarny Zespół Badań Wsi, Łódź 2015, s. 323-336.
Bogucki Andrzej, Veteranus bydgoski 1939 – 1947. Losy Polaków przymusowo wcielonych do Wehrmachtu i Armii Czerwonej, ISBN 978-83-7456-045-0, Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz 2014, ss. 282. (Andrzej Bogucki, Veteranus von Bydgoszcz 1939-1947. Ein Geschick der in die Wehrmacht und in die Rote Armee zwangsweise eingestellten Polen), (Andrzej Bogucki, Veteranus of Bydgoszcz 1939 - 1947. The history of Polish forcibly conscripted into the Wehrmacht and the Red Army). Romaniuk Marek (rec.), Bogucki Andrzej, Veteranus bydgoski 1939 – 1947. Losy Polaków przymusowo wcielonych do Wehrmachtu i Armii Czerwonej, Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz 2014, ss. 281, [w:] Kronika Bydgoska, t. XXXVI, Bydgoszcz 2015, s. 535-537.
Bogucki Andrzej kpt. rez. dr, Byłem Żołnierzem 35. Pułku Desantowego (wspomnienia), [w:] 7. Łużycka Dywizja Desantowa 1963 – 1986. Miejsce, rola i zadania Wojsk Obrony Wybrzeża w systemie obronnym Polski. Historia dywizji, działania desantowe, wspomnienia żołnierzy, redakcja naukowa Bogusław Pacek, Andrzej Polak, Wojciech Mazurek, Akademia Obrony Narodowej – Bellona, Warszawa 2014, s.208 – 226.
 Bogucki Andrzej, Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce 1989 – 2007, [w:] Janusz Nowak (red), 100 – lecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Raciborzu. Materiały z konferencji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu (PWSZ) 17-18.10.2014, s. 55-81.
Bogucki Andrzej, Wykaz Sokolich Generałów (niepełny), [w:] Janusz Nowak (red), 100 – lecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Raciborzu. Materiały z konferencji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu (PWSZ) 17-18.10.2014, s. 83.
Bogucki Andrzej, Czamary (mundury) i stroje sokołów, [w:] Janusz Nowak (red), 100 – lecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Raciborzu. Materiały z konferencji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu (PWSZ) 17-18.10.2014, s. 74-77.
Bogucki Andrzej, Źródła historyczne do dziejów ruchu sokolego w latach 1867/1989-2007, [w:] Janusz Nowak (red), 100 – lecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Raciborzu. Materiały z konferencji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu (PWSZ) 17-18.10.2014, s. 77-80.
Bogucki Andrzej, Sokoli Słownik Biograficzny, [w:] Janusz Nowak (red), 100 – lecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Raciborzu. Materiały z konferencji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu (PWSZ) 17-18.10.2014, s. 80-81.
Bogucki Andrzej, Kazimierz Michał Styp – Rekowski (1898 – 1983). Zasłużony bydgoski internista i kardiolog (członek „Sokoła”), [w:] Kronika Bydgoska, t. XXXVI, Bydgoszcz 2015, s. 445-454.
Bogucki Andrzej, Żywot bydgoszczanina. Jan Tadeusz Bogucki (1926-2004), [w:] Kronika Bydgoska, t. XXXVII, Bydgoszcz 2016, s. 387-412.

Bogucki Andrzej, Henryk Skrzypiński (1925-2016) – regionalista, żołnierz, zasłużony ambasador miasta z bydgoską duszą, [w:] Kronika Bydgoska, t. XXXVII, Bydgoszcz 2016, s. 413-432.
Bogucki Andrzej, Zagłada dworów, [w:] Akant – Miesięcznik Literacki, nr 6(240), czerwiec 2016, s. 3.
Bogucki Andrzej, Zagłada Dworów – Wystawa w Bydgoszczy, Wiadomości Ziemiańskie, pismo Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, Warszawa,  nr 67 – jesień 2016,  s. 60-64.
Bogucki Andrzej, 150-lecie Sokolstwa Polskiego, Akant – miesięcznik literacki, 3(250)2017, s. 9.
Bogucki Andrzej, Uczczono 150. rocznicę Sokolstwa Polskiego, Magazyn Wileński, 2/2017, s. 20-21.


150-lecie założenia polskiego „Sokoła” we Lwowie w 1867 r. Výročí polského Sokola (red.), Časopis České obce sokolské SOKOL Únor 2017, s. 5 (SOKÓŁ – miesięcznik Czeskiego Związku (Gminy) Sokolstwa Nr 2/2017, s. 5.) Sokol v Polsku oslavil  počátkem letošního roku 150. výročí založení první sokolské organizace na (tehdejším) polském území – vznikla 7. Února 1867 ve Lvově.  Bogucki Andrzej, 150-lecie Sokolstwa Polskiego, Akant – miesięcznik literacki, 3(250)2017, s. 9. Bogucki Andrzej, Uczczono 150. rocznicę Sokolstwa Polskiego, Magazyn Wileński, 2/2017, s. 20-21.


Półtora wieku Sokolstwa Polskiego, rozmowa z prezesem honorowym Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce dr. Andrzejem Boguckim, [w:] Myśl Polska – tygodnik poświęcony życiu i kulturze narodu, Nasz Wywiad, Nr 15-16 (2131/32), 9-16.04.2017, s. 10-11, + foto. Wywiad z okazji 150-lecia Sokolstwa Polskiego, rozmawiał: Zbigniew Lipiński.


Bogucki Andrzej, Tradycja i pamięć o gen. Józefie Hallerze i hallerczykach w Bydgoszczy, [w:] Błękitna Armia gen. Józefa Hallera – Zbiór studiów, pod red. Mirosława Giętkowskiego i Łukasza Nadolskiego, Bydgoszcz – Muzeum Wojsk Lądowych 2018, s. 111-189. Rec. Adam Gajewski, Przywieźli własne czołgi, samoloty i… przepisy kucharskie, , [w] Przewodnik Katolicki, PK – Diecezja Bydgoska, 30.09.2018. 


Bogucki Andrzej, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Bydgoszczy 1886-2016, [w:] Księga Pamiątkowa poświęcona życiu, działalności naukowej i społecznej Profesora Janusza Kutty, Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych Miscellanea, tom jubileuszowy VIII, z. 1, Wydawnictwo Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2018, s. 87-117.

Bogucki Bartłomiej, 135 – lecie urodzin gen. Józefa Hallera, Wiadomości Ziemiańskie 35(2008.
Bogucki Bartłomiej, Uroczystości poświęcone gen. Józefowi Hallerowi, Wiadomości Ziemiańskie 35(2008.

Bogucki Bartłomiej, Sokół Pomorski, [w:] Kalendarz Bydgoski 2014, s. 108-109.

Bogucki Franciszek (ok. 1892-1919), w Powstańcy Wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, pod. red. Bogusława Polaka, t. III, Poznań 2007, s. 36. Franciszek Bogucki, był też członkiem TG „Sokół”, zginął w Powstaniu Wielkopolskim. Zob. też. Z. Kościański, Z. Wartel, Zachowane mogiły powstańców wielkopolskich poległych i zmarłych w czasie walk powstańczych 1918/1919, Poznań 2003, (Franciszek Bogucki – bombardier), s. 146.
Fundacja „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej” Toruń 1996, s. 38-39.
Bogusz A., Sokolstwo Łódzkie 1905-1995, Łódź 1995.
Borzyszkowski Józef, Na marginesie nieznanej „Monografii Konarzyn” Antoniego Narlocha (1888-1959). Przyczynek do dziejów oświaty na Pomorzu i biografii Jana Buchholza (1851-1930) – burmistrza i współautora monografii Starogardu Gdańskiego, [w:] Nad Bałtykiem – W kręgu polityki, gospodarki problemów narodowościowych i społecznych w XIX i XX wieku, Toruń 2005, s. 1121-1134.
Brzozowski Belina A., Kozłówka w moich wspomnieniach 1924-1942, opracowała Grażyna Antoniuk, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 1999, ss. 125.
Brożek A., Polonia Amerykańska 1854-1939, Warszawa 1977.
Bydgoscy sokoli na warcie honorowej przy trumnie z prochami Ignacego Jana Paderewskiego, [w:] Księga Pamiątkowa ku uczczeniu siedemdziesiątej rocznicy założenia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Fordonie 1923-1993, pod red. Andrzeja Boguckiego, Bydgoszcz 1993, s. 42-43.
Bula Barbara, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Raciborskiem w latach 1914-1939, [w:] Janusz Nowak (red), 100 – lecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Raciborzu. Materiały z konferencji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu (PWSZ) 17-18.10.2014, s. 211-217.
Bula Barbara, Udział Raciborskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w zlotach i zawodach sportowych (1914-1933), [w:] Janusz Nowak (red), 100 – lecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Raciborzu. Materiały z konferencji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu (PWSZ) 17-18.10.2014, s. 219-222.
Bydgoski Słownik Biograficzny, pod. red. J. Kutty.
Cetnarski Kazimierz, Historia Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rymanowie, [w:] Janusz Nowak (red), 100 – lecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Raciborzu. Materiały z konferencji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu (PWSZ) 17-18.10.2014, s. 127-134.
Chełmecki J., Sport Polonijny wczoraj i dziś, W-wa 2005 r., ss. 128.
Chełmecki Jerzy, Sport w działalności T.G. „Sokół” w Warszawie w latach 1905-1939, [w:] Janusz Nowak (red), 100 – lecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Raciborzu. Materiały z konferencji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu (PWSZ) 17-18.10.2014, s. 113-125.
Chmielewska Gizela, Adres : ul. 20 stycznia 1920 r., nr 8. O doktorze Jerzym Glińskim, synu powstańca styczniowego, bratanku pisarza, słynnym bydgoskim ginekologu, [w:] Album Bydgoski dodatek do Gazety Pomorskiej, 15.03.2012, s. 1-3.Sokół z Bielaw. Jerzy Gliński prezes TG „Sokół IV Bydgoszcz.
Chojnacki Mieczysław, Losy oddziału specjalnego ogniomistrza „Wyboja” (Józef Walenty Marcinkowski – dowódca), Sierpc 2014, zob. bliżej  „Opowiadania szeregowego Mieczysława Salwina ps. „Krawczyk”: Pomorze południowo – wschodnie pod okupacją niemiecką (dot. sokoła z Jabłonowa Pomorskiego szeregowego Stanisława Krawczyka), s. 120-142.
Chomański W., „Sokoła” lot nad Kownem, [w:] Do mety Wilią znaczonej – Sport polski na Litwie: historia i teraźniejszość, pod red. Henryka Mażula, Wilno 2005, s. 74-81.
Chorążak Celina, 120 – lecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Pilźnie, [w:] Janusz Nowak (red), 100 – lecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Raciborzu. Materiały z konferencji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu (PWSZ) 17-18.10.2014, s. 145-148.
Czapla Z., Udział „Sokoła” w walce o wolność, „Piast” z 5.08.1934.
Członkowski Jan, Szmyt Małgorzata, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Brwinowie, Brwinów 2017.
Czołem Ojczyźnie, Szponem Wrogowi. Historia Sokolstwa Polskiego 1867-1939. Wystawa Muzeum Niepodległości i Muzeum Sportu i Turystyki, Warszawa 1998.
Czyn zbrojny wychodźstwa polskiego w Ameryce. Zbiór dokumentów i materiałów historycznych, New York – Chicago 1957.
Čermak Josef, It all began with Prince Rupert The story of Czechs and Slovaks in Canada, 2005, ss.453.
Dereszyńska – Romaniuk Melania, Archiwalia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w zasobie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, Kronika Bydgoska t. XXXV, Bydgoszcz 2014, s. 405-415 (M. In. dotyczy akt Andrzeja Boguckiego).
Derdowski Krzysztof, Słownik opozycji demokratycznej regionu bydgoskiego 1980-1989, Warszawa 2008, ss. 156.
Derdowski Krzysztof, Słownik opozycji demokratycznej regionu bydgoskiego 1980-1989, biografia - Andrzej Bogucki - Bydgoszcz, Warszawa 2008, s. 40- 42.
Długosz Jerzy, Niepokorny „Trakt” (Dot. kwartalnika przy Regionalnej Pracowni Krajoznawczej Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Bydgoszczy), [w:] Kalendarz Bydgoski 2012, s. 240 – 242.
Dh Adam Małysz Członkiem Honorowym Sokolstwa Polskie, „Sokół Pomorski” 2(31)2001.
Dudek D., A zaczęło się w Skolem, [w] Przegląd Sokoli, nr 10, Kraków 2002 r.
Dudek D., Działalność wojskowa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” przed I wojną światową, Nowy Sącz 1994.
Dudek D. „Sokół” na tle przygotowań niepodległościowych w Galicji, [w] Zarys dziejów TG „Sokół”, praca zbiorowa pod red. Zdzisława Pawluczuka, Gdańsk 1996.
Dzieje Fordonu i okolic praca zbiorowa pod red. Zdzisława Biegańskiego, Bydgoszcz 1997, ss. 275.


Friszke Andrzej, Polska losy państwa i narodu 1939 – 1989, Warszawa 2003, ss. 520.
Encyklopedia Bydgoszczy, t. 1, Bydgoszcz 2011, s. 228, 269, 270, 352, 364 – 365.
Encyklopedia Powstań Śląskich, Opole 1982 r.
Englert Juliusz L., Witting Jerzy, W harcerskiej służbie. ZHP na obczyźnie 1946-1996, Londyn 1997.
Firlej Konrad, Sztandary sokole na raciborskim zamku, [w:] Janusz Nowak (red), 100 – lecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Raciborzu. Materiały z konferencji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu (PWSZ) 17-18.10.2014, s. 27-28.
Fiszer, Wallek, Witwicki: IV Zlot Sokolstwa Polskiego, Lwów 1903 r.

Forycki Edward, Ludzie ODR „Zatoka” o Okręgowej Delegaturze Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Pomorzu ODR „Zatoka”, Bydgoszcz 1990, .s 40-44 (działacz sokoła w Bydgoszczy).
Frąckowiak W., Dzieje Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1886-1919, Gdańsk 1998.

Gajewski Adam, Człowiek z „bydgoską duszą” (dot. ŚP Henryka Skrzypińskiego), [w:] Przewodnik Katolicki – Diecezja Bydgoska, Bydgoszcz, 5.06.2016, s. 7.


Gajewski Adam, Przywieźli własne czołgi, samoloty i… przepisy kucharskie, rec., książki Błękitna Armia gen. Józefa Hallera – zbiór studiów, pod red. Mirosława Giętkowskiego i Łukasza Nadolskiego, Bydgoszcz – Muzeum Wojsk Lądowych 2018, ss. 224, [w] Przewodnik Katolicki, PK – Diecezja Bydgoska, 30.09.2018.

Gaj J., Główne nurty ideowe w ZHP w latach 1918-1939, Wydawnictwo Harcerskie, 1966. Tam obszerna bibliografia.
Gaj J., Hądzelek K.: Dzieje kultury fizycznej w Polsce w XIX i XX wieku, seria: podręcznik nr 289, AWF Poznań 1991.
Garkisch David, Sokolsky slet: Nadseni, radost i slzy stesti. Na slet do Prahy prijeli brati a estry z cele ho sveta. Starik si zacvicil, i kdyż musel nastoupit s berli, Lidove Noviny 3.07.2000. Tamże foto: Zahajeni vsesokolskeho sletu v sobotu na prażskem Strahove prihliżel z cestne loże Take president republiky Vaclav Havel.
Gąsiorowski W., 1910-1915. Historia Armii Polskiej we Francji, Warszawa 1931.
Gąsiorowski W., 1915-1916. Historia Armii Polskiej we Francji, Warszawa 1939.
Gąsiorowski Paweł Bogdan, Sokół i żołnierz Armii Krajowej Czesław Bogucki 1917-1993, [w:] Kalendarz Bydgoski 1995, s. 259-260.
Gąsiorowski Paweł Bogdan (rec), Andrzej Bogucki, Bydgoszcz Centrum Sokolstwa Polskiego 1886-2007, [w:] Kronika Bydgoska t. XXXV, Bydgoszcz 2014, s. 653-658.
Gąsiorowski Paweł Bogdan, Bogucki Czesław „Sokolik” (1917-1993), [w:] Słownik Biograficzny Konspiracji Pomorskiej 1939-1945, cz. 2, pod red. Elżbiety Zawackiej, Fundacja „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej”, Toruń 1996, s. 38-39.
Golachowski Kazimierz, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Nowym Sączu 1887 – 1937, Nowy Sącz 1997, ss. 301.
Grabe Henryk, Wspomnienie (Dot. „Sokoła” w Zgodzie, szlak wojenny autora, Racibórz), [w:] Janusz Nowak (red), 100 – lecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Raciborzu. Materiały z konferencji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu (PWSZ) 17-18.10.2014, s. 225-226.
Grabias Adam, Środa Wlkp. 1993.
Graf Wł., „Ostrzeszów – Sokole gniazdo w Bukownicy”, Ostrzeszów 2001, ss. 44.
Grot Z., Witkowski J. (red.), Wielkopolska a Pomorze, Warmia, Mazury i Ziemia Złotowska w dobie powstania wielkopolskiego 1918-1919. Materiały z II Ogólnopolskiego Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego, Kościan 2.02.1973 r., Leszno 1977.
Grot Z., Ziółkowska T.: Dzieje kultury fizycznej do roku 1918, seria: podręcznik, nr 22, AWF Poznań 1990.
Gruszczyńska Danuta, W Wadowicach wszystko się zaczęło…, Ząbki 2001, ss. 45. (Dotyczy Papieża Jana Pawła II. Na str. 13 znajduje się zdjęcie Leona Wiatrowskiego w czamarze sokole, męża Marii, siostry matki Ojca Świętego – 1900 r.).
Grys Iwona, Sztandary TG „Sokół” do 1939 roku, [w:] Janusz Nowak (red), 100 – lecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Raciborzu. Materiały z konferencji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu (PWSZ) 17-18.10.2014, s. 92-100.
Gzella Grażyna, Redaktor Stanisław Rożanowicz contra kanonik Oton Kunert (Proces „Gazety Grudziądzkiej” z 1901 roku), [w:] Nad Bałtykiem - W kręgu polityki, gospodarki problemów narodowościowych i społecznych w XIX i XX wieku, Toruń 2005, s. 55-61.
Haller Józef, Pamiętniki. Z wyborem dokumentów i zdjęć, Londyn 1964, ss. 435.
Haller Józef, Pamiętniki. Z wyborem dokumentów i zdjęć, Łomianki 2014, s. 524.
Harcerstwo a narodziny i początki II Rzeczpospolitej (1910-1921) część I, antologia tekstów historycznych i literackich, Wybór i opracowanie Marian Marek Drozdowski, Warszawa 1998.
Hądzelek K., Laskiewicz H., Wroczyński R.: Historia kultury fizycznej w Polsce, Warszawa-Katowice 1974.
Historia Powstania Wielkopolskiego w Bydgoszczy wedle Józefa Milcherta i inne opracowania powstańcze, pod red. Wojciecha Zawadzkiego, Bydgoszcz 2005.
Hołub J., Czesław Bogucki, [w:] Sokół Pomorski 1994, nr 3(4), s. 5.
Informator nr 16/2003 Oddziału Współpracy ze Społeczeństwem, Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Wychowania i Promocji Obronności, 2003.
In Memoriam… Brother Larry Lazanovsky (1945 – 2011), [w:] American Sokol, 134, April/May 2011, p.11 i 14.
Instruction Manual For XVTH All Sokol Slet. Sokol Is Alive And Accomplishes A Lot!, July 1 – July 7, 2012, Praha 2012.
Izydorczyk Ignacy, Paweł Bączyński patriota – społecznik – nauczyciel, wspomnienia Ignacego Izydorczyka, Wąbrzeźno 2012, ss. 112. Recenzja, Andrzej Bogucki, Tamże, s. 111 – 112.
Jabłońska – Karaszewska Irena, Notatka dotycząca PTG „Sokół” na Pomorzu, [w:] Janusz Nowak (red), 100 – lecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Raciborzu. Materiały z konferencji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu (PWSZ) 17-18.10.2014, s. 223-224.
Jankowski J., Harcerstwo Pomorza Gdańskiego i Kujaw 1911-1945, Warszawa 1987.
Jarocińska – Wilk Anna, Członkowie honorowi TMMB (V) [w:] Kalendarz Bydgoski 2014, s. 178-181. Andrzej Bogucki (notka biograficzna członka honorowego Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy), s.181.
Jarzembowski Marcin, Człowiek z Błękitnej Armii, Przewodnik Katolicki – Diecezja Bydgoska nr 28 z 13.07.2008. Dotyczy odsłonięcia pamiątkowej tablicy gen. Józefa Hallera w kościele rektorskim Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy.
Jastrzębska Rutkowska Barbara, Sokół Fordoński (dot. wznowienia działalności gniazda w 1990 r.), [w:] Sokół 3/1990.
Jastrzębska Rutkowska Barbara, Prezydent Ryszard Kaczorowski wśród bydgoskich sokołów, [w:] Sokół Pomorski 3(8) lipiec – wrzesień 1995, s. 1 – 2. Szczegółowa relacja ze zdjęciami ze spotkania „Sokoła” Bydgoskiego z Prezydentem Ryszardem Koczorowskim.
Jastrzębska Rutkowska Barbara, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon. 20 rocznica wznowienia działalności, [w:] Wiadomości Ziemiańskie, nr 43, jesień 2010, s. 69 – 71.
Jastrzębski Włodzimierz, Pomiędzy Bydgoszczą a Silnem. Saga rodziny Piórków, Kronika Bydgoska t. XXXV, Bydgoszcz 2014, s. 501-515.
Jaśkowiak Jerzy, Bydgoskie Sokoły (Cykl 68 artykułów poświęconych Sokolstwu w Bydgoszczy, na Kujawach i Pomorzu), „Dziennik Wieczorny”, Bydgoszcz, 3-4.10.1986 r. - 15-17.01.1988.
Jednodniówka, Przewodnik Zlotowy, wyd. przez Dzielnicę Małopolską na Zlot Sokoli Jana III Sobieskiego.
Jonkajtys- Luba Grażyna, Opowieść o 2 Korpusie Polskim Generała Władysława Andersa, 60 rocznica bitwy o Monte Cassino, Warszawa 2004, ss.81.
Juraszek Stanisław ks., Kazanie wygłoszone w czasie uroczystej mszy św. Z okazji 100 – lecia TG „Sokół” w Raciborzu (fragmenty), [w:] Janusz Nowak (red), 100 – lecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Raciborzu. Materiały z konferencji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu (PWSZ) 17-18.10.2014, s. 29-33.
Karta żałobna spisy zabitych i pomordowanych sokołów.
Karta żałobna Sokołów Pomorskich, Lista niepełna – otwarta poległych i pomordowanych 157 sokołów członków Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”. [w:] Bogucki Andrzej, Sokoli na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1939-1988, Bydgoszcz 1996, ss.56.
Wykaz sokołów z Nowego Sącza, którzy zginęli na frontach drugiej wojny światowej, w obozach, i na placach straceń, albo wypracowali w konspiracyjnym trudzie wybitne efekty, [w:] Golachowski Kazimierz, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Nowym Sączu 1887 – 1937, Nowy Sącz 1997, s. 256 – 276.
Gizowski Mariusz, „Sokół” na terenach okupowanej Polski, [w:] Zarys dziejów Sokolstwa Polskiego w latach 1867-1997, Praca pod red. Eligiusza Małolepszego i Zdzisława Pawluczuka, Częstochowa 194 - 198.
Związek Sokołów Polskich w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (1939 – 1941) [w:] Zarys dziejów Sokolstwa Polskiego w latach 1867-1997, Praca pod red. Eligiusza Małolepszego i Zdzisława Pawluczuka, Częstochowa 201, s. 198 - 199.
Sokolstwo Polskie w walce i obronie bytu niepodległościowego Polski, [w:] 130 lat Sokolstwa Polskiego, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kraków – Lwów 21.06.-30.06.1997., red. Andrzej Łopata, Kraków 1997, s. 154.
Karwat Janusz, Plan opanowania ziem polskich zaboru pruskiego w 1918-1919 roku, [w:] Nad Bałtykiem - W kręgu polityki, gospodarki problemów narodowościowych  i społecznych w XIX i XX wieku, Toruń 2005, s. 73-83.
Kęszycki Daniel, Z dni powstania wielkopolskiego, wspomnienia 1918-1920.
Kiełbowicz Stanisław, Dzieje „Sokoła” do 1939 r., [w:] Janusz Nowak (red), 100 – lecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Raciborzu. Materiały z konferencji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu (PWSZ) 17-18.10.2014, s. 164-169.

Kijas Artur, Wielkopolanie w walce o wschodnią granicę II Rzeczypospolitej, [w:] Wielkopolski Powstaniec 1918-1919, Poznań 2018, s. 21-29.
Kłoś Cz., Sokół Polski, Rocznik V, 1926.
Kocon Wacław, Kartki z historii sportu bydgoskiego sokolstwa, Bydgoszcz 1993, ss. 92.
Kołek Edyta, Gliwa Anna, Harat Michał, Kos – Harat Barbara (opiekun pracy), Mistrz i uczeń – wychowanie w II RP, [w:] Janusz Nowak (red), 100 – lecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Raciborzu. Materiały z konferencji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu (PWSZ) 17-18.10.2014, s. 149-162.
Komunikat 21 Biegu Sokoła Bukówiec Górny 2006, ss. 28, 2.04.2006 r.
Korczyński wywiad z Trzeciakowskim. Skazani na zagładę. Z Wiesławem Trzeciakowskim, pisarzem, publicystą historycznym i archiwistą z Bydgoszczy, autorem książki „Śmierć w Bydgoszczy 1939-1945”, rozmawia Tomasz M. Korczyński Nasz Dziennik 8.09.2014, s. 11. Dotyczy ratowania Żydów i Rosjan podczas drugiej wojny przez Sokołów Fordońskich.
Kościański Z., Wartel Z., Zachowane mogiły powstańców wielkopolskich poległych  i zmarłych w czasie walk powstańczych 1918/1919, Poznań 2003, ss. 155.
Kowalczyk J., Ideały w życiu praktycznym sokolstwa, „Sokół na Śląsku” 1939.
Kotowicz – Borowy Irena, Honor to nie tylko słowo. Studium tożsamości kulturowej drobnej szlachty północnego Mazowsza, Pułtusk 2005, ss.162. Tam też bogata bibliografia, aneksy i zdjęcia szlachty.
Kozielewski I., Wczoraj, Dziś, Jutro Sokoła, Warszawa 1937.
Kozłowski Ryszard, Popaździernikowe reminiscencje – kluby i strajki w województwie bydgoskim, [w:] Nad Bałtykiem - W kręgu polityki, gospodarki problemów narodowościowych i społecznych w XIX i XX wieku, Toruń 2005, s. 603-613.
Kozłowski E., Wrzosek M., Historia oręża polskiego 1795-1939, Warszawa 1984.
Kozłowski J., Wielkopolska pod zaborem pruskim w latach 1815-1918, Poznań 2006, ss. 331.
Krawc Miklawš (Budyšin), Serbscy sokoljo w Poznanju, [w:] Zeszyty Łużyckie, t. 37/38, „Małe” i „Duże” języki kultury, Warszawa 2004.
Krężel Roman, Sokoli Jubileusz 100 Lecia Harcerstwa Polskiego, /w:/ Wiadomości Ziemiańskie, nr 44, 2010, s. 68 – 70.
Krzyżelewski Ł., 1895-1995 100 Lat Towarzystwa Gimnastycznego Koronowo, 17.03.1995.
Księga Pamiątkowa Dziesięciolecia Pomorza, Toruń 1930.
Księga Pamiątkowa, Poznań 1938.
Księga Pamiątkowa ku uczczeniu dwudziestej piątej rocznicy założenia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” we Lwowie, Lwów 1892, ss. 260. Dotyczy całego sokolstwa polskiego, wykaz wszystkich gniazd sokolich.
Księga Pamiątkowa ku uczczeniu siedemdziesiątej rocznicy założenia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Fordonie 1923-1993, Andrzej Bogucki, przew. komitetu redakcyjnego, Bydgoszcz-Fordon 1993, CINSP, 1993.


Księga Pamiątkowa poświęcona życiu, działalności naukowej i społecznej Profesora Janusza Kutty, Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych Miscellanea, tom jubileuszowy VIII, z. 1, Wydawnictwo Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2018, ss. 406.

Kubalski E., Z przeżyć i wspomnień sokolich, Kraków 1997.
Kucera Petr, Cesky Sokol po listopadu 1989 ożil a zeskal zpet Vsetinu majetku, Lidove Noviny 3.07.2000. Tamże wykaz - tabelka sokolskich organizacji z liczbą członków. Sokolske organizacje a pribliżny pocet clenu: Ceska Obec Sokolska 180 000, Sokol na Slovensku 18 000, Slovinsky Sokol 10 000, Zahranicni obec sokolska 1400, Americka obec sokolska 10 000, Slovensky Sokol w USA 8500, Americky delnicy Sokol 300, Australska żupa 600, Polsky Sokol (Bydhost) 5000, Polsky Sokol (Krakov) 1500, Polsky Sokol v USA 30 500, Polsky Sokol ve Francil 3000, Kanadska żupa 850, Sokol Jugoslavie 1500, Lużickosrbsky Sokol 300, Rusky Sokol 500.
Kuczma R., „Dla Ciebie Polsko i dla Twojej chwały”. Z wizyty generała broni Józefa Hallera de Hallenburg w Bydgoszczy 1920-1939, Bydgoszcz 2000, ss. 65.
Kurek Z., Rozwój „Sokoła” w Inowrocławiu w okresie zaboru pruskiego 1884-1918 (materiały na sesję popularnonaukową pt. 100 lat sportu na Kujawach), Inowrocław 1984.
Lachowicz T., Weterani Polscy w Ameryce do 1939 roku, Warszawa 2002. Praca obszernie ukazuje działaczy sokolstwa.
Leksykon harcerstwa, pod red. Olgierda Fietkiewicza, Warszawa 1988, ss. 556.
Lepiarczyk Agnieszka, Grońska Ilona, „Sokół” w Małopolsce w latach 1989-2005, Kraków 2005, ss. 100.
Leśniak Z., Kartki z dziejów Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Strzyżowie 1896-1938, Strzyżów 1990.
Ligocki Edward, Legenda błękitna, Warszawa 1921.
Ling H., Tabeller för Kungl. Gymn., Stockholm 1866.


Lipiński Zbigniew, Nasz Wywiad - Półtora wieku Sokolstwa Polskiego, rozmowa z prezesem honorowym Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce dr. Andrzejem Boguckim, [w:] Myśl Polska – tygodnik poświęcony życiu i kulturze narodu, Nr 15-16 (2131/32), 9-16.04.2017, s. 10-11, + foto. Wywiad z okazji 150-lecia Sokolstwa Polskiego.
Lipoński W., Początki kultury fizycznej w Wielkopolsce 1839 - 1887, Kultura Fizyczna 1970/3-5.
Lipoński W., Zakłady gimnastyczne i Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", Dzieje Poznania pod red., J. Topolskiego i L. Trzeciakowskiego, t.II,cz.1 /1793 - 1918 /, Warszawa – Poznań, s.747-756.
Lipoński W., Humanistyczna Encyklopedia Sportu, Sport i Turystyka, Warszawa 1987.
Lukas G., Zur Traditionispflege in Der Körperkultur, Dargestellt Am Dreigestirn Der Deutschen Turnväter, Szkice nad dziejami kultury fizycznej XIX / XX w., Poznań 1973,s.45 - 66.
Lukas G., Die Körperkultur in Deutschland von den Anfangen bis zur Neuzeit, Berlin 1969.
Lwów i Małopolska Wschodnia w Legjonach Polskich 1914 - 1917, Lwów 1935.
Łada Henryk, Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Pakości, Pakość 1985.
Łada Henryk, Maksymilian Gruszczyński, Bydgoszcz 1987.
Łada Henryk, Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Gniewkowie, Gniewkowo 1988.
Łada Henryk, Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Strzelnie, Strzelno 1988.
Łada Henryk, Witczak D., 100 lat Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" Nadgoplański w Kruszwicy  1893 - 1993, Kruszwica 1993.
Łada Henryk, Bogucki Czesław, [w”] Sokół 1993, nr 3, (14), s. 4.
Łaniecki Sławomir , Nadnoteckie pałace dwory folwarki Krajny i Pałuk, Sępólno Krajeńskie – Nakło nad Notecią 2010, ss. 472.
Łopatkiewicz B., Geneza i rozwój Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krośnie, Krosno 1993.
Łukomski G. , Polak B., Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Działania bojowe – aspekty polityczne kalendarium, Koszalin-Warszawa 1995.
Maciejewski Andrzej, Filozofia istoty sportu, Bydgoszcz 2014.
Madyński A., Zlotowy przewodnik sokoli, Lwów 1939.

Małecki Damian, W gnieździe Sokoła Gazeta Polska, Rocznik: Nr 21 z 23 maja 2012.
Małecki Damian, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – droga do zwycięstwa. Od „Sokoła” lwowskiego do Okręgu Leszczyńskiego, Kraków 2014.

Małecki Damian, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” i jego związki z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919, [w:] Wielkopolski Powstaniec 1918-1919, Poznań 2018, s. 89-118.
Małolepszy E., W. Baczyński, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na Ziemi Częstochowskiej w latach 1906-1993 – zarys dziejów, WSP Częstochowa 1994.
Małolepszy Eligiusz, Drozdek – Małolepsza Teresa, Piśmiennictwo z zakresu dziejów Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Polsce po 1945 roku, Kultura Fizyczna, t. XII, nr 2, Częstochowa 2013, s. 99-109.
Mantyka M., 100 lat Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Zakopanem, Zakopane 1995.
Manual XV. Vsesokolskeho Sletu, COS, Praga 2012.
Marek Franciszek, Patriotyczny charakter organizacji społecznych na Górnym Śląsku, [w:] Janusz 
Marzec 1981. Perspektywa „społeczeństwa obywatelskiego”. Materiały z sesji naukowej i uroczystości odsłonięcia kamienia memorialnego. Publikację do druku przygotował i wstępem opatrzył prof. dr hab. Adam Bezwiński, Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz 2001, ss. 116. Komitet Organizacyjny Stowarzyszenia „Klub Bydgoski” (budowy pomnika „Kamienienia Memorialnego Pamięci Wydarzeń Marca 1981 w Bydgoszczy” : Jerzy Puciata – przewodniczący, Adam Bezwiński, Andrzej Bogucki, Marek Chamot, Ewa Grzybowska Łukaszek, Krzysztof Gotowski, Maciej Obremski, Wiesław Warzocha, Jarosław Wenderlich. [w:] Okładka – str. III książki”. […] Deklaracja grupy założycielskiej Stowarzyszenia „Klub Bydgoski” wraz z listą sygnatariuszy, s. 85-86.
Nowak (red), 100 – lecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Raciborzu. Materiały z konferencji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu (PWSZ) 17-18.10.2014, s. 39-44.
Mażul Henryk (red.), Do mety Wilią znaczonej – Sport polski na Litwie: historia
i teraźniejszość, Wilno 2005 r., ss. 212.
Mażul H., Hiob z ruletką i stoperem (obszerny biogram Michała Sienkiewicza not. A. B..), [w:] Do mety Wilią znaczonej – Sport polski na Litwie: historia i teraźniejszość, pod red. Henryka Mażula, Wilno 2005, s. 187-198. Zobacz tez Magazyn Wileński, nr 4 (244), 2004 r.
Mażul Henryk, Wierni Bogu, Honorowi, Ojczyźnie. Bądź, zdrowe ciało i takiż w nim duchu! Dzieje sokolstwa polskiego nad Wilią, Niemnem i Solczą. Wydawnictwo (monografia) poświęcone 25-leciu odrodzenia TG „Sokół” na Litwie, Wilno 2016, ss. 64.
Mażul Henryk, Wierni Bogu, Honorowi, Ojczyźnie. Dzieje Sokolstwa Polskiego nad Wilią, Niemnem i Solczą, Magazyn Wileński 9/2016, s. 26-30.
Mażul Henryk, Wierni Bogu, Honorowi, Ojczyźnie. Dzieje Sokolstwa Polskiego nad Wilią, Niemnem i Solczą, Magazyn Wileński 10/2016, s. 26-30.


Mażul Henryk, Wierni Bogu, Honorowi, Ojczyźnie. Dzieje Sokolstwa Polskiego nad Wilią, Niemnem i Solczą, Magazyn Wileński 11/2016, s. 38-42. 
Meller Dariusz, Krótko Historia Chełmży (Łod pirszych poczuntków do dzisioj), Chełmża 2004, ss. 94.
Meller Dariusz, Słownik gwary używanej w Chełmży i okolicach (tzw. gwara chełmińska), Chełmża 2002, ss. 90.
Meller Dariusz, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Chełmży w latach 1895-1939, Chełmża 2005, ss. 172.
Meller Dariusz, NSZZ „Solidarność” Cukrowni Chełmża w latach 1980-2002, Chełmża 2003, ss. 160.
Meller Dariusz, red., Jubileusz 25-Lecia NSZZ „Solidarność” w Cukrowni Chełmża, 19.09.1980-19.09.2005, Chełmża 2005, ss. 64.
Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Sokoli Wojciech Sobolewski był sekretarzem, a członkiem Andrzej Bogucki, wnosząc swój wkład w dzieło ochrony miejsc pamięci narodowej. Komitet zgodnie z ustawą (not. sejmową) przestał działać 1 sierpnia 2016 r. […]”, [w:]  Kronika Bydgoska, t. XXXVII, Bydgoszcz 2016, s. 550.
Mikocka Barbara, Pocztówki Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w zbiorach Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, [w:] Janusz Nowak (red), 100 – lecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Raciborzu. Materiały z konferencji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu (PWSZ) 17-18.10.2014, s. 171-181.
Mikołajczak E., Inowrocławski słownik biograficzny, t. 1, Inowrocław 1991.
Mikołajczak E., Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Inowrocławiu, Inowrocław 1992.Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, Dokumenty dotyczące Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Inowrocławiu.
Mirkiewicz A., Cieszkowski S., , Bajorek W., Przednowek K., Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Rzeszowie w latach 1945–1947, [w:] S. Zaborniak, P. Król (red:) Szkice z działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (1867–2006), Rzeszów 2010.
Mirkiewicz A., Działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w okręgu rzeszowskim w latach 1895–1939, (praca doktorska), Rzeszów 2003.
Mirkiewicz A., Krawczyk M., Próby reaktywowania okręgu rzeszowskiego i przemyskiego Polskiego Towarzystwa „Gimnastycznego Sokół” po II wojnie światowej, [w:] S. Zaborniak, M. Obodyński (red:) Wkład Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w rozwój kultury fizycznej na ziemiach polskich, w 120-lecie powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rzeszowie (1886–2007), Rzeszów 2008.

Mirkiewicz Agnieszka, Likwidacja Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rzeszowie po II wojnie światowej, Scientific Review of Physical Culture vol. 3 no. 1, Rzeszów, s. 114-128.
Mirkiewicz Agnieszka, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w II Rzeczypospolitej (1918-1939), Rzeszów 2017, ss. 598.
Na złote Gody Sokoła Macierzy w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1936. Sokół na Pomorzu 10-lecie Niepodległości, Grudziądz 1929.
Nad Bałtykiem – W kręgu polityki, gospodarki problemów narodowościowych  i społecznych w XIX i XX wieku. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Mieczysławowi Wojciechowskiemu, zbiór studiów pod redakcją Zbigniewa Karpusa, Jarosława Kłaczkowa, Mariusza Wołosa, Toruń 2005.
Nadolski Tadeusz, Z Fordonu dojeżdżali na „Torbyd”. Nie przetrwali, [w:] Express Bydgoski 3.08.3016. (Zapis kronikarski Andrzeja Boguckiego, przypominający wkład sokolstwa fordońskiego w rozwijanie pięknej dyscypliny sportowej jaka jest hokej na lodzie. Opublikowane zdjęcie: Szkółka Hokejowa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera przy SP 29 przygotowywana przez Bydgoskie Towarzystwo Hokejowe, 21.03.1997 r. W środku od lewej Jan Wieleba – trener, Jerzy Grzesiak – instruktor, Andrzej Bogucki – prezes, Jerzy Pantkowski – instruktor, Wiesław Wawrzonkowski – kierownik zespołu (spis zawodników /w:/ Sokół Pomorski 2(15)1997).
Nadolski Tadeusz, Z Fordonu dojeżdżali na „Torbyd”. Nie przetrwali. Szkółka Hokejowa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz - Fordon im. gen. Józefa Hallera przy Szkole Podstawowej nr 29. TAGI: SPORT HOKEJ BYDGOSZCZ 3 SIERPNIA. Dostęp 5.03.2016: http://sport.express.bydgoski.pl/359927,Z-Fordonu-dojezdzali-na-Torbyd-Nie-przetrwali.html?preview=c0f2244b73911f7c7643
Nasza Rota, kwartalnik dla środowisk polskich i polonijnych w świecie, nr 1-2, 2005 r.
Nazarko Wojciech, Zarządy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Raciborzu, [w:] Janusz Nowak (red), 100 – lecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Raciborzu. Materiały z konferencji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu (PWSZ) 17-18.10.2014, s. 9-16.
Nazarko Wojciech, Sokoły przyleciały do Raciborza, [w:] Janusz Nowak (red), 100 – lecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Raciborzu. Materiały z konferencji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu (PWSZ) 17-18.10.2014, s. 17-26.
Nazarko Wojciech, Olimpizm w działalności Raciborskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 1914-2014, [w:] Janusz Nowak (red), 100 – lecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Raciborzu. Materiały z konferencji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu (PWSZ) 17-18.10.2014, s. 200-209.
Němec Jiří, O polském Sokolu v českém sokolském tisku na přelomu 19. a 20. století, [w:] Janusz Nowak (red), 100 – lecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Raciborzu. Materiały z konferencji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu (PWSZ) 17-18.10.2014, s. 85-89.
Nicieja Stanisław, Samborscy Sokoli, [w:] Janusz Nowak (red), 100 – lecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Raciborzu. Materiały z konferencji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu (PWSZ) 17-18.10.2014, s. 35-37.
Nowakowski A., Zarys dziejów ruchu sokolego na Ziemi Wadowickiej (1887-2002), [w:] Z dziejów Polski i Emigracji (1939-1989). Księga dedykowana byłemu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Ryszardowi Kaczorowskiemu, pod red. Marka Szczerbińskiego i Tadeusza Wolszy, Gorzów Wlkp. 2003, ss. 437-445.
Nowakowski Andrzej, Karol Wojtyła – „Sokół” z Wadowic, [w:] Janusz Nowak (red), 100 – lecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Raciborzu. Materiały z konferencji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu (PWSZ) 17-18.10.2014, s. 45-53.

Nowacki Leszek, Sokoły wrzesińskie 1894-1939, Września 2016, ss. 208.
Nowosielski Zygmunt, Wspomnienie o Zawadyńskich herbu Rawicz, [w:] Wiadomości Ziemiańskie, nr 66, lato 2016, s. 43-54. (dotyczy rodu szlachecko – ziemiańskiego, patriotycznego i obywatelskiego. Alfred Filip Zawadyński założyciel i pierwszy prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sokołowie Podlaskim, leg. czł.  2.01.1928 r., zachowały się rękopisy jego sokolich przemówień).
Niezwykły gość, Ksiądz Stefan Wyszyński u Aleksandra i Jadwigi Zamoyskich  w Kozłówce, oprac. Grażyna Antoniuk, Róża Maliszewska, red., Krzysztof Kornacki (red. nacz.), Teresa Jabłońska, Jacek Szczepaniak, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 2000, ss. 79.
Nowacka Ludmiła, Wybrane elementy współpracy Miasta Racibórz z Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół” w Raciborzu, [w:] Janusz Nowak (red), 100 – lecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Raciborzu. Materiały z konferencji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu (PWSZ) 17-18.10.2014, s. 101-111.
Nowak Janusz (red), 100 – lecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Raciborzu. Materiały z konferencji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu (PWSZ) 17-18.10.2014, ss. 226.
Nowak Janusz, Śp. dr hab. Michał Szepelawy, prof. PWSZ w Raciborzu, [w:] Janusz Nowak (red), 100 – lecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Raciborzu. Materiały z konferencji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu (PWSZ) 17-18.10.2014, s. 5.
Nurek Mieczysław, Polskie Siły Zbrojne w Wielkiej Brytanii po zakończeniu drugiej wojny światowej. Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia w ocenie Inspektorów Generalnych gen. dyw. S. Kopańskiego i gen. bryg. Z. Łakińskiego, [w:] Nad Bałtykiem - W kręgu polityki, gospodarki problemów narodowościowych i społecznych w XIX i XX wieku, Toruń 2005, s. 655-671.
Obnoveni Československé Obce Sokolské – V Letech 1989-1992 – Příspěvek k dějinám Sokolstva v době komunismu, v listopadovém převratu a po obnově ČOS do konce roku 1992 (kdy była Československá obec sokolská rozdělena na Českou obec sokolskou a na SOKOL na Slovensku), Brno 2003, ss. 40.
Ogrodziński W., Dzieje Dzielnicy Śląskiej „Sokoła”, Katowice 1937.
Okorski Zbigniew, Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce – w pracy na rzecz obronności, [w:] Zadania i rola stowarzyszeń młodzieżowych w promowaniu sił zbrojnych i obronności państwa, Warszawa 2002, s. 99-101.
Olson Lynne, Cloud Stanley, Sprawa honoru, Dywizjon 303 Kościuszkowski, Zapomniani bohaterowie II wojny światowej, z angielskiego przełożyli Małgorzata i Andrzej Grabowscy, przedmowa Norman Davies, Warszawa 2004.
Okorscy Alicja i Zbigniew, Sokolstwo Polskie w służbie Ojczyźnie, [w] Czołem Ojczyźnie, Szponem Wrogowi. Historia Sokolstwa Polskiego 1867-1939. Wystawa Muzeum Niepodległości i Muzeum Sportu i Turystyki, Warszawa 1998.
Opracowania historyczne na sesję popularnonaukową pt. Sokolstwo – Skauting – Harcerstwo, Bydgoszcz 1992.

Orlewicz-Musiał Małgorzata, Kurek Artur, 130 lat turystycznej działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie (1885-2015), Akademia Wychowania Fizycznego, im. Bronisława Czecha w Krakowie, monografia nr 33. 
Osada S., Sokolstwo polskie. Jego dzieje, ideologia i posłannictwo. Naszkicowane w sześciu odczytach dla użytku gniazd w Ameryce, Pittsburgh 1929.
Pamiętnik V. Zlotu Sokolstwa Polskiego w Krakowie w dn. 14-16 lipca 1910, Lwów 1911, ss. 139.
Pamiętnik IX. Zlotu Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz 2000 w dniach 2-4.VI.2000 r. oraz udział Sokolstwa Polskiego w XIII. Wszechsokolskim Zlocie w Pradze w dn. 28.VI.-4.VII.2000 r., Bydgoszcz 2000.
Parafia pw. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty, Publikacja powstała z okazji Jubileuszu 25 lat istnienia Parafii 1985 – 2010, materiały zebrał i opracował: ks. dr Mariusz Kuciński, Bydgoszcz 2010, ss. 60.
Pastuszewski Stefan, Rosyjski Sokół, [w:] Świat Inflant, pismo literacko – naukowe, 6(97)2011.
Piekarski Wł., Dywizja polska na froncie we Francji, „Błękitny Weteran”, Warszawa 1937, nr 5.
Pienkos D. E., One hundred years young: A history of the Polish Falcons of America, 1887-1987, Columbia University, New York 1987, ss. 348.
Piskozub P., Legioniści polscy w armii włoskiej 1917-1918, Warszawa 1932.
Pokłosie Pamiątkowe 125 Lecia Sokolstwa Polskiego, Wydanie specjalne 1992.
Pokłosie Pamiątkowe ku uczczenia 25-letniej rocznicy założenia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Inowrocławiu, Inowrocław 1909.
Pokłosie Pamiątkowe 125-Lecia Sokolstwa Polskiego, 1992, s. 9.
Polak B. (red.), Biografistyka Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Materiały z VI Ogólnopolskiego Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Kościan 19 kwietnia 1985 r., Koszalin 1985.
Polak B. (red.), Czyn zbrojny Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Materiały z V Ogólnopolskiego Seminarium  Historyków Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Kościan 3 kwietnia 1984 r., Koszalin 1984.
Polak B., Dowódcy Powstania Wielkopolskiego i Wojska Wielkopolskiego 1918-1919. T. I. Dowódcy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Koszalin 1989.
Polak B., Dowódcy Powstania Wielkopolskiego i Wojska Wielkopolskiego 1918-1919. T. II. Dowódcy Powstania Wielkopolskiego 1919, Koszalin 1989.
Polak B. (red.), Dziennik Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu 3-5 grudnia 1918 r., Koszalin 1999.
Polak B. (red.), Front Przeciw Niemiecki 1919 r., wybór dokumentów wojskowych, Koszalin 1990.
Polak B. (red.), Niemcy a Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Materiały z VIII Ogólnopolskiego Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego, Koszalin 1994.
Polak B. (red.), Rola Wielkopolski w Odbudowie Państwa Polskiego 1918-1919. IX Ogólnopolskie Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Kościan 9 grudzień 1988 r., Koszalin 1989.
Polak B. (red.), Rewindykacja Pomorza i Wielkopolski 1920 r. Wybór dokumentów wojskowych., Koszalin 1999.
Polak B. (oprac.), Walki o Lwów i Małopolskę Wschodnią 1918-1919, t. V. udział wojsk wielkopolskich w walkach marzec 1919 r. – maj 1919 r. Wybór materiałów źródłowych. Kościan 2003.
Polak B., Śliwiński E. (red.), Wielkopolanie w walce o granicę wschodnią Rzeczypospolitej 1918-1920. XIV Ogólnopolskie Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Kościan 2003.
Polakowski Michał, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na wychodźstwie w zbiorach Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, [w:] Janusz Nowak (red), 100 – lecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Raciborzu. Materiały z konferencji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu (PWSZ) 17-18.10.2014, s. 183-187.
Polak B., Wojsko Wielkopolskie 1918-1920, Koszalin 1990.
Polscy robotnicy przymusowi w Trzeciej Rzeszy, pod red. Włodzimierza Bonusiaka, Rzeszów 2005.
Polska Armia Błękitna, Poznań 1929.
Polski Plakat Sportowy ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Wystawa pod patronatem Krystyny Łybackiej. Minister Edukacji Narodowej i Sportu. Muzeum Plakatu w Wilanowie, 7 października – 4 listopada 2002 roku.
Pomarański Stefan, Pierwsza wojna polska 1918-1920, Warszawa 1920.
Ponczek M.: Dzieje zagłębiowskiego i olkuskiego „Sokoła” do 1939, Sosnowiec 1974.
Ponczek M., Kultura fizyczna w dokumentach papieskich i Episkopatu Polski w pierwszym dziesięcioleciu III Rzeczypospolitej 1989-1999, Częstochowa 2003.
Ponczek M., Szkice z dziejów kultury fizycznej na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w pierwszych latach po II wojnie światowej, Sosnowiec 1993.
Ponczek M., Rozwój kultury fizycznej w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1864-1939, Katowice 1992.
Ponczek Mirosław, Kultura fizyczna a Kościół rzymskokatolicki w Polsce po II wojnie światowej 1945-2000, Katowice 2003, ss.188.
Popek Kinga, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Bydgoszczy 1989-2000, Bydgoszcz 2002.
Przodkowie wojownicy, Andrzej Bogucki, historyk, emerytowany pedagog, prezes Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, zna na pamięć swoich przodków do ośmiu pokoleń wstecz. [w:] Album Bydgoski, Z niteczek przeszłości okruchów wspomnień, tom pierwszy, red. Hanka Sowińska, Bydgoszcz 2008, s. 44 – 45.
Powidzki T., Sokół wielkopolski w dążeniu do niepodległości, Poznań 1934.
Powstańcy wielkopolscy...Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918/1919, t. II, pod red. Bogusława Polaka, Poznań 2006.
Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Źródła – stan badań – postulaty badawcze.
X Ogólnopolskie Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego, Koszalin 1997.
Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Katalog źródeł i materiałów pod red. Stanisława Sierpowskiego, Poznań 2003, ss.501.
Program IV Zlotu Sokolstwa Polskiego we Lwowie w 1903 r.
Program V Zlotu Sokolstwa Polskiego w Krakowie w 1910 r.
Program Zlotu Sokolstwa Polskiego z okazji 60-lecia Sokoła – Macierzy we Lwowie 1927 r.
Program Zlotu Sokolstwa Polskiego w 1933 r. dla uczczenia 250-letniej rocznicy zwycięstwa Jana III Sobieskiego pod Wiedniem.
Program XV. Vsesokolskeho sletu, COS, Praha 2012.
Przybylski H., Ślężyński J.: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na Górnym Śląsku, AWF Katowice 1986.
Radziwiłłowicz D., Błękitna Armia, Warszawa 1997.
Rakoczy Eustachy ZP, Znak Ojczyzny Jasnogórski Ryngraf w Polskiej Tradycji Rycersko – Żołnierskiej, Częstochowa 2011, ss. 360, ikonografii 548. Sokoli Polscy zob. bliżej: s. 130, 134, 259, 280, 317, ikonografie nr 402, 403, 404, 478, 479.
Raport Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce za lata 1989-1991 (oprac. A. Bogucki), Warszawa-Bydgoszcz 1991.
Raport Sprawozdawczy Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce 29.03.2003-10.02.2007 (oprac. A. Bogucki), Bydgoszcz 2007r.
Rechowicz H., Polska kultura fizyczna na Śląsku Górnym i Cieszyńskim do 1939 r., AWF Katowice 1991.
Rogowska Hanna, W Bydgoszczy odbyła się ogólnopolska inauguracja Roku Ignacego Paderewskiego, [w:] Sokół Pomorski, 1(30)2001.
Rok z Paderewskim. Podsumowanie ogólnopolskich obchodów, [w:] Sokół Pomorski, 4(33)2001.
Rogowska H., Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon 1923-2003, Bydgoszcz 2003(tamże wykaz 1239 członków i młodzieży sokolej).
Rogucki Krzysztof, Dzieje kwartalnika „Sokół Pomorski”, [w:] Akant, 7(176)2011.
Ryfowa A., Działalność Sokoła polskiego w zaborze pruskim i wśród wychodźstwa  w Niemczech (1884-1914), Warszawa-Poznań 1976.
Sawicki Z., Traktat szermierczy o sztuce walki polską szablą husarską – Signum Polonicum, Zawiercie 2004, ss. 286.
Sawicki Z., Palcaty Polska sztuka walki, podręcznik dla początkujących, Zawiercie 2005, ss. 203.
Serba J., Sztandar Sokoła z Buska. Czyli o niektórych ważniejszych wydarzeniach z historii gniazda sokolego z Busku oraz losach sztandaru i jego bohaterki pani Heleny Jasińskiej podczas drugiej wojny światowej i ostatniego półwiecza, Poznań 1992 (Wyd. II – 1993 r.).
Serbski Sokol, Die sorbische Turnbewegung in der Sicht des deutschen Staates (1920-1933), Berlin 2003/2004, (Jörn Priemer).
Sienkiewicz Michał, Sokolstwo Polskie na Litwie, [w:] Do mety Wilią znaczonej – Sport polski na Litwie: historia i teraźniejszość, pod red. Henryka Mażula, Wilno 2005, s. 74-81.
Sierociński Józef, Armia Polska we Francji. Dzieje wojsk gen. Hallera na obczyźnie, Warszawa 1929.
Sierpowski St., Powstanie armii polskiej we Włoszech w czasie pierwszej wojny światowej, „Roczniki Historyczne” 1976. R. XLII.
Sienkiewicz Michał, Odrodzenie Sokolstwa Polskiego na Litwie, [w:] Ze studiów nad polskim dziedzictwem w świecie, pod red. L. Nowaka i M. Szczerbińskiego, Gorzów Wlkp. 2002, s. 252-256.
Sikorski E., Szkice z dziejów harcerstwa polskiego w latach 1911-1939, Warszawa 1989.
Skarżyński W., Armia Polska we Francji w świetle faktów, Warszawa 1929.
Skonka Cz., Śladami Józefa Hallera, Gdańsk 1990.
Skonka Cz., Śladami Generała Hallera, Gdańsk 1995.
Skonka Cz., Spotkania z Austrią, Gdańsk 1999.
Skonka Czesław, Powstało Towarzystwo Pamięci Gen. J. Hallera i Hallerczyków, Sokół Pomorski nr 2(27)2000, s. 3.
Skonka Cz., Na szlakach Błękitnego Generała, Gdańsk 2000, ss. 296.
Skonka Cz., Śladami Zaślubin Polski z Morzem, Gdańsk – Puck – Kołobrzeg 2002, ss. 296.
Skonka Czesław, Duda Daniel, Pierścienie Hallera, Gdańsk – Puck 2003, ss. 232.
Skonka Czesław, Słownik Biograficzny Hallerów i Hallerczyków, Gdańsk – Puck 2004, ss. 320.
Skonka Czesław, Słownik Biograficzny Hallerów i Hallerczyków, Gdańsk – Puck 2004, ss. 320. Honorowi donatorzy książki, s. 241-243.
Skonka Cz., „Za Gdańsk i Brzeg Morza…”, Gdańsk 2005, ss. 200.
Skonka Cz., Hallerczycy Pomorza i ich potomkowie, Gdańsk 2006, ss. 192.
Skonka Cz., Puck miasto zaślubin Polski z morzem, Gdańsk – Puck 2007, ss. 150.
Skonka Cz., Saga rodu Hallerów, Gdańsk – Puck 2008, ss. 188.
Skonka Cz., Gen. Józef Haller i Hallerczycy w poezji i prozie, Gdańsk – Puck 2009, ss. 198.
Skonka Czesław, Duda Daniel, Gdy Wybrzeże Bałtyku powróciło do Polski, Gadańsk – Puck 2010, ss. 205.
Skonka Czesław, Duda Daniel, Z Ameryki, przez ocean do Armii Hallera i … Pucka!, Gdańsk – Puck, ss. 200.
Skonka Czesław, Duda Daniel, Miejsca pamięci gen. Józefa Hallera, Gdańsk – Puck 2012, ss. 200. Dotyczy Boguccy, s. 154 – 155, 158 – 159, 165 – 166, 181, 196 - 197.
Skonka Czesław, red. „Pieśń Skrzydlata”.
Skrzypiński Henryk, Kaplica męczeństwa w kościele garnizonowym w Bydgoszczy, Kronika Bydgoska 2009.
Skrzypiński Henryk, Czarne krzyże nad Santero. Szlakiem 2 Korpusu Polskiego, Kombatant 5/2006.
Skrzypiński Henryk, Wielkanoc nad Senio. Szlakiem 2 Korpusu Polskiego, Kombatant 4/2007.
Skrzypiński Henryk, Wstrzymany pościg, Kombatant 5/2008.
Skrzypiński Henryk, Spotkania z „Zielonymi Diabłami”, Kombatant 4(220)2009.
Skrzypiński Henryk, Odwrotna strona medalu czyli fenomen skutków Bitwy o Monte Cassino, Kombatant 2010.
Skrzypiński Henryk, Mulnicy spod Monte Cassino, Kombatant 5(245)2011.
Skrzypiński Henryk, Maltańskie refleksje, Kombatant 2 (268) 2013.
Skrzypiński Henryk, Zawiłe drogi do armii Andersa, Kronika Bydgoska t. XXXV, Bydgoszcz 2014, s. 541-586. (Wspomnienia Henryka Skrzypińskiego Bydgoszczanina ze służby w Wehrmachcie – Krigsmarine i w Armii Władysława Andersa). Jego wujek Marian Mlicki, bydgoszczanin wcielony do Wehrmachtu zginął podczas bombardownia przez RAF ośrodka kierowania wyrzutniami rakiet w Saint Omer, s. 570.
Skrzypiński Henryk, Zawiłe drogi do armii Andersa (wspomnienia wojenne), [w:] Kronika Bydgoska, t. XXXV, Bydgoszcz 2014, 541-586.
Wspomnienia
Skrzypiński Henryk, Zawiłe drogi do armii Andersa (wspomnienia wojenne), [w:] Kronika Bydgoska, t. XXXV, Bydgoszcz 2014, 541-586.
Skrzypiński Henryk, Sekrety ulicy Kącik (wspomnienia bydgoskie), [w:] Kronika Bydgoska, t. XXXVI, Bydgoszcz 2015, 389-398.
Skrzypiński Henryk, Zawiłe drogi do armii Andersa, Kronika Bydgoska t. XXXV, Bydgoszcz 2014, s. 541-586. (Wspomnienia Henryka Skrzypińskiego Bydgoszczanina ze służby w Wehrmachcie – Krigsmarine i w Armii Władysława Andersa). Jego wujek Marian Mlicki, bydgoszczanin wcielony do Wehrmachtu zginął podczas bombardownia przez RAF ośrodka kierowania wyrzutniami rakiet w Saint Omer, s. 570.

Skerska Elżbieta, Henne Stanisław („Sokół” bydgoski not. AB), przybr. nzaw. Henryk Henrykowski, PS. „Henryk”, „H-3”, „Sęp” (1914-2002), koordynator wywiadu KG ZWZ-AK na Pomorzu, [w:] Słownik Biograficzny Konspiracji Pomorskiej 1939-1945, część 6, pod red. Elżbiety Skerskiej, Fundacja „Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek, Toruń 2004, s. 69-71. 
Skryte Oblicze Systemu Komunistycznego, opr. Bäcker R., ks. Maj J., Ochinowski
T., Żebrowski L., Żaryn J., Zaborski M., Zybertowicz A., Stobiecki R., Hübner P., Connelly J., U źródeł zła...., Warszawa 1997.
Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919. Redakcja naukowa Antoni Czubiński, Bogusław Polak, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002.
Snopko J., Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Galicji 1867-1914, Białystok 1997.
„Sokoły” na turystycznym szlaku, [w:] Dziennik Wieczorny nr 100 z dnia 23.05.1988. (Not. dot. „4 Zlotu „Piecki” 88. SKKT – PTTK OM Bydgoszcz – TG „Sokół”, który został zorganizowany 14 maja 1988 r. W tym zlocie uczestniczyło 550 uczniów szkół podstawowych i średnich z Bydgoszczy i okolic. Komendant zlotu Andrzej Bogucki. Zlot został poświęcony pamięci Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i Bolesławowi Makowskiemu z Torunia naczelnikowi  Dzielnicy Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce. Każdy uczestnik otrzymał plakietkę ze znakiem Sokoła i książeczkę „Bolesław Makowski (1885-1979) Naczelnik Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na Pomorzu, Bydgoszcz 1988.).
Sokol 1862 – 2012, XV. Vsesokolsky Slet, Ceska Obec Sokolska, Jesme 150 Let v Pohybu – Praha – 1.7. – 6.7.2012 – Sokol Zije A Neco Dokaże!, s. 16.
Sokoli Rok Grunwaldzki 1410-1910-2010 – 600 lecie bitwy pod Koronowem, [w:] Jastrzębska Rutkowska Barbara, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon. 20 rocznica wznowienia działalności, [w:] Wiadomości Ziemiańskie, nr 43, jesień 2010, s. 69 – 71.
Sokoli Słownik Biograficzny, [w:] Andrzej Bogucki, Bydgoszcz Centrum Sokolstwa Polskiego 1886-2007, Bydgoszcz 2013, s. 228-277. (Tam też informacje dotyczące innych słowników biograficznych sokołów).

Sokoli. Słowniczek Biograficzny Działaczy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Brwinowie, [w:] Członkowski Jan, Szmyt Małgorzata, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Brwinowie, Brwinów 2017.
Sokół Lubawski 1896 – 1936, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lubawie.
Sowińska Hanna (oprac. HAS), Album Bydgoski – dodatek do Gazety Pomorskiej, 15.03.2012. Fotografia wybitnych sokolich gimnastyków TG „Sokół” I Bydgoszcz - Macierz z 1935 r.

Sowińska Hanka, Wtedy trzeba było to robić. Krzyż Wolności i Solidarności dla Gerarda Lewandowskiego (dot. „Sokół” bydgoski 1981 not. AB), Album Bydgoski, s. 1-3, dodatek do Gazety Pomorskiej, 22.03.2012. 
Społeczeństwo Pomorskie w latach okupacji niemieckiej 1939-1945, Materiały XIII sesji popularnonaukowej w Toruniu w dniu 15 listopada 2003 roku, pod red. Katarzyny Minczykowskiej i Jana Szilinga, Toruń 2004, ss. 198.
Spomenica, o Prvem Jugoslovenskem Vsesokolskem Zletu v Ljubljani 1922, Založba Jugoslovenskega Sokolskega Saveza.
Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” we Lwowie za rok 1890/91. Lwów 1891. Tu lista członków.
Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” we Lwowie za rok 1888/9. Lwów 1889. Tu lista członków.
Sprawozdanie Wydziału Krakowskiego Stowarzyszenia Gimnastycznego „Sokół” z czynności za rok 1889, przedłożone Walnemu Zgromadzeniu dnia 20-go kwietnia 1890 roku. Kraków 1890. Tu wykaz członków – 700 nazwisk.
Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” we Lwowie za rok 1887/8. Lwów 1888. Tu lista członków.
Stankowski Witold, Druga wojna światowa w pamięci bydgoszczan. Stan i wyzwania na XXI wiek, [w:] Kronika Bydgoska, t. XXXVII, Bydgoszcz 2016, s. 179-196. Z punktu widzenia pamięci bydgoszczan o drugiej wojnie światowej na uwagę zasługuje portal „Wspominaj Bydgoszcz” zawiera archiwalne fotografie z lat 1900-2000. (Portal „Wspominaj Bydgoszcz” założył i prowadzi sokół Bartłomiej Bogucki). Tamże, o „Projekt pamięci, czyli program „Pamięć bydgoszczan. Archiwum Historii Mówionej”, s. 186. 
Straszyńska Teresa, Sztandar z fordońskim herbem (Dot. Sztandar – Szkoła Podstawowa 29 im. Wacława Wawrzyniaka w Bydgoszczy – sokoła, powstańca wlkp., zamordowanego burmistrza Fordonu w 1939 r.), [w:], Kalendarz Bydgoski 1993, s. 65-67.
Stryjkowski Krzysztof , Powstanie Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce i ideologiczne podstawy jego działalności w okresie II Rzeczypospolitej, Studia archiwalne, historyczne, politologiczne pod red. A. Czubińskiego i J. Macholaka, Szczecin 2004, s. 249-265.

Stryjkowski Krzysztof, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Wielkopolsce w latach 1914-1939, ss. 289, Poznań 2016.
Szreter Dariusz, Mieliśmy walczyć do upadłego, Niebieskie Berety, czyli polscy komandosi z Gdańska, Lęborka i Słupska ćwiczyli desant na Wyspy Duńskie, a w wolnych chwilach budowali rafinerię i kopali ziemniaki w PGR, Dziennik Bałtycki – Rejsy Magazyn, 1.04.2016, Nr 76(21706), s. 18-19. (ppłk Leszek, Rosiek, ppłk Andrzej Morawiec, ppłk Paweł Jaruga, ppłk Edward Kolanek, kpt. rez. dr Wojciech Mazurek, kpt. rez. dr Andrzej Leonard Bogucki).
Szreter Dariusz, Mieliśmy walczyć do upadłego, Niebieskie Berety, czyli polscy komandosi z Gdańska, Lęborka i Słupska ćwiczyli desant na Wyspy Duńskie, a w wolnych chwilach budowali rafinerię i kopali ziemniaki w PGR, Dziennik Bałtycki – Rejsy Magazyn, 1.04.2016, Nr 76(21706), s. 18-19. (ppłk Leszek, Rosiek, ppłk Andrzej Morawiec, ppłk Paweł Jaruga, ppłk Edward Kolanek, kpt. rez. dr Wojciech Mazurek, kpt. rez. dr Andrzej Leonard Bogucki). Notatka CINSP: Prezes Honorowy Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce Druh Dr Andrzej Leonard Bogucki służył w 7 Łużyckiej Dywizji Desantowej – 35 Pułk Desantowy - Niebieskie Berety w latach 1972 – 1974 podczas obowiązkowej Zasadniczej Służby Wojskowej w Gdańsku Wrzeszczu, ul. Słowackiego 5.
Statuty Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Statut rej. 1.03.1989 r. [w:] Raport Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce za lata 1989-1991 (oprac. A. Bogucki), Warszawa-Bydgoszcz 1991. Statut rej. 24.08.1999 r. [w:] Pamiętnik IX. Zlotu Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz 2000 w dniach 2-4.VI.2000 r. oraz udział Sokolstwa Polskiego w XIII. Wszechsokolskim Zlocie w Pradze w dn. 28.VI.-4.VII.2000 r., Bydgoszcz 2000, s. 118 – 122.
Stolkowski Feliks, Rymy z Chemżu zwiunzane, po chemżyśku spisane, Chełmża 2005,  ss. 22.
Strzembosz Tomasz, Antysowiecka partyzantka i konspiracja nad Biebrzą X 1939-VI 1941, Warszawa 2004, ss.236.
Szczerbiński Marek: (Praca doktorska) Idee patriotyczne w działalności Sokolstwa Polskiego na obczyźnie w latach 1887–1918. Kraków: AWF 1975. Promotor: doc. dr hab. H. Kocój.
Szczerbiński Marek: Sokolstwo polskie w Niemczech w latach 1889 – 1918. Wychowanie Fizyczne i Sport 1976, (1) s. 85-107.
Szczerbiński Marek: Zarys rozwoju organizacyjnego Związku Sokolstwa Polskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1887 – 1918. Przegląd Polonijny 1976, (2) s. 99-113.
Szczerbiński Marek: Związek Sokołów Jeńców-Polaków we Francji w latach 1916 – 1918. Sokół Polski 1977, (7).
Szczerbiński Marek: Zarys działalności „Sokoła polskiego” w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w latach 1887–1918. Rocznik Naukowy AWF Kraków 1977, (14) s. 245–270.
Szczerbiński Marek: Zarys działalności Związku Sokołów Jeńców-Polaków we Francji w latach I wojny światowej. Zaranie Śląskie 1978, (2) s. 271-289.
Szczerbiński Marek: „Sokół” i harcerstwo a Polska Organizacja Wojskowa w Rosji w latach wojny i rewolucji (1914-1918). Przegląd Polonijny 1979, (3) s. 41-55.
Szczerbiński M., Zarys działalności Sokolstwa Polskiego na obczyźnie w latach 1887-1918, AWF Katowice 1982.
Szczerbiński Marek: (Rozprawa habilitacyjna) Rola sportu w utrzymaniu więzi między zbiorowościami polonijnymi a Macierzą w latach 1918 – 1939. Katowice: Uniwersytet Śląski Wydział Nauk Społecznych, 1986.
Szczerbiński Marek: Zarys dziejów i próba oceny działalności sokolstwa polskiego w kraju i na obczyźnie w latach 1867 – 1947. W: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na Górnym Śląsku. Praca zbior. Pod red. Henryka Przybylskiego i Jana Ślężyńskiego. Katowice: AWF 1986, s. 7–25.
Szczerbiński Marek: Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce a sokolstwo polonijne w latach 1918 – 1939. Przegląd Polonijny 1987, 13 (1) s. 85–95.
Szczerbiński Marek: Wychowanie fizyczne i sport w harcerstwie polonijnym. W: Z dziejów kultury fizycznej w organizacjach polonijnych. Red. nauk. Bernard Woltmann. Warszawa: AWF 1989, s. 57–92. (Z Warsztatów Badawczych).
Szczerbiński Marek: Sokolstwo na obczyźnie. W: Z dziejów kultury fizycznej w organizacjach polonijnych. Red. nauk. Bernard Woltmann. Warszawa: AWF 1989, s. 93–117. (Z Warsztatów Badawczych).
Szczerbiński Marek: Sokolstwo polonijne w walce o niepodległość Polski w latach 1907 – 1920. W: Sport na progu Polski niepodległej. Warszawa: Komitet do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej; Stowarzyszenie „Wisła – Odra”; Muzeum Sportu i Turystyki 1990, s. 233–250.
(Red.) Dzieje harcerstwa na obczyźnie w latach 1912 – 1993. Pod red. Marka Szczerbińskiego. Gorzów Wlkp.: PTNKF 1992, 331 s. Materiały z konferencji naukowej, Rogi 29–30 maja 1992 r.
Szczerbiński Marek: Zamiast wstępu. W: Dzieje harcerstwa na obczyźnie w latach 1912–1992. Pod red. Marka Szczerbińskiego. Gorzów Wlkp.: PTNKF 1992, s. 5–6.
Szczerbiński Marek, Woltmann Bernard: Stan i potrzeby badań dziejów harcerstwa na obczyźnie. W: Dzieje harcerstwa na obczyźnie w latach 1912 – 1993. Pod red. Marka Szczerbińskiego. Gorzów Wlkp.: PTNKF 1992, s. 7–20.
Brzezińska Ewa, Biczysko Grażyna, Szczerbiński Marek: Problematyka harcerstwa na obczyźnie w wybranych krajowych pismach harcerskich do 1991 r. W: Dzieje harcerstwa na obczyźnie w latach 1912 – 1992. Pod red. Marka Szczerbińskiego. Gorzów Wlkp.: PTNKF 1992, s. 33–42.
Szczerbiński Marek, Zdanewicz Krzysztof: Les problémes de l`émigration polonaise en France á travers la presse polonaise, entre 1944 et 1949. W: Les ouvrieres polonais en France aprés la Seconde Guerre mondiale. Actes du colloque de Lille, 26 – 27 octobre 1989. Textes réunis par Edmond Gogolewski. Lille: Université Charles de Gaulle 1992, s. 139-158. (Collection Histoire no 7).
Szczerbiński Marek: Quellenstand zur Geschichte "Sokols" in Polen in den Jahren 1867 - 1947. W: Sokol jeho vznik, vývoj a význam. Sbornik přispĕvků. Praha: [b. w.] 1998, s. 233-236. Mezinárodni Konference, Praha záři 1997.
Szczerbiński Marek: Słownik biograficzny działaczy harcerskich na obczyźnie. Refleksje metodyczne, stan badań. W: Losy Polaków żyjących na obczyźnie i ich wkład w rozwój kultury i nauki krajów osiedlenia na przestrzeni wieków : materiały III Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Rzym 15-16 września 1998. Red. Agata Judycka, Zbigniew Judycki. Lublin: Czelej 1998, s. 100-106.
Szczerbiński Marek: Wychowanie fizyczne i sport w harcerstwie polonijnym we Francji w latach 1919 - 1946. W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 3. Pod red. Bernarda Woltmanna. Gorzów Wlkp.: PTNKF Sekcja Hist. KF, IWF poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. 1998, s. 240-251. VI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kultury Fizycznej, Chycina 1997.
(Red.) Generał Kazimierz Glabisz [1893 - 1981]. Służba wojskowa, działalność sportowa i publicystyczna w kraju i na obczyźnie. Red. Marek Szczerbiński, Andrzej Suchcitz. Prace Nauk. Rady Porozumiewawczej Badań nad Polonią. T. 1. Gorzów Wlkp.: Rada Porozumiewawcza Badań nad Polonią 1999, 122 s. Konferencja naukowa, Gorzów Wlkp. 24 maja 1994 r.
Gogolewski Edmond, Szczerbiński Marek: Generał Kazimierz Glabisz jako działacz sportowy emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii. W: Generał Kazimierz Glabisz [1893 - 1981]. Służba wojskowa, działalność sportowa i publicystyczna w kraju i na obczyźnie. Red. Marek Szczebiński, Andrzej Suchcitz. Prace Nauk. Rady Porozumiewawczej Badań nad Polonią.T. 1. Gorzów Wlkp.: Rada Porozumiewawcza Badań nad Polonią 1999, s. 67-78. Konferencja naukowa, Gorzów Wlkp. 24 maja 1994 r.
Szczerbiński Marek, Pawluczuk Zdzisław: „Sokół” na zachodzie Europy (Francja, Belgia, Holandia) (1901-1918). W: Zarys dziejów Sokolstwa Polskiego w latach 1867 – 1997. Pod red. Eligiusza Małolepszego i Zdzisława Pawluczuka. Częstochowa: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej 2001, s. 47-54.
Radzik Tadeusz, Szczerbiński Marek: „Sokół” na kontynentach amerykańskich (1887 – 1918). W: Zarys dziejów Sokolstwa Polskiego w latach 1867 – 1997. Pod red. Eligiusza Małolepszego i Zdzisława Pawluczuka. Częstochowa: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej 2001, s. 54-62.
Szczerbiński Marek, Pawluczuk Zdzisław,: Podstawy ruchu sokolego w środowiskach polonijnych. W: Zarys dziejów Sokolstwa Polskiego w latach 1867 – 1997. Pod red. Eligiusza Małolepszego i Zdzisława Pawluczuka. Częstochowa: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej 2001, s. 164-168.
Szczerbiński Marek, Małolepszy Eligiusz: Związek Sokolstwa Polskiego we Francji, Belgii i Holandii. W: Zarys dziejów Sokolstwa Polskiego w latach 1867 – 1997. Pod red. Eligiusza Małolepszego i Zdzisława Pawluczuka. Częstochowa: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej 2001, s. 176-179.
Szczerbiński Marek, Radzik Tadeusz,: Związek Sokolstwa Polskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. W: Zarys dziejów Sokolstwa Polskiego w latach 1867 – 1997. Pod red. Eligiusza Małolepszego i Zdzisława Pawluczuka. Częstochowa: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej 2001, s. 186-189.
Szczerbiński Marek, Pawluczuk Zdzisław,: Wzajemne związki polonijnego ruchu sokolego z Macierzą. W: Zarys dziejów Sokolstwa Polskiego w latach 1867 – 1997. Pod red. Eligiusza Małolepszego i Zdzisława Pawluczuka. Częstochowa: Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej 2001, s. 189-193.
Szczerbiński Marek (Red.) W służbie Polsce i emigracji. Księga dedykowana Profesorowi Edwardowi Szczepanikowi. Pod red. Leonarda Nowaka i Marka Szczerbińskiego. Gorzów Wlkp.: IKF w Gorzowie Wlkp., Światowa Rada Badań nad Polonią 2002, 402 s.
Szczerbiński Marek (Red.) Ze studiów nad polskim dziedzictwem w świecie. Księga dedykowana Profesorowi Edmondowi Gogolewskiemu. Pod red. Leonarda Nowaka i Marka Szczerbińskiego. Gorzów Wlkp.: IKF w Gorzowie Wlkp., Światowa Rada Badań nad Polonią 2002, 387 s.
Szczerbiński Marek, Kukla Wiesław,: Problematyka harcerstwa na obczyźnie w działalności Światowej Rady Badań nad Polonią. W: Ze studiów nad polskim dziedzictwem w świecie. Księga dedykowana Profesorowi Edmondowi Gogolewskiemu. Pod red. Leonarda Nowaka i Marka Szczerbińskiego. Gorzów Wlkp.: IKF w Gorzowie Wlkp., Światowa Rada Badań nad Polonią 2002, s. 347–351.
Szczerbiński Marek: Sport w działalności Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii (1946–1996). W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 5. Prace Nauk. Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Pod red. Bernarda Woltmanna. Gorzów Wlkp.: PTNKF Sekcja Hist. KF Oddz. w Gorzowie Wlkp., IWF poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. 2002,s. 605–614.
Szczerbiński Marek: Z problemów Sokolstwa Polskiego w Ameryce (1918–1940). W: Studia z dziejów kultury fizycznej. Księga wydana z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Bernarda Woltmanna. Pod red. Tomasza Jurka. Gorzów Wlkp.: PTNKF Sekcja Hist. Kult. Fiz., IKF w Gorzowie Wlkp. 2002, s. 377–384.
 Szczerbiński Marek (Red.) Z dziejów Polski i emigracji (1939–1989). Księga dedykowana byłemu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Ryszardowi Kaczorowskiemu. Pod red. Marka Szczerbińskiego i Tadeusza Wolszy. Gorzów Wlkp.: IKF w Gorzowie Wlkp., Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddz. w Gorzowie Wlkp., Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake 2003, 545 s.
Szczerbiński Marek: Harcerz, żołnierz, polityk – Ryszarda Kaczorowskiego służba Ojczyźnie. W: Z dziejów Polski i emigracji (1939–1989). Księga dedykowana byłemu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Ryszardowi Kaczorowskiemu. Pod red. Marka Szczerbińskiego i Tadeusza Wolszy. Gorzów Wlkp.: IKF w Gorzowie Wlkp., Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddz. w Gorzowie Wlkp., Centralne Archiwum Polonii w Orchard Lake 2003, s. 19–25.
Szczerbiński Marek (Red.) Z dziejów prasy harcerskiej w kraju i na obczyźnie. Tom studiów dedykowany pamięci Zygmunta Lechosława Szadkowskiego (1912 – 1995). Pod red. Wiesława Kukli i Marka Szczerbińskiego. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. 2003, 407 s.
Szczerbiński Marek: Służył Polsce. Życie i działalność Zygmunta Lechosława Szadkowskiego (1912–1995). W: Z dziejów prasy harcerskiej w kraju i na obczyźnie. Tom studiów dedykowany pamięci Zygmunta Lechosława Szadkowskiego (1912–1995). Pod red. Wiesława Kukli i Marka Szczerbińskiego. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. 2003, s. 11–17.
Szczerbiński Marek: Physical culture. W: The Polish cultural and scientific heritage at the dawn of the third millennium. Ed. by Commm. chaired by Edward Szczepanik. London : Pol. Cultural Found. : Pol. Soc. of Arts and Sciences Abroad, 2003, s. 663-678.
Szczerbiński Marek: Ksiądz Prałat Roman Nir – duszpasterz, archiwista, historyk Polonii. W: Historia i archiwistyka. Studia z dziejów Polski, Polonii i archiwistyki. Księga dedykowana Księdzu doktorowi Romanowi Nirowi. Pod red. Janusza Farysia, Dariusza A. Rymara i Marka Szczerbińskiego. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp. 2004, s. 9–18.
Szczerbiński Marek: Problemy skautingu na łamach „Przewodnika Gimnastycznego „Sokół” (1912–1914). W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 6. Prace Naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. Pod red. Leonarda Nowaka. Gorzów Wlkp.: Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp., PTNKF Oddz. w Gorzowie Wlkp. 2004, s. 15–22.
Szczerbiński Marek, Tchórzewska-Hautt Marzena: Niczym bieg z przeszkodami. W: Do mety Wilią znaczonej. Sport polski na Litwie: historia i teraźniejszość. Pod red. Henryka Mażula. Wilno: Wydaw. Polskie w Wilnie 2005, s. 55-62.
Szczerbiński Marek, Wieczorek Grzegorz: Działalność generała Kazimierza Glabisza (1893-1981) w sporcie polskiego uchodźstwa niepodległościowego w Wielkiej Brytanii. W: Rodacy na stadionach świata : materiały X Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej "Polscy i polskiego pochodzenia sportowcy, trenerzy i działacze sportowi w świecie", Kielce, 22-23 września 2007 / pod red. Agaty i Zbigniewa Judyckich. Kielce : Redakcja Informatorów Biograficznych, 2007, s. 229-234.
Szczerbiński Marek, Wieczorek Grzegorz: Z publicystyki generała Kazimierza Glabisza (1893-1981). W: Z najnowszych dziejów Polski : szkice historyczno-politologiczne. Pod red. Szczerbiński Marek i Paweł A. Leszczyński, Gorzów Wlkp.: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Gorzowie Wlkp. 2008, s. 347-358.
Szczerbiński Marek: (Recenzja) Zbigniew A. Judycki: Polscy sportowcy w świecie. Popularny leksykon biograficzny polskich i polskiego pochodzenia sportowców, trenerów i działaczy sportowych w świecie. Kielce 2007. Biuletyn Sekcji Historii PTNKF 2008, (8) s. 18-19 .
Szczerbiński Marek, Wieczorek Grzegorz: Z tradycji kultury fizycznej na Śląsku Cieszyńskim w latach 1891 – 1918. W: Z dziejów kultury fizycznej na Śląsku : rozwój kultury fizycznej na Śląsku w latach 1919 – 1989. T. 1. Pod red. Mirosława Pączka i Karla Heinza Schodroka. Katowice: AWF 2009, s. 207-215.
Szczerbiński Marek, Wieczorek Grzegorz: Kultura fizyczna na Śląsku Cieszyńskim w latach 1919 – 1945. W: Z dziejów kultury fizycznej na Śląsku : rozwój kultury fizycznej na Śląsku w latach 1919 – 1989. T. 1. Pod red. Mirosława Pączka i Karla Heinza Schodroka. Katowice: AWF 2009, s. 295-308.
Szczerbiński Marek, Wieczorek Grzegorz: Kultura fizyczna na Śląsku Cieszyńskim w pierwszych latach Polski Ludowej (1945 – 1948). W: Z dziejów kultury fizycznej na Śląsku : rozwój kultury fizycznej na Śląsku w latach 1919 – 1989. T. 1. Pod red. Mirosława Pączka i Karla Heinza Schodroka. Katowice: AWF 2009, s. 308-316.
Szczerbiński Marek, Wieczorek Grzegorz: Z badań nad działalnością społeczną na obczyźnie generała Kazimierza Glabisza (1893-1981). W: W kręgu idei, polityki i wojska : studia ofiarowane profesorowi Januszowi Farysiowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Pod red. Tomasza Sikorskiego, Henryka Walczaka i Adama Wątora ; Uniwersytet Szczeciński. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2009, s. 535-546.
Szczerbiński Marek, Wieczorek Grzegorz: Turnen und Sport der Polen in Teschener Schlesien 1891-1918. W: Geschichte des Turnens und Sports in Schlesien 1812 – 1989. Hrsg. von Tomasz Jurek und Karl-Heinz Schodrok. Gorzów Wlkp.: SONAR 2012, s. 143-153.
Szczerbiński Marek, Wieczorek Grzegorz: Körperkultur in Teschener Schlesien 1919-1945. W: Geschichte des Turnens und Sports in Schlesien 1812 – 1989. Hrsg. von Tomasz Jurek und Karl-Heinz Schodrok. Gorzów Wlkp.: SONAR 2012, s. 301-315.
Szczerbiński Marek (Red.) Studia z dziejów harcerstwa na obczyźnie (1912 – 1946). Pod red. Sylwii Łopato, Leonarda Nowaka, Marka Szczerbińskiego. Gorzów Wielkopolski: PTNKF Oddział w Gorzowie Wielkopolskim ; Towarzystwo Miłośników Polesia w Gorzowie Wielkopolskim 2012, 398 s.
Szczerbiński Marek, Wasilewski Krzysztof: Stan badań dziejów harcerstwa poza granicami Polski. W: Studia z dziejów harcerstwa na obczyźnie (1912 – 1946). Pod red. Sylwii Łopato, Leonarda Nowaka, Marka Szczerbińskiego. Gorzów Wielkopolski: PTNKF Oddział w Gorzowie Wielkopolskim ; Towarzystwo Miłośników Polesia w Gorzowie Wielkopolskim 2012, s. 15-26.
Szczerbiński Marek, Wasilewski Krzysztof: Działalność harcerstwa w zbiorowościach polonijnych w latach 1919 – 1939. W: Studia z dziejów harcerstwa na obczyźnie (1912 – 1946). Pod red. Sylwii Łopato, Leonarda Nowaka, Marka Szczerbińskiego. Gorzów Wielkopolski: PTNKF Oddział w Gorzowie Wielkopolskim ; Towarzystwo Miłośników Polesia w Gorzowie Wielkopolskim 2012, s. 61-164.
Szczerbiński Marek, Wasilewski Krzysztof: Stan badań nad dziejami harcerstwa poza granicami Polski. W: Studia i szkice w zakresie polskiej i zagranicznej teorii oraz historii kultury fizycznej. Pod red. Pawła Króla. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski 2012, s. 469-480.

Szczerbiński Marek: Kultura fizyczna. W: Polskie dziedzictwo kultury i nauki u progu trzeciego tysiąclecia. Pod red. Edwarda Szczepanika. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2012, s. 686-701.
Szepelawy Michał, Wprowadzenie, [w:] Janusz Nowak (red), 100 – lecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Raciborzu. Materiały z konferencji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu (PWSZ) 17-18.10.2014, s. 7.
Szmyt Mariola, 150. rocznica śmierci Adama Mickiewicza, 24.12.1798-26.11.1855, Poranek, Młodzi Bydgoszczanie czytają Adama Mickiewicza, [w:] „Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole”.
Szubert Rafał, Zając Jerzy, 95 lat działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Bukówcu Górnym (1921-2016), ss. 188.
Szuro S., TG „Sokół” w Małopolsce – zarys dziejów, Kraków 1999.
Szydłowski W., Generał Józef Haller. Zarys biografii harcerskiej, Katowice 1993.


Śledziński Kacper, Wyklęta Armia, odyseja żołnierzy Andersa, Kraków 2017, ss. 543.
Śpiewnik Sokoli wydany z okazji 125-lecia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku  na podstawie Śpiewnika napisanego odręcznie  przez Stanisława Budweila w 1905 r. dla użytku członków kółka śpiewackiego  „Sokoła” w Sanoku, Słowo wstępne i korekta muzyczna - Stefan Olbert, Sanok 2014.
Światowy Zjazd Związków Sokołów Polskich – Poznań 9 października 2001, Warszawa-Bydgoszcz, 1991, ss. 25, oprac. A. Bogucki.
Świder A., Srebrna księga sokolstwa polskiego na Śląsku, Bytom 1920.
Świadectwo Świętości Do Procesu Beatyfikacyjnego i Kanonizacyjnego Ojca Świętego Jana Pawła II Wielkiego (1920 -2005), Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, Bydgoszcz – Fordon, dn. 18.05.2005 r. W imieniu Zarządu ZTG „Sokół” w Polsce podpisali : Andrzej Bogucki – prezes, ks. Edmund Sikorski – kapelan, Hanna Rogowska – sekretarz generalny, Jerzy Boniecki – naczelnik wyszkolenia sportowego. Wysłano do: Jego Świątobliwość Ojciec Święty Benedykt XVI, Vatican, J. E. Kardynał Camillo Ruini, Nuncjusz Apostolski w Polsce Arcybiskup ks. Józef Kowalczyk, Prymas Polski J.E. Ks. kard. Józef Glemp, Ordynariusz Archidiecezji Gnieźnieńskiej Arcybiskup Henryk Muszyński, J. E. Jan Tyrawa, Biskup Diecezji Bydgoskiej, Kapelan ZTG „Sokół” w Polsce ks. prałat Edmund Sikorski. Opublikowano: [http://sokol.cinsp.prv.pl/], książka: Agnieszka Lepiarczyk, Ilona Grońska, „Sokół” w Małopolsce w latach 1989 – 2005, Kraków 2005, s. 93.
Terech M., Mało znana karta dziejów sokolstwa polskiego, Warszawa 1938.
Terech M., Zarys dziejów Sokolstwa Polskiego, Warszawa 1932.
The Role of Pittsburgh’s POLISH FALCONS in the organization of THE POLISH ARMY IN FRANCE by Joseph A. Borkowski. Published by Polish Falcons of America. Pittsburgh, Pa., 1972.
Toporowicz K., Działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie na polu wychowania fizycznego i sportu pod koniec XIX i początkach XX wieku (1885-1914), Rocznik Naukowy WSWF w Krakowie 1966.
Toporowicz K., Geneza i rozwój organizacyjny Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”  w Krakowie w latach 1885-1914, Rocznik Naukowy WSWF w Krakowie 1967.


Toporowicz K., Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w latach 1867-1947. Z okazji 125-lecia, „Wychowanie Fizyczne i Sport” 1993, nr 4, Warszawa 1994.

Torzewski Marian, Ziemia wrzesińska pod zaborem pruskim. Czasy i ludzie, Września 2013, ss. 410.
Tomik R., Działalność Waleriana Sikorskiego w sokole galicyjskim, [w] Zarys dziejów TG „Sokół” , praca zbiorowa pod red. Zdzisława Pawluczuka, Gdańsk 1996.
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na Litwie 1905 – 1991 – 2001. 10 Lat Odrodzenia „Sokoła” na Litwie, Litwa Ejszyszki – Soleczniki 2001 (broszurka s. 12).
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Brwinowie 1927-2002 zarys historyczny, oprac. Jan Członkowski, Brwinów 2002.
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Łodzi 1990-1995, Łódź 1995.
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” we Lwowie. Zamknięcie rachunku za rok 1887.
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” we Lwowie. Zamknięcie rachunku za rok 1888.
Tradycje Sokoła Wielkopolskiego, Wystawa-Katalog Pamiątek Historycznych, Śrem 1994.
Trawiński Witold H., Odyseja Polskiej Armii Błękitnej, oprac. i wstępem poprzedził Włodzimierz Suleja, Ossolineum 1989.
Udział Ziemian w Ruchu Sokolim. Zob. Janina Budzyńska - Topolewska, Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, [w:] Wiadomości Ziemiańskie, nr 12 z 18.12.2002 r., s. 51-54.
Urbańczyk A., Pomnik grunwaldzki w Krakowie, Cracoviana, seria I zabytki, Kraków 1974.
Uroczysta Sesja Rady Miejskiej z Okazji Jubileuszu 650-lecia Nadania Praw Miejskich Bydgoszczy, Bydgoszcz 19 kwietnia 1996 r., ss. 80. Notatka: Andrzej Bogucki członek Społecznego Komitetu Obchodów 650-lecia miasta str. 62. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Sportu z upoważnienia Prezydenta Bydgoszczy do kierowania w latach 1993-1997 całym sportem bydgoskim w ramach 650-lecia. Wszystkie imprezy sportowe przez cztery lata związane z 650-leciem były kierowane przez komisję, do której członkami byli wszyscy prezesi klubów i stowarzyszeń sportowych Bydgoszczy.
Uroczystość Poświęcenia i Przekazania Sztandaru Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon w dniu 5 czerwca 1992 r., Bydgoszcz 1992.
V pest sila, v srcu odločnost, v mislih domovina (140 let ŠD Narodni dom v sliki in besedi), Čuk Ivan, Pavlin Tomaž, Zupančič Tatjana, Brodnik Janez, Crnek Dejan, dot. historii „Sokoła” i sportu na Słowenii 1863-2003, ss.120, Ljubljana 2003.
Wachowicz B., Druhno Oleńko! Druhu Andrzeju, Wierna Rzeka harcerstwa, Gawęda o twórcach Harcerstwa Polskiego Oldze i Andrzeju Małkowskich, Warszawa wyd. II. Tam też obszerna bibliografia.
Walaszek Adam, Teofil Antoni Starzyński (1878-1952). W pięćdziesięciolecie śmierci, [w:] Z dziejów Polski i Emigracji (1939-1989). Księga dedykowana byłemu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Ryszardowi Kaczorowskiemu, pod red. Marka Szczerbińskiego i Tadeusza Wolszy, Gorzów Wlkp. 2003, s. 491-505.
Waldo A., Sokolstwo przednia Straż Narodu. Dzieje idei i organizacji w Ameryce. T. IV, Pittsburgh 1974.
Walter J., Czyn zbrojny wychodźstwa polskiego w Ameryce – Zbiór dokumentów i materiałów historycznych, New York – Chicago 1957. Pierwsze wydanie krajowe poprawione i uzupełnione, Wydano Staraniem Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Opracowanie wydania krajowego, Jacek Praga, Zbigniew B. Kumoś, Warszawa 2001, ss. 546. Tamże m.in. Sokolstwo kształci kadry oficerskie w Kanadzie, s. 177-185. Także udział sokolstwa jako żołnierzy Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera.
Wasilewski S., Pięćdziesiąt lat zwątpienia, nadziei i walki 1864-1914, 2006 (?), ss. 630. Na s. 126 – dot. Marcelego Boguckiego skazanego na 8 lat zesłania. Związany z ruchem narodowym R. Dmowskiego.
Watt Richard M., Gorzka chwała, Polska i jej los 1918-1939, przełożył Piotr Amsterdamski, przedmowa Norman Davies, Warszawa 2005.


Wąsacz Małgorzata, Najlepszy kolarz 1926 roku (dot. Bronisław Koszucki – Bydgoszcz „Sokół” V – Okole – Wilczak), [w]: Album Historyczny, dodatek do Gazety Pomorskiej 4.05.2017.
Wiadomości Ziemiańskie – Silva Rerum, red. Andrzej Laudowicz. Red. Zofia Pacuska.
Wicherek Zbigniew, W cieniu dębów (red. Leszek Skaza), Sępólno Krajeńskie 2005, ss. 116.
Wiecheć Aleksander, Sport i turystyka w działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dziedzicach (1918-1939), [w:] Janusz Nowak (red), 100 – lecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Raciborzu. Materiały z konferencji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu (PWSZ) 17-18.10.2014, s. 136-144.
Wielki puchar wręczono pod Zamkiem Królewskim sokolętom z Fordonu, Dziennik Wieczorny z 16.06.1992 r. nr 117. Brawa dla fordońskich sokoląt, Gazeta Pomorska z 17/18.06.1992 nr 142. Witaj olimpiado!, Nowy Świat z 17.06.1992 r. nr 137. Księga Pamiątkowa ku uczczeniu siedemdziesiątej rocznicy założenia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Fordonie 1923-1993, Bydgoszcz-Fordon 1993, s. 40-41. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon (1923-2003), [w:] Kronika Bydgoska, t. XXVI, Bydgoszcz 2005, s. 363-386.
Witwicki T., Zasady i czyny, Zlot Sokolstwa Polskiego we Lwowie 1903, Lwów 1904.
Władze i społeczeństwo niemieckie na Pomorzu Wschodnim i Kujawach w latach okupacji niemieckiej (1939-1945), Materiały XIV sesji popularnonaukowej w Toruniu w dniu 13 listopada 2004r, pod redakcją Katarzyny Minczykowskiej i Jana Szilinga, Toruń 2005, ss. 256.
Wnętrzak Grzegorz, Polityczne, gospodarcze i kulturowe uwarunkowania działalności „Sokoła” w Bielsku i Białej na początku XX wieku, [w:] Janusz Nowak (red), 100 – lecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Raciborzu. Materiały z konferencji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu (PWSZ) 17-18.10.2014, s. 189-197.
Wojciechowski M., Powrót Pomorza do Polski, 1918-1920, Toruń 1981.
Wojciechowski Sławomir, Zapomniane pokolenie Polonia Bydgoszcz 1920 – 1949, Bydgoszcz 2011, ss. 719.
Wolańczyk M., Katechizm Sokoli, Lwów, Nakładem Dzielnicy Małopolskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych Sokolich w Polsce 1927.
Wolańczyk M., Macierz Sokola w 60-letnim rozwoju (1867-1927), Lwów 1927.
W służbie Polsce i emigracji, Księga dedykowana Profesorowi Edwardowi Szczepanikowi, pod redakcją Leonarda Nowaka i Marka Szczerbińskiego, Gorzów Wlkp. 2002.
Wroczyński R., Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu, Ossolineum Wrocław 1979.
Wrzosek M., Aktywność militarna Związku Sokołów Polskich w Ameryce 1887-1914, „Niepodległość i Pamięć” 1998, nr 10.
Wrzosek M., Armia Polska we Francji (4 czerwca 1917-16 kwietnia1919), publ.: Polonia w walce..., Pułtusk 1999.
Wrzosek M., Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny światowej 1914-1918, Warszawa 1990.
Wrzosek M., Poszukiwanie szans wystąpienia amerykańskiego Związku Sokołów Polskich w zbrojnej walce o niepodległość Polski. Sierpień 1914-wrzesień 1915, „Studia Śląskie”, t. LVII, Opole 1998.
Wrzosek M., Powołanie Armii Polskiej we Francji i początkowy nabór ochotników do jej szeregów (czerwiec-październik 1917), Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska, Białystok 2000, nr 13.
Wrzosek M., Z dziejów sokolstwa polskiego w Ameryce (1 sierpnia 1914-3 czerwca 1917, publ.: Księga jubileuszowa Muzeum Wojska 1968-1998, Białystok 1999.
Wrzosek M., Związek Sokołów Polskich w Ameryce (1887-1920), Militarne przygotowania i udział w zbrojnej walce o niepodległość Polski, Toruń 2004, ss. 394.
XII. Všesokolský Slet Praha 1994, Praha-Litomyšl 1995, ss. 166 (pamiętnik zlotu).
XIII. Všesokolský Slet Praha 2000, Praha 2001, ss. 223 (pamiętnik zlotu).
XV. lat polskiej Armii Błękitnej, Poznań 1929.
Zaborniak Stanisław, Lekkoatletyka w działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w latach 1919-1939, Rzeszów 2005.
Zaborniak Stanisław. Szkice z działalności Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" (1867-2006) / pod red. Stanisława Zaborniaka, Pawła Króla, Rzeszów 2010.
Zając St., Z historii krakowskiego kościoła garnizonowego p.w. Św. Agnieszki, Kraków 1994.
Zając St., Pokój Wam. Ocalić od zapomnienia, Kraków 1994.
Założenie, wznowienie działalności, organizacja w 1989 r.: Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, [w:] 125 lat Sokolstwa Polskiego 1867-1992, Warszawa-Inowrocław 1992, s. 14 – 18. A. Bogucki, Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce 1989-1993, Bydgoszcz-Fordon 1993, s. 4 – 6, 17 – 20.
Zarys dziejów Sokolstwa Polskiego w latach 1867-1997, Praca pod red. Eligiusza Małolepszego i Zdzisława Pawluczuka, Częstochowa 2001.
Z dziejów Polski i Emigracji (1939-1989). Księga dedykowana byłemu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Ryszardowi Kaczorowskiemu, pod red. Marka Szczerbińskiego i Tadeusza Wolszy, ss. 545, Gorzów Wlkp. 2003.
Z dziejów prasy harcerskiej w kraju i na obczyźnie, tom studiów dedykowany pamięci Zygmunta Lechosława Szadkowskiego (1912-1995), pod redakcją Wiesława Kukli i Marka Szczerbińskiego, Gorzów Wlkp., 2003.
Z dziejów Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”, praca zbiorowa pod red. Z. Pawluczuka, Gdańsk 1996.
Ze studiów nad polskim dziedzictwem w świecie, pod red. Leonarda Nowaka i Marka Szczerbińskiego, Gorzów Wlkp., 2002, ss. 387.
Z kart historii polskiego „Sokoła”, materiały posesyjne z I Zlotu Odrodzonego Sokolstwa Polskiego (Kraków, 28.08.-3.09.1994 r.), red. A. Łopata, Kraków 1995.
Z żałobnej karty, Czesław Bogucki, Sokół 1993 m 4, (15), s. 7.
Zjazd Rady Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, [w:] Myśl Polska nr 11/2007r.
Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Struktura - wykazy w tabelach, Związek, Dzielnice, Gniazda według Raportów w latach 1989 – 2007. Zob. bliżej, wykazy w tabelach: Stan na dzień 1.10.1991, [w:] Raport Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce za lata 1989-1991 (oprac. A. Bogucki), Warszawa-Bydgoszcz 1991. Stan na dzień 24.04.1993 [w:] A. Bogucki, Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce 1989-1993, Bydgoszcz-Fordon 1993, s. 17 – 20. Stan na dzień 11.01.1997 [w:] A. Bogucki, Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce w latach 1993-1997, Bydgoszcz 1997, s. 17 - 20. Stan na dzień 20.03.1999 [w:] A. Bogucki, Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce 1997 – 2002, Bydgoszcz 2005, s. 7 – 10. Raport Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce za lata 11.01.1997 – 20.03.1999 (Maszynopis powielany). Stan na dzień 3 – 4.06.2000, [w:], Pamiętnik IX. Zlotu Sokolstwa Polskiego Bydgoszcz 2000 w dniach 2-4.VI.2000 r. oraz udział Sokolstwa Polskiego w XIII. Wszechsokolskim Zlocie w Pradze w dn. 28.VI.-4.VII.2000 r., Bydgoszcz 2000, s. 115 – 117. Stan na dzień 29.03.2003 [w:] A. Bogucki, Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce 1997 – 2002, Bydgoszcz 2005, s. 35 – 41, 46 – 47. Stan na dzień 10.02.2007, w:] 140. Lecie Sokolstwa Polskiego. Raport Sprawozdawczy Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce 29.03.2003-10.02.2007 (oprac. A. Bogucki), Bydgoszcz 2007 r., s. 12 – 20. Bogucki Andrzej, Bydgoszcz Centrum Sokolstwa Polskiego 1886-2007, Bydgoszcz 2013, s. 299 - 312.
Żydowicz Krystyna Maria, Świątynie Fordonu, [w:] Dzieje Fordonu i okolic praca zbiorowa pod red. Zdzisława Biegańskiego, Bydgoszcz 1997, s. 235. ( Dot. kapelana ZTG „Sokół” w Polsce ks. prał. Edmunda Sikorskiego : „21 września 1985 r. dekretem biskupa ordynariusza powołano do życia kolejną parafię – tym razem na osiedlu Szybowników – pod wezwaniem św. Mateusza przy ul. Skarżyńskiego 4. Jej proboszczem i budowniczym kościoła został ks. Edmund Sikorski. Parafia obejmuje także osiedle Bajka. Mimo znacznego zakresu prac budowlanych (powstała już obszerna kaplica i dom parafialny) trwa nadal wznoszenie gmachu kościoła”.).
PISMA SOKOLE
American Sokol (vyd. Americká obec sokolská).
Americké listy (vyd. Typriats Comp., New York).
Besidka sokolská (vyd. DAS – Dělnický amer. Sokol).
Česká a slovenská Videň dnes (vyd. Školský spolek Komenský).
Česko-lužický věstník (vyd. Spolek česko-lužický).
Górnoślązak, 1902.
Górnoślązak, 1913.
Inwalida Polski, Poznań – Rataje - Zakopane. Pismo dot. m.in. spraw sokolskich.
Kanadské listy (vyd. Janeček, Mississanga, Ont., Canada).
KANADSKÝ SOKOL – dwumiesięcznik, Toronto.
KLUB – měsíčnik Čechů a Slováků v Rakousku.
Nazdar (vyd. Sokol Videň X).
Newsletter (vyd. Sokol Greater Cleveland).
Oko Sokołowo, Serbia – Beograd.
POLISH FALCON – miesięcznik Polish Falcons of America, USA Pittsburg.
PRZEGLĄD SOKOLI – Kraków.
Przekrój 39/2570. 25.09.1994 r.
Przewodnik Gimnastyczny „Sokół”, 1933.
 Przewodnik Gimnastyczny „Sokół”, 1937.
Przewodnik Gimnastyczny „Sokół”, 1938.Przewodnik Gimnastyczny „Sokół”, 1939.
Przewodnik Gimnastyczny „Sokół”, 1938.Przewodnik Gimnastyczny „Sokół”, 1939.
Przewodnik Gimnastyczny „SOKÓŁ”, wznowiony jako kwartalnik 1996-1998, organ ZTG „Sokół” w Polsce.
Przewodnik Gimnastyczny „SOKÓŁ”, wznowiony jako kwartalnik 1996-1998, organ ZTG „Sokół” w Polsce.
SOKOL – časopis o sportu a tělovychové, miesięcznik Českey Obec Sokolskey, Praga.
Sokol de Paris (vyd. Sokol Paříž).
Sokol revija za šport in prosti čas, Slovenije – Ljubljana.
Sokol Times (vyd. Slovenský Sokol USA).
SOKOŁSKE LISTY – dwumiesięcznik Sokoła Serbskiego na Łużycach w Niemczech, Bautzen, Budziszyn.
SOKÓŁ – kwartalnik ZTG „Sokół” w Polsce. Ukazywał się regularnie w latach 1990-1995.
Sokół na Śląsku, 1927, Katowice.
Sokół na Śląsku, 1929.
Sokół na Śląsku, 1933.
Sokół na Śląsku, 1934.
SOKÓŁ POMORSKI – kwartalnik Dzielnicy Pomorskiej ZTG „Sokół” w Polsce, zał. w 1932 r. wznowiony ukazywał się regularnie w latach 1993-2003. Publikował artykuły także dotyczące sokolstwa w kraju i świecie. Od 1999 r. oficjalny organ ZTG „Sokół” w Polsce.
Stoja, Slovenije – Ljubljana.
Věstník (vyd. Sokol Sydney, Austráie).
Videňské svobodné listy (vyd. Menšinová rada v Rakousku).
VZLET časopis Sokola na Slovensku, Člena Svetoveho Zväzu Sokolstva.
ZPRAVODAJ (vyd. Svaz spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku).
Župni zprávy (vyd. Sokolská župa Švýcarská)
Zvěstnik (vyd. Sokol Mnichov, SRN).

Oprac. Andrzej Bogucki
Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego
Bydgoszcz-Fordon